Sunteți pe pagina 1din 6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MARKETING

MARKETING CULTURAL
Castelul Bran

Student:
Turnea Alexandru
Grupa 1746, Seria B,
Anul: III

București
- 2018 -
DESCRIEREA CONCEPTULUI
În conformitate cu metodologia UNESCO pentru Statistici Culturale, categoria
domeniilor culturale din care face parte și Castelul Bran este patrimoniul cultural si natural.
Conceptul care stă la baza creării produsului cultural este de valorificare a istoriei și a
patrimoniului național, și de creștere a notorietății destinației turistice Bran prin crearea unui
eveniment cultural intitulat “Bran be his guest” prin care participanții evenimentului vor
accede unei tematicii regale ai anilor 1920. Din acest punct de vedere, produsl cultural vizat
pentru acest proiect face parte din categoria spectacolelor si evenimentelor culturale.
Evenimentul este format din două etape. Prima etapă constă în prezentarea castelului Bran și
al personalităților ce au trăit de-a lungul isotirei în acest loc, iar le vor fi prezentate culturile și
valorile regale. În cea de a doua-a parte a evenimentului, participanții se vor costuma
conform tematicii regale și vor accede unei petreceri în stil nobil, unde vor practica culturile
și valorile prezentate în prima etapă.

NEVOIA SPECIFICĂ PRODUSULUI CULTURAL


Nevoile specifice care stau la baza produsului cultural vizat prin prisma priamidei
nevoilor lui Maslow sunt cele de cogniție (cunoaștere, autocunoaștere și sesns) și nevoilor de
apartenență (familie, afecțiune, relații și afilieri). În consecință putem observa că produsul
cultural se adresează unor combinații de nevoi specifice plasate mai degrabă către vârful
piramidei lui Maslow. Nevoile mențioante sunt satisfăcute prin empatizarea și înțelegerea
vremurilor, modului de viață și al obieciurilor regale din timpul Reginei Maria a României.

AVANTAJELE OFERITE CONSUMATORILOR


Cel mai important avantaj al consumatorului de produse culturale vizat pentru acest
proiect este cel de înțelegere, descoperire și chiar practicarea ulterioară în viața cotidiană a
unor valori, practici și obiceiuri culturale nobile precum și petrecerea creativă a timpului liber
într-un cadru de poveste.

PRINCIPALELE BARIERE ÎN PROMOVAREA ȘI VALORIFICAREA


PRODUSULUI CULTURAL
Conform Eurobarometrului privind accesul și participarea culturală a românilor în
raport cu celelalte state Europene, România se plasează pe penultimul loc în cadrul muzeelor
sau galeriilor vizitate în ultimele 12 luni. De asemenea luând în calcul vizitarea
monumentelor culturale sau sit-urilor în ultimele 12 luni, România se plasează pe ultimul loc
în raport cu celelalte state membre din Europa. Cu toate acestea, interesul față de importanța
patrimoniului cultural și curiozitatea față de a cunoaște mai multe despre acestea este mai
amre față de media europeană situată undeva la 70 %, procent ce arată interesul oamenilor de
a cunoaște mai mult despre patrimoniul și cultura țării.
Barierele principale în promovarea și valorificarea produsului cultural în România
este lipsa timpului (37%) urmate de costuri (34%), lipsa interesului (31%) sau lipsa
informațiilor (25%).
Pentru produsul cultral vizat în cadrul proiectului, principala barieră este cea de lipsa
a interesului și de lipsa a informațiilor.

ELEMENTELE COPRORALE, ACORPORALE, COMUNICAȚIILE DE PRODUS ȘI


IMAGINEA PRODUSULUI
Componentele corporale: Castelul Bran, totalitatea obiectelor de decor ale
castelului, echipamente audio/video, obiecte vestimentare pentru participanți și personal,
masă festivă regală (purcel de lapte, curcan, jambon, friptură de vită, carne presată, pateuri de
iepure şi căprioară, limbă de vită, galantină de curcă şi de pui, precum şi diferite preparate din
vânat, în special din căprioară, iepure şi mistreţ –, servit împreună cu sosuri Moutard – de
muştar – şi Cumberland – de fructe de pădure).

