Sunteți pe pagina 1din 5

informatica verificare 2

an universitar 2017 - 2018

MULTIPLE CHOICE

1.
Componenta hardware a unui sistem electronic de calcul necesită existenţa unui _____ care să
gestioneze resursele hardware, concomitent cu asistarea utilizatorului în timpul pregătirii şi lansării
în execuţie a lucrărilor sale.

a. sistem de operare c. mediu optic de stocare


b. magazin de aplicaţii Windows Store d. mediu de back-up pentru a preveni astfel
incidente neplăcute

2. Funcţia de gestionare a memoriei constă în evidenţierea resurselor de memorie utilizate, la un


anumit moment, realizând ________
a. existenţa unui sistem de operare c. coordonarea execuţiei programelor
aplicative
b. alocarea acesteia pentru asigurarea d. gestionarea bibliotecii de sistem şi a
accesului şi protecţiei datelor, efectuând, fişierelor utilizator
în finalul prelucrării, dezalocarea resursei

3. Funcţia de gestiune a informaţiei se materializează în evidenţierea resursei (a informaţiei), în


localizarea şi utilizarea acesteia (File System), _______
a. mediul în care interacţionezi cu toate c. decide cine utilizează aceste resurse,
aplicaţiile impune protecţia cerută şi oferă rutinele de
acces necesare, alocarea resurselor
realizându-se prin deschiderea fişierului
(OPEN), iar dezalocarea acestora prin
închiderea fişierului (CLOSE).
b. are versiuni gratuite pentru cele mai d. permite integrarea completa între
uzuale aplicaţii Windows numeroase dispozitive electronice pe care
le utilizăm zilnic: calculatoare, tablete,
laptopuri şi telefoane mobile

4. Sistemele de operare Windows sunt perfect adaptate pentru cele două categorii de utilizatori: _______
a. Microsoft Windows, Apple Mac OS X c. touchscreen, bazate pe dispozitivele de
intrare disponibile
b. Windows 7 include un nou design pentru d. utilizatori individuali; utilizatori de grup,
interfaţa grafică, îmbunătăţiri menite să de reţele complexe
ajute performanţa sistemului

5. Principiul de bază al WINDOWS-ului este utilizarea ferestrelor, ________


a. pentru a nu asigura execuţia mai multor b. ca zone încadrate de un chenar, cu o
acţiuni în acelaşi timp. structură standard, unde se găsesc aşezate
diverse obiecte ce simbolizeză aplicaţii
6. Zona activă a ferestrei conţine o serie de reprezentări grafice implicite, care dau posibilitatea
utilizatorului să aibă acces, _______
a. programe ce folosesc multitasking c. calculatoarelor la o reţea, precum şi
preemptiv (sistemul va distribui timpul de componentele de securitate necesare
calcul între aplicaţiile active) pentru includerea calculatoarelor într-un
domeniu Windows NT/2000/XP
b. la principalele componente ale
calculatorului prin reprezentarea This PC,
la reţeaua INTERNET, prin reprezentarea
grafică Microsoft Edge Explorer şi la un
gestionar al fişierelor şterse, Recycle Bin,
care poate permite utilizatorului
reconstituirea acestora.

7. Lina de stare, poziţionată, implicit în partea de jos a ecranului, ________


a. prin reprezentarea grafică Microsoft Edge c. asigură utilizatorului accesul nemijlocit la
Explorer şi la un gestionar al fişierelor elementele software şi hardware ale
şterse, Recycle Bin, care poate permite calculatorului, la aplicaţiile aflate în lucru
utilizatorului reconstituirea acestora şi la numele fişierelor asociate acestora
b. permite obţinerea unui nivel ridicat de d. ofera facilitati de a lucra cu echipamente
securitate, fiind compatibil cu orice hardware performante, incluzând
computer personal sau notebook dotat cu modalităţi de configurare pentru lucrul cu
un singur procesor şi o singură placă video două procesoare

