Sunteți pe pagina 1din 4

3. Procese enzimatice.

Definitie si exemple

Def :Enzimele sunt substanţe chimice complexe de natură


organică-proteine coloidale solubile - elaborate de plante, animale şi
microorganisme,capabile să mărească viteza reacţiilor chimice ce se
desfăşoară însistemele biologice, fără să se consume în cursul lor.
Sunt deci, o clasăspecială de proteine dotate cu activitate catalitică; se
mai numesc şi biocatalizatori.

Enzima + Substrat → Produse + Enzima

Exemple : Procese enzimatice sunt fermentaţia vinului, dospirea


pâinii, acidifierea laptelui, amilaza din malţ (Kirchoff,1814), amilaza
salivară (Leuchs, 1831), pepsina (Schwann, 1836), topirea inului si a
canepii, proces realizat fara izolarea enzimelor din microorganisme etc

4. Microorganisme importante in biotehnologii


Lumea microorganismelor este prezenta ca entitate caracterizata
printr-o serie de particularitati generale:
- dimensiuni foarte mici;
- oranizare multicelulara;
- particularitati legate de viata care le caracterizeaza ca fiind
sisteme biologice;
- raport mare intre suprafata si volum, ceea ce favorizeaza
strategia de supravietuire;
- schimburile bilaterale rapide intre organism si mediu;
- capacitate mare de multiplicare.;
Microorganismele reprezinta o fractiune substantiala a biomasei
totale. Se estimeaza ca fiecare individ uman este purtator a 10 14
bacterii, o cifra care depaseste numarul celulelor proprii (din care
este alcatuit) si populatia umana totala excreta prin intestinul sau
colectiv 1022 -1023 pe zi.
MICROORGANISMELE - sisteme complexe, mono- sau pluricelulare,
cu celule de tip procariot sau eucariot, inzestrate cu un metabolism
propriu si continuitate genetica, foarte diversificate ca forma,
dimensiuni si activitate metabolica.

Un domeniu de aplicare a microorganismelor in biotehnologii este


producerea de antibiotice.
Odată cu apariţia ingineriei genetice s-au creat condiţii favorabile
pentru manipularea informaţiei genetice a microorganismelor
utilizate în biotehnologie pentru transferul de gene de la o specie la
alta şi pentru crearea de programe genetice artificiale. S-au putut
astfel obţine tulpini noi de microorganisme capabile să mărească
considerabil eficienţa proceselor microbiologice în producerea de
substanţe utile omului.
Microorganismele care sunt folosite in biotehnologii sunt cunoscute
sub denumirea de microorganisme utile, folosite sub forma de culturi
starter pentru procese fermentative care stau la baza dezvoltarii
subramurilor industriilor alimentare: drojdiile fermentative folosite la
fabricarea berii, a vinului, a alcoolului etilic, in panificatie; bacteriile
lactice si propionice folosite in industria laptelui si la conservarea
produselor alimentare etc...
In prezent, cu ajutorul microorganismelor, se obtin peste 200 de
produse la scara industriala, avantajos, numai pe cale microbiana:
- alcooli: etilic, metilic, butilic, izopropilic;
- acizi: citric, lactic, gluconic, acetic, kojic, ustilagic;
- proteine, aminoacizi;
- enzime,vitamine;

8. Etapele bioproceselor

9. Productivitatea biorectorelor

Biorectorul este instalatia tehnologica in interiorul careia are loc


transformarea materiei prime cu ajutorul sistemului enzimatic pus la
dispozitie de microorganismele vii, celulele animale si vegetale sau de
enzimemel izolate din acestea.

Productivitatea poate fi exprimata ca raport intre cantitatea de biomasa


si timpul de fermentatie.

Pentru procesele discontinue:

Pentru procesele continue:

unde:

Xmax= concentratia celulara maxima atinsa in starea stationara;

X0 = concentratia celulara initiala;

T1 = timpul in care are loc cresterea cu viteza maxima;


T2 = timpul in care are loc cresterea cu viteza diferita fata de cea
maxima;

T3= timpul necesar atingerii starii stationare si include: pregatirea


fermentatorului, sterilizarea si faza discontinua care precede operarea
continua;

T = timpul de mentinere a starii stationare;


D = viteza de dilutie.

Viteza reactiilor enzimatice (sau microbiene) ca si viteza reactiilor


chimice este influentata de mai multi factori:

- compozitia mediului de cultura


- concentratia de substrat limitativ
- temperatura – temperatura optima depinde de natura enzimelor
care si de etapa procesului biochimic.
- pH - valoarea optima este determinata de natura enzimei, de
temperatura de lucru, de compozitia mediului si de prezenta
inhibitorilor.
- concentratia oxigenului dizolvat
- intensitatea amestecarii.

14. Etapele fermentatiei alcoolice a mustului hameiat

Definitie: fermentatia alcoolica consta in transformarea zaharurilor


in alcool etilic si acid carbonic sub influenta unor microorganisme,
dintre care pe primul loc se afla drojdiile care pot fi considerate ca
adevarati agenti ai fermentatiei alcoolice. Exista insa un mare
numar de ciuperci care produc descompunerea zaharului cu formare
de alcool etilic, atunci cand sunt obligate sa traiasca in conditii
anaerobe, asa cum exista si drojdii (Pichia hialospora) incapabile
sa produca fermentatia alcoolica.