Componentele acorporale: Logoul și motto-ul, Dracula, personalități regale


(Reginea Maria a României, principesa Ileana), tradiții și obieciuri regale, prețul ridicat al
produsului cultural ce conferă un anumit status social al participanților.

Comunicațiile referitoare la produs: prezentarea castelului Bran a istoriei


obieciurilor și tradițiilor regale ale anilor 1920 ca mai apoi participanții să acceadă asupra
tradițiilor regale luând parte la masa festivă și a dansurilor specifice. Modalitățile de pltă vor
fi numai online utilizând cardul de credit/debit. La efectuarea plății cumpărătorul va primi
prin e-mail invitația cu codul uni care va trebui prezentată la inceputul evenimentului.

Imaginea produsului: produsul cultural oferă consumatorilor un statut social aparte,


precum cel al personalităților regale ce au trăit în castelul Bran de-a lungul istoriei. De
asemenea, consumatorul va trăi experiențe noi, indedite prin empatia acestuia cu modul de
viață al personalităților regale din România.
PUBLICUL ȚINTĂ VIZAT
Publicul țintă este consituit din persoanele mature (26-59 ani) cu venituri ridicate, un
stil de viață activ, persoane care pun foarte mult accentul pe informațiile și experiențele pe
care le dețin și simt nevoia de a experimenta noi trăiri. Frecvența de cumpărare a acestor
produse culturale se manifestă mai ales în perioadele de concediu sau sărbători legale,
deoarece sunt persoane active în muncă care nu dispun de foarte mult timp liber.

STRATEGIA DE COMUNICARE A PRODUSULUI CULTURAL

OBIECTIVELE STRATEGIEI
Obiective de natură cognitivă: creşterea notorietăţii Castelului Bran şi a întregii zone,
reprezentată de destinația turistică Rucăr-Bran, dar și formarea unei imagini pozitive în
mintea potențialilor turiști/vizitatori.
Obiective de natură afectivă: schimbarea atitudinii consumatorilor faţă de acest punct
cultural turistic.
Obiective de natură conativă: modificarea comportamentului de cumpărare şi
consum, determinarea de a include aceasta zonă într-un obiectiv turistic exclusiv, de a cere
informații suplimentare asupra acestuia (istoriei, renovării, etc) dar și de a bucura vizitatorii
în urma experienței acumulate în acest loc.

ȚINTA COMUNICĂRII
Ținta comunicării este formată din persoanele mature (26-59 ani) cu venituri ridicate,
un stil de viață activ, persoane care pun foarte mult accentul pe informațiile și experiențele pe
care le dețin și simt nevoia de a experimenta noi trăiri. Frecvența de cumpărare a acestor
produse culturale se manifestă mai ales în perioadele de concediu sau sărbători legale,
deoarece sunt persoane active în muncă care nu dispun de foarte mult timp liber.

MEDIILE ȘI INSTRUMENTELE DE COMUNICARE


Mediul folosit în cadrul comunicării va fi exclusiv online prin intermediul site-ului
web al destinației turistice Bran (https://branfestival.000webhostapp.com/ contribuție proprie)
și prin intermediul paginii de facebook (https://goo.gl/Nd3kBX contribuție proprie) De
asemenea datorită segmentului țintă al comunicării care este unul mai pretențios și greu de
abordat vor fi folosite tehnici ale marketingului direct folosind ca instrument principal, e-mail
direct marketing.

MESAJUL
Conceptul de comunicare sau ideea esenţială a strategiei de comunicare pentru
eveniment este “the history of the noble blood” acesta dorind a fi un imbold asupra celor
care consideră că nu este necesar să ai cunoștințe asupra istoriei, sau a valorilor istorice lăsate
în urmă de-a lungul timpului de către familiile regale din România.
„Vino să descoperi culturile și valorile personalităților regale din istoria României,
într-un cadru de poveste, la castelul Bran.”