Sunteți pe pagina 1din 2

Atenţie la procedurile de decontare a banilor din

fonduri publice
Aducem al cunoştinţa diriginţilor de şantier şi câteva aspecte cu privire la modul de
decontare a lucrărilor executate din bani publici.

Există numeroase situaţii în care diriginţii de şantier au fost traşi la răspundere pentru
diverse situaţii ivite.

Vă expunem mai jos câteva criterii:

1. nu se va face decontare decât la lucrări real executate, nu la cele proiectate;


lucrările prezentate spre decontare trebuie să se regăsească nemijlocit şi pe
amplasament;
2. nu se va face decontare decât pe baza articolelor de lucrări ofertate şi pe baza
preţurilor unitare ofertate; nu se admit alte preţuri decât cele ofertate;
3. constructorul nu va executa lucrări altele decât cele pentru care există ofertate
preţuri pe articole de deviz; dacă executantul doreşte introducerea unor alte
articole, este nevoie a se aduce la cunoştinţa beneficiarului acest lucru şi să aibă
loc negocierea lor; nu se admite executarea de lucrări neofertate decât după
negocierea acestora şi după ce beneficiarul şi-a dat acordul; în consecinţă,
dirigintele de şantier nu va permite prezentarea la decontarea decât de lucrări ce
au la bază articole ce se regăsesc în ofertă sau au fost negociate în prealabil;
procedura de negociere este responsabilitatea biroului de achiziţii şi contractare şi
nu a dirigintelui de şantier;
4. lucrările real executate nu trebuie să depăşească cantităţile ofertate; prezentarea
de lucrări suplimentarea poate veni din următoarele situaţii:
1. solicitarea de lucrări suplimentare; acestea nu se vor realiza decât după ce
beneficiarul le-a adus la cunoştinţa executantului prin intermediul
proiectantului; în acest sens vor exista dispoziţii de şantier ce vor cuprinde şi
liste de cantităţi pe articole de deviz; nu se permite executarea de lucrări
anticipat existenţei de dispoziţii de şantier şi acte adiţionale la contract;
2. cantităţile prezentate la ofertare de proiectant au fost greşite; în acest sens
executantul va aduce anticipat acest lucru la cunoştinţa investitorului, se va
informa proiectantul, iar cel din urmă va prezenta un punct de vedere cu
privire la greşelile realizate şi cantităţile reale.
5. nu admiteţi şantier fără ca executantul să dispună de şef de şantier, responsabil
tehnic cu execuţia şi responsabil cu controlul calităţii; aceste persoane trebuie să
deţină competenţele necesare(spre exemplu nu se vor admite ca şi şefi de şantier
decât specialişti în construcţii cu studii superioare);
6. nu se admite negocierea preţurilor unitare ale articolelor deja ofertate;
7. dacă apar lucrări suplimentare ca urmare a nerespectării proiectului tehnic ele nu
se vor admite spre decontare(exemplu o grosime de placă mai mare decât cea din
proiect);

Chiar dacă există presiuni din partea investitorilor porniţi de la premiza că este
vorba de un act cu responsabilitate penală, putând exista acuzaţia de complicitate
la deturnare de fonduri. Nu prezintă importanţă dacă are loc o întârziere a
deciziilor, documentaţia trebuie să fie conformă, chiar şi cu riscul pierderii
finanţărilor.

Diriginţii de şantier nu sunt şi manageri de proiect. Procedurile de negociere nu sunt


sarcina dirigintelui de şantier.

Când se va prezenta o situaţie de plată diriginte de şantier va verifica:

1. că articolele prezentate spre decontare există în lista ofertată sau negociată


ulterior;
2. că preţurile unitare corespund cu cele ofertate sau negociate ulterior, dacă este
vorba de articole suplimentare ce nu se regăsesc în ofertă;
3. că listele de cantităţi prezentate spre decontare se regăsesc nemijlocit pe şantier şi
au fost corect executate;
4. că listele de cantităţi corespund cu situaţia din proiectul tehnic(corespondenţa
dintre proiect şi execuţie).