Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Data : 6.11.2018
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Drăgăneşti
Clasa: a II-a
Propunător: prof. înv. primar Nistor Alina-Florina
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea de învăţare: Familia, leagănul copilăriei
Titlul lecţiei: „Textul liric. Bunica- de Ştefan Octavian”
Tipul lecţiei : predare învăţare
Forma de activitate: activitate integrată

Discipline integrate: CLR, MEM, AVAP

Scopul lecţiei: familiarizarea cu textul liric, strofa, versul; analiza textului liric.

Obiective operationale:

O1: să citească textul în gând, cu voce tare, cu adaptarea intonaţiei specifice semnelor de
punctuaţie;
O2 să precizeze titlul, autorul, numărul de strofe, numărul de versuri din textul Bunica
O3 să alcătuiască propozitii cu ajutorul cuvintelor nou învăţate;
O4: să formuleze răspunsuri la întrebări, pe baza textului;
O5: să realizeze o figurină cofecţionată din diverse materiale. ,,Bunica”.

Strategii didactice:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia,observaţia, lectura explicativă, exerciţiul;
2. Mijloace didactice: manual, fişa cu poezia, planşă autor, ilustratie, vocabular, caiet tip 2, tabla,
carton. hârtie glasată, lipici, foarfecă.
3. Forme de organizare: frontal, individual, în echipă;

Durata: 45 minute
Resurse umane 27 elevi

Bibliografie :
- Cleopatra Mihăilescu.Tudora Piţilă.Manual pentru clasa a II a. Editura Didactică şi
Pedagogică.2018
- Programe şcolare pentru clasa a II-a, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti, 2013
Momentele Ob Strategii didactice Evaluare
lecţiei Elemente esenţiale de conţinut
Metode Mijloace Forme de
Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor organizar
e
1. Moment Pregătesc materialele Pregătesc pe bancă
organizatoric necesare desfăşurării lecţiei. materialele necesare orei de
Asigur un climat optim comunicare.
desfăşurării lecţiei.
Se verifică tema, atât Răspund: Frontal
cantitativ cât şi calitativ. Conversaţia Individual
-Ultima lecţie a fost
2. -Ce am învăţat ultima dată ,,Aşezarea textului în
Reactualizarea la Comunicare în limba versuri în pagina caietului”.
cunoştinţelor română? -Avem grijă ca data să fie
-Ce criterii trebuie să scrisă în dreapta paginii.
respectăm atunci când Titlul se scrie în mijlocul Explicaţia
scriem un text în versuri? rândului următor.
-Numele autorului se scrie
între titlu şi text.
-Fiecare vers se scrie cu
alineat.
-Scriem îngrijit, ordonat.
Captarea atenţiei are loc cu
ajutorul unei ilustraţii.
3. Captarea Dirijez elevii spre Conversaţia Frontal Observarea
atenţiei observarea acesteia. -În ilustraţie observ o Ilustraţie sistematică
-Ce observaţi în ilustraţie? bătrânică. Observaţia bunica
-Cine ar putea să fie aceasta -Acea bătrânică ar putea să
bătrânică? fie bunica mea.
- Cum se comportă cu voi -Bunica ne alintă, se joacă
bunica? cu noi, ne face toate poftele.

Astăzi la ora de
4. Anunţarea Comunicare în limba
temei şi a română, vom citi poezia
obiectivelor Bunica, de Ştefan Octavian. Elevii ascultă explicaţiile Tabla
Vom identifica emoţii, învăţătoarei. Explicaţia Creta
sentimente transmise de către
poet, şi vom identifica
portretul fizic şi sufletesc al
bunicii. Caiet tip 2
Notează data, titlul lecţiei în
Aştept de la voi să citiţi caiete. Manual
corect, expresiv poezia, să
descoperim care este mesajul
transmis de autor.
Se scrie la tabla data, titlul
poeziei si autorul.

