Sunteți pe pagina 1din 4

Academia de Studii Economice

Facultatea de Marketing
Catedra de Marketing

Master - Marketing Strategic


Cursul - Metode şi Modele în Marketing

Titular curs: Prof. Univ. Emerit Dr. Dr.H.C. Iacob Cătoiu

TEME ABORDATE

1.Bazele conceptuale ale modelării în marketing


Complexitatea marketingului.
Conceptul şi procesul de modelare.
Criterii de clasificare a modelelor.
Ştiinţa şi arta construirii modelelor în marketing.
2.Metode statistico-matematice folosite în fundamentarea
deciziilor de marketing
Metode de caracterizare a fenomenelor în profil transversal
Metode de studiere a fenomenelor în profil longitudinal
Metode de caracterizare a legăturilor dintre fenomene
Metode complexe utilizate în activitatea de marketing

1
3. Modelarea comportamentului consumatorului
Natura şi bazele modelării comportamentului
consumatorului.
Metode stohastice.
Modele ale procesului de alegere al consumatorului.
Combinarea modelelor pentru rezolvarea proceselor
decizionale.
Direcţii de viitor în modelarea comportamentului
consumatorului.
4. Modelarea produsului
Modelarea deciziilor privitoare la designul produselor.
Modelarea primei cumpărături a produselor noi.
Modelarea cumpărărilor repetate ale noilor produse.
5. Modelarea preţului
Preţul în viziunea macroeconomică.
Coordonate fundamentale în modelarea preţului.
Modelarea preţurilor orientate după costuri.
Modelarea preţurilor orientate după cerere.
Modelarea preţurilor orientate după concurenţă.
Modelarea reacţiei la schimbarea preţurilor.
6. Modelarea activităţii promoţionale
Elemente de bază ale modelării activităţii promoţionale.
Modele ale elaborării bugetului promoţional.
Modelarea deciziilor de creare a mesajului publicitar.
Modele de selecţie a suporturilor publicitare.
Modelarea programelor promoţionale.
2
7. Modelarea distribuţiei
Canale de distribuţie şi modelarea acestora.
Modelarea dimensiunilor spaţiale ale distribuţiei.
Utilizarea modelelor în fundamentarea deciziilor de
marketing privitoare la logistica mărfurilor.
8. Viitorul modelării în marketing
Sisteme pentru fundamentarea deciziilor de marketing.
Sisteme inteligente de marketing; rolul lor în viitorul
modelării de marketing.
9. Integrarea internetului în modelarea de marketing
Cercetarea de marketing online.
Softuri utilizate pentru analiza şi modelarea informaţiilor în
marketing.

Bibliografie

• Armstrong S.J. - Long-Range Forecasting, From Crystal


Ball To Computer, Wiley-Interscience Publication, 1985
• Asher H.B. - Causal Modeling, Sage Publication, Beverly
Hills, 1976
• Cătoiu I., Stoica M., Raţiu-Suciu C. – Experiment şi
Euristică în Economie, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1983
• Cătoiu I. (coord), Bălan C., Dăneţiu T., Orzan Gh. , Popescu
I., Vegheş C., Vrânceanu D. – Cercetări de marketing.Tratat, Ed.
Uranus, Bucureşti, 2009

3
• Cătoiu I., Bălan C., Onete B., Popescu I., Vegheş C. -
Metode şi tehnici utilizate în cercetările de marketing - Aplicaţii,
Ed. Uranus, Bucureşti, 1999
• Kruskal J., Wish M. - Multidimensional Scalling, Sage
Publication, Beverly Hills, 1978
• Lilien G.L., Kotler Ph., Moorthy K.S. – Marketing Models,
Prentice Hall, New York, 1992
• Lilien G.L. – Marketing Management, The Scientific Press,
San Francisco, 1993

Facultativ
• Curwin J., Slater R. – Quantitative Methods for Business
Decisions, Chapman & Hall, London 1994
• Day R.L., Parsons L.J. - Marketing models – Quantitative
Applications, Intext Educational, Toronto, 1971
• Murdick R.G. – Mathematical Models in marketing, Intext
Educational, Pennsylvania, 1971
• Pekar V., Smadici C. - Modelarea matematică a
fenomenelor economice, Ed. Economică, Bucureşti, 1996
• Saporta G., Ştefănescu V. - Analiza datelor şi informatică,
Ed. Economică, Bucureşti, 1996
• Spircu L., Calciu M., Spircu T. – Analiza datelor de
marketing, Ed ALL, Bucureşti, 1994
• Stoica M., Ioniţă I., Botezatu M. – Modelarea şi simularea
proceselor economice, Ed. Economică, Bucureşti, 1997

1 Octombrie 2017