Sunteți pe pagina 1din 1

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI ELECTORALE


UNINOMINALE nr. ____, _________________________________________

ALEGERI PARLAMENTARE
REFERENDUM REPUBLICAN
din 24 februarie 2019

HOTĂRÎRE
cu privire la stabilirea programului de lucru și comunicarea datelor de contact
ale Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale
nr. ________ ___________________________________________
din „____” decembrie 2018 nr. _____
În temeiul art. 28 alin. (9) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997,
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale nr.______, ____________________________,
__________________________________________h o t ă r ă ş t e:

1. Se stabilește următorul program de lucru al Consiliului electoral al circumscripţiei


electorale uninominale nr. _____, _________________________________________:
Luni – Vineri, între orele _____ ______, pauza de masă ____________;
Sîmbătă – Duminică, între orele _____ ______, pauza de masă ____________.
2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. __________,
___________________________________________ are următoarele date de contact:

adresa sediului: __________________________________________________________.


(denumirea sediului, strada, numărul, denumirea raionului/municipiului, orașului/satului/comunei)

telefon: ____________, fax:________________, email:________________________.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se aduce la cunoștința publică.

Preşedintele consiliului
electoral de circumscripţie ____________ _________________
semnătura numele, prenumele
L.Ş.
Secretarul consiliului
electoral de circumscripţie ____________ _________________
semnătura numele, prenumele