Sunteți pe pagina 1din 4

PRIORITIZARE SITURI PENTRU CONSERVARE UTILIZAND DIVERSITATEA

COMUNITATILOR DE ARANEAE

By James P. Gibbs, Ian J. Harrison, and Jennifer Griffiths


Adapted by Adriana Bravo and Ana Porzecanski

Nume si prenume: ____________________________

Utilizand date privind diversitatea paianjenilor, va rugam sa ierarhizati cele 5 loturi de


padure tinand cont de importanta pentru conservare. Argumentati.

Fig 1. Harta celor 5 loturi de padure din care au fost prelevate probele (R-bogatie specifica, D-
diversitate, E-specii endemice).

In tabelul 2 gasiti informatii detaliate referitoare la speciile colectate din cele 5 locatii.

Ierarhizati loturile in functie necesitatea aplicarii de masuri de conservare. Tineti cont de


urmatoarele caracteristici si argumentati decizia dvs.:

 Bogatia specifica a fiecarui sit


 Diversitatea specifica a fiecarui sit
 Numarul de specii endemice, unice fiecarui sit
 Similaritatea locatiilor in ce priveste comunitatile de paianjeni

1
Tabel 1. Specii colectate per locatie.

Locatia
1 2 3 4 5
Familia Specia Nr Indivizi Nr Indivizi Nr Indivizi Nr Indivizi Nr Indivizi
Araneidae 1 - - - 15 -
Araneidae 2 4 6 41 - -
Araneidae 3 3 - - - 8
Araneidae 4 7 - - - -
Araneidae 5 - 4 1 - -
Araneidae 6 4 6 1 - -
Araneidae 7 3 - - - -
Araneidae 8 4 - - - -
Araneidae 9 5 - - - -
Araneidae 10 2 - - - -
Clubionidae 11 - - - 7 -
Dysderidae 12 - - - - 8
Eresidae 13 - - - - 10
Gnaphosidae 14 3 6 1 - -
Palpimanidae 15 - 5 1 - 8
Salticidae 16 - - - 7 -
Salticidae 17 - - - 7 -
Sicariidae 18 - - - - 8
Theridiidae 19 3 4 2 7 8
Theridiidae 20 3 6 1 - -
Theridiidae 21 5 8 1 - -
Thomisidae 22 4 5 1 7 -
Total indivizi colectati 50 50 50 50 50
Total specii identificate 13 9 9 6 6

Tabel 2. Gradul de similaritate dintre locatiile analizate (Jaccard).


Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5
Site 1
Site 2 0.467
Site 3 0.467 1.000
Site 4 0.118 0.154 0.154
Site 5 0.125 0.154 0.154 0.091

Diversitate(Simpson 1/D) 11.79 8.62 1.48 5.32 5.95


Nr specii endemice

2
IERARHIZARE SITURI

Luarea unei decizii informate cu privire la ierarhizarea acestor site-uri necesită


reconcilierea noțiunilor de diversitate și specificitate (inversul similarității). Decizia dvs.
se poate baza pe estimările dvs. privind bogăția specifica, diversitatea și similitudinea
comunităților. Cu toate acestea, ați putea dori, de asemenea, să luati in calcul
dispunerea spațială a loturilor prezentata în Figura 1 și gradul de asemănare dintre
situri.
În continuare, luând în considerare aceste informații, vă rugăm să citiți și să răspundeți
cu atenție la următoarele întrebări:

1. Un birou regional de administrare a ariilor protejate vă solicită să ierarhizati cele 5


loturi de padure prezentate in figura 1 in functie de prioritatile pentru conservare. Acesta
vă solicită în mod special să furnizați două alternative de clasificare pentru conservare
(de ex. Site 1, Site 3, Site 2, Site 5, Site 4; Situl 1 fiind considerat in acest caz cel mai
important pentru conservare) și să explice în mod clar criteriile utilizate pentru a face
aceasta clasificare. Notă: nu uitați să luați în considerare TOATE informațiile disponibile
privind biodiversitatea, specificitatea și localizarea geografică a loturilor.

Ordinea prioritatii Explicatii privind criteriul/criteriile folosit(e)


Optiuni (ex. Site 1, Site 3,
ierarhizare Site 2, Site 5, Site
4)

3
2. Descrieți ce fel de informații suplimentare ar putea modifica recomandările facute cu
privire la două locatii alese de dvs. Utilizați TOATE informațiile disponibile din exercițiu.

a. Prima locatie:

b. A doua locatie: