Sunteți pe pagina 1din 24

REFERAT

LEGISLAȚIE ÎN A.P.A. ȘI
RESURSELE AGROTURISTICE ALE
ROMÂNIEI
VANATORI-NEAMT

STUDENT:
IORGA GEORGE-IONUT

BUCUREŞTI
2018
CUPRINS

INTRODUCERE
1. IDENTIFICAREA RESURSELOR AGROTURISTICE DIN LOCALITATEA:Vanatori-
Neamt
1.1. Prezentarea localității
 Istoric
 Așezare geografică
 Hartă
 Populație
 Climă
1.2. Resursele agroturistice naturale ale localitații:
 Munți
 Ape (râuri, lacuri, ape minerale)
 Peșteri
 Chei
 Rezervații naturale
 Monumente ale naturii
 Fenomene și structuri geologice
 Vegetație (floră)
 Faună
 Fotografii reprezentative
1.3.Resursele agroturistice antropice ale localitații:
 Vestigii arheologice
 Monumente istorice (biserici, mănăstiri castele medievale…)
 Muzee
 Case memoriale
 Etnografie si folclor
 Calendarul sărbătorilor populare
 Fotografii reprezentative
3. STADIUL VALORIFICĂRII RESURSELOR AGROTURISTICE DIN LOCALITATE
 Situaţia turismului rural (agroturismului)
 Dacă există o strategie a turismului rural (agroturismului)
 Analiza SWOT a potenţialului agroturistic din localitate (puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi, riscuri)
4. STUDIU DE CAZ: Crearea unui pachet de servicii turistice sau agroturistice
5. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
6. BIBLIOGRAFIE
1.1.Prezentarea localitații

Istoric
La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta numele de Vânători, făcea parte din plasa de Sus-
Mijlocul a județului Neamț și era formată din satele Vânători, Nemțișor, Condreni, Debruța,
Todirițeni, Lunca, precum și mănăstirile Neamț, Secu, Vovidenia, Prohov, Sihăstria și schitul Sihlea,
cu o populație totală de 3638 de locuitori. În comună existau 11 mănăstiri, patru biserici de mir, 13
mori de apă și două școli. Anuarul Socec din 1925 o consemnează sub numele de Vânătorii
Neamțului în plasa Cetatea Neamțu a aceluiași județ, având 3874 de locuitori în satele Condreni,
Lunca, Mănăstirea Neamțului, Nemțișoru, Vânătorii Neamțului și în cătunele Mănăstirea Secului,
Schitu Procov, Schitu Sihăstria, Schitu Sihlea și Schitu Vovidenia. În 1931, comuna a căpătat
alcătuirea actuală, cu satele Lunca, Mănăstirea Neamț, Nemțișor și Vânătorii-Neamț.În 1950,
comuna a trecut în administrarea raionului Târgu Neamț din regiunea Bacău. În 1968, ea a revenit
la județul Neamț, reînființat.
Așezare Geografică

Comuna se află în nordul județului, la limita cu județul Suceava, pe malurile râului Neamț. Este
străbătută de șoseaua națională DN 15B, care leagă orașul Târgu Neamț de coada lacului Izvoru
Muntelui. Șoseaua județeană DJ155C se ramifică din acest drum lângă satul Nemțișor și deservește
exclusiv comuna, ducând la Mănăstirea Neamț. În comună se află și Rezervația de Zimbri-Neamț,
arie protejată de tip faunistic unde sunt ocrotiți zimbrii.
Comuna Vânatori-Neamț ocupă extremitatea nordică a județului Neamț și nord-vestul Drepesiunii
Neamț, una dintre cele mai desăvârșite depresiuni subcarpatice din țara noastră.

Hartă

Vecini

Limite geografice:
 În partea de est , avem vecin orașul Târgu-Neamț
 Comuna Agapia, la sud
 Comuna Crăcăoani, la sud-vest
 În partea de vest, avem vecină comuna Pipirig
 Vecinele din partea de nord sunt două comune din județul Suceava: Râsca si Boroaia
 Comuna Brusturi, la nord-est
 În partea de est, ne învecinăm cu comuna Răucești.

Populație
Vânatori-Neamț

Lunca Mănăstirea Neamț Nemțișor Vânători-Neamț Total

1090 234 1413 4858 7595

Clima

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept. Oct. Noi. Dec.

