Sunteți pe pagina 1din 1

CorulMitropolitanSchimbarealaFa

Axion estin
-de PS Nectarie Frimu-
GLAS 5

A xi on es ti in o os a li i thos ma ca ri i i zi in se e
'

e tin The e o to o o o con ti na i ma ca a a ri i is to o on


ke pa na mo o mi i ton ke Mi te e e ra tu u The u u u i
'


i i mon Tin din mi o te e e e e ra an ton He e ru u vim ke en


do xo te e e e e e ran a sin gri i i i i i to os ton Se e
'


e ra a a fi im Ti na di a fto o o o o o ro o os The o o o on

'


Lo o o o o gon te cu u u u u sa a a an Tin on dos The e
e o o o to o o o o ko on se e e e me e e ga li i i i


no o o o me e e e e e e e