Sunteți pe pagina 1din 37

Test de evaluare initiala

Numele prenumele____________ Varianta I Data ____________

Nr. Domeniul/itemi Scor

Limbaj geografic

1. Subliniaza un raspuns corect:


1. Oceanul ce scalda patru continente este:
a. Pacific b. Atlantic c. Indian d. Arctic
2. Dintre speciile de animale in Antarctida vietuiesc:
a. termitele si varanul
b. strutul emu si soarecele marsupial
c. ornitorincul si crocodilul
d. cormoranul si pinguinul
3. Izotermele sint linii conventionale care unesc punctele cu aceeasi valoare a
a. precipitatiilor atmosferice b. temperaturii aerului
c. presiunii atmosferice d. salinitatii apei
4. Extremitatea nordica a Republicii Moldova este localitatea:
a. Giurgiulesti b. Naslavcea c. Criva d. Palanca
5. Masele de aer tropical-maritim cald si umed vin in tara noastra dinspre:
a. Asia de Sud-Vest b. Oceanul Atlantic
c. Oceanul Artic d. Marea Neagra

2. Scrie in caseta DA sau NU L


___ 1. Scutul este o portiune stabila de platforma, alcatuita numai din 0
fundamentul cristalin, care apare la zi, iar in unele cazuri este acoperita 1
de o cuvertura sedimentara subtire. 2
___ 2. Pozitia fizico-geografica a unui teritoriu reprezinta localizarea
acestuia in raport cu coordonatele geografice, cu anumite unitati
geografice naturale (oceane, mari, munti, riuri, zone climatice, zone
naturale etc.)

3. Stabileste corespondenta dintre zonele climatice din coloana A si zonele L


naturale din coloana B, scriind cifra corespunzatoare in spatiul din 0
dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana 2
___ A. Temperata 1. Tundra 3
___ B. Subpolara 2. silvotundra 4
___ C. Polara 3. paduri de conifere 5
(artica/antarctica) 4. silvostepa 6
5. paduri de foioase
6. deserturi polare

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si


cartografici

L
1.Determinarea coordonatelor geografice ale localitatii natale, utilizind 0
reteaua de grade a hartii. 1
_______________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________ 3
2. Calculeaza intinderea Republicii Moldova in grade si in kilometri, de la 4
nord la sud, pe meridianul de 28 de grade long. E, utilizind reteaua de 5
grade a hartii. 6
_______________________________________________________________ 7
_______________________________________________________________ 8
____________________________________________________________ 9

III. Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

1.Explica, printr-un exemplu, influenta reliefului asupra repartitiei L


populatiei Eurasiei. 0
_______________________________________________________________ 1
_______________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________ 3
_______________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Stabileste asemanarile si deosebirile dintre pozitia fizico-geografica a L


Americii de Sud si cea a Africii, structurind raspunsul in tabel. 0
1
2
Criterii America de Asemanari Africa/deosebiri
3
Sud/deosebiri
4
Pozitia fata de 5
Ecuator 6
7
Pozitia fata de 8
Meridianul 0 9
10
Pozitia fata de 11
Tropice, Cercuri 12
polare (determina 13
zonele termice) 14
15
Pozitia fata de 16
continente 17
Desfasurarea de 18
la nord la sud in
grade

Desfasurarea de
la vest la est in
grade

Test de evaluare initiala


Numele prenumele____________ Varianta II Data ____________
Nr. Domeniul/itemi Scor

I. Limbaj geografic

1. Subliniaza un raspuns corect: L


1. Izobarele sint linii conventionale care unesc punctele cu aceeasi valoare a: 0
a. precipitatiilor atmosferice b. temperaturii aerului 1
c. presiunii atmosferice d. salinitatii apei 2
2. Extremitatea vestica a Republicii Moldova este localitatea: 3
a. Giurgiulesti b. Naslavcea c. Criva d. Palanca 4
3. Teritoriul Republicii Moldova este aproximativ egal cu teritoriul statului: 5
a. Belgia b. Ucraina c. Belarus Austria
4. Bazinul de scurgere al Oceanului Arctic ii apartin riurile:
a. Mississippi b. Nil si Dunarea
c. Lena si Enisei c. Rin si Obi
5. Punctul extrem de nord al Eurasiei este:
a. Celiuskin b. Piai c. Roca d. Dejnov

2. Scrie in caseta DA sau NU L


___ 1. Platforma este o portiune rigida si relativ stabila a scoartei terstre, 0
alcatuita dintr-un fundament de roci cristaline si o cuvertura de roci 1
sedimentare. 2
___ 2. Centrul geografic al Republicii Moldova este situat linga satul Onesti,
raionul Straseni.

3. Stabileste corespondenta dintre zonele climatice din coloana A si zonele L


naturale din coloana B, scriind cifra corespunzatoare in spatiul din 0
dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana 2
___ A. Ecuatoriala 1. stepa 3
___ B. Subecuatoriala 2. paduri musonice 4
___ C. Tropicala 3. paduri de ecuatoriale umede 5
___ D. Temperata 4. savana si paduri-galerii 6
5. paduri de conifere
6. paduri variabil umede

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si


cartografici

1.Determina coordonatele geografice celuimai apropiat oras de L


localitatea ta, utilizind reteaua de grade a hartii. 0
______________________________________________________________ 1
______________________________________________________________ 2
2. Calculeaza intinderea Republicii Moldova in grade si in kilometri, de 3
la nord la sud, pe meridianul de 29 de grade long. E, utilizind reteaua de 4
grade a hartii. 5
______________________________________________________________ 6
______________________________________________________________ 7
______________________________________________________________ 8
9

III Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

1.Explica, printr-un exemplu, importanta retelei hidrografice pentru L


repartitiei populatiei Eurasiei. 0
______________________________________________________________ 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Stabileste asemanarile si deosebirile dintre pozitia fizico-geografica a L


Americii de Sud si cea a Africii, structurind raspunsul in tabel. 0
1
2
Criterii America de Asemanari Eurasia/
3
Nord/deosebiri deosebiri
4
Pozitia fata de 5
Ecuator 6
7
Pozitia fata de 8
Meridianul 0 9
10
Pozitia fata de 11
Tropice, Cercuri 12
polare 13
(determina 14
zonele termice) 15
16
Pozitia fata de 17
continente 18
Desfasurarea de
la nord la sud in
grade

