Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr. 2 la Certificatul de Acreditare nr. LE 039 Data emiterii Anexei nr. 2: 03.12.2018

Biroul Român de Metrologie Legală – BRML

prin Direcția Regională de Metrologie Legală Constanța (DRML) Laborator Regional de Metrologie Locația Galați

Galați, Str. Științei nr. 60, județul Galați

A. Etalonări în localuri permanente

Măsurand/ Condiţii de Incertitudine Nr. obiect supus Interval de măsurare 1) măsurare/ extinsă de Observaţii
Măsurand/
Condiţii de
Incertitudine
Nr.
obiect supus
Interval de măsurare 1)
măsurare/
extinsă de
Observaţii
crt.
etalonării
Procedură
măsurare 2)
1.
10
l
0,12 l
20
l
0,15 l
25
l
0,20 l
30
l
0,20 l
40
l
0,3 l
50
l
0,4 l
100
l
0,6 l
VOLUM/
Aparat volumetric cu
piston
125
l
0,7 l
150
l
-/ PE-20-01-56,
ed. 4, rev. 0
SR EN ISO
8655:2003 partea
1 … 6
0,7 l
Metoda gravimetrică
200
l
1,1 l
ISO/TR
250
l
20461:2000
1,3 l
300
l
1,5 l
500
l
2,0 l
1 ml
3
l
2 ml
5
l
5
ml
10
l
10 ml
20
l
B.
Etalonări la fața locului
Măsurand/
Condiţii de
Incertitudine
Nr.
obiect supus
Interval de măsurare 1)
măsurare/
extinsă de
Observaţii
crt.
etalonării
Procedură
măsurare 2)
2.
M
- Valoare măsurată
0,001 g
la
2000 g
2
x 10 -6 x M*
Etalonare cu greutăți E 2
MASĂ/
Aparat de cântărit
cu funcționare
neautomată
-/ PE-20-04-
M
- Valoare măsurată
> 2000 g
la
10000 g
17, ed. 4,
rev. 0
6
x 10 -6 x M*
Etalonare cu greutăți F 1
M
- Valoare măsurată
> 10000 g
la
40000 g
2
x 10 -5 x M*
Etalonare cu greutăți F 2
3.
TEMPERATURĂ
0 0 C
la
50 0 C
-/ PE-20-04-
0,6 0 C
/Incintă
> 50 0 C
la
110 0 C
1,1 0 C
termostatată
> 110 0 C
la
180 0 C
34, ed. 2,
rev. 0
2,4 0 C
4.
Interval spectral:
0,030 unu
la
0,045 unu
0,005 unu
ABSORBANȚĂ/
(405 … 721) nm
Spectrofotometru
0,220 unu
la
0,310 unu
cu absorbție
0,570 unu
la
0,670 unu
-/ PE-20-01-
34, ed. 3,
rev. 0
0,006 unu
0,007 unu
moleculară
0,920 unu
la
1,140 unu
0,007 unu
1,250 unu
la
1,820 unu
0,012 unu

Anexa nr. 2 la Certificatul de Acreditare nr. LE 039 Data emiterii Anexei nr. 2: 03.12.2018

* Incertitudinle raportate de laborator vor depinde de caracteristicile aparatului de cântărit cu funcționare neautomată etalonat și totodată nu vor fi mai mici decât incertitudinile asociate greutăților etalon utilizate la etalonare.

1) Intervalul de măsurare poate fi exprimat şi ca o valoare singulară. 2) Incertitudinea extinsă de măsurare:

- este cea mai mică incertitudine de măsurare, disponibilă clientului, obținută în condiţii normale de măsurare; - este estimată în conformitate cu EA 4/02 şi reprezintă incertitudinea standard extinsă cu un factor de extindere k=2, corespunzător unui nivel de încredere de aproximativ 95%.

Sfârşit document

DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE Alina Elena TAINĂ

DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE Alina Elena TAIN Ă RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 21.10.2016 Pag.