Temperatura
-4,6 -3,1 2,1 8,3 13,8 16,9 18,4 17,9 14,1 8,4 2,8 -2
medie ℃

Temperatura
-8,4 -6,8 -2,5 2,7 8 11,4 12,9 12,1 8,3 3,1 -0,8 -5,2
minimă ℃

Temperatura
-0,8 0,7 6,7 14 19,6 22,5 24 23,7 19,9 13,8 6,5 1,2
maximă ℃

Precipitații
24 23 25 50 74 93 89 65 45 31 29 25
(mm)

Luna cea mai uscată are o diferență de precipitații de 70 mm față de cea mai ploioasă luna.
Temperaturile medii variază în decursul anului cu 23,0℃.
1.2.Resursele agroturistice naturale ale localitații

Munți
Mare parte a teritoriului este în Carpații Orientali(Munții Stănișoarei) și Subcarpații
Moldovei(Drepresiunea Ozana-Topolita cu vârful Pleșu) cu altitudini cuprinse între 365m sși
1231m. Altitudinea medie este de 800m.

Culmea Munților Stânișoarei văzută de sub Pasul Tarniță


Dincolo de crestele din fundal este Pasul Stânișoara.

Ape
Rețeaua hidrografică de suprafață aparține bazinelor Ozanei și Cracăului, afluenți pe dreapta ai
Moldovei și Bistriței. Ozana străbate depresiunea intramontană Pipirig, după care pătrunde în
drepsiunea subcarpatică Ozana- Topolița, traversează orașul Tg. Neamț si se varsă in râul Moldova.
Bazinul Cracăului ocupă o suprafață mult mai mică în comparație cu cel al Ozanei.

Rezervații naturale
Parcul Natural Vânători-Neamț situat în nordul județului, pe versantul estic al Munților
Stânișoarei și Subcarpații Neamțului, Parcul Natural Vânători Neamț, inclus în ariile naturale
protejate din județ, cuprinde o suprafață de aproape 31.000 ha și are ca obiectiv protejarea și
conservarea populației de zimbri,altădată componentă a faunei sălbatice din România. Parcul este
singurul loc din Europa în care turiștii pot vizita zimbrul, cel mai mare animal de uscat de pe
continent, în toate cele 3 forme de habitat: în libertate, în pădurile din zona Parcului, în Rezervația
de zimbri și faună Carpatină „Dragoș Vodă” dar și în semi-libertate, în țarcul de aclimatizare.
Parcul Natural Vânători Neamț se întinde pe raza comunelor Crăcăoani, Agapia, Vânători Neamț, a
orașului Târgu Neamț și a stațiunilor Bălțătești și Oglinzi cuprinzând valori naturale dar și obiective
istorice și culturale.
Rezervația de Stejari „Dumbrava”, parcul Natural Vânători este situat în partea nordică a
judeţului Neamt şi adăposteşte o largă paletă de valori naturale, culturale şi istorice. Pe raza parcului
se întâlneşte o mare divesitate floristică şi faunistică, ceea ce reprezintă un indicator al stării de
adaptare al speciilor la ecosistemele locale, dar şi o premisă a continuităţii acestor păduri.Rezervaţia
de stejar Dumbrava face parte din cele trei arii protejate care aparţin de Parcul Natural Vânători.
Se întinde pe o suprafaţă de 56,6 ha şi este situată între Valea pârâului Neamţ şi a pârâului Nemţişor.
Este o rezervaţie de tip forestier unde se conservă o pădure de stejari seculari, foarte viguroşi.

„Pădurea de Argint”

Rezervatia forestiera “Padurea de argint” este asezata in comuna Agapia, pe terasa inferioara a
paraului Topolitei, la o altitudine de 540 m. Este o rezervatie de tip mixt, forestiera si peisagistica.
Se intinde pe o suprafata de aproximativ 2,4 ha si este alcatuita dintr-un arboret de mesteacan.
Padurea, in cea mai mare parte a ei, are arbori batrani cu varsta de peste 100 de ani, dar si arbori mai
tineri de 20 pana la 50 de ani.

