Sunteți pe pagina 1din 14

Polieleu gl.


De ierom. AmfilohieR o bii, ro bii Dom nu lu ui. A - li - lu - i - ia


L u dai nu me - le Dom nu lui, l u dai slugi pe Do - - om


nu - -
- ul. A - li
- lu - i - ia.


C eu am cu nos cut c es te ma re Dom nul i Dom


nul no os tru pes te to oi dum ne ze - - i i. A - li - lu u

i -
ia .D oam ne, nu me le Tu es te n veac i po me ni rea Ta n


neam i n nea - - - am. A - li - lu - i - ia .B
i ne es te cu vn ta at Dom nul din Si on, Cel ce lo cu ie
e te n I e ru sa
li - - - im. A
- li - lu - i - ia.
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
M
r
tu
ri si
i
-v
Dom
nu
lui
c
es
te
bu -
un .
A
li


lu i ia; c n veac es te mi la Lu - - - ui. A - li -


lu - i - ia.

C
u m
n ta - i
re cu bra
na -
alt.
A
li lu i


ia; c n veac es te mi la Lu - - - ui. A - li - lu -


i - ia.

S
i ne-a

iz
b vit pe noi
de vrj

ma
ii
no
tri - -
. A
li


lu i ia; c n vea ac es te mi - la Lu - ui. A li lu


- - i - ia -.

M
r
tu
ri si
i
-v Dum ne
ze
ului
ce
re
- esc.

A
li


lu i ia; c n veac es te mi - la Lu - ui. A li lu - -


i - ia -.
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
Polieleu gl.1


De la M-rea Rme


R o - bii, - ro - bii - Dom nu - lui. A - - li - - lu -


i - a. L u da ai nu - me le Do - om nu - - lui,


da
l u
ai
slu
ugi
pe
- - - - -
Do - -
om
nu -
-

,
- -
- - - ul. A - - li - - lu - i - - a.


C e eu am cu - nos cut c - - es te ma - -


re - - Do - - om nul i Dom nul no - - - - - os tru -


- - - - pes te
- to oi dum ne ze - - - - - ii - - -


,
- - - - - . A - - li - - lu - i - - a.


D oa am ne Doa - am ne nu - - me le T - u e -


es te - - n veac i po me ni - - - rea - - Ta -
Ierom.Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

- - - - - n nea am i - - - n nea - - - -

- - - am. A - - li - - lu - i - - a.


B i
ne
es
te cu -
v
-
n
tat Do -
omnu ul di - - - - in Si - - - - on , Cel ce lo cu ie


- - - - - e te - - - - - - n I - e ru -


,
sa - - li - - - - - - - im. A - - li - - lu -


i - - a.


M
r
tu
ri si - - -v
i Do om nu lu - - ui c


e - es te bu - - - un. A - li - lu - i - a;


c - n vea - ac e - - es te mi - - - la Lu - -


- - - - - - - - - - - ui. A - - li - - lu - i


- - a.
Ierom.Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
C
u m

n ta - - -
-
re

i - - - cu bra - -

a
na - - - alt . A - li - lu - i - a; c - n


vea - ac e - - es te mi - - - la Lu - - - - - -


- -
- - - -
- ui. A - li -
- -
lu - i
- i
a.


S i n-ea iz b vi - - it pe noi de - vrj ma - - -


ii no - - - o tri - - - - . A - li - lu - i -


a; c - n vea - ac e - - es te mi - - - la Lu -


- - - - - - - - - - - - ui. A - - li - - lu - i


- - a.


r
tu -
i
- -

M ri si -v Du um ne ze - - u -


lu - - ui ce re - - - esc. A - li - lu - i - a;


c - n vea - ac e - - es te mi - - - la Lu - - - -
Ierom.Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

- - - -
- - -
- -
ui. A - li
- -
- lu -
i
-

- -
a - - - - - - -.

Ierom.Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


Polieleu gl.5Polieleu scurt


R o bii Dom nu - lu ui. A li lu i - ia. L u


dai nu me - le Dom nu lui, l u dai slugi pe Do - om nul. A li lu


i - ia.


C eu am cu nos cut c es te ma re Dom nul i Dom


nul no os tru pes te to oi dum ne ze - - ii. A li lu i - ia.


oam
ne,
nu le
me
es te
Tu n i
veac po
D me ni rea Ta nnea am i n neam. A li lu i - ia.


B i ne es te cu vn ta at Dom nul din Si on, Cel ce lo cu ie


te n
Ie
ru
sa lim.

A
li lu i -
ia.

