Sunteți pe pagina 1din 5

EDUCATIA INCLUZIVA

ANALIZA SWOT

Educatoare Dorina Dan


PUNCTE TARI
• Asigura participarea la educatie a tuturor copiilor, promovand diversitatea si
egalitatea
 Promoveaza atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească a
raporturilor dintre români şi rromi; dintre copii cu nevoi speciale şi copii
consideraţi “normali”{restul grupului}
• Pune accentul pe cooperare,, invatare sociala si pe valorizarea fiecarui individ
• Formeaza competente de comunicare, negociere si cooperare necesare in contxtul
unui invatamant divers din punct de vedere etnic si cultural
• Accepta ideea ca orce copil poate invata
• Copiii si parintii sunt valorizati in mod egal
• Asigura invatarea individualizata si dezvolta abilitatile de lucru in echipa
• Dezvolta relatiile cu comunitatea locala pentru implicarea in activitati de educatie
a parintilor
• Promoveaza strategii eficiente pentru diminuarea incercarilor de intimidare si abuz
asupra copiilor si intre copii
• Personalul didactic promoveaza educatia interculturala
• Strategia curriculara tine seama de diversitatea copiilor,{lingvistica,culturala, sex
si de deficiente}
• Sistemul de evaluare poate aprecia adecvat rezultatele tuturor copiilor
PUNCTE SLABE
• Uneori devine o simpla plasare a copiilor impreuna
• Slaba preocupare a unor educatori pentru informare si perfectionare
• Adesea diferentele sunt vazute intr-o maniera negativa, devenind sursa de
conflict si justificare a discriminarii
• Formarea de grupe speciale separate
• Copiii si parintii nu cunosc si nu sunt informati despre drepturile lor
• Strategiile nu corespunde intotdeauna nevoilor individuale de valorizare si
potentare ale fiecarui copil
• Integrarea copiilor se face fara a realiza conditii egale
• Dezarmarea subiectiva a conflictelor
OPORTUNITATI

 Copiii si parintii au posibilitatea sa-si cunoasca drepturile


 Reducerea riscului de marginalizare şi excluziune socială a copiilor
preşcolari cu diferite dizabilităţi sau de diferite etnii.
 Dezvoltarea abilităţilor necesare pentru a face faţă exigenţelor instructiv -
educative in vederea integrării cu şanse egale alături de ceilalţi copii in
sistemul scolar primar
• Ofera fiecarui copil “diferit”posibilitatea de-a invata si a se dezvolta
deoarece interactioneaza cu ceilalti copii
• Entuziasmul unor copii si educatori
AMENINTARI {FRANE}

• Prejudecatile parintilor si ale educatorilor


• Activitatea cu parintii este de “suprafata” , nu de “fond”
• Spatiu insuficient, dotare inadecvata
• Lipsa specialistilor in consilierea parintilor, copiilor si educatorilor in
gradinite
• Atitudini si practici retrograde ale educatorilor{refuzul diversitatii}
• Reticenta si lipsa de interes pentru copiii aflati in dificultate sau de alte etnii
• Saracia si marginalizarea unor familii
• Fonduri insuficiente alocate invatamantului

S-ar putea să vă placă și