Desfasurarea de
la vest la est in
grade

Test de evaluare la olimpiada locală


Numele prenumele____________ Varianta I Data ____________

Nr. Domeniul/itemi Scor

I. Limbaj geografic
1. Subliniaza un raspuns corect: L
1. Unitatea structurala care sta la baza teritoriului Podisului Nistrului este: 0
a. Platforma Moldoveneasca b. Depresiunea Precarpatica 1
c. Depresiunea Predobrogeana c. Platforma Scitica 2
2. Rocile cristaline ale Scutului Ucrainean apar la zi in localitatea: 3
a. Corjeuti b. Cosauti c. Cricova d. Criva 4
3. Vaile de tip defileu sint mai raspindite in: 5
a. Podisul Nistrului b. Podisul Codrilor
c. Dealurile Ciulucurilor d. Colinele Tigheciului
4. Factorii principali care determina formarea hirtoapelor sint:
a. interactiunea eroziunii si a alunecarilor de teren
b. miscarile lente de ridicare a scoartei terestre
c. procesele carstice
d. miscarile lente de coborire a scoartei terestre
5. Altitudinea medie a teritoriului Republicii Moldova este de:
a. 147m b. 157m c. 429m d. 190m

2. Scrie in caseta DA sau NU L


___ 1. Miscarile tectonice noi se considera miscarile care s-au produs pina in 0
perioada neogena. 1
___ 2. Cimpia Moldovei de Sud are altitudini ce nu depasesc 180-200m. 2

3. Stabileste corespondenta dintre unitatile de relief din coloana A si L


denumirea dealurilor din coloana B, scriind cifra corespunzatoare in 0
spatiul din dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana 2
___ A. Podisul Codrilor 1. Larguta 4. Veverita 3
___ B. Podisul Nistrului 2. Radoaia 5. Balanesti 4
___ C. Dealurile Ciulucurilor 3. Vadeni 6. Rediul 5
___ D. Colinele Tigheciului 6

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si


cartografici

1. Calculeaza intinderea Republicii Moldova in grade si in kilometri, de L


la nord la sud, pe meridianul de 28 de grade 30 minute long. E, utilizind 0
reteaua de grade a hartii. 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________ 4
5
2. Determina coordonatelor geografice ale extremitatii sudice a tarii, 6
utilizind reteaua de grade a hartii. 7
______________________________________________________________ 8
______________________________________________________________ 9

III Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

Explica doua procese endogene de modelare a reliefului si prezinta un L


exemplu de forma de relief creata din tara noastra 0
______________________________________________________________ 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________ 4
______________________________________________________________ 5
6
7

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Elaboreaza un eseu la subiectul: “Cutremurele de pamint in Republica L


Moldova”, indicind: a. principala cauza a seismicitatii teritoriului; 0
b. doua consecinte ale miscarilor seismice; c. doua actiuni ale tale in 1
timpul unui cutremur de pamint, aflindu-te in scoala. 2
Nota: se acorda 1p. pentru numirea cauzei; cite 1p. pentru numirea consecintei (total 2p.); 3
cite 2 p. pentru explicarea consecintelor (total 4p.); 1p. pentru numirea actiunii (total 2p.); 2p. 4
pentru explicarea actiunii (total 4p.).
5
______________________________________________________________
6
______________________________________________________________
7
______________________________________________________________
8
______________________________________________________________
9
______________________________________________________________
10
______________________________________________________________
11
______________________________________________________________
12
______________________________________________________________
13
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Test de evaluare la capitolul


“Pozitia fizico-geografica, structura geologica si relieful”
Numele prenumele____________ Varianta II Data ____________

Nr. Domeniul/itemi Scor

I. Limbaj geografic

1. Subliniaza un raspuns corect: L


1. Unitatea structurala care sta la baza teritoriului din sudul Cimpiei Nistrului 0
Inferior este: 1
b. Platforma Moldoveneasca b. Depresiunea Precarpatica 2
c. Depresiunea Predobrogeana c. Platforma Scitica 3
2. Spre nord-vest de Dealul Balanesti este situat: 4
a. Dealul Magura b. Dealul Larguta 5
c. Dealul Radoaia d. Dealul Vadeni
3. Forma de relief carstic este:
a. dealul b. ravena c. pestera d. colina
4. Un grad de fragmentare mai redus are:
a. Podisul Codrilor b. Podisul Nistrului
c. Dealurile Ciulucurilor d. Cimpia Nistrului Inferior
5. Alunecarile de teren vechi foarte active au format peisajul pitoresc:
a. Pestera “Emil Racovita” b. “Suta de Movila”
c. Rezervatia “Rudi-Arionesti” d. “Orheiul Vechi”

2. Scrie in caseta DA sau NU


___ 1. Scutul este o portiune stabila a platformei, alcatuita din roci magmatice
si metamorfice.
___ 2. Eroziunea este deplasarea naturala a maselor de roci pe o suprafata
inclinata, cu participarea apei, sub actiunea fortei gravitationale.

3. Stabileste corespondenta dintre tipurile de miscari din coloana A si L


manifestarile si consecintele lor din coloana B, scriind cifra 0
corespunzatoare in spatiul din dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana 2
___ A. Miscari lente de 1. in perioada neogena - 3
inaltarea a uscatului retragerea bazinelor 4
maritime 5
___ B. Miscari de fracturare 2. formarea teraselor in 6
a scoartei terestre vaile riurilor
3. regenerarea fracturii
Nistrului
4. formarea fracturilor
Rautel si Vadul lui Voda
5. adincirea albiilor riurilor
inceputul formarii
reliefului actual

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si


cartografici

L
1. Calculeaza distanta in kilometri, de la Ribnita pina la Vulcanesti, 0
utilizind reteaua de grade a hartii. 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________ 4
1.Determina coordonatele geografice ale extremitatii estice ale tarii, 5
utilizind reteaua de grade a hartii. 6
______________________________________________________________ 7
______________________________________________________________ 8
9

III Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

1.Explica, doua procese exogene de modelare a reliefului prezentind cite L


un exemplu de fiecare forma de relieful creata din tara noastra. 0
______________________________________________________________ 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________ 4
______________________________________________________________ 5
6
7
8

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Elaboreaza un eseu la subiectul: “Alunecarile de teren si impactul lor L


asupra solurilor”, indicind: a. notiunea de alunecari de teren; b. doua 0
cauze ale alunecarilor de teren; c. trei consecinte ale alunecarilor de 1
teren pentru soluri; d. trei masuri de prevenire a alunecarilor de teren 2
Nota: se acorda 1p. pentru explicarea notiunii; cite 1p. pentru numirea cauzei (total 2p.); 3
cite 2 p. pentru explicarea cauzei (total 4p.); 1p. pentru numirea consecintei (total 3p.); cite 4
1p. pentru numirea masurii de prevenirii (total 3p.).
5
______________________________________________________________
6
______________________________________________________________
7
______________________________________________________________
8
______________________________________________________________
9
______________________________________________________________
10
______________________________________________________________
11
______________________________________________________________
12
______________________________________________________________
13
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Test de evaluare la capitolul


