Sunteți pe pagina 1din 7

DREPT CIVIL_CURS 9

Conditiile valabilitatii consimtamantului : trebuie intrunite cumulative urmatoarele conditii:


1. Manifestarea de vointa sa fie exteriorizata. In cazul actelor bilaterale si plurilaterale este
necesar ca manifestarea de vointa a unei parti sa fie concordanta cu manifestarile de
vointa ale celorlalte parti.
2. Consimtamantul sa provina de la o persoana cu discernamant
3. Consimtamantul sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice
4. Consimtamantul sa nu fie viciat

2) Discernamantul – posibilitatea unei persoane fizice de a-si da seama de consecintele faptelor


sale.
Legea prezuma:
a) Existenta discernamantului in cazul persoanelor majore
b) Lipsa discernamantului in cazul minorilor sub 14 ani
c) Existenta unui discernamant in curs de formare in cazul minorilor peste 14 ani
d) Discernamantul nu se confunda cu cealalta conditie de fond- capacitatea, fiindca
discernamantul este SQ, in timp ce capacitatea este o stare de drept, care se stabileste in
baza normelor juridice.
e) Lipsa discernamantului atrage nulitatea relativa( anularea actului juridic civil).

1205, alin 2.- Daca ulterior incheierii actului, o parte, pers fizica, a fost constransa, actul va fi
anulat daca in momentul incheierii lui existau cauzele punerii sub interdictie si erau indeobste
cunoscute.

3) Exista imprejurari in care o persoana fizica isi manifesta vointa, dar nu are intentia de a
dobandi drepturi sau obligatii civile:
 daca este exteriorizata din prietenie.
 Cand manifestarea de vointa data de debitor depinde de o imprejurare viitoare si nesigura
ca realizare, imprejurare a carei producere este influentata exclusiv de vointa debitorului.
Ex: imprumutatul va restitui suma imprumutata daca doreste( clauza a contractului)

4) Viciile de consimtamant sunt:


a) Eroarea
b) Dolul
c) Violenta
d) Leziunea

a) EROAREA
Def: Consta in reprezentarea gresita de catre o parte in momentul incheierii unui act a
unei imprejurari.
Clasificarea erorii:
-> Dupa consecintele erorii, aceasta poate fi :
 Esentiala – poate imbraca urmatoarele forme : art 1207 :

1
DREPT CIVIL_CURS 9

 eroarea asupra naturii sau obiectului actului incheiat( error in


negotio)
! Daca eroarea este  eroarea asupra obiectului prestatiei ( error in corpore)- cand o parte
esentiala=> actul= lovit de crede ca obiectul unei prestatii esentiale este un anumit bun
nulitate relativa.  eroarea asupra calitatilor esentiale ale obiectului prestatiei ( error
in substantiam)
 eroarea asupra identitatii unei parti a actului sau asupra unor
calitati ale acestuia-
 Neesentiala – care priveste imprejurari mai putin importante pentru parti la mom
inch actului.
-> Dupa natura erorii gresit reprezentante:
 De fapt- imprejurarea gresit reprezentata este o imprejurare de fapt
 De drept – este reprezentata gresit existenta/ continutul unei norme juridice.
! Norma juridica gresit reprezentata trebuie sa fie determinanta pentru incheierea actului,
potrivit vointei partilor. ( in lipsa acesteia nu s-ar fi incheiat actul) A doua conditie- norma sa nu
fie accesibila sau previzibila.
Sa nu fie accesibila= sa nu fie cunoscuta de partile actului
Sa nu fie previzibila= sa nu fie clara. Partile sa nu poata intelege normele conduitei prescrise
prin norma respectiva.

Structura erorii: contine doar un element subiectiv, constand in reprezentarea gresita a unei
imprejurari. Nu presupune un element obiectiv( actiune sau inactiune exterioara).

Conditiile erorii( conditiile cerute pentru ca eroarea sa determine anularea actului).


a) Eroarea sa fie determinanta- in lipsa erorii nu s-ar fi incheiat acel act
b) Eroarea sa fie scuzabila – partea aflata in eroare nu putea sa cunoasca realitatea in ciuda
diligentelor rezonabile pe care le-ar fi facut.
c) Sa nu fie asumata de partea aflata in eroare- daca partea aflata in eroare si-a asumat riscul
erorii sau dupa imprejurari trebuia sa-l asume, nu mai poate invoca nulitatea relativa a
actului.
d) In cazul actelor bilaterale sau plurilaterale, celelalte parti sa cunoasca faptul ca
imprejurarea gresit reprezentata era considerata esentiala de partea aflata in eroare . Nu se
cere ca cealalta parte/ celelalte parti sa cunoasca existent erorii, ci doar faptul ca o
anumita imprejurare este esentiala pentru partea care a reprezentat-o gresit.
Sanctiune :
Exista urmatoarele sanctiuni:
1) Nulitatea relative a actului
2) Plata unor daune-interes- daunele interese vor fi egale cu intinderea prejudiciului
dovedit de partea aflata in eroare. Ele pot fi obtinute atat in cazul in care se cere
anularea actului, cat si in cazul in care partea aflata in eroare opteaza pentru

