Sunteți pe pagina 1din 5

ele exogene

mare a reliefului
icii Moldova

Relieful Republicii Moldova este

reprezantat de variate forme,


aparute in urma interactiunii
proceselor endogene si exogene.
Pe teritoriul tarii se disting citiva
unitati de relief, grupate in trei
regiuni mari: Podisurile si cimpiile

Centrul R.M.

Moldovei de Nord, Podisurile Moldovei


Centrale si Cimpiile si podisurile Moldovei
de Sud. Unitatile de relief se delimiteaza in functie de altitudine,
gradul de fragmentare, de particularitatile proceselor de modelare etc.

Podisurile Moldovei Centrale sint reprezentate pe


Podisul Codrilor si Dealurile Ciulucurilor. Podisul
Codrilor este unitatea cea mai rdicata de relief, cu
altitudinea maxima 429 m (Dealul Balanesti). Avind
un relief puternic fragmentat, podisul se aseamana
dupa aspect cu niste munti josi. Dealurile
Ciulucurilor au o altitudine mai mica, dar sint de
asemenea puternic fragmentate. Pe aceste unitati de
relief se dezvolta foarte intens alunecarile de teren.
Procesele de alunecare si cele de eroziune au
determinat raspindirea larga a hirtoapelor.
Alunecarile de teren ocupa suprafata considerabile,
afectind deseori localitatile, terenurile agricole,
caile de transport etc.

Cimpiile si Podisurile Moldovei de Sud

Cimpia Nistrului Inferior si Cimpia Prutului Inferior sint plane, reprezentind terase fluviale cu
altitudini de la zeci pina la 200-220 m. Ele sint slab fragmentate iar partile mai ridicate sint
sectionate de ravene si vilcele. Relieful plan favorizeaza poluarea densa a teritoriului si utilizarea
intensa a terenurilor in agricultura.

Cimpia Moldovei de Sud are altitudini ce nu depasesc 180-200 m. Desi altitudinea nu este mare, se
manifesta intens procesele de eroziune, care au generat ravene, vilcele si alte forme erozionale. Ele
au cea mai mare frecventa in bazinul riului lalpug . Cauzele principale care determina procese sint:
prezenta unor depozite groase de loess (roca friabila), caracterul torential al precipitatiilor,
valorificarea intensa a teritoriului in agricultura. Colinele Tigheciului au o altitudine mai mare decit
Cimpia Moldovei de Sud, cu frecvente forme erozionale de relief si alunecari de teren.

Astfel, intr-o perioada indelungata de evolutie a teritoriului in conditii continentale, ca urmare a


interactiunii proceselor endogene si exogene, s-a format un relief complex. El este reprezantat de
divresre unitati de relief, care influenteaza esential componentele naturii si activitatea umana.

S-ar putea să vă placă și