Sunteți pe pagina 1din 1

CATRE JUDECATORIA _____

Adresa
SECTIA ________
Camera Sala
DOSAR NR:
Materia:
COMPLET:
TERMEN:
DOMNULE PRESEDINTE,
Subscrisa, S.C. XXXXXXXXX. S.R.L., cu sediul social in XXXX, cu sediul pentru
comnunicarea actelor procesuale STR. NR., identificata prin numar de inregistrare la
ORC J, C.U.I, prin administratorul societatii, in calitate de terta-parte, ca urmare a citatiei
ce ne-a fost comunicata, intelegem sa formulam si sa inaintam prezenta:
ADRESA PRECIZATOARE SI DE DEPUNERE INSCRISURI,
Prin
care
mentionez
faptul
ca
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Intelegem ca trebuie sa facem dovada cu inscrisuri ce vor fi depuse la dosar.

Atasez la prezenta adresa urmatoarele inscrisuri doveditoare, in dublu exemplar:


S.C. XXXXXXXXXXXXXXXX S.R.L.
Prin administrator,