Sunteți pe pagina 1din 2

CSEI Tg.

Neamţ Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Neamţ

FISA DE OBSERVARE A PROGRESULUI/REGRESULUI


SCOLAR

Semestrul I

Clasa ________________
Numele si prenumele elevului _____________________________
Profesor ________________________

Obiectul de Nivel de Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie


studiu performanta
Terapie FB
cognitiva B
Matematica S
I
Terapie FB
cognitiva B
Citire scriere S
I
F.A.P. FB
B
S
I
Socializare FB
B
S
I
Ludoterapie FB
B
S
I
Terapie FB
ocupationala B
S
I