“Clima si apele”
Numele prenumele____________ Varianta I Data ____________

Nr. Domeniul/itemi Scor

I. Limbaj geografic

1. Subliniaza un raspuns corect: L


1. Incalzirea brusca a vremii si caderea precipitatiilor in perioada de iarna, pe 0
teritoriul tarii, se explica prin patrunderea maselor de aer: 1
a. temperat-continental b. temperat-maritim 2
c. arctic d. tropical-continental 3
2. Izvorul riului Raut este situat mai aproape de orasul: 4
a. de la nord-vest spre sud est c. de la nord-est spre sud-vest 5
b. de la sud-est spre nord-vestc. d. de la vest spre est
3. lacuri de origine naturală de pe teritoriul țării sânt:
a. Manta, Sălaș, Ghidighici b. Beleu, Costești, Sălaș
c. Manta, Ghidighici, Beleu d. Sălaș, Beleu, Manta
4. Lacul de acumulare Ghidighici se afla pe riul:
a. a.Prut b. Raut c. Nistru d. Bic
5. Riul Bic este situat intre riurile:
a. Ichel-Raut c. Ichel-Botna
b. Botna-Cogilnic d. Ichel-Ciulucul-Mare

2. Scrie in caseta DA sau NU L


___ 1. Viitura este volumul de apa care se scurge prin sectiunea transversala 0
a unui riu intr-o unitate de timp. 1
___ 2. Suhoveiul este vint fierbinte, foarte uscat, caracteristic perioadei calde 2
a anului.

3. Stabileste corespondenta dintre riurile din coloana A si afluentii lor din L


coloana B, scriind cifra corespunzatoare in spatiul din dreptul literelor. 0
Coloana A Coloana B 1
___ A. Nistru 1. Raut 2. Nirnova 2
3. Botna 4. Ichel 3
5. Ciuhur 6. Bic 4
___ B. Prut 7. Delia 8. Lapusna 5
9. Cula 6
7
8
9

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si


cartografici

L
2. Calculeaza amplitudinea termica lunara , stiind ca temperatura 0
minima a lunii este de - 11,iar cea maximă de +12 C 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________ 4
1.Determina coordonatele geografice ale extremitatii estice ale tarii, 5
utilizind reteaua de grade a hartii. 6
______________________________________________________________ 7
______________________________________________________________ 8
9

III Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

1.Explica o cauză care contribuie la formarea a 4 anotimpuri pe L


teritoriul țării. 0
______________________________________________________________ 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________ 4
2. Argumentează principalele două cauze care contribuie la mărirea 5
debitului râurilor pe teritoriul țării în anotimpul de primăvară. 6
______________________________________________________________ 7
______________________________________________________________ 8
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Elaboreaza un eseu la subiectul: “Clima și factorii climatici”, indicind: L


a. noțiunea de climă; 0
b. trei categorii de factori în formare a climei; 1
c. influența fiecărei categorii de factori în formarea climei 2
d. două exemple de influență asupra climei a activității umane. 3
Nota: se acorda 1p. pentru explicarea noțiunii de climă; cite 1p. pentru numirea unei 4
categorii de factori (total 3p.); cite 2 p. pentru explicarea influenței fiecărei categorii de 5
factori (total 6p.); 1p. pentru un exemplu de modificare a climei de activitatea umană (total
2p.). 6
______________________________________________________________ 7
______________________________________________________________ 8
______________________________________________________________ 9
______________________________________________________________ 10
______________________________________________________________ 11
______________________________________________________________ 12
______________________________________________________________ 13
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Total/Punctaj
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Punctaj 43-41 40-37 36-32 31-27 26-20 19-15 14-10 9-6 5-3 2-0

Test de evaluare la capitolul


“Clima si apele”
Numele prenumele____________ Varianta II Data ____________

Nr. Domeniul/itemi Scor

I. Limbaj geografic

1. Subliniaza un raspuns corect: L


1. Izobarele sânt linii convenționale care unesc punctele cu aceeași valoare a: 0
a. precipitațiilor atmosferice b. salinității apei 1
c. presiuni atmosferice d. temperaturii aerului 2
2. Izvorul riului Raut este situat mai aproape de orasul: 3
b. de la nord-vest spre sud est c. de la nord-est spre sud-vest 4
b. de la sud-est spre nord-vestc. d. de la vest spre est 5
3. Cantitatea anuală de radiație solară recepționată de suprafața terestră va fi
mai mare pe:
b. versanții cu expoziție sudică din nordul țării
b. versanții cu expoziție nordică din nordul țării
c. versanții cu expoziție sudică din sudul țării
4. Dintre râurile enumerate cel mai mare după lungime este:
a. Bâc b. Cogâlnic c. Botna d. Răut
5.Pe teritoriul țării noastre pe parcursul anului predomină vântul din direcția:
a. sud-est b. sud-vest c. nord-est d. nord-vest

2. Scrie in caseta DA sau NU L


___ 1. Viteza și direcția vântului sânt influențate considerabil de relief. 0
a unui riu intr-o unitate de timp. 1
___ 2. Factorii radiativi reprezintă circulația aerului în atmosferă, ce asigură 2
transportul de căldură și umezeală, și în concurență determină starea vremii și
particularitățile climei.

3. Stabileste corespondenta dintre tipurile de lacuri din coloana A si L


lacuri din coloana B, scriind cifra corespunzatoare in spatiul din dreptul 0
literelor. 1
Coloana A Coloana B 2
___ A. Lacuri naturale 1. Beleu 2. Dubăsari 3
3. Dracele 4. Roșu (Crasnoe) 4
5. Congaz 6. Costești-Stânca 5
___ B. Lacuri de acumulare 7.Ialoveni 8. Comrat 6
9. Foltane 7
8
9

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si


cartografici

L
1. Calculeaza amplitudinea termica lunara , stiind ca temperatura 0
minima a lunii este de + 16,iar cea maximă de +34 C 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________ 4
2.Calculează coordonatele geografice ale izvorului râului Ialpug, 5
utilizind reteaua de grade a hartii. 6
______________________________________________________________ 7
______________________________________________________________ 8
9
III Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

1.Explica o cauză care determină faptul, că pe Podișul Codrilor cade o L


cantitate anuală de precipitații atmosferice mai mare, în comparație cu 0
Câmpia Moldovei de Sud. 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________ 4
______________________________________________________________ 5
2. Argumentează două cauze ce duc la formarea rețelei hidrografice 6
dense în Podișul Nistrului. 7
______________________________________________________________ 8
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Elaboreaza un eseu la subiectul: “Apele subterane și rolul lor în natură”, L


indicind: 0
a. noțiunea de ape subterane; 1
b. patru categorii de ape subterane; 2
c. patru de poluare a apelor subterane categorii de ape subterane 3
d. trei căi de protecție a apelor subterane. 4
Nota: se acorda 1p. pentru explicarea noțiunii; cite 1p. pentru numirea categoriilor de ape 5
subterane (total 4p.); cite 1 p. pentru numirea sursei de poluare (total 4p.); cîte 1p. pentru 6
numirea căii de protecție (total 3p.).
7
______________________________________________________________
8
______________________________________________________________
9
______________________________________________________________
10
______________________________________________________________
11
______________________________________________________________
12
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Punctaj/Nota
Test de evaluare la unitatea de invatare “Vegetatia, lumea animala, solul”

