Sunteți pe pagina 1din 11

POLIELEU

PRESCURTAT DE ANTON PANN DUP CEL AL LUI


DIONISIE FOTINO
GLAS 11
R o bi ii Dom nu u lu ui A li lu u u u u i i

i i a

L u u da ai nu me e e le e Do om nu u lu ui l u dai slu

ugi pe e Do o o o o om nu ul A li lu u u u u i i i i a


2
C e e ei ce e

e sta ai n ca a a sa a Do om nu

u

lu ui n cu ur i le e ca a a a se ei Dum ne ze e u lu ui

no o o o o os tru u A li lu u u u u i i i i a

3
L u da ai nu u me e le e Do o

o o om nu lui c

e es te bu un Do o om nu ul A li lu u u u u i

1
i i i a

4
C n ta a a ai c n ta ai nu u

u me e le Lui c

e e es te e bu u u uu u u un A li lu u u u

u i i i i a


5
C
pe I a co o o ov i'a a a a a +a le e es

Lu u u i i ii Do o o o om nu u ul A li lu u u u u i

i i i a

6
P e Is ra i i i il spre e mo o te e ni i i re e e

Lu u u u u i i ii A li lu u u u u i i i i a

7
C e eu

a am cu nos cu u u u

u u u u u u ut

c

e e e e es te ma a a a re e + e es te Do o o o om nu u u

ul A a a li i i i lu u u i i i a

8
S i Do om nu ul no o os tru u u u u u u u u u u

pes te to o o oi Du um ne e e ze e e e e i i i i A a a

li i i i lu u u i i i a

9
T oa a a a a

te c te e e a a vru u u ut

a

a a f cut n ce e er i i i pe e e e

p i pe e p m nt A li lu u u

uu u i i i i a


10
I

n m ri

i n tru toa a a a te e e

a a a d n cu u u u u u u u a dn cu u ri le e e

A li lu u u u u u i i i i a

11
R i di c

nd no o ori de la ma ar

gi i i nea p m n tu u u p m n tu lui A li

lu u u u i i i i a

12
F u u ul ge e e ri i i le e e spre ploa a a ie le'a

f cu u u u le'a a f cu u ut A li lu u u

u i i i i a


13
C

el ce scoa a a a a te e e

v n tu u u ri

i i le e e

din vis ti e ri i i i le e sa a a a le e e e e e e

e e e e e Xe e A li lu u u u u i a


14
C
a re le a a a a a b a a b

tuu

ut pe ce le n ti ns cu u u te e e a le E gi i i i i

ip tu u u u u u u u u u u u lu ui A li lu u u u u

i a

15
D e e la a o om p n la a do bi i to o o

o o o o o o o o o o o o o oc A li lu u u u u i

i i i a


16
T tri mi i i i i i s'a a a se em ne e e i i i mi i

4
i nuni n mij lo o o o o cu ul t u E e gi i i i i ip te e

e A li lu u u u u i i i i a

17
I n tru Fa

ra a o on i n tru toa a a a a te e e

slu u u u gi i i i le e e e lui A li lu u u u

u u i i i i a

18
C a re e le e a b tu u u a a b tu u ut nea a

a mu u u uri mu u u u u ul te A li lu u u u u u

i i i i a

19
S i i a a a u u u ci is m p ra a a ai ta a a a a

a a a a ari A li lu u u u u i i i i a

20
P
e

Si o o o o on m p ra a a aa a tu ul A

mo re e e e i i i i i i i lo o or A lu u u u u u i

i i i a

5


21


S i pe O o o o og m p ra a tu ul Va a sa a a a nu

uu u lu ui A li lu u u uu u u u i a

22
S i toa a a a te e e m p r i i le e lu ui Ha na

a a a a a a a a a a a an A li lu u u uu u u u

i a

23
S i i i

i le'a a a a da a a at

p m p m n tu u ul

lo or mo te ni i i i i i i i re e e A a a li i i i lu

u u i i i a

24
M o te ni

i i i i re e lui Is ra e e el no o ro

o o du u u u lu u ui S u A a a li i i i lu u

u i i i a

25

D oa a a am ne e

nu u u me e le e T u e es te e

n vea a a a a a ac A li lu u u u u i i a a

6

26

S i po me ni i rea a a

Ta a a a a n nea am

i i n nea a a a a a am A li lu u u u u i i

a a

27

C va a a ju de ca a Do o o om nu ul

pe e no o ro o du ul S u A li lu u u

u u i i a a


28
S i spre slu u gi i le Sa a a a le e se e va a u u

mi i li i i i i i i i i A li lu u u u u i i a a

29
I i i do li nea a a a mu u ri i i i lo o or ar

gi i i int i i i i a a a a a ur lu u u u cru uri de


m ini o o me e ne e e e e e e e e e e eti A li

lu u u uu u i i i i a

30
G u u r a a au i nu u u u u vo or a u

zi i i i i i i i i i i i A li lu u u u u u i i i

i a


31
O o o o o o ochi a au i nu u vo o or ve e e e dea a

a a a a a a A li lu u u u u i i i i a

32
U u re e e e e echi a au i nu u vo o or a a u u

zi i i i i i i i A li lu u u u u i i i i a

33
C nu u u u u e es te du u u u uh n gu u

u u ra aaa a lo o or A li lu u u u u i i i i a


34
A a

se e e e e me nea lor s fi i i i i e cei ce

fa a ac a a a ce e es tea a a A li lu u u u u i i i i

a


35
S i i i i to oi cei ce n d j du u

ie e esc spre e e

d n i i i A li lu u u u u u i i i i

8
a

36
C a a sa a

a lu ui Is ra a a i i il bi ne e

cu u

v n ta a ai pe e e Do o o o o om nu u ul A li lu u

u uu u i i i i a

37
C
a a a a a a

sa a ca sa lu u ui A a a a a a ro on

bi i ne e cu u v n ta a ai pe e e e Do o o om nul A li

lu u u u u u u u i i i i i a

38
C a a a a a a sa a ca

a a

sa a a lu u ui Le e

e e vi i i bi i ne e cu u v n ta a ai pe e e e Do

o o om nul A li lu u u u u u u u i i i i i a

39
C
e e e ei ce e v

te e me ei de

e e e Do o o om

nul bi ne cu vn tai pe e Do o o o o om nu ul A li lu

u u u u i i i i a

9

40
B i ne e e es te

e e cu u v n ta at Do om nu u

ul

di i in Si i i on cel ce lo cu ie te n I i i e e ru u

sa a a aa a li im A li lu u u u u i i i i a
SLAV I ACUM
DUP POLIELEU
GLAS 1

S
la v Ta t lui i

Fi u lui i Sf n tu

lu ui Duh Ta t lui

s ne e n chi i i n m i i i i pe e e e

Fi i i u ul s 'L pro o o sl vim i pe Prea a sf n


tu u ul Du u uh toi di i i im pre e e e u u u n s

'L l u u u dm stri g nd i i gr i ind Prea

sf n t Tre e i i i me e mn tu ie te ne e e pe e

no o o o oi pe e e e toi

S i a cum i pu ru u rea i n ve cii ve ci i lo o or A a min

10

Pe Mai ca Ta a + a a du u cem i i i e e n tru ru g

ciu u u uni no o o o ro o o du ul T u Hri i is toa a


a se pen tru ru g ciu u ni le e e e e ei d ne no o o u

n du r ri le Ta a a le e Bu u u u u nu u u u le ca s

Te e sl vim pe Ti i i i ne e e Cel ce e e a a ai r s

ri i it no o o u di i i i in mo o o or m nt

11