Sunteți pe pagina 1din 64

CAPITOLUL

II

BREVIAR DE CALCULE

CUPRINS

2.1 Calcule hidrologice şi hidraulice 2.1.1 Condiţii de dimensionare

2.1.2. Calculul normei de irigaţie pentru dimensionarea sistemului

2.1.2.1. Calculul deficitului de umiditate

2.1.2.2. Calculul anului cu asigurarea de 20%

2.1.2.3. Calculul normei de irigaţie şi a normei de udare

2.1.2.4. Calculul hidromodulului de udare

2.1.3 Organizarea aplicării udărilor prin scurgere la suprafaţă

2.1.3.1 Alegerea elementelor tehnice ale udării

2.1.3.2 Stabilirea poziţiei de start

2.1.3.3 Organizarea muncii

2.1.3.4 Echipamentul mobil de udare

2.1.3.5 Determinarea elementelor udării prin brazde

2.1.3.6 Determinarea cotei liniei piezometrice necesară la vanele de alimentare

a seturilor de udare („gurile de apă”)

2.1.3.7 Determinarea debitelor pe tronsoane la conducta secundară

2.1.4 Dimensionarea conductelor prin calcul analitic

2.2.1 Dimensionarea planşeului clădirii staţiei de pompare

2.2.1.1. Determinarea încărcărilor

2.2.1.2. Determinarea momentelor şi calculul necesarului de armătură

2.1.1 Condiţii de dimensionare

Pentru a putea realiza dimensionarea hidraulică a reţelei de conducte îngropate sunt necesare atât calcule hidrologice, cât şi calculul elementelor regimului de irigaţie. Factorii naturali determină posibilitatea amenajării prin scurgere la suprafaţă prin:

- condiţiile pedologice şi hidrologice ale zonei trebuie să corespundă în totalitate introducerii udării prin scurgere la suprafaţă;

- condiţiile orografice ale zonei sub aspectul pantei generale şi orografiei terenului,care să se preteze pentru udarea prin scurgere la suprafaţă. Condiţiile tehnice pentru amenajarea acestui tip de plot sunt următoarele:

- caracteristicile dimensionale şi tehnice ale ploturilor sunt identice cu cele ale amenajărilor clasice pentru scurgere la suprafaţă;

- debitele de dimensionare sunt cele corespunzătoare pentru udarea prin scurgere la suprafaţă;

- staţia de pompare se dimensionează la presiuni şi debite corespunzător tipului de amenajare. Dimensionarea hidraulica a reţelei se efectuează pentru udarea prin scurgere la suprafaţă.

2.1.2. Calculul normei de irigaţie pentru dimensionarea sistemului

Pentru realizarea acestor calcule, pentru zona luată în studiu se are în vedere faptul că regimul de irigaţie s-a calculat pentru un asolament cu următoarea componenţă:

Tabel nr. 2.1 privind ponderea fiecărei culturi în suprafaţa amenajată

   

Grâu de

     

Cultura

Porumb

toamnă

Soia

Fl. Soarelui

Lucernă I

Suprafaţa ocupată [ %]

50

21

5

10

14

La calculul necesarului de apa al culturilor irigate este folosită metoda bilanţului apei în sol din perioada de vegetaţie care evidenţiază relaţia ce se stabileşte între cantităţile de apă pătrunse în sol (înregistrate în categoria venituri) şi cantităţile de apă ce se consumă din sol (înregistrate în categoria cheltuielilor).În procesul de exploatare se corelează necesarul de apă cu condiţiile climatice caracteristice fiecărui an, având în vedere că amenajarea de irigaţii e proiectată să satisfacă irigaţia din luna de vârf. Necesarul de apă la sursă se stabileşte adăugând pierderile de apă din sistem. Calculele de bilanţ ale apei în sol şi ale normelor de irigaţii trebuie efectuate pe şiruri de ani consecutivi, nefiind admisă utilizarea de şiruri întrerupte. Pentru o perioadă de 15 ani consecutivi, pentru fiecare an în parte, se folosesc date privind: precipitaţiile lunare şi anuale respectiv evapotranspiraţia lunară şi anuală. Precipitaţiile, mai precis aportul de apa din precipitaţiile dintr-o anumita lună, se consideră egal cu totalul precipitaţiilor căzute în luna respectiva (inclusiv cele sub 5 mm). În calculul aportului precipitaţiilor nu se ţine cont de pierderile de apă prin scurgere la suprafaţa solului iar infiltraţia în adâncime se ia în considerare numai în cazul când solul e aprovizionat la capacitatea de apă în câmp pe adâncimea de calcul, admiţându-se ca pierderi numai cantităţile de apa ce depăşesc capacitatea de apă în câmp. Evapotranspiraţia reprezintă consumul total de apă prin transpiraţia plantelor şi prin evaporaţia de la suprafaţa solului.

2.1.2.1. Calculul deficitului de umiditate

Calculul deficitului de umiditate, respectiv al excesului de umiditate, se realizează pe fiecare an, pentru fiecare cultură în parte, datele de intrare fiind constituite de către precipitaţiile lunare şi evapotranspiraţiile lunare pentru fiecare cultură. Aceste evapotranspiraţii se obţin prin înmulţirea evapotranspiraţiilor lunare pe fiecare an şi a coeficientului de corecţie în funcţie de latitudine (latitudinea de 45°) cu coeficienţi de corecţie lunari, specifici pentru fiecare cultură în parte. Cu aceste date se întocmesc tabele pentru fiecare an, în care este redat calculul deficitelor (exceselor) de umiditate pentru fiecare cultură în parte.

Tabel nr. 2.2 privind calculul elementelor bilanţului apei ANUL 1992

ELEMENTE DE

 

VALORI PE LUNA

   

BILANŢ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

TOTAL

Ep

139

8

130

488

714

1086

1368

1285

485

501

109

0

 

P

259

426

63

302

912

1047

273

302

69

78

43

87

 
 

kp

0.9

0.85

0.6

0.81

0.75

0.85

1.33

1.26

0.66

0.7

0.85

0.9

 

PORUMB

kp Ep

125.1

6.8

78

395.28

535.5

923.1

1819.44

1619.1

320.1

350.7

92.65

0

 

+

133.9

419.2

-

-

376.5

123.9

-

-

-

-

-

87

 

-

-

-

15

93.28

-

-

1546.44

1317.1

251.1

272.7

49.65

-

3545.27

GRÂU

kp

1

1

3.2

1.88

1.85

1.05

0

0

0

1

1

1

 

kp Ep

139

8

416

917.44

1320.9

1140.3

0

0

0

501

109

0

 

+

120

418

-

-

-

-

273

302

69

-

-

87

 

-

-

-

353

615.44

408.9

93.3

-

-

-

423

66

-

1959.64

 

kp

0.9

0.85

0.6

1

0.76

0.85

1.23

1.13

0.85

0.7

0.85

0.9

 

SOIA

kp Ep

125.1

6.8

78

488

542.64

923.1

1682.64

1452.05

412.25

350.7

92.65

0

 

+

133.9

419.2

-

-

369.36

123.9

-

-

-

-

-

87

 

-

-

-

15

186

-

-

1409.64

1150.05

343.25

272.7

49.65

-

3426.29

FLOAREA

kp

0.9

0.85

0.6

1.13

0.83

1.35

1.44

0.77

0.65

0.7

0.85

0.9

 

SOARELUI

kp Ep

125.1

6.8

78

551.44

592.62

1466.1

1969.92

989.45

315.25

350.7

92.65

0

 

+

133.9

419.2

-

-

319.38

-

-

-

-

-

-

87

 

-

 

- -

15

249.44

-

419.1

1696.92

687.45

246.25

272.7

49.65

-

3636.51

LUCERNĂ

kp

1 1

 

1

1.6

1.11

1.01

1.07

1.15

0.97

1

1

1

 

I

kp Ep

139

8

130

780.8

792.54

1096.86

1463.76

1477.75

470.45

501

109

0

 