2
DREPT CIVIL_CURS 9

mentinerea actului, caz in care daunele interese se vor scadea din prestatia datorata de
partea aflata in eroare
3) Adaptarea actului – art 1213 NCC- daca o parte poate cere anularea actului, celalalta
parte poate executa actul sau poate declara ca este de acord sa execute actul asa cum a
fost inteles de partea aflata in eroare, in termen de 3 luni de la data notificarii sau de
la data primirii cererii de chemare in judecata. Daca cealalta parte opteaza sa execute
actul asa cum a fost inteles de partea aflata in eroare, atunci dreptul de a cere anularea
actului se stinge => cererea de chemare in judecata se respinge=> actul va fi mentinut
in noile conditii

b) DOLUL – inducerea in eroare a unei parti prin folosirea de mijloace viclene , frauduloase, de
natura sa o determine sa incheie acel act

Structura dolului- are 2 elemente:


 element subiectiv( reprezentarea gresita a unei imprejurari in momentul incheierii
actului)
 unul obiectiv (mijloacele frauduloase folosite de o parte) . Elementul obiectiv
poate consta intr-o actiune- ex. Vanzatorul sa minta asupra autoturismului. Poate
fi si o inactiune- omiterea comunicarea unor info ce trebuiau furnizate in mod
normal. (dol prin reticenta). Nu exista dol daca eroarea in care s-a aflat o parte a
fost determinata de neglijenta savarsita de cealalta parte. => eroarea, ca viciu de
consimtamant.

Conditiile dolului- dupa NCC, una singura: dolul sa provina de la cealalta parte. Art 1214
asimileaza dolului savarsit de o parte situatiile in care dolul este savarsit:
a) de reprezentantul unei parti – este persoana care a primit imputernicirea sa incheie
unul sau mai multe acte juridice civile in numele altei persoane
b) de gerantul unei parti- in cazul gestiunii de afaceri.
c) de prepusul unei parti – prepusul este persoana care a primit o insarcinare din partea
altei persoane(comitent), aceasta din urma avand posibilitatea de a supraveghea si
controla executarea insarcinarii date.

Prin exceptie, dolul poate fi savarsit de o terta persoana, situatie in care va atrage anularea
actului, numai daca cealalta parte a cunoscut sau trebuia sa cunoasca existenta dolului.
NCC nu mai impune conditia caracterului determinant, a.i. orice dol atrage sanctiunile prevazute
de lege.
Sanctiunile sunt:
 Anularea actului
 Plata de daune –interese – platite de autorul dolului , asadar, chiar daca dolul este
savarsit de un tert, el va plati daune interes.
 Marirea sau micsorarea prestatiei unei parti – se va mari valoarea prestatiei unei parti in
cazul prestatiei datorate de partea care a savarsit dolul. Se va micsora prestatia victimei

3
DREPT CIVIL_CURS 9

dolului. Micsorarea sau marirea prestatiei unei partie este posibila numai daca victima
dolului nu a cerut anularea actului.
! Unii autori( Boroi) considera ca adaptarea contractului este posibila si in cazul dolului. Normele care
reglementeaza dolul sunt norme speciale si mai ales normele care reglementeaza sactiunile aplicabile in cazul
dolului au caracter special, a.i. nu pot fi interpretate extensiv. Nu poate fi folosita metoda analogiei (art 10 NCC).

c) VIOLENTA- amenintarea savarsita impotriva unei persoane cu un rau de natura sa ii


provoace o temere
Clasificarea violentei:
 dupa natura valorii ocrotite:  dupa criteriul sanctiunii:
 Legitima- cand este permisa de
 Fizica – cand valoarea amenintata
lege si nu atrage nicio sanctiune
este viata, integritatea corporala
 Nelegitima- cand este interzisa,
sau bunurile unei persoane
poate duce la anularea actului sau
 Psihica/ morala- cand valoarea
la plata unor daune-interes.
amenintata este onoarea unei
Violenta savarsita prin exercitarea
persoane
unui drept nu atrage anularea
actului decat daca se urmareste
dobandirea unui avantaj exagerat
si injust.
Temerea reverentiala- temerea izvorata din respectul de care se bucura o persoana. Aceasta
nu duce la anularea actului, pentru ca nu exista nicio amenintare savarsita de acea persoana.
Structura violentei: doua elemente: Victima violentei poate fi in mod
direct nu numai o parte a actului,
 Subiectiv- temerea provocata unei parti, ca urmare a amenintarii
ci si o persoana apropiata,
 Obiectiv- faptele de amenintare
precum sotul, sotia, ascendentii
Conditiile violentei : sau descendentii.

