Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul.................................,Oradea, Jud.

Bihor, Propunator: Marc Olimpia


PROIECT DE LECTIE
DATA:23.04.2008 CLASA: a X-a,F
OBIECTUL: Psihologie
UNITATEA DE INVATARE:Personalitatea-ca mecanism psihic integrator
TEMA: Inteligenta
SUBIECTUL: Teorii privitoare la inteligenta
TIPUL LECTIEI: mixt(combinat)
SCOPUL:a)informativ:-insusire de cunostinte(concepte,teorii) despre personalitate;
-intelegerea importantei cunoasterii psihicului uman;
b)formativ:-dezvoltarea capacitatii de analiza si autoanaliza a psihicului uman;
-aplicarea cunostintelor specifice in rezolvarea unor situatii-probl.;
OBIECTVE DE REFERINTA:
* Să înţeleagă rolul proceselor psihice în formarea şi definirea personalităţii;
*Să descrie personalitatea ca sistem cu toate laturile sale şi interacţiunea acestora;
*Să identifice propriile trăsături de personalitate dominante şi să găsească modalităţi de dezvoltarea a celor pozitive.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1: sa expuna cracteristici si teorii privitoare la inteligenta;
O2: sa recunoasca autorii acestor teorii si motivatiile lor;
O3: sa descrie elementele caracteristice fiecarei teorii;
O4: sa se autoanalizeze potivit noilor cunostiinte/sa-si identificetipuldeinteligenta;
O5:sa explice rolul inteligentei in formarea si manifestarea personalitatii;
O5:sa explice modul cum inteligenta ajuta la adaptare la mediu, in general:
O7: sa participe activ si sincer la munca in grup si la completarea testelor;
STRATEGIA DIDACTICA:
*resurse procedurale: expunerea, conversatia (euristica, dezbaterea), exercitiul, brainstormingul, problematizarea,
mozaicul, sinelingul;
*resurse materiale:manual, videoproiector(film scurt, planse/scheme,teste de inteligenta, dictionar de psihologie;
*resurse organizatorice: frontal, individual, pe grupe;
BIBLIOGRAFIE: -Programa scolara(cls. a X-aA)probat prin O.M.Nr4598/31.08.2004
-manual de Psihologie,cls.aXa(M.Zlate,T.Cretu,N.Mitrofan,M.Anitei) Editura Aramis 2005
-F. Stefanescu: ,,Didactica disciplinelor umane” –Ed.Unversitatii,2004
DESFASURAREA LECTIEI
Nr. Momentele Ob. Dozare Continutul informational - formative Resurse
Crt. Lectiei Op. Activitatea profesorului Activitatea elevului
1. Moment 2min. Se creaza cadrul optim desfasurarii Pregatirea materiala, concentrarea -manual
Orgaizatoric lectiei:curatenie,aerisire,tinuta, prezenta atentiei voluntare.Joc: -caiet
,pregatirea,materiala,trezirea interesului, ,,Calitatile iubitei/prietenei/colegei!” -dictio-
crearea unei stari afecive pozitive.Joc nar
2. Verificarea O1 10min. Verificarea temei diferentiate individual. a.Sistemul propriu de valori -exercitiul
cunostiintelor Aprecieri, completari, intrebari. b.Inteligenta:definire/caracterizare -convers.
anterioare Controlarea, completarea ,aprecierea c.Rezolvare testul 4 pag.127 -brainstorming
raspunsurilor date de elevi. Emit idei despre ce inseamna a fi /flipchart
Brainstorming:,, A fi inteligent!” inteligent, apoi se scriu pe flipchart.
3. Pregatirea pentru O2 3min. Explic existenta mai multor moduri de Preiau mesajul si se pregatesc de -explicatia,
predarea abordare a inteligentei, amintind cateva preluarea de noi informatii, totodata -manualul
noilorcunostiinte nume de referinta C.Spearman, J.Piajet, R. cautand in manual aceste nume.
Sternberg si D.Colemanale ale caror teorii le
vor studia azi.
4. Anuntarea O4 2min. Se prezinta si se scrie pe tabla titlul lectiei: Se scrie pe table titlul si se recepteaza -explicatia
subiectului si a ,,Teorii privitoare la inteligenta”. mesajul directionand structurile cognitive
obiectiv.operat. Se amintesc obiectivele acestei lectii, unele catre preluarea si procesarea de informatii.
se vor detalia.
5. Predarea noilor O3 25min. Scriu si explic cateva teorii: teoria Preiau informatiile; participa activ la -expunerea,
Cunostiinte bifactoriala, teoria multifactoriala, teoria secventa de predare prin raspunsuri sau problemaizarea,
genetic, teoria triarhica, teoria inteligentelor intrebari.Urmaresc expunerea, intervin cu -plansa schema,
multiple si teoria inteligentei emotionale. intrebari sau isi exprima opinii.Copiaza -conversatia,
O7 ,,Mozaicul”:impartire pe grupe initiale si schema de pe plansa si completeaza.Se -mozaicul
apoi pe grupe de experti.(explic.teoriilor) impart pe grupe si rezolva sarcina data.
6. Realizarea O3 5min. Intrebari pentru a prezenta ideile pe care se Raspund la intrebari. Videoproiector,
feed-back-ului bazeaza fiecare teorie. Prezint la Rezolva oral ex. 1 si 2, pag.127. -sineling
videoproiector(power point):,,Teoria Comentarii. pareri, opinii legate de -explicatia
inteligentelor multiple”-metoda sineling. materialul prezentat –metoda sineling.
7. Aprecieri/Tema O7 3min. Fac aprecieri fata de calitatea implicarii Notarea temei. -conversatia,
in lectie si referitoare la realizarea Primesc cateva variante de teste de -teste de
obiectivelor.Eventuala notare. inteligenta pe care le vor face pentru ora inteligenta
Tema:Comenteaza una din teorii -la alegere. viitoare.