+

120

418

-

-

119.46

-

-

-

-

-

-

87

 

-

-

-

67

478.8

-

49.86

1190.76

1175.75

401.45

423

66

-

3852.62

ANUL 1993

ELEMENTE DE

 

VALORI PE LUNĂ

   

BILANŢ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

TOTAL

Ep

16

20

73

416

989

1116

1352

1153

749

406

278

101

 

P

45

30

295

380

788

1281

733

633

313

4

447

321

 
 

kp

0.9

0.85

0.6

0.81

0.75

0.85

1.33

1.26

0.66

0.7

0.85

0.9

 

PORUMB

kp Ep

14.4

17

43.8

336.96

741.75

948.6

1798.16

1452.78

494.34

284.2

236.3

90.9

 

+

30.6

13

251.2

43.04

46.25

332.4

-

-

-

-

210.7

230.1

 

-

-

-

-

-

-

-

1065.16

819.78

181.34

280.2

 

- -

2346.48

GRÂU

kp

1

1

3.2

1.88

1.85

1.05

0

0

0

1

1 1

   

kp Ep

16

20

233.6

782.08

1829.65

1171.8

0

0

0

406

278

101

 

+

29

10

61.4

-

-

109.2

733

633

313

-

169

220

 

-

-

-

-

402.08

1041.65

-

-

-

-

402

-

-

1845.73

 

kp

0.9

0.85

0.6

1

0.76

0.85

1.23

1.13

0.85

0.7

0.85

0.9

 

SOIA

kp Ep

14.4

17

43.8

416

751.64

948.6

1662.96

1302.89

636.65

284.2

236.3

90.9

 

+

30.6

13

251.2

-

36.36

332.4

-

-

-

-

210.7

230.1

 

-

-

-

-

36

-

-

929.96

669.89

323.65

280.2

-

-

2239.7

FLOAREA

kp

0.9

0.85

0.6

1.13

0.83

1.35

1.44

0.77

0.65

0.7

0.85

0.9

 

SOARELUI

kp Ep

14.4

17

43.8

470.08

820.87

1506.6

1946.88

887.81

486.85

284.2

236.3

90.9

 

+

30.6

13

251.2

-

-

-

-

-

-

-

210.7

230.1

 

-

-

-

-

90.08

32.87

225.6

1213.88

254.81

173.85

280.2

-

-

2271.29

LUCERNĂ

kp

1

1

1

1.6

1.11

1.01

1.07

1.15

0.97

1

1

1

 

I

kp Ep

16

20

73

665.6

1097.79

1127.16

1446.64

1325.95

726.53

406

278

101

 

+ 29

 

10

222

-

-

153.84

-

-

-

-

169

220

 

- -

 

-

-

285.6

309.79

-

713.64

692.95

413.53

402

-

-

2817.51

ANUL 1994

ELEMENTE DE

 

VALORI PE LUNĂ

   

BILANŢ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

TOTAL

Ep

0

30

89

402

859

1279

1534

1292

943

440

213

165

 

P

203

132

450

212

712

812

547

210

275

26

315

442

 
 

kp

0.9

0.85

0.6

0.81

0.75

0.85

1.33

1.26

0.66

0.7

0.85

0.9

 

PORUMB

kp Ep

0

25.5

53.4

325.62

644.25

1087.15

2040.22

1627.92

622.38

308

181.05

148.5

 

+

203

106.5

396.6

-

67.75

-

-

-

-

-

133.95

293.5

 

-

-

-

-

113.62

-

275.15

1493.22

1417.92

347.38

282

-

-

3929.29

GRÂU

kp

1

1

3.2

1.88

1.85

1.05

0

0

0

1

1

1

 

kp Ep

0

30

284.8

755.76

1589.15

1342.95

0

0

0

440

213

165

 

+

203

102

165.2

-

-

-

547

210

275

-

102

277

 