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


M
r tu ri
si - i -v Dom nu
lui,
c
es
te
bu
un. A
li


lu - i ia; c n vea - - ac es te mi - la Lu ui


A li lu i ia.

C u
m n ta re
i
cu bra na
alt.
A
li lu - i a
-


- -; c n vea - - ac es te mi - la Lu ui. A li lu i a .


S i ne-a iz b vit pe noi de vrj ma ii no tri. A li


lu - i
a - -;
c
n
vea
- - - -
-
ac es
te
mi -


la Lu ui. A li lu i a .

M
r
tu
ri re esc.
lui ce
si - i - v Dum ne ze u A


li i
lu - a - - - ;
c vea
n - - -
- -
ac es
te


mi - la Lu ui . A li lu i a .

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


Polieleu gl.5De Varlaam


R o - bii, ro - bii - Do om nu - lu - - - ui. A


- - li - - lu - - i - - a. L u da ai nu - - -


l u da

me - le - Do om nu - lui, - ai slu - ugi pe -


- Do -- - - om nu - - ul. A - - li - - lu - - i- - - a -

-.

C
- e eu a am cu - no os cu ut c

es te ma - -re - - Do - - - om nul i Dom nu ul no - os tru - - - pes

te to -- -
oi
du -
-
um ne -
-
ze -
-
- -
ii . A


- -
li

- -

lu - - i -

- -

a
-

-.

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaD
oa ne,
am nu
me T
le u e
- - - es

te -

n
veac

i po me ni

- rea Ta -

- n nea - am i -
n
nea
-


- am. A - - li - - lu - - i - - - a - -.

B i
ne
es
te
cu - n
v ta -
-
at
Do -
om ul
nu -


Cel ce lo cu ie - e te n

di - in Si

- - on ,
I - -


e - - ru - - sa - - lim. A - - li - - lu - - i- - - a - - -.

e es te - bu
M
r tu ri si -

i

- v Dom nu lui, c


- - - un. A - - li - - lu - - i - - - a; c


n veac e mi la Lu - ui. A - - - li - - lu - - i - - -

a
-

-.

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


-

C u n ta -
- m - re i - bra -
cu a -
a

alt. A


- - na - -
- - -
li -

- - lu - - i - - -


a c n veac e mi la Lu - ui. A - - - li - - lu


- -
i a
- - - - .
-S i - ne-a i iz b - vi it pe noi de vrj ma - -


- - - ii - - de - vr j ma - - ii - - - no - o tri - -

A --

-. li -
- lu -
- i - -- - -
a c n


vea ac

e es te mi - la Lu

- - -

- - - - -

- - - -


- ui. A - - li - - lu - - i - - - a - - -.


M ri si -
r tu i -v Dum ne ze - - - - -

u
-
- Du um ne - ze - - u - lu ui Ce - - re

- - esc. A- - li - - lu - - i - - - a - - c n vea ac
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

e es te mi - la Lu - - - - - - - - - - - - -


- a -

ui.
A - - li - - lu - - i - - - -.

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


Polieleu gl.8


Dup I. Zmeu


R o bii - Dom nu - lui. A li lu - - i - - - a.

L
u
dai
nu me
le - nu -
Dom lu
ui, l u da
ai slugi
pe -


- Do - om nu - ul. A li lu - - i - - - a.

C
e
eu
am cu nos cut
c
es
te
ma -
re
Do -
om nul
i


Dom nul no -
os
tru pes te to oi Dum ne ze - ii. A


li lu - - i - - - a.


oa
am
ne,
nu
me
le
T -
u
es
te

n
i
veac po
D ,

me
ni -
rea
Ta
- - nea
n am
i
n neam. A li lu -

-
i - - - a.

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaB ,
i ne es te cu vn tat Dom nu ul di in Si - - on, Cel ce lo


cu ie - - - e te n I - e ru sa lim. A li lu


- - i - - - a.


M r tu ri si - i -v Dom nu lui, c es te bun. A li lu


i a; c n veac es te mi la Lu ui. A li lu - i - a .


C u m n ta re i cu bra nalt. A li lu i a; c


n
veac
es
te
mi
la
lu ui.

A
li lu - i -
a.

S
i ne-a iz b vit pe noi de vrj ma ii no tri. A li lu


i ea; c n veac es te mi la Lu ui. A li lu - i - a.

M
r tu
ri
si i -v

Dum ze
ne u
lui
Ce
resc.
A
li
lu
i


a; c n veac es te mi la Lu ui. A li lu - i - a .

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova