Sunteți pe pagina 1din 1

TEST M4 – Oferta de produse și servicii în cadrul agenției de turism

Clasa a XII-a D

Numele si prenumele elevului: …………………………………………………….…………………


Data susținerii testului: 25.10.2018

 Din oficiu se acordă 1 punct.


 Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute.

1) Definiți produsul turistic.


2) Enumerați elementele componente ale produsului turistic.
3) Enumerați serviciile turistice de bază.
4) Analizați, la alegere, câte 2 caracteristici generale și 2 caracteristici specifice produselor turistice.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE


Clasa a XII-a

1) Se acordă 2 puncte pentru un răspuns corect și complet, 1 punct pentru un răspuns corect dar
incomplet și 0 puncte pentru lipsa răspunsului sau un răspuns greșit.
(2 puncte)

2) Se acordă 2 puncte pentru un răspuns corect și complet, 1 punct pentru un răspuns corect dar
incomplet și 0 puncte pentru lipsa răspunsului sau un răspuns greșit.
(2 puncte)

3) Se acordă 1 punct pentru un răspuns corect și complet, 0.50 puncte pentru un răspuns corect dar
incomplet și 0 puncte pentru lipsa răspunsului sau un răspuns greșit.
(1 punct)

4) Se acordă câte 1 punct pentru un răspuns corect și complet, câte 0.50 puncte pentru un răspuns
corect dar incomplet și 0 puncte pentru lipsa răspunsului sau un răspuns greșit.
(4 x 1 punct = 4 puncte)