Floră
Flora ariei protejate este una diversificată, alcătuită din specii de plante distribuite etajat, în
concordanță cu structura geologică și geomorfologică, caracteristicile solului, climei sau altitudinii
unde acestea vegetează. Arbori și Arbuști cu specii de: tisă, fag, gorun, stejar, mesteacăn, carpen,
arțar, tei, frasin, alun, arin de munte, mur, zmeur, păducel, soc negru, salcie alba.La nivelul
ierburilor sunt întălnite mai multe elemente floristice rare printer care: clopoțelul de munte,
papucul doamnei, clopoțelul cu frunze de crin, angelică, orhideea fantomă, breabăn, căpșuniță roșie,
brândușă de toamnă, bulbuc de munte, ghiocel, crucea voinicului.

Brândușă de toamnă Clopoțel de munte


Faună
Fauna este una bogată și variantă în specii dintre care unele protejate la nivel european.

Ursul brun, lup cenușiu, râs, vidră de râu, zimbrul, mistreț, căprioară, vulpe
Mamifere
roșcată, pisică sălbatică, liliacul mic cu potcoavă, veveriță

Viperă, șarpele orb, tritonul cu creastă, șopârlă de camp, brotacul verde de


Amfibieni și reptile
copac, broasca rosie de munte.

Zglăvoacă, dunăriță.
Pești

Acvilă de munte, uliu păsărar, cucuvea, ciuf de padure, pescaruș albastru,


Păsări
privighetoare, botgros, muscar sur, cocoșul de munte, graur, stârc cenușiu

Ursul Brun Lupul cenușiu


Vipera Broasca roșie de munte

Zglăvoaică Dunăriță

Pescaruș albastru Stărc cenușiu


1.3.Resursele agroturistice antropice ale localitații
Monumente istorice

Manastirea Neamt cu hramul “Inaltarea Domnului” a fost construita pe Petru Musat intre anii
1375-1391 . In timpul Sfantului Paisie Velicikovschi, manastirea numara 1000 de calugari , fiind
numita” Marea Lavra” sau “Ierusalimul Romanesc”. Biserica a fost reconstruita de Stefan Cel Mare
si finalizata in anul in care armata moldava a castigat batalia impotriva Regelui Ioan Albert (1497).
Urmatoarele schituri au fost afiliate Manastirii Neamt:

 Icoana Veche din comuna Vinatori-Neamt la o distanta de apx 6 km fata de Manastirea Neamt
unde o icoana a Maicii Domnului a fost ingropata pe timpul invaziei turcesti (1821-1822)
 Icoana Noua din comuna Vinatori-Neamt hramul “Schimbarea la Fata”, a fostconstruita in 1946.
 Vovidenia din comuna Vinatori-Neamt cu hramul “Intrarea Maicii Domnului in Biserica”, a fost
construita in anul 1754 de catre Episcopul Ioanichie de Roman. Biserica din caramida a fost
construita intre anii 1849 si 1853. Schitul Vovidenia a mai fost denumit si “Altarul din Poiana
Linistii”, aici fiind locul de intâlnire și trăire duhovnicească a mai multor calugari.
 Bolnita Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava din comuna Vinatori-Neamt a fost construita de
parintele Neonil staretul in 1843.
 Pocrov din comuna Vinatori-Neamt cu hramul “Acoperamantul Maicii Domnului” construita de
Episcopul de Roman Pahomie in 1714.
Manastirea Sihastria – construita la mijlocul sec. al XVIII–lea ca un schit al manastirii Secu.
Astazi este o manastire importanta cu hramul “Nasterea Maicii Domnului”. Episcopul de Huși,
Ghedeon a fost cel care a construit mânăstirea inițial. În 1821, turcii i-au dat foc iar mai tarziu în
1824, biserica a fost re-construită din caramidă și piatră de râu.
Urmatoarele schituri sunt afiliate manastirii Sihastria:

 Daniel Sihastrul Stanca lui Coro cu hramul sfantului care ii poarta numele si “Sfantul Ilie”
construita intre anii 1936-1937
 Poiana Lui Ioan cu hramul “Inaltarea Sfintei Cruci” construita in 1990
 Sfantul Mina in localitatea Dumbrava in 1990.

Manastirea Varatec cu hramul “Nasterea Maicii Domnului” a fost construita de catre stareta
Olimpiada in 1785. Langa Biserica “Sfantul Ioan Botezatorul” se afla mormantul Veronicai
Miclea. Este manastirea cu cel mai mare numar de maici (400) din lumea crestin ortodoxa.
Aproape de manastire se gasesc Codrii de Arama si Padurea de Argint.
Manastirea Agapia – actuala asezare a fost aleasa in sec. XVII. Un numar de calugari
care vietuiau la schitul “Agapia Veche” au coborat si au construit marea manastire. La
mijlocul sec XIX Biserica este restaurata si cu acesta ocazia pictata de catre Nicolae
Grigorescu. Astazi este o manastire de maici (400). Langa manastire se afla casa memoriala
Alexandru Vlahuta.

