Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr.

LE 015
Data emiterii Anexei nr. 1: 29.03.2018

METRON SERV SRL


prin Laborator de metrologie
Focșani, Str. Agriculturii nr. 15, județul Vrancea

A. Etalonări în localuri permanente

Nr. Măsurand/ Condiţii de


Incertitudine extinsă
crt. obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
de măsurare 2)
etalonării Procedură
1. VOLUM/ 0,1 ml la 10 ml -/ PSL - 06, 0,002 ml + 2 x 10-4 x V
V - Volum măsurat
Sticlărie de ed.4, rev. 1
laborator >10 ml la 2 000 ml 0,01 ml + 2 x 10-4 x V V - Volum măsurat
2. VOLUM/
- / PSL-07
Aparat volumetric 5 l la 1 000 l 5 x 10-3 x V V - Volum măsurat
ed.3, rev. 1
cu piston
SR EN ISO
8655: 2002
>1 000 100 000
la 3 x 10-3 x V V - Volum măsurat
l l
3. MASĂ/ Etalonare cu greutăți
0,001 g la 2 000 g 2 x 10-6 x M*
Aparat de cântărit clasa E2
- / PSL-04
cu funcționare Etalonare cu greutăți
>2 000 g la 55 kg ed.3, rev. 0 2 x 10-5 x M*
neautomată clasa E2 si F2
Etalonare cu greutăți
>55 kg la 1 500 kg 6 x 10-5 x M*
clasa F2 și M1
4. MASĂ/ 1 mg 0,003 mg
Greutate etalon 2 mg 0,003 mg
5 mg 0,003 mg
10 mg 0,003 mg
20 mg 0,003 mg
50 mg 0,004 mg
100 mg 0,005 mg
200 mg 0,006 mg
500 mg 0,008 mg
1g 0,010 mg Clasă E2, Conform
2g -/PSL-08 0,012 mg OIML R111
5g ed.3, rev. 0 0,016 mg
10 g OIML R 111: 0,020 mg
20 g 2004 0,025 mg
50 g 0,03 mg
100 g 0,05 mg
200 g 0,10 mg
500 g 0,25 mg
1 kg 0,5 mg
2 kg 1,0 mg
Clasă F1, Conform
20 kg 30 mg
OIML R111
5 kg 25 mg Clasă F2, Conform
10 kg 50 mg OIML R111
500 kg 8g Clasă M1, Conform
1 000 kg 16 g OIML R111
5. TEMPERATURĂ /
+ 150 - / PSL-01
Termometru din - 40 oC la 0C 0,08 0C
ed.3, rev. 0
sticlă cu lichid

RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 21.10.2016 Pag. 1 / 4


Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 015
Data emiterii Anexei nr. 1: 29.03.2018

Nr. Măsurand/ Condiţii de


Incertitudine extinsă
crt. obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ Observaţii
de măsurare 2)
etalonării Procedură
6. TEMPERATURĂ / -/PSL-02
- 40 oC la + 150 0C 0,15 0C
Termometru digital ed.3, rev. 0
7. TEMPERATURĂ /
- 40 oC la + 100 0C 0,6 0C
Incintă termostatată
și cameră de climă >+100 + 200
0C la 0C 0,8 0C
TEMPERATURĂ /
- 40 oC la + 100 0C 0,6 0C
Incintă termostatată
-/PSL-03
–baie de lichid >+100
0C la + 200 0C ed.4, rev. 1 0,8 0C
DKD – R 5-7:
TEMPERATURĂ /
2004
Incintă termostatată + 110 0C la + 140 0C 0,8 0C
–sterilizator cu abur
TEMPERATURĂ /
+ 200 0C la + 500 0C 2,5 0C
Incintă termostatată
–cuptor de >+500 + 1 000
la 5 0C
laborator 0C 0C

8. PH/ -/PSL-05
0 pH la 14 pH 0,04 pH
pH-metru ed.3, rev. 0
9. CONDUCTIVITATE/ 20 2 000 - /PSL-39
la 2,5%
Conductometru S/cm S/cm ed.2, rev. 0
10. ABSORBANȚĂ/ 0,010 2,000 - /PSL-22 Interval spectral
la 0,006 unu
Spectrofotometru unu unu ed.4, rev. 1 (190 … 1 100) nm
11. UMIDITATE/
Higrometru și
- /PSL-11
termohigrometru 10% UR la 90% UR 2,5% UR
ed.1, rev. 0
mecanic sau
electronic

M – masă măsurată
*Incertitudinile raportate de laborator vor depinde de caracteristicile metrologice ale aparatului de cântărit cu funcționare
neautomata etalonat și totodată nu vor fi mai mici decât incertitudinea greutăților etalon utilizate la etalonare.

1) Intervalul de măsurare poate fi exprimat şi ca o valoare singulară.


2) Incertitudinea extinsă de măsurare:
- este cea mai mică incertitudine de măsurare, disponibilă clientului, obtinută în condiţii normale de măsurare;
- este estimată în conformitate cu EA 4/02 şi reprezintă incertitudinea standard extinsă cu un factor de extindere k=2,
corespunzător unui nivel de încredere de aproximativ 95%.

B. Etalonări la fața locului

Nr. Măsurand/ Condiţii de Incertitudine


crt. obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ extinsă de măsurare Observaţii
etalonării Procedură 2)

12. MASĂ/ Etalonare cu greutăți


0,001 g la 2 000 g 2 x 10-6 x M*
Aparat de cântărit clasa E2
cu funcționare Etalonare cu greutăți
- / PSL-04
neautomată >2 000 g la 55 kg 2 x 10-5 x M* clasa E2 și F2
ed.3, rev. 0
Etalonare cu greutăți
>55 kg la 1 500 kg 6 x 10-5 x M* clasa F2 și M1

RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 21.10.2016 Pag. 2 / 4


Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 015
Data emiterii Anexei nr. 1: 29.03.2018

Nr. Măsurand/ Condiţii de Incertitudine


crt. obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ extinsă de măsurare Observaţii
etalonării Procedură 2)

13. TEMPERATURĂ /
- 40 oC la + 100 0C 0,6 0C
Incintă termostatată
și cameră de climă >+100
0C la + 200 0C 0,8 0C
TEMPERATURĂ /
- 40 oC la + 100 0C 0,6 0C
Incintă termostatată
-/PSL-03 ed.4,
–baie de lichid >+100
0C la + 200 0C rev 1 0,8 0C
DKD – R 5-7:
TEMPERATURĂ /
2004
Incintă termostatată + 110 0C la + 140 0C 1,0 0C
–sterilizator cu abur
TEMPERATURĂ /
+ 200 0C la + 500 0C 2,5 0C
Incintă termostatată
–cuptor de laborator >+500
0C la + 1 000 0C 5 0C
14. PH/ -/PSL-05 ed.3,
0 pH la 14 pH 0,04 pH
pH-metru rev. 0
15. CONDUCTIVITATE/ 20 - /PSL-39 ed.2,
la 2 000 S/cm 2,5%
Conductometru S/cm rev. 0
16. ABSORBANȚĂ/ 0,010 - /PSL-22 ed.4, Interval spectral
la 2,000 unu 0,006 unu
Spectrofotometru unu rev. 1 (190 … 1 100) nm
17. LUNGIME/ 0,1 mm la 1,5 mm - /PSL-09 ed.1, 1,2 m + 0,6 x 10-3 x li li - Alungire măsurată
Extensometru rev. 1
>1,5 mm la 25 mm SR EN ISO 2,5 m + 0,1 x 10-3 x li li - Alungire măsurată
9513:2013
18. ENERGIE, - /PSL-10 ed.1,
LUCRU MECANIC/ ed. 1
Mașină(aparat) pentru SR EN 148: Metoda de etalonare
10 J la 500 J 0,6%
încercat la șoc 2017 directă
ASTM E23-16

19. FORȚĂ/ - / PSL-26 ed.3, Tracțiune și


Mașină de rev. 0 0,5% compresiune
1 kN la 100 kN
incercare statică a SR EN ISO
materialelor la 7500-1: 2016
tracțiune și ASTM E4-16
100 kN la 1 MN 0,5% Compresiune
compresiune
20. DURITATE/
Mașină (aparat) 20 HRA la 80 HRA -/ PSL-12 ed.1,
pentru încercarea rev. 1
statică a durității SR EN ISO 1,3 HR
metalelor prin metofa 20 HRB la 100 HRB 6508-2: 2015
Rockvell, Brinell, ASTM E10-17
Vickers 20 HRC la 70 HRC
150 550 Metoda de etalonare
HBW - la HBW – indirectă
-/ PSL-12 ed.1,
1/30 1/30
rev. 1
150 500
SR EN ISO
HBW – la HBW – 1,8%
6506-2: 2014
2,5/187,5 2,5/187,5
ASTM E18-17
100 500
HBW – la HBW –
5/750 5/750
RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 21.10.2016 Pag. 3 / 4
Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 015
Data emiterii Anexei nr. 1: 29.03.2018

Nr. Măsurand/ Condiţii de Incertitudine


crt. obiect supus Interval de măsurare1) măsurare/ extinsă de măsurare Observaţii
etalonării Procedură 2)

200 500
HBW – la HBW –
10/3000 10/3000
200 HV5 la 750 HV5
200 HV10 la 750 HV10 -/ PSL-12 ed.1,
rev. 1
150 HV20 la 800 HV20
SR EN ISO
1,8%
150 HV30 la 800 HV30 6507-2: 2006
ASTM E92-17
150 HV50 la 750 HV50
150 750
la
HV100 HV100

M – masă măsurată
*Incertitudinile raportate de laborator vor depinde de caracteristicile metrologice ale aparatului de cântărit cu funcționare
neautomata etalonat și totodată nu vor fi mai mici decât incertitudinea greutăților etalon utilizate la etalonare.
1) Intervalul de măsurare poate fi exprimat şi ca o valoare singulară.
2) Incertitudinea extinsă de măsurare:
- este cea mai mică incertitudine de măsurare, disponibilă clientului, obtinută în condiţii normale de măsurare;
- este estimată în conformitate cu EA 4/02 şi reprezintă incertitudinea standard extinsă cu un factor de extindere k=2,
corespunzător unui nivel de încredere de aproximativ 95%.
Sfârşit document

DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE


Alina Elena TAINĂ

RENAR Cod: F37-1-PR-14 Ediția din 21.10.2016 Pag. 4 / 4