8. Renunţarea la lucrul cu Windows si oprirea calculatorului se realizeaza prin optiunea ________


a. Microsoft Edge c. Define power buttons
b. Power Plan d. Shut down

9. Executarea unui clic pe butonul ______ va produce lansarea programelor, afişarea şi posibilitatea
de apelare automată a ultimelor fişiere create sau actualizate, modificarea parametrilor de
configurare, localizarea unui program, obţinerea rapidă a unui ajutor din partea calculatorului,
lansarea unui program prin scrierea denumirii sale, precum şi posibilitatea opririi sau a repornirii
sistemului Windows.
a. Restart c. Sleep
b. Start

10. Tehnologia _____ are ca scop introducerea inteligenţei în calculator, pentru ca acesta să poată
rezolva sarcini privind instalarea şi configurarea, fără ca utilizatorul să intervină.
a. Plug and Play c. Ease of Access
b. Hotspot Network & Internet d. WiFi, Flight mode, Mobile hotspot

11. Windows dispune de trei tipuri de ferestre: _____


a. Windows NT/2000/XP. Windows XP c. de aplicaţii, de document şi de grup
Professional
b. individuali; utilizatori de grup, de reţele
complexe

12. Optiunea _______ permite actualizarea informaţiilor afişate pe ecran, în urma efectuării unor
modificări
a. Plug and Play b. Refresh

13. Optiunile ______ permit afişarea / modificarea proprietăţilor desktopului, respectiv a modului de
afişare al obiectelor pe desktop
a. Undo Copy c. Paste şi Paste Shortcut
b. Display Settings si Personalize d. Plug and Play

14.
Butonul ______ este dispus pe bara de taskuri şi permite accesul la aplicaţiile instalate (prin
meniul cu programe), la panoul de control al sistemului de operare şi la anumite funcţii sistem (de
oprire, Help, Find - căutare, lansare în execuţie a programelor).

a. Recycle Bin c. Refresh


b. START

15. ________ reprezintă un folder care grupează aplicaţiile si accesoriile livrate împreună cu sistemul
de operare. Ele pot diferi de la un echipament de calcul la altul deoarece, la instalare, utilizatorul
are posibilitarea selectării aplicaţiilor ce vor fi copiate şi renunţării la cele care nu-i sunt utile,
economisind astfel spaţiu pe disc.
a. Windows Accessories c. Weather
b. Microsoft Store d. Gestionarul de unităţi periferice (This PC)

16. În ______ se afişează ultimele documente deschise de utilizator în vederea accesului mai rapid la
ele. Documentul este asociat cu aplicaţia sub care poate fi exploatat.
a. Documents c. Help
b. Windows Update d. Microsoft Edge

17. _______ reprezinta un folder ce conţine utilitare pentru administrarea sistemului de operare.
a. Windows Non Accessories c. Recycle Bin
b. System Tools

18.
_____ permite lansarea în execuţie a programelor, prin introducerea căii de acces.

a. START c. Run
b. Communications d. Alarm &Clock

19. Adăugarea sau dezinstalarea anumitor componente Windows se realizează din opţiunea _____ a
ferestrei Settings fişa Apps & Features
a. Taskbar Proper c. Add or Remove Program
b. Control Panel si Start

20. Componenta _____ permite consultarea şi actualizarea informaţiilor aflate stocate pe unităţile de
disc magnetic sau pe alte dispozitive periferice de memorare, locale şi partajate în reţea,
utilizatorul putând folosi programele de întreţinere de sistem
a. List Folder, Read Data c. power user
b. Administratorul de sistem d. This Pc
21. Prin intermediul _______ utilizatorul are posibilitatea de a crea shortcuturi pe desktop
a. gestionarului de unităţi periferice This Pc c. Change permission
b. Execute File d. Taskbar Properties