Muzee

Muzeul de etnografie Vasile Gaman din satul Lunca a fost înființat în 1979. Clădirea muzeului
este o casă tradițională specifică acestor locuri iar colecția permanentă care este expusă aici
cuprinde aproximativ 3.000 de piese confecționate sau colectate de-a lungul timpului. Poarta de
la intrare în curtea muzeului este monument înscris în patrimoniul național și are încrustate
chipurile lui Burebista, Decebal, Traian, Ștefan cel Mare și Sfânt, Dragoș-Vodă și Mihai
Viteazul pe harta României Mari sculptată la îmbinarea celor două laturi ale porții și flancată de
armele cu care a fost aparată.Obiectele expuse sunt o multitudine de piese rare de la unelte
agricole foarte vechi, manuscrise, medalii și decorații, icoane pictate pe lemn la costume
populare, măști și vase de ceramică, toate fiind mărturii ale modului de viață din satul
românesc tradițional.
Case memoriale
Casa memorială ”Mihail Sadoveanu” din comuna Vânători-Neamţ, se află pe Dealul Vovidenia,
în imediata vecinătate cu Schitul Vovidenia, la 1 km de Mănăstirea Neamţ.Clădirea (ridicată în
1937) este construită în timpul şi la iniţiativa Mitropolitului Visarion Puiu al Bucovinei (1899 –
1964) cu destinaţia de palat arhieresc. Dealtfel, mitropolitul a locuit în ea doar câţiva ani, după
plecarea sa în exil (1944), casa rămânând în administrarea Mănăstirii Neamţ, devenind ulterior casă
de oaspeţi, pusă la dispoziția scriitorului Mihail Sadoveanu în 1944 și cedată spre folosință pe viață,
în 1949. Scriitorul a locuit în clădirea actualului muzeu în perioada 1944 – 1961, fiind reședința sa
de vară, ultima sa vizită la casa din Vânători fiind în vara anului 1961.După moartea scriitorului,
aceasta devine muzeu, începând cu 26 iunie 1966, fiind amenajat, inaugurat şi administrat de
Muzeul Literaturii Române din Bucureşti, cu sprijinul familiei defunctului scriitor . Mai apoi, în
anul 1970, Muzeul Memorial Mihail Sadoveanu trece în subordinea Muzeului Judeţean Neamţ, până
în 1993 când revine în administrarea Muzeului Literaturii Române, în prezent, clădirea muzeului
fiind declarată monument istoric.
Casa memorial “Alexandru Vlahuță” în anul 1880, după ce a rămas văduvă, sora lui Vlahuță,
Elisabeta Străjescu (1850-1925), s-a călugărit la Mănăstirea Agapia. Zece ani mai târziu, în 1890, s-
au călugărit și părinții săi cu numele de Elisabeta și Nectarie, apoi și un frate mai mic, cu numele de
Mardarie.În satul mănăstiresc de lângă Mănăstirea Agapia, pe o coastă de deal aflată mai sus, maica
Elisabeta Străjescu a construit o căsuță cu cerdac, unde s-a mutat ulterior și mama sa. În această
casă, scriitorul Alexandru Vlahuță venea adeseori în timpul verii pentru a se odihni. Uneori, își
aducea acolo și prietenii săi, printre care se număra pictorul Nicolae Grigorescu (1838-1907), cel
care a pictat biserica mănăstirii. Mitropolia Moldovei și Sucevei a efectuat lucrări de consolidare și
restaurare a casei în care a locuit scriitorul. În anul 1963, în această casă a fost organizată o
expoziție memorială care cuprinde mobilier original și obiecte personale ale familiei Vlahuță,
precum și fotografii, scrisori și cărți care relevă aspecte semnificative din viața și creația
cunoscutului scriitor. În prezent, în pridvorul casei sunt organizate cenacluri literare.Muzeul
Alexandru Vlahuță este administrat de către Mănăstirea Agapia.

