Sunteți pe pagina 1din 2

Sunt liber

Fișă de lucru 3

În Vechiul Testament, ideea de libertate apare mult în relație cu statutul de rob, sclav.

Conform legii iudaice, robii erau eliberați în anul jubiliar, anul care urma celor 7 cicluri de câte 7 ani. Comparați ce însemna atributul „liber” pentru un rob din perioada Vechiului Testament cu ceea ce înseamnă pentru cei doi prieteni.

1.
1.
1
1
Radu Rob evreu
Radu
Rob evreu

2 2.
2
2.

Identificați termenii asociați ideii de libertate în următoarele texte din Vechiul Testament și

discutați pe marginea semnificației lor:

Iar cântăreţii, cei mai de seamă din neamul Leviţilor, erau liberi de ocupaţii în cămările templului, pentru că ziua şi noaptea erau îndatoraţi să se îndeletnicească cu cântarea. (I Paralipomena 9,33)

Dacă tu vei tăcea în vremea aceasta, atunci izbăvirea şi eliberarea vor veni pentru Iudei din altă parte, iar tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă tu n-ai ajuns la vrednicia de regină tocmai pentru vremile acestea? (Estera 4,14)

De aceea, aşa zice Domnul: Voi nu v-aţi supus Mie, ca să daţi fiecare drumul aproa- pelui vostru; pentru aceea iată, Eu, zice Domnul, voi da libertate sabiei asupra voastră, ciumei şi foametei şi vă voi face «pricină» de groază pentru toate regatele pământului. (Ieremia 34,17)

Duhul Domnului este peste Mine, că Domnul M-a uns să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiţi slobozire şi celor prinşi în război libertate (Isaia 61,1)

O, Doamne, eu sunt robul tău și fiul roabei tale. Rupt-ai legăturile mele. Ție îți voi jertfi jertfă de laudă și numele Domnului voi chema (Psalmul 115, 7)

3.

a.

Lecturați următorul text din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8:

 

31.

Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne în cuvântul

Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei;

32. Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.

33. Ei însă I-au răspuns: Noi suntem sămânţa lui Avraam şi nimănui niciodată n-am

fost robi. Cum zici Tu că: Veţi fi liberi?

34.

Iisus le-a răspuns: Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob

al păcatului.

35. Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac.

36. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veţi fi într-adevăr.

3.

b.

Care este, din perspectiva Evangheliei după Ioan, calea spre libertate, și cum se raportează

ea la libertatea celor doi protagoniști?

4. Propuneți propria definiție a libertății.