Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Vlad-Florin Dulceanu


Primaverii, Nr.31, 710182 Botosani (România)
+40743228513
dulceanu_vlad@yahoo.com

Sexul Masculin | Data naşterii 27/03/1995 | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

16/06/2014–26/09/2014 Electrician auto


S.C TRIDEX SERVICE S.R.L, Botosani (România)

22/06/2015–25/09/2015 Receptionist
S.C TRIDEX SERVICE S.R.L, Botosani (România)

20/06/2016–27/09/2016 Receptionist
S.C TRIDEX SERVICE S.R.L, Botosani (România)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2014–Prezent Igineria Autovehiculelor


Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iasi, Facultatea de Mecanica, Iasi (România)

24/11/2015–Prezent Secretar
Asociatia Liga Studentilor de la Facultatea de Mecanica Iasi, Iasi (România)

21/10/2014–Prezent Membru activ


Asociatia Liga Studentilor de la Facultatea de Mecanica Iasi, Iasi (România)

17/12/2015–17/12/2015 Participant
Proiectul " Studiul de circulatie privind impactul asupra traficului auto in zona Bd. Dimitrie Mangeron-
Str. Campului", Iasi (România)

01/11/2015–30/11/2015 Colectare date de trafic (anchete Origine-Destinatie)


Plan de mobilitate urbana durabila pentru polul de crestere Iasi- Facultatea de Mecanica, Iasi
(România)

01/10/2014–01/08/2015 Bursier
Programul "Fabrica de excelenta"- Alfa Suflet si Energie, Iasi (România)

14/05/2015–14/05/2015 Locul I- Lucrarea "Cuplaje cardanice"


Cercurile stiintifice studentesti din cadrul Universitatii Tehnice " Gheorghe Asachi" Iasi, Iasi (România)

14/3/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3


13/12/2014–22/02/2015 Organizator
Campania "Orientarea tinerilor in cariera", Training NLP in cadrul Universitatii Tehnice " Gheorghe
Asachi" Iasi, Iasi (România)

13/09/2010–06/06/2014 Atestat: Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii


Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Botosani, Botosani (România)

07/04/2014–11/04/2014 Locul al III-lea la Olimpiada de Mecanica, Etapa Nationala


Etapa nationala a Olimpiadei de Mecanica, Pitesti-Mioveni, Mioveni (România)

02/03/2013–02/03/2013 Locul al II-lea


Olimpiada de Mecanica, Etapa Judeteana, Botosani (România)

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză C1 C1 B2 B2 B2
franceză B1 B2 A2 A2 B1
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare Bune abilitati de comunicare dobandite in urma experientei acumulate in cadrul Asociatiei Liga
Studentilor de la Facultatea de Mecanica Iasi si dezvoltate in cadrul proiectelor sustinute de aceasta
asociatie.
Bune abilitati de comunicare si de prezentare serviciilor, dobandite in urma experientei mele ca
receptionist in cadrul societatii S.C TRIDEX SERVICE S.R.L.

Competenţe Excelente abilitati de conducere dobandite si prin coordonarea diferitelor proiecte in cadrul Asociatiei
organizaţionale/manageriale Liga Studentilor de la Facultatea de Mecanica Iasi, in cadrul societatii S.C TRIDEX SERVICE S.R.L
dar si in cadrul colectivului studentesc de la Facultatea de Mecanica.
Bune competente de organizare dobandite ca secretar al Asociatiei Liga Studentilor de la Facultatea
de Mecanica Iasi, responsabil in general cu organizarea diferitelor evenimente culturale dar si de
gestionarea resurselor materiale si umane ale asociatiei.
Leadership ( responsabil atat in prezent dar si in ultimii doi ani de un grup de cel putin 30 de oameni).

Competenţe dobândite la locul de O buna cunoastere a serviciilor ce tin de domeniul Mecanica Auto, prezente la ora actuala in
muncă majoritatea unitatilor ce presteaza astfel de servicii.
Bune abilitati de prezentare ale ofertei si a serviciilor unei companii.

14/3/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3


Curriculum vitae

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


experimentat experimentat independent independent independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Bune cunostine in utilizarea urmatoarelor pachete software:


-Office( procesare-editare text, calcul tabelar, realizare diagrame, realizare prezentari);
-AutoCAD( modelare CAD)
-Catia (modelare CAD)
-Matlab
-Salome-Meca-Code Aster ( analiza cu element finit)

Permis de conducere AM, B1, B

14/3/17 © Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3