Numele prenumele____________ Varianta I Data ____________

Nr. Domeniul/Itemi S
c
o
r

I. Limbaj geografic

1. Incercuieste varianta corecta de raspuns: L


1. Fondul forestier reprezinta: 0
a) totalitatea terenurilor acoperite cu vegetatie de padure 1
b) totalitatea tipurilor de soluri utilizate in agricultura 2
c) totalitatea terenurilor acoperite cu vegetatie ierboasa 3
d) totalitatea terenurilor aflate in limitele unei unitati administrative 4
2. Totalitatea unitatilor sistematice de plante de pe un anumit teritoriu sau 5
dintr-un mediu vital reprezinta:
a) regiunea biogeografica c) peisajele naturale
b) flora d) vegetatia
3. Specii de plante endemice pentru teritoriul tarii noastre sunt:
a) keleria moldoveana, albastreaua Angelescu
b) mesteacanul, sorbul
c) albastreaua Angelescu, salcimul
d) iedera, stejarul-pufos
4. Sub padurile de foioase din tara noastra se formeaza solul:
a) solonet b) cenusiu c) cernoziom tipic d) aluvial
5. Pentru pajistile inundabile este caracteristica specia:
a) trifoi b) negara c) firuta d) scumpie
Standard: Cunoasterea si utilizarea notiunilor geografice. L
Scrie in caseta DA sau NU. 0
___ 1. Tipul de sol cel mai raspindit in Podisul Codrilor este solul brun. 1
___ 2. Specii relicte de plante sunt acelea care au supravetuit schimbarii 2
conditiilor naturale din epocilor geologice

3. Stabileste corespondenta dintre tipurile de asociatii vegetale din Coloana L


A si speciile de plante din coloana B, scriind cifrele corespunzatoare in 0
spatiul din dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana B 2
___ A. Vegetatia de stepa 1. paius 3. hamei 5. salba-moale 3
___ B. Vegetatia de lunca 2. firuta 4. mur 4
5
6

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si


cartografici
1. Calculeaza distanta in kilometri, de la Soroca pina la Tiraspol, utilizind
scara hartii.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Determina coordonatele geografice ale gurii de varsare a riului Ichel,
utilizind reteaua de grade a hartii.

III. Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

Explica doua cauze care au contribuit la reducerea considerabila a faunei L


din tara noastra . 0
________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________
________________________________________________________________

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Elaboreaza un eseu la subiectul: „Vegetatia Republicii Moldova”, indicind:


a. trei factori de dezvoltare si repartitie a vegetatiei; b. sase asociatii
vegetale zonale si azonale; c. trei cauze ale degradarii vegetatiei naturale;
d. trei cai de protectie a vegetatiei naturale.
Nota: se acorda cite 1p. pentru numirea unui factor (total 3p.); cite 1p. pentru
numirea asociatiei vegetale (total 6p.); cite 1p. pentru numirea unei cauze de
degradare (total 3p.); cite 1p. pentru numirea unei cai de protectie (total 3p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Punctajul acumulat/Nota
Test de evaluare la capitolul
“Pozitia fizico-geografica, structura geologica si relieful”
Numele prenumele____________ Varianta II Data ____________

Nr. Domeniul/itemi Scor

I. Limbaj geografic

1. Subliniaza un raspuns corect: L


0
1
2
3
4
5

2. Scrie in caseta DA sau NU

3. Stabileste corespondenta dintre zonele climatice din coloana A si zonele L


naturale din coloana B, scriind cifra corespunzatoare in spatiul din 0
dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana 2
___ A. Temperata 1. Tundra 3
___ B. Subpolara 2. silvotundra 4
___ C. Polara 3. paduri de conifere 5
(artica/antarctica) 4. silvostepa 6
5. paduri de foioase
6. deserturi polare

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si


cartografici

L
2. Calculeaza distanta in kilometri, de la Ribnita pina la Vulcanesti, 0
utilizind reteaua de grade a hartii. 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________ 4
1.Determina coordonatele geografice ale extremitatii estice ale tarii, 5
utilizind reteaua de grade a hartii. 6
______________________________________________________________ 7
______________________________________________________________ 8
9

III Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic


1.Explica, printr-un exemplu, influenta reliefului asupra repartitiei L
populatiei Eurasiei. 0
______________________________________________________________ 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________ 4
______________________________________________________________ 5
______________________________________________________________ 6
______________________________________________________________ 7
8

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Elaboreaza un eseu la subiectul: “Cutremurele de pamint in Republica L


Moldova”, indicind: a. principala cauza a seismicitatii teritoriului; 0
b. doua consecinte ale miscarilor seismice; c. doua actiuni ale tale in 1
timpul unui cutremur de pamint, aflindu-te in scoala. 2
Nota: se acorda 1p. pentru numirea cauzei; cite 1p. pentru numirea consecintei (total 2p.); 3
cite 2 p. pentru explicarea consecintelor (total 4p.); 1p. pentru numirea actiunii (total 2p.); 2p. 4
pentru explicarea actiunii (total 4p.).
5
______________________________________________________________
6
______________________________________________________________
7
______________________________________________________________
8
______________________________________________________________
9
______________________________________________________________
10
______________________________________________________________
11
______________________________________________________________
12
______________________________________________________________
13
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
Test de evaluare la capitolul “Clima si apele”

Numele prenumele____________ Varianta II Data ____________

Nr. Domeniul/itemi Scor

I. Limbaj geografic

1. Subliniaza un raspuns corect: L


0
1
2
3
4
5

2. Scrie in caseta DA sau NU

3. Stabileste corespondenta dintre zonele climatice din coloana A si zonele L


naturale din coloana B, scriind cifra corespunzatoare in spatiul din 0
dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana 2
___ A. Temperata 1. Tundra 3
___ B. Subpolara 2. silvotundra 4
___ C. Polara 3. paduri de conifere 5
(artica/antarctica) 4. silvostepa 6
5. paduri de foioase
6. deserturi polare

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si


cartografici

L
2. Calculeaza distanta in kilometri, de la Ribnita pina la Vulcanesti, 0
utilizind reteaua de grade a hartii. 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________ 4
1.Determina coordonatele geografice ale extremitatii estice ale tarii, 5
utilizind reteaua de grade a hartii. 6
______________________________________________________________ 7
______________________________________________________________ 8
9

III Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

1.Explica, printr-un exemplu, influenta reliefului asupra repartitiei L


populatiei Eurasiei. 0
______________________________________________________________ 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________ 4
______________________________________________________________ 5
6
7
8