Calendarul Sărbătorilor populare


„Ziua Zimbrului”- Eveniment anual, organizat în parteneriat cu Administrația Parcului Natural
Vânători Neamț și Fundația ECOSILVEX 2000, la Centrul de Vizitare al Parcului Natural Vânători
Neamț. Prezentări interesante despe ecoturismul din Ținutul Zimbrului, degustări de bucate
tradiționale gătite de copii folosind slatină în loc de sare, zimbrișori botezați, surprize artistice. Pe 14
august, Administrația Parculului Natural Vânători Neamț a sărbătorit Ziua legendarului mamifer,
alături de colaboratori și de prietenii zimbrului, marcând astfel și 16 ani de activitate.
„Ziua Comunei”-se serbeaza în fiecare an de 18 Decembrie.

„Hai la Claca-n Vânatori”, eveniment anual, organizat în parteneriat cu Administrația Parcului


Natural Vânători Neamț și Fundația ECOSILVEX 2000, la Centrul de Vizitare al Parcului Natural
Vânători Neamț. Prezentări interesante despe ecoturismul din Ținutul Zimbrului, degustări de bucate
tradiționale gătite de copii folosind slatină în loc de sare, zimbrișori botezați, surprize artistice.
Astăzi, 14 august, Administrația Parculului Natural Vânători Neamț a sărbătorit Ziua legendarului
mamifer, alături de colaboratori și de prietenii zimbrului, marcând astfel și 16 ani de activitate.

2. IDENTIFICAREA PENSIUNILOR DIN LOCALITATE ŞI GRADUL LOR


DE CLASIFICARE

„Pensiunea Casa de Oaspeți Bavaria”(3 margarete)- Situată in localitatea Vânători-Neamț din


judetul Neamț, Casa de Oaspeți Bavaria vă oferă posibilitatea de a vă relaxa și de a vă imbogați
orizontul spiritual. La noi vă puteți relaxa intr-un cadru natural de excepție, puteți cunoaște obiceiuri
stravechi regionale și puteți vizita faimoasele lacașuri de cult din ținutul Neamțului. Cu radacini in
cultura germană si cea română oferim clienților noștri ce e mai bun din ambele culturi intr-o
atmosferă familiară si rustică.
Bucataria noastră folosește numai ingrediente propii bio iar mesele pe care le putem oferi au atât
specific român cat si german.
Deținem 7 camere ce pot caza maxim 14 persoane. Fiecare cameră de la Casa Bavaria din Vânatori
Neamț are televizor cu cablu TV, internet wireless si baie proprie (wc si dus).

„Pensiunea Edera”(4 margarete)- este situată în judeţul Neamţ pe D.N.15B la 7 kilometri


de Târgu Neamț. Va oferim 24 locuri de cazare la standarde de 4 margarete , restaurant cu 120
locuri , bar , parcare proprie , sală de conferințe cu 20 locuri , terasă exterioară , spațiu de joacă
pentru copii , acces internet gratuit.
„Pensiunea Castelul Dobru”(3 margarete)- Situata la poalele padurii, departe de agitatia urbana,
Pensiunea Castelul Dobru reuseste sa ofere oaspetilor sai linistea si intimitatea de care au nevoie
pentru petrecerea unui sejur relaxant. Pensiunea are o capacitate de cazare de 42 de locuri in 15
camere. Fiecare spatiu de cazare dispune de baie proprie, balcon, televizor/cablu, uscator de par si
acces internet.
Amplasarea pensiunii Castelul Dobru va ofera posibilitatea de a face excursii in Targu Neamt la
Cetatea Neamtului, Casa memoriala Veromica Micle, Casa Memoriala Ion Creanga, si cu
automobilul se poate vizita lantul de manastiri ce ocrotesc orasul: Manastirea Varatic, Manastirea
Agapia, Manastirea Secu, Manastirea Neamt. De asemenea se poate vizita Lacul Bicaz si Lacul
Rosu.
„Pensiunea Maria”(3 margarete)- Lângă un pârâu liniștit de munte, pe drumul ce duce spre
Mănăstirea Agapia, inconjurată de codri mereu verzi, veți descoperi Pensiunea Maria, o pensiune
turistică situată intr-o locație de o frumusețe rar intalnită, unde sufletul călătorului se află mai
aproape de cer și de Dumnezeu ca nicaieri in altă parte, datorită spiritualității seculare a mănăstirilor
din Nordul Moldovei. Trecând prin curtea amenajată in stil rustic, intrați intr-un hol răcoros, unde
sunteți intampinați de personal calificat și primitor, dornic să vă ofere condiții deosebite de cazare și
relaxare.Pensiunea Maria pune la dispoziția invitaților săi cadrul perfect pentru organizarea de mese
festive, aniversări si alte evenimente importante. Buna dispozție este intreținută de către o formație
talentată de lăutari, al carei repertoriu acoperă toata gama de preferințe muzicale.

