Sunteți pe pagina 1din 2

Ce ce

1.Incercuieşte grupul de litere Ce / ce :


Marcela e cu Celina la Marcel .
Mircea cere cerneală lui Marcelino .
Ceaiul e rece ?
2. Citeşte apoi transcrie pe caiet unul din textele :

Călimara

Marcela e cu Marcel la liceu .


- Nu mai am cerneală , Marcel !
- Ia călimara mea , Marcela .
- Ce amic am !

Ceaiul

Celina e la Corina . Ea ia ceainicul cu ceai .


- Cum e ceaiul ? E rece ?
- Nu . Ceaiul nu e rece .

3. Desparte în silabe cuvintele :


ac cernem
rece ace
cerne răceală
cerem acelea
acela liceu
cerneală alice

4. Imaginează-ţi un dialog cu cea mai bună prietenă, despre cercei . Desenează-i .

5. Scrie corect propoziţiile :


Marcelacereceai .
Acelaeraunceainicmare .
Marmuraerece .
Cerulcerneneaua .
Numaiamcerneală !

6. Eu spun una , tu spui multe !


cercel ceainic ac
7. Completează în loccurile libere cu grupul Ce / ce :
____rere ___rne ali____ ____rul
Mar___la ___r___l a____la re____

8. Taie ce nu se potriveşte :
 alice armă măr arc
 crin liliac lalele cere
 cercel ceainic cerc noroi

9. Desenează obiecte care conţin grupul ce .