Sunteți pe pagina 1din 3

CAIET DE PRACTICĂ

Fişa de practică
Adeverinta de practica
Jurnalul de practică

Fişa de practică pentru semestrul în curs, primită de la îndrumătorul de practică si completata cu


activitatile de voluntariat si semnatura coordonatorilor.

Adeverinta de practica cu nota coordonatorului

JURNALUL DE PRACTICĂ
Pe zile, studentul va indica pe câte o pagină pentru fiecare activitate de voluntariat:

Data
Interval orar
Locul Dacă există mai multe locuri de practică se va indica pentru fiecare loc
separat
Activităţi

Materialele
utilizate

Competenţe
exersate

1
Observaţii
personale
(experienţă
dobândită,
atitudini/ valori,
consideraţii
etice etc.)

+ La final, jurnalul va conţine reflecţia critică a studentului asupra celor


învăţate pe perioada practicii (1-2 pagini, TNR, 12 la 1,5 rânduri), precum si
raspunsul la urmatoarele intrebari:

- Ce am invatat despre mine, ca viitor psiholog?


- Care dintre abilitatile mele ma fac potrivit pentru activitatea
desfasurata?
- Ce abilitati ar trebui sa imi dezvolt?
- Cum voi folosi experienta dobandita in activitatea mea viitoare de
psiholog?

2
Analiza competenţelor transversale

Tutorele evaluează performanţa studentului din timpul practicii, bifând în căsuţa potrivită.

1. Atitudinea faţă de sarcină 2. Abilitatea de a lucra cu alte


 entuziasmat persoane
 interes moderat  lucrează bine în echipă
 pare indiferent  are reticenţe faţă de lucrul în echipă
 preferă să lucreze singur
3. Responsabilitate faţă de sarcina primită 4. Punctualitate
 puternic responsabil  ajunge întotdeauna la timp
 destul de responsabil  întârzie uneori
 necesită atenţionări/ supraveghere din partea  întârzie foarte des
tutorelui

5. Abilitatea de a urma instrucţiunile 6. Disciplină


 demonstrează o bună înţelegere a instrucţiunilor  disciplinat, respectă sarcinile primite
 solicită informaţii suplimentare  are abateri minore de la disciplină
 necesită supervizare constantă  are abateri frecvente şi uneori grave

7. Abilitatea de a lucra autonom 8. Ţinută şi îmbrăcăminte


 poate lucra complet autonom  întotdeauna aranjat şi îngrijit
 poate lucra cu minimă ghidare  ţinută neadecvată
 aşteaptă întotdeauna să i se spună ce are de făcut
 nu este cazul
9. Adaptarea la mediul de practică 10. Consideraţie faţă de deontologia
 se adaptează imediat profesională
 necesită o perioadă de adaptare medie  excelentă
 are dificultăţi în adaptare  adecvată
 necesită mai multă atenţie

Numele şi prenumele tutorelui ___________________________

Data ___________

Semnătura ___________________________