22. ______ reprezinta reţele private localizate într-o singură clădire sau într-un campus de cel mult
câţiva kilometri
a. Reţelele publice şi non private c. Reţele locale (LAN - Local Area
Networks),
b. Reducerea decalajului digital prin crearea d. Parlamentul European pentru introducerea
unor condiţii tehnice favorabile pentru ca Internetului mobil în tehnologia 5G
segmentele de populaţie defavorizate începand din 2020 a stabilit ca
comunicaţional să aibă accces la
serviciile electronice, indiferent de locul
de reşedinţă

23. _______ sunt folosite pentru transmisii de date şi voce, întinderea lor localizându-se la nivelul unui
oraş sau judeţ
a. Reţelele publice şi non private c. Reţele metropolitane (MAN -
Metropolitan Area Networks),
b. Reducerea decalajului digital prin crearea d. Parlamentul European pentru introducerea
unor condiţii tehnice favorabile pentru ca Internetului mobil în tehnologia 5G
segmentele de populaţie defavorizate începand din 2020 a stabilit ca
comunicaţional să aibă accces la
serviciile electronice, indiferent de locul
de reşedinţă

24. Principalele servicii oferite de Internet sunt: _______


a. UMTS sistem digital mobil c. RACE (Research and development for
multifuncţional, multiservice, care Advanced Communications in Europe),
prezintă numeroase aplicaţii multiple ACTS (Advanced Communications
Technologies and Services), NICE
(National host InterConnection
Experiments with global linkage) şi
ESPDIT (European Strategic Program for
Research and Development in Information
Technology
b. poşta electronică (E-mail); conectarea la d. disponibilitatea de servicii de bandă largă ,
distanţă (TELNET), transferul de fişiere accesul la un mijloc esenţial de servicii de
(FTP) şi consultarea unui ansamblul de comunicaţii pentru toţi actorii implicaţi în
documente legate între ele World Wide societate, îmbunătăţind astfel coeziunea
Web (WWW sau Web) socială şi regională

25. Pentru a localiza şi a consulta anumite informaţii, utilizatorul are posibilitatea de a utiliza anumite
componente (programe) specializate, numite _____
a. Web Browser c. Home Page
b. Nume de domeniu şi de subdomeniu d. conectare la distanţă (TELNET),
transferul de fişiere (FTP)
26. Totalitatea paginilor Web corespunzătoare unei anumite instituţii este cunoscută sub denumirea de
Web Site, acesta având ______
a. cereri de la un server care rulează pe un alt c. răspândirea geografică, natura reţelelor şi
server hardware toate tipurile de tranzacţii necesare
b. o anumită adresă d. două entităţi, transferul datelor fiind
bidirecţional

27. Un ______ reprezintă un mixt de informaţie textuală şi tag-uri, care explică browserului cum să
vizualizeze acest text pe ecranul monitorului
a. tag si un buton prezintă o mulţime de c. şir de trei caractere care prezintă
reprezentări grafice asupra cărora caracterul sau serviciile oferite
utilizatorul poate acţiona pentru a realiza o
anumită activitate
b. document HTML d. mesaj al utilizatorului poate identifica

28. Nevoia unui _______ este generată în special de posibilitatea de a putea accesa rapid un anumit
fişier indiferent de calculatorul, laptopul, smartphone-ul sau tableta de pe care te conectezi, prin
intermediul unui browser sau a unei aplicaţii mobile.
a. serviciu de stocare online a datelor c. desen si a încadrării textului în pagină se
realizează cu ajutorul a două etichete
fortate
b. tag al unui fişier pe acelaşi calculator d. browser va apărea numele sub care se va
salva pe hard documentul HTML

29. Operaţiunea de _________ se realizează pe trei niveluri, la nivel de document, la nivel de


paragraf şi la nivel de caracter
a. ansambluri de texte, imagini, tabele, c. tehnoredactare computerizată
grafice, care aparţin aceleiaşi lucrări,
elemente procesate
b. salvare de pagini, paragrafe, fraze şi d. tratare a informaţiei numerice după reguli
cuvinte este supus unor operaţii pentru matematice şi logice
determinarea formei caracterelor şi a
mărimii acestora, forma şi mărimea
paginii