 Violenta sa fie determinanta – conditia este indeplinita numai daca in absenta violentei,
actul nu s-ar fi incheiat. Aprecierea caracterului determinant se va face de instanta de
judecata, in functie de starea victimei( sociala), varsta, caracterul acesteia, sanatate sau
alte sq evidente in mom incheierii actului
 Violenta sa fie nelegitima- interzisa de lege .
Legiuitorul asimileaza violentei situatia incheierii unui act ca urmare a starii de necesitate in
care s-a aflat o parte in mom incheierii actului, stare de necesitate de care a profitat cealalta
parte.
Starea de necesitate- imprejurare care produce un pericol grav, actual sau iminent, cu privire
la viata, integritatea corporala sau bunurile unei persoane
Unii autori considera ca mai exista o conditie ceruta pentru violenta, aceea ca violenta sa
provina de la o parte a actului. Din examinarea gramaticala a art 1216 => violenta poate fi

4
DREPT CIVIL_CURS 9

exercitata de o parte sau de un tert, a.i. conditia mentionata nu este ceruta. In cazul in care
violenta este savarsita de un tert, poate duce la anularea actului numai daca cealalta parte a
cunoscut/ trebuia sa cunoasca existenta violentei .
Sanctiunea:
1) Nulitatea relativa a actului
2) Plata unor daune-interese
3) Micsorarea prestatiei partii lezate cu valoarea daunelor interese sau marirea prestatiei
autorului violentei cu valoarea daunelor interes

d) LEZIUNEA.
Def: prejudiciul suferit de o parte prin incheierea actului juridic civil.
Structura leziunii: In cazul majorilor leziunea contine 2 elemente –
 element obiectiv - disproportia mare/ vadita dintre valorile prestatiilor partilor. Daca
leziunea depaseste jumatate din valoarea prestatiei partii lezate, atunci exista elementul
obiectiv.
 Subiectiv- intentia unei parti de a profita (1221 ) de starea de nevoie, lipsa de cunostinte
sau de pregatire a celeilalte parti.
Starea de nevoie nu se confunda cu starea de necesitate, fiindca starea de necesitate
presupune un pericol grav, in timp ce starea de nevoie nu presupune existenta unui pericol grav,
ci doar a unei nevoi=> persoana sa incheie actul.
Pentru minori- doar elementul obiectiv- obligatia minorului este excesiva in raport cu :
a) starea materiala a minorului
b) avantajele pe care minorul le obtine prin incheierea actului
c) ansamblul circumstantelor

Domeniul de aplicare:
1) In cazul minorilor- leziunea este aplicabila :
 in cazul actelor de administrare incheiate de minorul care a implinit varsta de 14 ani, fara
incuviintarea prealabila a ocrotitorului sau legal
 actul sa fie sinalagmatic, cu titlu oneros

2) In cazul majorilor- leziunea poate fi :


- acte sinalagmatice, cu titlu oneros. Nu conteaza daca actele sunt de administrare sau de
dispozitie. Nu conteaza daca actele au fost executate in intregime sau daca nu. Leziunea nu este
aplicabila actelor aleatorii. Tranzactia este conventia prin care partile unui proces pun capat
acelui proces prin concesii reciproce.

5
DREPT CIVIL_CURS 9

Actiunea in anulare a actului pentru leziune se prescrie in termen de un an, pentru celelalte vicii-
3 ani, iar exceptia prin care este invocata leziunea este prescriptibila in acelasi termen.
Sanctiuni:
1) nulitatea relativa a actului
2) plata unor daune interese
3) Marirea prestatiei unei parti care a profitat de leziune sau micsorarea prestatiei partii lezate cu
valoarea prestatiei daunelor interese
4) Adaptarea actului in aceleasi conditii ca in cazul erorii

