Sunteți pe pagina 1din 11

LOGISTICA

(Profesor: dr., lect.univ. BULAT Veronica)

TEMA: Logistica și rolul ei în economie*

1.1. Noțiuni și concepte generale.


1.2. Bazele teoretice, principiile şi funcţiunile logisticii.
1.3. Conexiunile logisticii cu marketingul.
1.4. Actualitata logisticii în condiţiile economiei
Republicii Moldova
Logistica - definiții și concepte generale.

• Istoria apariţiei termenului de logistică


• Evoluţia terminologică
• Definirea termenului
Bazele teoretice, principiile şi
funcţiunile logisticii.
• Obiectul de studiu
– Din punct de vedere ştiinţific
– Din punct de vedere disciplinar
• Metoda de studiu
• Terminologia utilizată
Principiile logistice
• Principiul sistemic
• Principiul legăturii inverse
• Principiul optimalităţii
• Principiul flexibilităţii
• Principiul asigurării tehnico-materiale
Funcţiuni logistice
• De integrare
• De organizare
• De gestiune
Conexiunile logisticii cu marketingul
Domeniile majore de interacțiune între
marketing și logistică:
• Proiectarea produsului
• Stabilirea prețului
• Prognozarea pieței și a vînzărilor
• Strategii de servire a clienților
• Procesarea comenzilor
Actualitata logisticii în condiţiile
economiei Republicii Moldova
Factorii de actualitate
• Factorul economic
• Factorul economico-organizaţional
• Factorul informaţional
• Factorul tehnic
• Factorul guvernamental
Vocabular:
• Logistică
• Flux material
• Flux informaţional
• Flux financiar
• Operaţiune logistică
• Funcţie logistică
• Sistem logistic
• Lanţ logistic
• Reţea logistică
• Principiu logistic
Pentru autoevaluare:
• La nivel de cunoaştere: definiţi noţiunile
conceptuale expuse în vocabular

• La nivel de aplicare: efectuaţi o analiză


comparativă a evoluţiei ternemului de
logistică.

• La nivel de integrare: argumentaţi, în baza


unui exemplu, aplicarea principiilor logistice.
Bibliografie:
• Bulat V., Barcari I., Logistica: teorie si
aplicatii, USM, 2012, 108 p.
• Vasiliu C., Felea M., Marunţelu i., Caraiani
Gh., Logistica şi distribuţia mărfurilor., 2013.
• Bălan Carmen, Logistică, Editura Uranus,
Bucuresti, 2011, 116 p
În rezultatul însuşirii temei, studentul
trebuie să fie capabil să:
• să descrie etapele de evoluţie a logisticii;
• să definească obiectul de studiu al logisticii;
• să enumere factorii cu acțiune directă asupra dezvoltării
logisticii;
• să reflecte funcţiile logisticii în perioada modernă;
• să identifice principiile cercetării logisticii;
• să analizeze funcţiunile logisticii;
• să integreze domeniile majore de interacțiune între
marketing și logistică;
• să integreze conceptul logisticii în actualitatea
economiei naţionale.