Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DOCIMOLOGIC

Clasa: a II-a
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: ,,Ploaie de stele”
Tema: „O călătorie în carul mare”, după Constantin Cubleșan

Tipul lecţiei : de evaluare

Obiective de evaluare:

O1: să formuleze răspunsuri la întrebări;

O2: să completeze unele enunțuri lacunare;

O3: să aleagă dacă enunțul este adevărat sau fals;

O4:

O5:

O6:

ITEMI

1. Formulează răspunsuri la intrebări:


a. Ce a visat Petrișor?
b. Cum crede băiatul că va putea fi mai aproape de stele?
c. Imaginează-ți că te întâlnești cu un stronaut. Ce ai dori să afli de la el?

2. Completează următoarele afirmații:


a. Numele personajului este...............
b. Băiatul dorea forte mult să.............
c. Copilul a vizitat..............................

3. Scrie A dacă enunțul este adevărat sau F dacă enunțul este fals .
a. Băiatul intrat în lumea visului călătorea pe un nor.
b. Stelele sunt acolo tot timpul, dar zua nu se văd din cauza Soarelui.
c. Petrișor se va face pilot de nave interplanetare.
d.