Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. /
AVIZAT DIRECTOR,

Consilier educativ,

PROIECT EDUCAȚIONAL
CENTENARUL ROMÂNIEI MARI

Perioada de desfășurare

Coordonatori activitate

CENTENARUL ROMÂNIEI MARI

ARGUMENT:
Ziua Natională a României, aniversată în data de 1 Decembrie, reprezintă un moment
de readucere în memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea și
integritatea națională. Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma
primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor
şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa. Așadar, sărbătorim Centenarul Marii
Uniri, iar ziua de 1 Decembrie 1918 marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire
statală, care încununeză acţiunile românilor din Transilvania, Basarabia şi Bucovina. Altfel
spus, 1 Decembrie este Ziua Naţională a României, dar și a noastră, a tuturor românilor. Ființa
noastră este încărcată de sacrificiul depus de strămoșii noștri pentru a-și apăra țara. Noi
suntem datori țării în care ne-am născut și este timpul să învățăm să o prețuim la adevărata ei
valoare.
Ziua de 1 Decembrie 1918 marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală,
care vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (9 aprilie 1918) şi
Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918). Poporul român a valorificat conjunctura internaţională
creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare
a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa. Anul 2018 marchează
centenarul Marii Uniri, iar noi, românii, trebuie să simţim româneşte şi să cunoaştem
semnificaţia acestui eveniment. Elevii trebuie învăţaţi că istoria neamului românesc este ea
însăşi o lecţie de viaţă, voinţă şi iubire! Călăuziţi de aceste fapte, am propus următorul proiect
şi credem în puterea acestuia de a uni şi a călăuzi spirite

SCOPUL :
 conștientizarea rolului reprezentat de MAREA UNIRE în dezvoltarea României
moderne
 dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic ;
 îmbogăţirea cunoştinţelor istorice ;
 să înţeleagă că Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a
istoriei
 româneşti ;
 stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin compunerea sau interpretarea de poezii,
eseuri, desene, ecusoane, colaje .

OBIECTIVE :
 reactualizarea memoriei colective privind locurile, evenimentele, personalitățile
MARII UNIRI;
 cultivarea valorilor cetățeniei active;
 revitalizarea sentimentului patriotic și a identității naționale în rândul elevilor;
 să cunoască importanţa istorică a zilei de 1 DECEMBRIE ;
 să lectureze texte care oglindesc acest mare eveniment ;
 să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în desen, pictură, colaje a marelui
eveniment;
 să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse.
GRUP ȚINTĂ: personal didactic; elevii Școlii Gimnaziale
PERIOADA DE DESFĂȘURARE : februarie 2018 –decembrie 2018

LOCUL DE DESFĂȘURARE: Școala Gimnazială


PARTENERI: Primăria comunei
RESURSE
 umane (grupul țintă: elevi, profesori , învățători, muzeograf, informatician)
 materiale (laptop, tablă electronică, video-proiector, stick de memorie sau CD, afiș de
prezentare, fișe de lucru, referate, lucrări de specialitate privind Marea Unire din 1918)
 informaționale (documente, studii și articole de specialitate, cărți, documentare).

METODE DE LUCRU ȘI STRATEGII DE APLICARE: problematizarea, demonstrația,


prezentarea power- point, dialogul, audiția, comparația concomitentă, redactarea și
prezentarea unor referate, utilizarea mijloacelor TIC, realizarea feed-back-ului.

REZULTATE AȘTEPTATE :

 implicarea activa a elevilor in procesul de initiere si derulare a proiectului ;


 manifestarea sentimentului de dragoste de tara si a simtamintelor patriotice de catre
participantii directi si indirecti ;

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE :

 expozitie de postere si stegulete ;


 imagini surprinse in timpul derularii activitatilor
 expoziţie de colaje ale elevilor pe tema ,,Marea Unire prin ochii copiilor”;
 portofoliu cu eseuri şi referate întocmite de elevi și cadre didactice;
 mini-scenete;
 diplome;
 premii;
 albume foto, CD cu imagini surprinse în timpul activităţilor derulate;
 expoziţie documentară – „100 de ani de la Marea Unire”.
 diseminarea in presa judeteana ;

IMPACTUL PROIECTULUI :

 se doreste intarirea colaborarii dintre comunitatea locala si scoala ;


 se doreste a fi unul pozitiv pentru toti factorii implicati in prezentul proiect.
Prezentul plan de comunicare şi diseminare a proiectului CENTENARUL
ROMÂNIEI MARI are ca scop informarea grupului ţintă al proiectului cu privire la
activităţile derulate şi rezultatele obţinute pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul
acestui proiect. Vor fi detaliate activităţile cu rol de promovare şi diseminare care se vor
desfăşura pe perioada implementării proiectului, precum şi resursele utilizate.

PROGRAM ACTIVITĂȚI

Nr.crt. ACTIVITATEA LOC DE PERIOADA


DESFĂŞURARE RESPONSABILI
1. Pregătirea activităților, stabilirea planului de Holul școlii
desfășurare a evenimentelor cu ocazia zilei Sala de clasă Februarie 2018
naționale a Romăniei. Repetarea poeziilor și a
cântecelor.
2. Deschiderea activităților. Prezentare Sala de clasă
referitoare la semnificaţia zilei de 1 decembrie.
Prezentare/dezbatere privind unirea Basarabiei În cadrul
cu România - 27 martie 1918 comisiei Om și
societate

3. Realizarea unui concurs cu tema „Marea Unire Sala de clasă


-Centenarul României mari”, pe fondul Aprilie 2018
rememorării încheierii Tratatului de pace de la
București 24 aprilie/ 7 mai 1918

4. Masa rotundă la nivelul Comisie metodice, cu În cadrul


ocazia sărbătorii dedicate Zilei Eroilor. comisiei Om și
societate Mai 2018
Activități dedicate Zilei Eroilor
La
monumentul
eroilor

5. Vizionare de documentare și materiale istorice


tematice Iunie 2018
Săli de clasă
6. Expozitie de lucrări ,,Marea Unire-Centenar’’
realizata de elevii școlii. Septembrie 2018
Sali de clasă
Expoziție de portrete – Personalități care au
contribuit la făurirea României Mari Holul școlii

7. Recitarea de poezii și cântece patriotice Sala de clasă

Octombrie 2018

8. MAREA UNIRE în literatură – concurs de Sală de clasă Noiembrie 2018


eseuri

Expoziție de documente și fotografii – Rolul Sală de clasă


monarhiei în înfăptuire MARII UNIRI
9. Holul școlii
Spectacol de recitare, dans și muzică

Parada costumelor de epocă

Colaj de mesaje ale elevilor – Gânduri despre Decembrie 2018


MAREA UNIRE MAREA UNIRE reflectată
prin gândurile elevilor

Surprinderea momentelor importante din


activitate cu ajutorul aparatelor foto și
împărtășirea lor prin postarea acestora pe Sala de clasă
pagina de facebook a școlii.

S-ar putea să vă placă și