OBIECTUL ACTULUI JURIDIC CIVIL

Art. 1225: - operatiunea juridica rezultata din drepturile si obligatiile contractuale stabilite de
parti. Ex: vanzarea, locatiunea si alte asemenea.
Este diferit obiectul actului juridic civil de obiectul obligatiei, fiindca potrivit art 1226 obiectul
obligatiei este prestatia la care s-a obligat debitorul.
Conditiile cerute de lege obiectului prestatiei se impart in :
 Conditii generale
obiectul sa fie determinat sau determinabil.- daca obiectul prestatiei este un bun
individual determinat, conditia este indeplinita . In schimb, daca obiectul prestatiei este
un bun de gen, trebuie mentionat in cuprinsul actului cel putin un criteriu de determinare.
 obiectul sa fie licit – obiectul este licit atunci cand nu este interzis si nici nu incalca
ordinea publica sau bunele moravuri.
 sa fie posibil – NCC : obiectul prestatiei este valabil chiar daca este imposibil pentru
debitor in momentul incheierii actului, dar devine posibil in momentul executarii
prestatiei . Imposibilitatea- relativa( cand doar pt debitor prestatia este imposibila)/
absoluta( cand pt orice persoana prestatia este imposibila). Imposibilitatea: materiala(
prestatia esste imposib din motive fizice)/juridica.( cand intinderea dr debitorului asupra
unui bun il pune in imposibilitate sa execute prestatia)
 sa existe – daca bunul corporal care constituie obiectul prestatiei debitorului nu mai
exista in mom incheierii actului, actul este lovit de nulitate absoluta. Daca bunul corporal
nu exista in mom incheierii actului, dar urmeaza sa apara( este un bun viitor), actul va fi
valabil . nu se cere pentru validitatea unui act translativ ca instrainatorul sa fie titularul
dreptului transmis in momentul incheierii actului, fiindca actul va fi valabil ,
instrainatorul obligandu-se expres sau implicit sa dobandeasca acel drept si sa-l transmita
dobanditorului sau sa obtina acordul tertului titular.
 sa fie in circuitul civil- atunci cand bunul poate fi instrainat . Exista bunuri care sunt
inalienabile si care pot forma obiectul unor prestatii rezultate din anumite acte juridice
civile .

6
DREPT CIVIL_CURS 9

 Conditii speciale- cele cerute pentru obiectul prestatiei in cazul anumitor acte juridice
civile.
 prestatia sa conste intr-o fapta persoanala a celui care se obliga – aceasta conditie este
ceruta in cazul obligatiilor strict personale(intuito personae), adica acele obligatii nascute
in considerarea calitatilor esentiale ale debitorului.
 sa se obtina inaintea incheierii actului autorizatia sau acordul prevazut de lege. Este
impusa de lege in anumite cazuri. Ex: cazul desfasurarii unei activitati autorizate, in care
persoana care doreste sa incheie acte in cadrul acelei activitati trebuie sa obtina in
prealabil autorizatia administrativa ceruta de lege, in lipsa careia actul este lovit de
nulitate absoluta.

Nerespectarea oricarei conditii referitoare la obiectul actului juridic civil sau prestatiei
principale a actului atrage nulitatea absoluta a actului.

Cauza /scopul actului juridic civil

= scopul urmarit de fiecare parte in momentul incheierii actului. NCC nu mai face
deosebire intre cele doua forme ale scopului, scopul mediat si scopul imediat, ci stabileste
doar importanta scopului urmarit de fiecare parte .

Conditiile valabilitatii cauzei sunt:


 Cauza sa existe
 Sa fie licita
 Sa fie morala – sa nu incalce bunele moravuri . Caracterul ilicit sau imoral al scopului
urmarit de o parte in momentul incheierii actului nu atrage nulitatea actului decat daca
cealalta parte a cunoscut sau trebuia sa cunoasca
Cauza este indeplinita atunci cand fiecare parte a urmarit un scop prin incheierea acelui act .
Cauza este falsa atunci cand exista o neconcordanta intre scopul urmarit de o parte prin
incheierea actului si rezultatul obt prin incheierea actului . Cauza este falsa atunci cand exista o
eroare asupra scopului determinant urmarit de o parte .
Cauza este ilicita si atunci cand incheierea unui act este doar un mijloc pentru a eluda aplicarea
unor norme imperative.
Daca nu exista cauza, atunci actul este lovit de nulitate relativa. In schimb, atunci cand scopul
este ilicit sau imoral, actul va fi lovit de nulitate absoluta.
Conditiile de forma ale actului juridic civil
= sunt acele formalitati cerute de lege pentru valabilitatea unui act juridic civil sau pentru
eficacitatea actului juridic civil , referitoare la modalitatea de exteriorizare a consimtamantului
partilor.