-

-

-

-

543.76

877.15

530.95

-

-

-

414

-

-

2365.86

 

kp

0.9

0.85

0.6

1

0.76

0.85

1.23

1.13

0.85

0.7

0.85

0.9

 

SOIA

kp Ep

0

25.5

53.4

402

652.84

1087.15

1886.82

1459.96

801.55

308

181.05

148.5

 

+

203

106.5

396.6

-

59.16

-

-

-

-

-

133.95

293.5

 

-

-

-

-

190

-

275.15

1339.82

1249.96

526.55

282

-

-

3863.48

FLOAREA

kp

0.9

0.85

0.6

1.13

0.83

1.35

1.44

0.77

0.65

0.7

0.85

0.9

 

SOARELUI

kp Ep

0

25.5

53.4

454.26

712.97

1726.65

2208.96

994.84

612.95

308

181.05

148.5

 

+

203

106.5

396.6

-

-

-

-

-

-

-

133.95

293.5

 

-

-

-

-

242.26

0.97

914.65

1661.96

784.84

337.95

282

-

-

4224.63

LUCERNĂ

kp

1

1

1

1.6

1.11

1.01

1.07

1.15

0.97

1

1

1

 

I

kp Ep

0

30

89

643.2

953.49

1291.79

1641.38

1485.8

914.71

440

213

165

 

+

203

102

361

-

-

-

-

-

-

-

102

277

 

-

-

-

-

431.2

241.49

479.79

1094.38

1275.8

639.71

414

-

-

4576.37

 

ANUL 1995

 

ELEMENTE DE

 

VALORI PE LUNĂ

   

BILANŢ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

TOTAL

Ep

0

0

106

397

751

1024

2564

1490

631

262

125

0

 

P

368

226

240

356

446

546

411

426

316

273

208

289

 
 

kp

0.9

0.85

0.6

0.81

0.75

0.85

1.33

1.26

0.66

0.7

0.85

0.9

 

PORUMB

kp Ep

0.00

0.00

63.60

321.25

563.24

870.10

3409.60

1876.95

416.59

183.24

105.92

0.00

 

+

368.00

226.00

176.40

34.75

-

-

-

-

-

89.76

102.08

289.00

 

-

-

 

- -

-

117.24

324.10

2998.60

1450.95

100.59

-

-

-

4991.48

GRÂU

kp

1

 

1 3.2

1.88

1.85

1.05

0

0

0

1

1

1

 

kp Ep

0.00

0.00

339.19

745.62

1389.33

1074.84

0.00

0.00

0.00

261.78

124.61

0.00

 

+

368.00

226.00

-

-

-

-

411.00

426.00

316.00

11.22

83.39

289.00

 

-

-

-

99.19

389.62

943.33

528.84

-

-

-

-

-

-

1960.98

 

kp

0.9

0.85

0.6

1

0.76

0.85

1.23

1.13

0.85

0.7

0.85

0.9

 

SOIA

kp Ep

0.00

0.00

63.60

396.61

570.75

870.10

3153.24

1683.29

536.52

183.24

105.92

0.00

 

+

368.00

226.00

176.40

-

-

-

-

-

-

89.76

102.08

289.00

 

-

-

-

-

40.61

124.75

324.10

2742.24

1257.29

220.52

-

-

-

4709.51

FLOAREA

kp

0.9

0.85

0.6

1.13

0.83

1.35

1.44

0.77

0.65

0.7

0.85

0.9

 

SOARELUI

kp Ep

0.00

0.00

63.60

448.17

623.32

1381.93

3691.60

1147.02

410.28

183.24

105.92

0.00

 

+

368.00

226.00

176.40

-

-

-

-

-

-

89.76

102.08

289.00

 

-

-

-

-

92.17

177.32

835.93

3280.60

721.02

94.28

 

- -

-

5201.32

LUCERNĂ

kp

1

1

1

1.6

1.11

1.01

1.07

1.15

0.97

1 1

 

1

 

I

kp Ep

0.00

0.00

106.00

634.57

833.60

1033.89

2743.06

1713.09

612.26

261.78

124.61

0.00

 