„Pensiunea Casa Anca”(4 margarete)- Casa Anca va ofera confort si ospitalitate, ambele la
standarde occidentale, pentru petrecerea unor vacante sau weekend-uri intr-un peisaj superb, la
poalele padurii departe de zarva si stresul specifice zonei urbane.Situata in imediata apropiere a
Manastirii Agapia, pensiunea “Casa Anca” incearca sa fie o oaza de liniste si relaxare, un loc pentru
petrecerea zilelor libere de la sfarsitul saptamanii, a vacantelor, precum si pentru organizarea de
evenimente cu caracter personal sau a celor corporate.Este construita in imediata apropiere a
Manastirii Agapia, pe un teren generos ca si suprafata, dar si ca pozitie, departe de celelalte
asezari.Poate fi punctul de plecare intr-un pelerinaj la cele mai cunoscute manastiri ale Neamtului,
adevarate marturii ale istoriei peste veacuri, precum si intr-o drumetie catre natura de o frumusete
neasemuita.
3. STADIUL VALORIFICĂRII RESURSELOR AGROTURISTICE DIN
LOCALITATE
Strategie turism rural

„Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală GAL Ținutul


Titlu Proiect
Zimbrilor”

Stadiu Finalizat

Valoare
16.507,40 Euro
totala

Perioada de
11 Ianuarie- 11 Aprilie 2016
implementare

1.Vânatori-Neamț, 2.Agapia, 3.Crăcăoani, 4.Drăgănești,5.Păstrăveni, 6.Brusturi,


Beneficiar 7.Urecheni

Fonduri Europene Nerambursabile (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare


Sursa de Rurală) prin Programul Național De Dezvoltare Rurală(PNDR) și implementat de
finantare Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) din subordinea Ministerului
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Analiza SWOT a potențialului agroturistic din localitatea Vânători-Neamț

Puncte tari:
 Cadrul natural favorabil dezvoltării turismului/agroturismului;
 Suprafețe mari cu păduri si iazuri;
 Infrastructura este medie spre bună;
 Clădiri de patrimoniu,monumente istorice;
 Parcul natural Vânători-Neamț situat cu precădere în raza comunelor Agapia, Bălțătești,
Brusturi, Crăcăoani, Vânători-Neamț, Răucești, este o arie naturală protejată destinată
gospodăririi durabile a pădurilor, conservărilor culturale și spirituale;
 Mănăstirile Neamț, Secu și Sihăstria Secului ansamble-monument istoric de arhitectură;
 În majoritatea comunelor se regasesc situri arheologice;
 Existența fermelor mici și medii în teritoriu cu potențial de creștere;
 Disponibilitatea forței de muncă rurale.

Puncte slabe:
 Populația activă în agricultură cu un nivel scăzut al cunoștințelor și competențelor;
 Nivel redus al cunoștințelor și competențelor în celelalte sectoare;
 Lipsa grupurilor de producători la nivelul microregiunii;
 Posibilități limitate de desfașurare a activităților portive în zonă;
 Populația rurală în scădere;
 Migrația tinerilor;
 Îmbătrânirea populației;
 Calitatea slabă a infrastructurii turistice șia a serviciilor turistice rurale;
 Cultură antreprenorială slab dezvoltată, caracterizată de lipsa cunoștințelor manageriale de
bază;

4. STUDIU DE CAZ: Crearea unui pachet de servicii turistice sau agroturistice


Grup 5 persoane(autoturism personal)

Prima zi:
Plecare din București la ora 7:00 spre Brașov prin DN1/E60 171 km (2 ore si 30 de minute).
La sosire in Brașov ora 9:30 facem oprire la Taverna Sârbului unde avem in meniu:
-Salată Caesar: 29,80 LEI
-Plăcintă cu brânza: 16,80 LEI
Vizite:
-Biserica Neagră;
-Centrul Brașovului.
Cazare pentru o noapte in centrul Brașovului la Pensiunea Casa Timar: 136 LEI/noapte.
Cina:-Ciorbă de burtă: 12 LEI
-Tiramisu: 15 LEI