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Elaboreaza un eseu la subiectul: “Cutremurele de pamint in Republica L


Moldova”, indicind: a. principala cauza a seismicitatii teritoriului; 0
b. doua consecinte ale miscarilor seismice; c. doua actiuni ale tale in 1
timpul unui cutremur de pamint, aflindu-te in scoala. 2
Nota: se acorda 1p. pentru numirea cauzei; cite 1p. pentru numirea consecintei (total 2p.); 3
cite 2 p. pentru explicarea consecintelor (total 4p.); 1p. pentru numirea actiunii (total 2p.); 2p. 4
pentru explicarea actiunii (total 4p.).
5
______________________________________________________________
6
______________________________________________________________
7
______________________________________________________________
8
______________________________________________________________
9
______________________________________________________________
10
______________________________________________________________
11
______________________________________________________________
12
______________________________________________________________
13
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Test de evaluare la unitatea de invatare “Vegetatia, lumea animala, solul”

Numele prenumele____________ Varianta I Data ____________

Nr. Domeniul/Itemi S
c
o
r
I. Limbaj geografic

1. Incercuieste varianta corecta de raspuns: L


1. Fondul forestier reprezinta: 0
e) totalitatea terenurilor acoperite cu vegetatie de padure 1
f) totalitatea tipurilor de soluri utilizate in agricultura 2
g) totalitatea terenurilor acoperite cu vegetatie ierboasa 3
h) totalitatea terenurilor aflate in limitele unei unitati administrative 4
2. Totalitatea unitatilor sistematice de plante de pe un anumit teritoriu sau 5
dintr-un mediu vital reprezinta:
c) regiunea biogeografica c) peisajele naturale
d) flora d) vegetatia
3. Specii de plante endemice pentru teritoriul tarii noastre sunt:
e) keleria moldoveana, albastreaua Angelescu
f) mesteacanul, sorbul
g) albastreaua Angelescu, salcimul
h) iedera, stejarul-pufos
4. Sub padurile de foioase din tara noastra se formeaza solul:
b) solonet b) cenusiu c) cernoziom tipic d) aluvial
5. Pentru pajistile inundabile este caracteristica specia:
b) trifoi b) negara c) firuta d) scumpie
Standard: Cunoasterea si utilizarea notiunilor geografice. L
Scrie in caseta DA sau NU. 0
___ 1. Tipul de sol cel mai raspindit in Podisul Codrilor este solul brun. 1
___ 2. Specii relicte de plante sunt acelea care au supravetuit schimbarii 2
conditiilor naturale din epocilor geologice

3. Stabileste corespondenta dintre tipurile de asociatii vegetale din Coloana L


A si speciile de plante din coloana B, scriind cifrele corespunzatoare in 0
spatiul din dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana B 2
___ A. Vegetatia de stepa 1. paius 3. hamei 5. salba-moale 3
___ B. Vegetatia de lunca 2. firuta 4. mur 4
5
6

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si


cartografici
1. Calculeaza distanta in kilometri, de la Soroca pina la Tiraspol, utilizind
scara hartii.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Determina coordonatele geografice ale gurii de varsare a riului Ichel,
utilizind reteaua de grade a hartii.

III. Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

Explica doua cauze care au contribuit la reducerea considerabila a faunei L


din tara noastra . 0
1
________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Elaboreaza un eseu la subiectul: „Vegetatia Republicii Moldova”, indicind:


a. trei factori de dezvoltare si repartitie a vegetatiei; b. sase asociatii
vegetale zonale si azonale; c. trei cauze ale degradarii vegetatiei naturale;
d. trei cai de protectie a vegetatiei naturale.
Nota: se acorda cite 1p. pentru numirea unui factor (total 3p.); cite 1p. pentru
numirea asociatiei vegetale (total 6p.); cite 1p. pentru numirea unei cauze de
degradare (total 3p.); cite 1p. pentru numirea unei cai de protectie (total 3p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Punctajul acumulat/Nota
Test de evaluare la unitatea de invatare “Vegetatia, lumea animala, solul”

Numele prenumele____________ Varianta I Data ____________

Nr. Domeniul/Itemi S
c
o
r

I. Limbaj geografic

1. Incercuieste varianta corecta de raspuns: L


1. Fondul forestier reprezinta: 0
i) totalitatea terenurilor acoperite cu vegetatie de padure 1
j) totalitatea tipurilor de soluri utilizate in agricultura 2
k) totalitatea terenurilor acoperite cu vegetatie ierboasa 3
l) totalitatea terenurilor aflate in limitele unei unitati administrative 4
2. Totalitatea unitatilor sistematice de plante de pe un anumit teritoriu sau 5
dintr-un mediu vital reprezinta:
e) regiunea biogeografica c) peisajele naturale
f) flora d) vegetatia
3. Specii de plante endemice pentru teritoriul tarii noastre sunt:
i) keleria moldoveana, albastreaua Angelescu
j) mesteacanul, sorbul
k) albastreaua Angelescu, salcimul
l) iedera, stejarul-pufos
4. Sub padurile de foioase din tara noastra se formeaza solul:
c) solonet b) cenusiu c) cernoziom tipic d) aluvial
5. Pentru pajistile inundabile este caracteristica specia:
c) trifoi b) negara c) firuta d) scumpie
Standard: Cunoasterea si utilizarea notiunilor geografice. L
Scrie in caseta DA sau NU. 0
___ 1. Tipul de sol cel mai raspindit in Podisul Codrilor este solul brun. 1
___ 2. Specii relicte de plante sunt acelea care au supravetuit schimbarii 2
conditiilor naturale din epocilor geologice

3. Stabileste corespondenta dintre tipurile de asociatii vegetale din Coloana L


A si speciile de plante din coloana B, scriind cifrele corespunzatoare in 0
spatiul din dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana B 2
___ A. Vegetatia de stepa 1. paius 3. hamei 5. salba-moale 3
___ B. Vegetatia de lunca 2. firuta 4. mur 4
5
6
II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si
cartografici
1. Calculeaza distanta in kilometri, de la Soroca pina la Tiraspol, utilizind
scara hartii.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Determina coordonatele geografice ale gurii de varsare a riului Ichel,
utilizind reteaua de grade a hartii.

III. Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

Explica doua cauze care au contribuit la reducerea considerabila a faunei L


din tara noastra . 0
________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________
________________________________________________________________

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Elaboreaza un eseu la subiectul: „Vegetatia Republicii Moldova”, indicind:


a. trei factori de dezvoltare si repartitie a vegetatiei; b. sase asociatii
vegetale zonale si azonale; c. trei cauze ale degradarii vegetatiei naturale;
d. trei cai de protectie a vegetatiei naturale.
Nota: se acorda cite 1p. pentru numirea unui factor (total 3p.); cite 1p. pentru
numirea asociatiei vegetale (total 6p.); cite 1p. pentru numirea unei cauze de
degradare (total 3p.); cite 1p. pentru numirea unei cai de protectie (total 3p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Punctajul acumulat/Nota
Test de evaluare la capitolul
“Pozitia fizico-geografica, structura geologica si relieful”
Numele prenumele____________ Varianta II Data ____________

Nr. Domeniul/itemi Scor

I. Limbaj geografic

1. Subliniaza un raspuns corect: L


0
1
2
3
4
5

2. Scrie in caseta DA sau NU

3. Stabileste corespondenta dintre zonele climatice din coloana A si zonele L


naturale din coloana B, scriind cifra corespunzatoare in spatiul din 0
dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana 2
___ A. Temperata 1. Tundra 3
___ B. Subpolara 2. silvotundra 4
___ C. Polara 3. paduri de conifere 5
(artica/antarctica) 4. silvostepa 6
5. paduri de foioase
6. deserturi polare

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si


cartografici

L
2. Calculeaza distanta in kilometri, de la Ribnita pina la Vulcanesti, 0
utilizind reteaua de grade a hartii. 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________ 4
1.Determina coordonatele geografice ale extremitatii estice ale tarii, 5
utilizind reteaua de grade a hartii. 6
______________________________________________________________ 7
______________________________________________________________ 8
9

III Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

1.Explica, printr-un exemplu, influenta reliefului asupra repartitiei L


populatiei Eurasiei. 0
______________________________________________________________ 1
______________________________________________________________ 2
______________________________________________________________ 3
______________________________________________________________ 4
______________________________________________________________ 5
6
7
8

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Elaboreaza un eseu la subiectul: “Cutremurele de pamint in Republica L


Moldova”, indicind: a. principala cauza a seismicitatii teritoriului; 0
b. doua consecinte ale miscarilor seismice; c. doua actiuni ale tale in 1
timpul unui cutremur de pamint, aflindu-te in scoala. 2
Nota: se acorda 1p. pentru numirea cauzei; cite 1p. pentru numirea consecintei (total 2p.); 3
cite 2 p. pentru explicarea consecintelor (total 4p.); 1p. pentru numirea actiunii (total 2p.); 2p. 4
pentru explicarea actiunii (total 4p.).
5
______________________________________________________________
6
______________________________________________________________
7
______________________________________________________________
8
______________________________________________________________
9
______________________________________________________________
10
______________________________________________________________
11
______________________________________________________________
12
______________________________________________________________
13
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Test de evaluare la unitatea de invatare “Vegetatia, lumea animala, solul”

Numele prenumele____________ Varianta I Data ____________

Nr. Domeniul/Itemi S
c
o
r

I. Limbaj geografic

1. Incercuieste varianta corecta de raspuns: L


1. Fondul forestier reprezinta: 0
m) totalitatea terenurilor acoperite cu vegetatie de padure 1
n) totalitatea tipurilor de soluri utilizate in agricultura 2
o) totalitatea terenurilor acoperite cu vegetatie ierboasa 3
p) totalitatea terenurilor aflate in limitele unei unitati administrative 4
2. Totalitatea unitatilor sistematice de plante de pe un anumit teritoriu sau 5
dintr-un mediu vital reprezinta:
g) regiunea biogeografica c) peisajele naturale
h) flora d) vegetatia
3. Specii de plante endemice pentru teritoriul tarii noastre sunt:
m) keleria moldoveana, albastreaua Angelescu
n) mesteacanul, sorbul
o) albastreaua Angelescu, salcimul
p) iedera, stejarul-pufos
4. Sub padurile de foioase din tara noastra se formeaza solul:
d) solonet b) cenusiu c) cernoziom tipic d) aluvial
5. Pentru pajistile inundabile este caracteristica specia:
d) trifoi b) negara c) firuta d) scumpie
Standard: Cunoasterea si utilizarea notiunilor geografice. L
Scrie in caseta DA sau NU. 0
___ 1. Tipul de sol cel mai raspindit in Podisul Codrilor este solul brun. 1
___ 2. Specii relicte de plante sunt acelea care au supravetuit schimbarii 2
conditiilor naturale din epocilor geologice

3. Stabileste corespondenta dintre tipurile de asociatii vegetale din Coloana L


A si speciile de plante din coloana B, scriind cifrele corespunzatoare in 0
spatiul din dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana B 2
___ A. Vegetatia de stepa 1. paius 3. hamei 5. salba-moale 3
___ B. Vegetatia de lunca 2. firuta 4. mur 4
5
6

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si


cartografici
1. Calculeaza distanta in kilometri, de la Soroca pina la Tiraspol, utilizind
scara hartii.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Determina coordonatele geografice ale gurii de varsare a riului Ichel,
utilizind reteaua de grade a hartii.

III. Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic


Explica doua cauze care au contribuit la reducerea considerabila a faunei L
din tara noastra . 0
________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________
________________________________________________________________

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Elaboreaza un eseu la subiectul: „Vegetatia Republicii Moldova”, indicind:


a. trei factori de dezvoltare si repartitie a vegetatiei; b. sase asociatii
vegetale zonale si azonale; c. trei cauze ale degradarii vegetatiei naturale;
d. trei cai de protectie a vegetatiei naturale.
Nota: se acorda cite 1p. pentru numirea unui factor (total 3p.); cite 1p. pentru
numirea asociatiei vegetale (total 6p.); cite 1p. pentru numirea unei cauze de
degradare (total 3p.); cite 1p. pentru numirea unei cai de protectie (total 3p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Punctajul acumulat/Nota

Test de evaluare la unitatea de invatare “Vegetatia, lumea animala, solul”

Varianta II Data ____________


Nr. Domeniul/Itemi Sc
or
I. Limbaj geografic

1. Incercuieste varianta corecta de raspuns: L


1. Specii de plante tipice padurilor din tara noastra sunt: 0
a) lacrimioara, stejarul-pufos, negara 1
b) stjarul-penduculat, fagul, carpenul 2
c) bumbacarita, macesul, paiusul 3
d) ulmul, mierea-ursul, paiusul 4
2. Specie de arbori care insoteste fagul in padurile din tara noastra este:: 5
a) gorunul b) teiul c) ciresul d) stejarul-pufos
3. Specie de plante caracteristica stepei este:
a) salba-moale b) vioreaua c) paiusul d) tipiringul
4. Sub padurile de foioase din tara noastra se formeaza solul:
e) solonet b) cenusiu c) cernoziom tipic d) aluvial
5. Pentru pajistile inundabile este caracteristica specia:
e) trifoi b) negara c) firuta d) scumpie
Scrie in caseta DA sau NU. L
___ 1.Regiunea biogeogragrafica este un teritoriu cu anumite comunitati de 0
plante si animale caracteristice, care convetuiesc in conditii naturale 1
relativ omogene. 2
___ 2. Fauna cavernicola reprezinta comunitatile de animale care vetuiesc in
luncile riurilor

3. Stabileste corespondenta dintre tipurile de asociatii vegetale din Coloana L


A si speciile de plante din coloana B, scriind cifrele corespunzatoare in 0
spatiul din dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana B 2
___ A. Vegetatia de padure 1. firuta, migdal-pitic 4. salcie, rachita 3
___ B. Vegetatia de stepa 2. negara, pelin 5. alge, lintita 4
___ C. Vegetatia acvatica 3. frasin,leurda 6. vita-salbatica, corn 5
6

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si


cartografici
1. Calculeaza distanta in kilometri, de la Ocnita pina la Tighina, utilizind
scara hartii.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Determina coordonatele geografice ale gurii de varsare a riului Botna,
utilizind reteaua de grade a hartii.

III. Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

Explica doua cauze care determina diversitatea florei pe teritoriul tarii . L


________________________________________________________________ 0
________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Elaboreaza un eseu la subiectul: „Lumea animala a Republicii Moldova”, L


indicind: a. trei factori de dezvoltare si repartitie a vegetatiei; b. sapte 0
tipuri de complexe faunistice zonale si azonale; c. trei cauze ale degradarii 1
a lumii animale; d. doua cai de protectie a lumii animale. 2
Nota: se acorda cite 1p. pentru numirea unui factor (total 3p.); cite 1p. pentru 3
numirea complexului faunistic (total 7p.); cite 1p. pentru numirea unei cauze de 4
degradare (total 3p.); cite 1p. pentru numirea unei cai de protectie (total 2p) 5
________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________ 7
________________________________________________________________ 8
________________________________________________________________ 9
________________________________________________________________ 10
________________________________________________________________ 11
________________________________________________________________ 12
________________________________________________________________ 13
________________________________________________________________ 14
________________________________________________________________ 15
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________

Punctajul acumulat/Nota
Test de evaluare la unitatea de invatare “Vegetatia, lumea animala, solul”

Varianta II Data ____________


Nr. Domeniul/Itemi Sc
or

I. Limbaj geografic
1. Incercuieste varianta corecta de raspuns: L
1. Specii de plante tipice padurilor din tara noastra sunt: 0
e) lacrimioara, stejarul-pufos, negara 1
f) stjarul-penduculat, fagul, carpenul 2
g) bumbacarita, macesul, paiusul 3
h) ulmul, mierea-ursul, paiusul 4
2. Specie de arbori care insoteste fagul in padurile din tara noastra este:: 5
b) gorunul b) teiul c) ciresul d) stejarul-pufos
3. Specie de plante caracteristica stepei este:
b) salba-moale b) vioreaua c) paiusul d) tipiringul
4. Sub padurile de foioase din tara noastra se formeaza solul:
f) solonet b) cenusiu c) cernoziom tipic d) aluvial
5. Pentru pajistile inundabile este caracteristica specia:
f) trifoi b) negara c) firuta d) scumpie
Scrie in caseta DA sau NU. L
___ 1.Regiunea biogeogragrafica este un teritoriu cu anumite comunitati de 0
plante si animale caracteristice, care convetuiesc in conditii naturale 1
relativ omogene. 2
___ 2. Fauna cavernicola reprezinta comunitatile de animale care vetuiesc in
luncile riurilor

3. Stabileste corespondenta dintre tipurile de asociatii vegetale din Coloana L


A si speciile de plante din coloana B, scriind cifrele corespunzatoare in 0
spatiul din dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana B 2
___ A. Vegetatia de padure 1. firuta, migdal-pitic 4. salcie, rachita 3
___ B. Vegetatia de stepa 2. negara, pelin 5. alge, lintita 4
___ C. Vegetatia acvatica 3. frasin,leurda 6. vita-salbatica, corn 5
6

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si


cartografici
1. Calculeaza distanta in kilometri, de la Ocnita pina la Tighina, utilizind
scara hartii.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Determina coordonatele geografice ale gurii de varsare a riului Botna,
utilizind reteaua de grade a hartii.

III. Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

Explica doua cauze care determina diversitatea florei pe teritoriul tarii . L


________________________________________________________________ 0
________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________ 5
6
________________________________________________________________
________________________________________________________________

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Elaboreaza un eseu la subiectul: „Lumea animala a Republicii Moldova”, L


indicind: a. trei factori de dezvoltare si repartitie a vegetatiei; b. sapte 0
tipuri de complexe faunistice zonale si azonale; c. trei cauze ale degradarii 1
a lumii animale; d. doua cai de protectie a lumii animale. 2
Nota: se acorda cite 1p. pentru numirea unui factor (total 3p.); cite 1p. pentru 3
numirea complexului faunistic (total 7p.); cite 1p. pentru numirea unei cauze de 4
degradare (total 3p.); cite 1p. pentru numirea unei cai de protectie (total 2p) 5
________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________ 7
________________________________________________________________ 8
________________________________________________________________ 9
________________________________________________________________ 10
________________________________________________________________ 11
________________________________________________________________ 12
________________________________________________________________ 13
________________________________________________________________ 14
________________________________________________________________ 15
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________

Punctajul acumulat/Nota
Test de evaluare finala

Varianta I Data ____________


Nr. Domeniul/Itemi Sc
or

I. Limbaj geografic

1. Incercuieste varianta corecta de raspuns: L


1. Izvorul riului Bic este situat mai aproape de orasul: 0
a. Hincesti b. Calarasi c. Straseni d. Telenesti 1
2. Altitudinea maxima a Podisului Codrilor este dealul: 2
a. Magura b. Balanesti c. Radoaia d. Veverita 3
3. Izotermele sint linii conventionale care unesc punctele cu aceeasi valoare a: 4
a. precipitatiilor atmosferice b. salinitatii apei 5
c. presiunii atmosferice d. temperaturii aerului
4. Depozitele de calcar recifal din nord-vestul tarii s-au format in era:
a. neozoica b. arhaica c. paleozoica d.
5. Riul Ichel se afla intre riule:
a. Raut-Bic b. Bic-Botna c. Botna-Cogilnic d. Ciulucul Mare-Cula
2. Scrie in caseta DA sau NU. L
___ 1.Alimentare subterana mai pronuntata au riule din regiunile de podis.. 0
___ 2. Hazardurile naturale sint fenomene naturale extreme, care pot provoca 1
pagube societatii umane. 2

3. Stabileste corespondenta dintre unitatile de relief din Coloana A si L


caractteristicele lor din coloana B, scriind cifrele corespunzatoare in spatiul 0
din dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana B 2
___ A. Podisul Codrilor 1. altitudinea maxima este de 429 m 3
___ B. Cimpia Moldovei de Sud 2. altitudinea maxima este de 301 m 4
___ C. Colinele Tigheciului 3. sint vai adinci in forma de canion formate 5
___ D. Podisul Podoliei de afluentii Nistrului 6
4. relieful este fragmentat de vai largi si
numeroase ravene
5. altitudinea maxima nu depaseste 301m
6. altitudinea maxima nu depaseste 260m