+

368.00

226.00

134.00

-

-

-

-

-

-

11.22

83.39

289.00

 

-

-

-

-

278.57

387.60

487.89

2332.06

1287.09

296.26

-

-

-

5069.47

 

ANUL 1996

 

ELEMENTE DE

 

VALORI PE LUNĂ

   

BILANŢ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

TOTAL

Ep

0

0

110

399

761

1024

2564

1490

631

262

125

0

 

P

368

226

240

356

446

546

411

426

316

273

208

289

 
 

kp

0.9

0.85

0.6

0.81

0.75

0.85

1.33

1.26

0.66

0.7

0.85

0.9

 

PORUMB

kp Ep

0.00

0.00

66.00

323.19

570.75

870.10

3409.60

1876.95

416.59

183.24

105.92

0.00

 

+

 

368.00

226.00

 

174.00

32.81

-

 

-

 

-

-

-

89.76

 

102.08

289.00

-

 

-

- -

-

124.75

 

324.10

 

2998.60

1450.95

100.59

-

 

-

-

4998.99

GRÂU

kp

 

1

1 3.2

1.88

1.85

 

1.05

 

0

0

0

1

 

1

1

kp Ep

 

0.00

0.00

 

352.00

750.12

1407.85

 

1074.84

 

0.00

0.00

0.00

261.78

 

124.61

0.00

+

 

368.00

226.00

 

-

-

-

 

-

 

411.00

426.00

316.00

11.22

 

83.39

289.00

-

 

-

-

 

112.00

394.12

961.85

 

528.84

 

-

-

-

-

 

-

-

1996.81

 

kp

 

0.9

0.85

 

0.6

1

0.76

 

0.85

 

1.23

1.13

0.85

0.7

 

0.85

0.9

SOIA

kp Ep

 

0.00

0.00

 

66.00

399.00

578.36

 

870.10

 

3153.24

1683.29

536.52

183.24

 

105.92

0.00

+

 

368.00

226.00

 

174.00

-

-

 

-

 

-

-

-

89.76

 

102.08

289.00

-

 

-

-

 

-

43.00

132.36

 

324.10

 

2742.24

1257.29

220.52

-

 

-

-

4719.51

FLOAREA

kp

 

0.9

0.85

 

0.6

1.13

0.83

 

1.35

 

1.44

0.77

0.65

0.7

 

0.85

0.9

SOARELUI

kp Ep

 

0.00

0.00

 

66.00

450.87

631.63

 

1381.93

 

3691.60

1147.02

410.28

183.24

 

105.92

0.00

+

 

368.00

226.00

 

174.00

-

-

 

-

 

-

-

-

89.76

 

102.08

289.00

-

 

-

-

 

-

94.87

185.63

 

835.93

 

3280.60

721.02

94.28

- -

-

5212.33

LUCERNĂ

kp

 

1

1

 

1

1.6

1.11

 

1.01

 

1.07

1.15

0.97

1 1

 

1

I

kp Ep

 

0.00

0.00

 

110.00

638.40

844.71

 

1033.89

 

2743.06

1713.09

612.26

261.78

 

124.61

0.00

+

 

368.00

226.00

 

130.00

-

-

 

-

 

-

-

-

11.22

 

83.39

289.00

-

 

-

-

 

-

282.40

398.71

 

487.89

 

2332.06

1287.09

296.26

-

 

-

-

5084.41

 

ANUL 1997

 
   

VALORI PE LUNĂ

   

ELEMENTE DE BILANŢ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

TOTAL

Ep

0

0

51

253

770

1302

1571

1401

844

430

60

0

 

P

358

251

233

213

984

392

14

214

38

194

18

180

 
 

kp

0.9

0.85

0.6

0.81

0.75

0.85

1.33

1.26

0.66

0.7

0.85

0.9

 

PORUMB

kp Ep

0

0

30.6

204.93

577.5

1106.7

2089.43

1765.26

557.04

301

51

0

 

+

358

251

202.4

8.07

406.5

-

-

-

-

-

-

180

 

-