Sunteți pe pagina 1din 3

Schiţă de lecţie

Data: 23.11.2016
Cls Pregătitoare
Titlul lectiei: Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor
Tipul: comunicare/ însușire de noi cunoștințe
Prof: Marinescu Elena
Scopul lecției: dobândirea unor cunoștinte despre Maica Domnului, pentru a-I aduce
cinstirea cuvenita;
Durata: 50 de minute

OBIECTIVE CADRU GENERALE


1. Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite
contexte de viaţă uzuale
3. Explorarea activă a unor elemente din viaţa de zi cu zi, din perspectiva propriei
credinţe

Competenţe specifice:
La sfârșitul Clasei Pregătitoare elevii vor fi capabili:
1.2 Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării
unor situaţii din viaţa de zi cu zi
3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase cunoscute
Competenţe formativ-educative:
Cinstirea Maicii Domnului ca ceea ce s-a învrednicit de a-L naşte pe Hristos Mântuitorul
prin cântare de laudă, desene, rugăciune...

Strategia didactică
1.Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, argumentarea, expunerea, observarea
dirijata

2. Mijloace de învăţământ: internet, video proiector, planşe cu desen- VESTEA CEA


BUNĂ
https://www.youtube.com/watch?v=Y0icfEIZeNc,

3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi individuală

Bibliografice:
Boldea, Florin ; Boldea, Violeta- Religie, cultul ortodox, cls.Pregătitoare, ed.:Gligor
Haşa, 2016,
Şebu Sebastian, Opriş, M., Opriş, D., Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea",
Alba-lulia, 2006

Scenariu didactic

Momentul organizatoric:
- prof. salută elevii,
- notează absențele și realizează managementul clasei pentru începerea activității
didactice care urmează să se desfășoare

Pregătirea aperceptivă
Vine vreun copil în această lume fără mamă?! Ştiţi voi cum s-a numit mama lui Iisus
Hristos?

Precizarea titlului şi a obiectivelor


Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor
Astăzi vom afla câteva momente din viata Maicii Domnului care este rod al rugăciunilor
părinţilor săi, care nu amână ci împlinec cuvântul dat înaintea lui Dumnezeu.

Comunicarea noilor cunoştinţe


-se realizează cu ajutorul imaginilor din carte si povestioarei de pe internet
https://www.youtube.com/watch?v=Y0icfEIZeNc –
-este prezentată cântarea “Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi”, se
repetă cântarea până când va fi învăţată corect

Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor

Fixarea cunoștințelor se va face cu întrebări referitoare imaginile din lecţie

Asocierea, aplicarea și generalizarea


Se cere elevilor să prezinte momente deosebite din viaţa lor alături de mame, să-și
exprime sentimentele de recunoștință față de acestea.

Aprecierea activității elevilor

Se fac aprecieri generale și individuale, privind implicarea lor în participarea la cântarea


închinată Maicii Domnului, în discuţiile, răspunsurile oferite, momentele prezentate din
viaţa lor. Elevii ce vor oferi cele mai frumoase exemple, vor cânta corect melodia audiată
vor primi câte un smile.

Precizarea temei pentru acasă


Să cinstim pe fiecare mamă- a noastră, a colegilor ….dar şi e Maica Domnului care este
ocrotitoarea tuturor copiilor

Încheierea activității
Salutul