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si L


cartografici 0
1. Determina coordonatele geografice ale izvorului riului Raut, aplicind 1
reteaua de grade a hartii. 2
________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________ 4
2. Calculeaza intinderea Republicii Moldova in grade si in kilometri, de la 5
nord la sud, pe meridianul de 29 grade long. E, utilizind reteaua de grade a 6
hartii. 7
________________________________________________________________ 8
________________________________________________________________ 9
________________________________________________________________ 10
3. Scrie raspunsurile corecte, analizind climograma statiei meteorologice 11
din orasul Cahul. 12
1. Scrie valoarea temperaturii medii a aerului in luna cea mai calda _______ 1p. 13
2. Scrie valoarea temperaturii medii a aerului in luna cea mai rece ________ 1p. 14
3. Calculeaza amplitudinea medie anuala a temperaturii aerului __________ 1p. 15
4. Determina anotimpul cel mai umed __________ calculeaza cantitatea medie 16
de precipitatii atmosferice in anotimpul respectiv ___________________2 p. 17
5. Determina anotimpul cel mai uscat __________ calculeaza cantitatea medie
de precipitatii atmosferice in anotimpul respectiv ___________________2 p.
6. Scrie principalul tip de mase de aer care determina caderea precipitatiilor
_____________________________ 1p.

III. Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

Explica esenta problemei conservarii biodiversitatii in tara noastra . L


________________________________________________________________ 0
________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Analizeaza comparativ Podisul Moldovei de Nord si Cimpia Moldovei de L


Sud, conform algoritmului, structurind raspunsurile in tabel. 0
1
2
Caracteristici Podisul Cimpia
3
Moldovei de Nord Moldovei de Sud
4
1.Altitune 5
2. Inclinarea generala 6
7
3. Cite doua forme de 8
relief caracteristice 9
10
4. Cite un exemplu de
valorificare umana
Nota: se acorda cite 1p. pentru indicarea altitunii (total 2p); cite 1p. pentru
numirea inclinarii generale (total 2p.); cite 1p. pentru numirea unei forme de
relief (total 4 p.); cite 1p. pentru un exemplu (total 2p.)

Punctajul acumulat/Nota
Test de evaluare finala

Varianta II Data ____________


Nr. Domeniul/Itemi Sc
or

I. Limbaj geografic

1. Incercuieste varianta corecta de raspuns: L


1. Izobarele sint linii conventionale care unesc punctele cu aceeasi valoare al: 0
a. precipitatiilor atmosferice b. salinitatii apei 1
c. presiunii atmosferice d. temperaturii aerului 2
2. Altitudinea maxima a Podisului Nistrului este dealul: 3
b. Magura b. Balanesti c. Radoaia d. Vadeni 4
3. Izvorul riului Cubolta este situat mai aproape de orasul: 5
a. Briceni b. Edinet c. Soroca d. Ocnita
4. Dintre riurile enumerate cel mai mare dupa lungime este:
a. Bic b. Cogilnic c. Botna d. Raut
5. Pe teritoriul tarii noastre pe parcursul anului predomina vintul din directia:
a. sud-est b. sud-vest c. nord-est d. nord-vest
2. Scrie in caseta DA sau NU. L
___ 1.Complex faunistic este o comunitate de specii de animale care vietuiesc 0
pe un anumit teritoriu cu conditii naturale omogene sau asemanatoare. 1
___ 2. Monument al naturii ese un obiectiv unic de o mare insemnatate 2
stiintifica, culturala si estetica, creat de om.

3. Stabileste corespondenta dintre unitatile de relief din Coloana A si L


caractteristicele lor din coloana B, scriind cifrele corespunzatoare in spatiul 0
din dreptul literelor. 1
Coloana A Coloana B 2
___ A. Podisul Moldovei de Nord 1. este situat in cursul inferior al fluviului 3
___ B. Cimpia Baltilor Nistrului 2. altitudinea maxima 4
este de 301 m 5
___ C. Cimpia Nistrului Inferior 3. sint vai adinci in forma de canion formate 6
___ D. Podisul Nistrului de afluentii Nistrului
4. relieful este fragmentat de vai largi si
numeroase ravene
5. altitudinea maxima nu depaseste 301m
6. altitudinea maxima nu depaseste 260m

II. Sistematizarea si interpretarea organizatorilor statistici, grafici si L


cartografici 0
1. Determina coordonatele geografice ale izvorului riului Raut, aplicind 1
reteaua de grade a hartii. 2
________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________ 4
2. Calculeaza intinderea Republicii Moldova in grade si in kilometri, de la 5
nord la sud, pe meridianul de 29 grade long. E, utilizind reteaua de grade a 6
hartii. 7
________________________________________________________________ 8
________________________________________________________________ 9
________________________________________________________________ 10
3. Scrie raspunsurile corecte, analizind climograma statiei meteorologice 11
din orasul Cahul. 12
1. Scrie valoarea temperaturii medii a aerului in luna cea mai calda _______ 1p. 13
2. Scrie valoarea temperaturii medii a aerului in luna cea mai rece ________ 1p. 14
3. Calculeaza amplitudinea medie anuala a temperaturii aerului __________ 1p. 15
4. Determina anotimpul cel mai umed __________ calculeaza cantitatea medie 16
de precipitatii atmosferice in anotimpul respectiv ___________________2 p. 17
5. Determina anotimpul cel mai uscat __________ calculeaza cantitatea medie
de precipitatii atmosferice in anotimpul respectiv ___________________2 p.
6. Scrie principalul tip de mase de aer care determina caderea precipitatiilor
_____________________________ 1p.

III. Relatii cauzale dintre componentele mediului geografic

Explica esenta problemei conservarii biodiversitatii in tara noastra . L


________________________________________________________________ 0
________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

IV. Atitudine si comportament privind mediul geografic

Analizeaza comparativ Podisul Moldovei de Nord si Cimpia Moldovei de L


Sud, conform algoritmului, structurind raspunsurile in tabel. 0
1
2
Caracteristici Podisul Cimpia
3
Moldovei de Nord Moldovei de Sud
4
1.Altitune 5
2. Inclinarea generala 6
7
3. Cite doua forme de 8
relief caracteristice 9
10
4. Cite un exemplu de
valorificare umana
Nota: se acorda cite 1p. pentru indicarea altitunii (total 2p); cite 1p. pentru
numirea inclinarii generale (total 2p.); cite 1p. pentru numirea unei forme de
relief (total 4 p.); cite 1p. pentru un exemplu (total 2p.)

Punctajul acumulat/Nota

S-ar putea să vă placă și