Spun câteva cuvinte despre Elevii sunt atenti la


poetul Ştefan Octavian explicaţii.
(când s a născut, copilăria, Observă portretul poetului.
poezii scrise de acesta). Frontal Observarea
Prezint portretul acestuia. sistematică
Anexa 1 Exerciţiul

Deschide manualul la Explicaţia Portretul


O1 pagina 40. poetului
- Citeşte poezia în gând. Citesc poezia în gând. Conversaţia Individual
Pentru a verifica în ce Manual
măsură citirea a fost
5. Dirijarea O2 conştientă, adesez câteva
învăţării întrebări Fişa cu
- Despre cine este vorba în În poezie este vorba despre Exercitiul poezia
poezie? bunica.
O3 - Care este titlul poeziei? Titlul poeziei este Bunica. Observatia
- Cum se numeşte Autorul poeziei Ştefan Aprecieri
autorul? Octavian. verbale
Doi, trei elevi citesc poezia
- Ce ati simtit cand ati citit cu voce tare.
poezia?
Orientez elevii să Fiecare elev raspunde ce a
observe că acest text nu simtit.
are o acţiune, dar are
imagini frumoase şi
O1 limbaj frumos ,care te Tabla Frontal
fac să simţi emoţii
puternice. Astfel
ajungem la concluzia că
acesta este un text liric. Vocabularel Individual
Poezia este scrisă cu e elevilor
rânduri scurte, numite
versuri.
Mai multe versuri
grupate alcătuiesc o
strofă.
Fiecare vers se scrie cu
alineat.
Se citeste poezia cu voce
O1 tare de unu, doi elevi. Elevii vor nota în
O3 În continuare, se vocabular cuvintele
desfăşoară citirea poeziei necunoscute.
pe strofe, cu explicarea Vor alcătui propoziţii cu
cuvintelor necunoscute. acestea.
Se discuta structura
poeziei: strofe, numar de
versuri, asezare in pagina.
Urmeaza citirea model.
Citirea dupa model.

Deschide manualul la pag


41. Manual Frontal Evaluare
6. Obţinerea O4 Ex 1.Răspunde la întrebări individuală
performanţei în scris. Anexa 3 Răspund la întrebări. Caietul tip 2 Individual

După ce rezolvă cerinţa, se


verifică frontal
corectitudinea acesteia.
7. Asigurarea Realizează o figurină Elevii împart sarcinile unul În echipă.
feed-back-ului O5 confecţionată din diferite realizează faţa, ochii, altul Individual
materiale.carton, hârtie sprâncenele, gura.
glasată etc.
După ce termină , expun
figurina la Panoul clasei,
exprimându şi trăirile.

Se fac aprecieri individuale Aprecieri


8. Încheierea şi colective asupra Ascultă aprecierile. verbale
lecţiei participării la lecţie, şi Notează tema. Conversaţia
asupra comportamentului în
timpul orei .
Tema: Citeşte una dintre Explicaţia
povestirile Bunicul sau
Bunica, de Barbu
Ştefănescu Delavrancea.
Notează ,din
text,enunţurile care descriu
pe bunica sau bunicul.
Anexa 1
Anexa 2

Bunica

de Ştefan Octavian

Cu părul nins, cu ochii mici


Şi calzi de duioşie,
Aieve parc-o văd aici
Icoana firavei bunici
Din frageda-mi pruncie.

Torcea, torcea, fus după fus,


Din zori şi până-n seară;
Cu furca-n brâu, cu gândul dus,
Era frumoasă de nespus
În portu-i de la ţară...

Căta la noi aşa de blând,


Senină şi tăcută;
Doar suspina din când în când
La amintirea vreunui gând
Din viaţa ei trecută.
Anexa 3

Fişă de lucru

1.Răspunde la întrebări.

1.Despre cine vorbeşte poetul în text?

2. Cum apare bunica în amintirea poetului?

3. Cu ce se ocupa bunica?

4. Cum îi privea bunica pe membrii familiei?

5. Ce sentimente exprimă poetul pentru bunica sa ?

S-ar putea să vă placă și