Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: ....................................................................... Data: ....../ ....../ ..........

FIŞĂ DE LUCRU
1.Desparte în silabe cuvintele următoare, apoi încercuieşte grupul de litere ce:
cercei, cercuri, ace, cere, ace, cerneală,cerne, rece.

2.Înconjoară grupul de litere ce din următoarea propoziţie, apoi citeşte-o, scrie în


pătrăţică câte cuvinte are propoziţia dată, desparte în silabe al patrulea cuvânt :

Marcela cere o călimară cu cerneală.

3.Pune literele în ordine pentru a obţine un cuvânt care arată ceva deosebit:

i n e u n m

4.Scrie în spaţiul dat cuvintele formate din silabele scrise pe steluţele de mai
jos :

lo co mi lu nea cer mi lă
răm nă lă că