Sunteți pe pagina 1din 4

Windows și Linux

Comenzi rapide pentru file și ferestre


Acțiune Comanda rapidă
Deschide o fereastră nouă Ctrl + n
Deschide o fereastră nouă în modul incognito Ctrl + Shift + n
Deschide și accesează o filă nouă Ctrl + t
Redeschide și accesează ultima filă închisă Ctrl + Shift + t
Accesează următoarea filă deschisă Ctrl + Tab sau Ctrl + PgDn
Accesează fila anterioară deschisă Ctrl + Shift + Tab sau Ctrl +
PgUp
Accesează o anumită filă De la Ctrl + 1 până la Ctrl + 8
Accesează ultima filă Ctrl + 9
Deschide pagina de pornire în fila curentă Alt + Home
Deschide pagina anterioară din istoricul de navigare în fila Alt + săgeată spre stânga
curentă
Deschide pagina următoare din istoricul de navigare în fila Alt + săgeată spre dreapta
curentă
Închide fila curentă Ctrl + w sau Ctrl + F4
Închide fereastra curentă Ctrl + Shift + w
Minimizează fereastra curentă Alt + tasta de spațiu + n
Maximizează fereastra curentă Alt + tasta de spațiu + x
Închide fereastra curentă Alt + F4
Închide Google Chrome Ctrl + Shift + q
Comenzi rapide pentru funcțiile Google Chrome
Acțiune Comanda rapidă
Deschide meniul Chrome Alt + f, Alt + e sau F10 + Enter
Afișează sau ascunde bara de marcaje Ctrl + Shift + b
Deschide Managerul de marcaje Ctrl + Shift + o
Deschide pagina Istoric într-o filă nouă Ctrl + h
Deschide pagina Descărcări într-o nouă filă Ctrl + j
Deschide Managerul de activități din Chrome Shift + Esc
Focalizează primul element din bara de instrumente Chrome Shift + Alt + t
Focalizează ultimul element din bara de instrumente Chrome F10
Comută focalizarea pe dialogul nefocalizat (dacă apare) F6
Deschide bara de căutare pentru a căuta în pagina actuală Ctrl + f sau F3
Treci la următorul rezultat pentru căutarea din bara de căutare Ctrl + g
Treci la rezultatul anterior pentru căutarea din bara de căutare Ctrl + Shift + g
Deschide Instrumentele pentru dezvoltatori Ctrl + Shift + j sau F12
Deschide opțiunile pentru Șterge datele de navigare Ctrl + Shift + Delete
Deschide Centrul de ajutor Chrome într-o filă nouă F1
Conectează-te ca alt utilizator sau navighează ca invitat Ctrl + Shift + m
Deschide un formular de feedback Alt + Shift + i
Comenzi rapide pentru bara de adrese
Folosește următoarele comenzi rapide în bara de adrese:

Acțiune Comanda rapidă


Caută folosind motorul de căutare prestabilit Introdu un termen de căutare + Enter
Caută folosind un alt motor de căutare Introdu numele motorului de căutare și
apasă pe tasta Tab
Adaugă www. și .com la numele unui site și Introdu numele unui site + Ctrl + Enter
deschide-l în fila actuală
Deschide o filă nouă și caută pe Google Introdu un termen de căutare + Alt +
Enter
Accesează bara de adrese Ctrl + l sau Alt + d sau F6
Caută de oriunde de pe pagină Ctrl + k sau Ctrl + e
Elimină predicțiile din bara de adrese Săgeată în jos pentru a evidenția + Shift +
Delete
Comenzi rapide pentru pagini web
Acțiune Comanda rapidă
Deschide opțiunile pentru a printa pagina curentă Ctrl + p
Deschide opțiunile pentru a salva pagina curentă Ctrl + s
Reîncarcă pagina curentă F5 sau Ctrl + r
Reîncarcă pagina curentă, ignorând conținutul memorat Shift + F5 sau Ctrl + Shift + r
în cache
Oprește încărcarea paginii Esc
Răsfoiește elementele pe care se poate da clic navigând Tab
înainte
Răsfoiește elementele pe care se poate da clic navigând Shift + Tab
înapoi
Deschide un fișier de pe computer în Chrome Ctrl + o + selectează un fișier
Afișează codul sursă HTML care nu poate fi editat al Ctrl + u
paginii curente
Salvează pagina web curentă ca marcaj Ctrl + d
Salvează toate filele deschise ca marcaje într-un dosar Ctrl + Shift + d
nou
Activează sau dezactivează modul Ecran complet F11
Mărește întregul conținut al paginii Ctrl și +
Micșorează întregul conținut al paginii Ctrl și -
Readuce întregul conținut al paginii la dimensiunea Ctrl + 0
prestabilită
Derulează în jos pe o pagină web, câte un ecran odată Tasta de spațiu sau PgDn
Derulează în sus pe o pagină web, câte un ecran odată Shift + tasta de spațiu sau PgUp
Accesează partea de sus a paginii Home
Accesează partea de jos a paginii End
Derulează orizontal pe pagină Shift + derulează folosind rotița
mouse-ului
Mută cursorul la începutul cuvântului anterior dintr-un Ctrl + săgeată spre stânga
câmp de text
Mută cursorul la finalul cuvântului următor dintr-un Ctrl + săgeată spre dreapta
câmp de text
Șterge cuvântul anterior dintr-un câmp de text Ctrl + tasta Backspace
Deschide pagina principală în fila actuală Alt + Home
Comenzile rapide pentru mouse
Următoarele comenzi rapide necesită folosirea mouse-ului:

Acțiune Comanda rapidă


Deschide un link în fila curentă Trage un link într-o filă
(numai folosind mouse-ul)
Deschide un link într-o filă nouă în Ctrl + dă clic pe un link
fundal
Deschide și accesează un link Ctrl + Shift + dă clic pe un link
Deschide și accesează un link (numai Trage un link într-o zonă liberă a barei de file
folosind mouse-ul)
Deschide un link într-o fereastră nouă Shift + dă clic pe un link
Deschide o filă într-o fereastră nouă Trage fila din bara de file
(numai folosind mouse-ul)
Mută o filă în fereastra curentă Trage fila într-o fereastră existentă
(numai folosind mouse-ul)
Readuce o filă în poziția inițială Apasă pe tasta Esc în timp ce tragi
Salvează pagina web curentă ca Trage adresa web în bara de marcaje
marcaj
Descarcă conținutul spre care trimite Alt + dă clic pe un link
linkul
Afișează istoricul de navigare Dă clic dreapta pe Înapoi sau pe Înainte , sau dă
clic lung pe Înapoi sau pe Înainte
Comută între modul maximizat și cel Dă dublu clic pe o zonă liberă a barei de file
cu ferestre
Mărește întregul conținut al paginii Ctrl + derulează în sus folosind rotița mouse-ului
Micșorează întregul conținut al Ctrl + derulează în jos folosind rotița mouse-ului
paginii