Sunteți pe pagina 1din 3

BORDEROU DE PREDARE PRIMIRE - PENTRU DECLARATIA/FORMULARUL 230

Sub sanctiunea privind falsul in declaratii si uzul de fals;


Avand in vedere prevederile Circularei nr. 888/27.02.2018 - aplicarea unitară a legislației procedural fiscale privind depunerea Formularului 230;

Subsemnatul/a.....................................................- precizez urmatoarele:

a). - Datele de identificare ale entitatii non-profit/unitatii de cult:

Denumire

Adresa

CUI/CIF
IBAN

b). - Datele de identificare ale contribuabililor (ce redirectioneaza 2% catre entitatea non-profit/unitatea de cult)

NR.
NR. CRT. NUME SI PRENUME COD NUMERIC PERSONAL ADRESA CONTRIBUABIL TEL./E-
mail

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.cabinetexpert.ro
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

www.cabinetexpert.ro
42
43
44
45
46
47
48
49
50
C). - Datele de identificare ale REPREZENTANTULUI LEGAL sau ale imputernicitului entitatatii non-profit/unitatii de cult:
Precizare - pentru imputernicit, anexam la prezentul borderou - imputernicirea din partea entitatii (forma scrisa)

NR. CRT. NUME SI PRENUME COD NUMERIC PERSONAL ADRESA - tel./e-mail Calitate

DATA, REPREZENTANT LEGAL/imputernicit

www.cabinetexpert.ro