A doua zi:
Ora 8:00 servire mic dejun:-Gustare Națională:24 LEI
-Plăcintă cu Ciuperci:12 LEI
Plecare la ora 9:00 din Brașov spre Târgu Secuiesc prin DN11/E574 59km ( o ora).
La sosire în Târgu Secuiesc ora 10:00 vizităm Centrul Orașului.
Plecare la ora 13:00 spre Vânatori-Neamț prin DN11/E574 și DJ156A 207km ( 3 ore si 20 min)
Sosire în Vânători-Neamț la ora 16:20, cazare la Pensiunea Edera , cazare pe 2 nopți 200
LEI/Noapte pachet cu mic de jun si cină inclusă.
A treia zi:
Vizită în parcul natural Vânători-Neamț, Rezervația faunistică Dragoș Vodă,Rezevația de
Stejari”Dumbrava”, „Pădurea de Argint”.

A patra zi:
Vizitarea mai multor Mănăstiri:
-Mănăstirea Neamț;
-Mănăstirea Secu;
-Mănăstirea Văratic;
-Mănăstirea Agapia
Vizită Casa Memorială Mihai Sadoveanu.

A cincea zi:
Plecare din Pensiune la ora 10:00 spre Târgu Ocna prin DJ156A 139 km ( 2 ore și 10 min).
La sosire vizităm două obiective turistice: Mănăstirea Măgura Ocnei, Monumentul Eroilor.
Oprire la Restaurantul Pizzeria La Michele, pizza quattro stagioni: 15 Lei
Pornire din Târgu Ocna la ora 16:00 spre București prin DN2/E85 282 km ( 3 ore și 50 min).
Sosire la ora 19:50.

ANALIZĂ DE PREŢ

Denumire program turistic: Româna- mereu surprinzătoare-2018


Grup 5 persoane( autoturism prorpiu)
Nr. Km parcurși: 853
Durata: 5 zile și 4 nopți
Nr. Articole de Elemente de Elemente de Valoare
Valoare/turist
crt. Calculație cheltuieli calcul totală

Total
1 Combustibil 380,31 76,06
combustibil(LEI)

Cheltuieli Total
2 Mâncare 623 124,6
directe Mâncare(LEI)

Total
3 Cazare 1072 214,4
Cazare(LEI)

4 Total cheltuieli 2075,31 415,06

5.Concluzii si recomandari

Într-o perioadă de 5 zile si 4 nopți cu un buget de aproximativ 415 lei în 5 persoane poți vizita o
multitudine de atracții turistice ale României precum traseul turistic de mai sus.Poți vizita de la
mănăstiri istorice la orase cu o importanță istorică mare pâna la parcul natural de zimbrii.
6.Bibliografie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_V%C3%A2n%C4%83tori-
Neam%C8%9B,_Neam%C8%9B#Istorie

https://www.vinatorineamt.ro/

https://www.google.ro/search?q=google+maps&rlz=1C1CHBF_roRO791RO791&oq=google+maps
&aqs=chrome.0.69i59l2j69i60l3j0.1647j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

http://www.viziteazaneamt.ro/category/parcul-natural-vanatori-neamt/

https://pensiuneaedera.ro/
https://www.trivago.ro/?iSemThemeId=37870&iPathId=480851&sem_keyword=pensiuni%20vanat
ori%20neamt&sem_creativeid=174718897356&sem_matchtype=e&sem_network=g&sem_device=
c&sem_placement=&sem_target=&sem_adposition=1t1&sem_param1=&sem_param2=&sem_cam
paignid=217261254&sem_adgroupid=15834531774&sem_targetid=aud-295721641839:kwd-
123793329654&sem_location=1011795&cip=4019000621&gclid=CjwKCAjwsfreBRB9EiwAikSU
HcdDd8eYLRUzwGmPKhX3V4al4ho87PWtHcZFbZGIAdtEHLbvieXrcxoCkvEQAvD_BwE

https://www.romaniaturistica.ro/parcul-natural-vanatori-neamt

http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/wp-content/uploads/2017/03/3.Cap-3-Analiza-SWOT.pdf

S-ar putea să vă placă și