Sunteți pe pagina 1din 7

CLASA PREGATITOARE CLASA I CLASA A II-A

Data: Data: Data:

ARIA CURRICULARA: Matematica si Stiinte ARIA CURRICULARA: Limba si comunicare ARIA CURRICULARA: Limba si comunicare

DISCIPLINA: Matematica si explorarea mediului DISCIPLINA: Comunicare in limba romana DISCIPLINA: Comunicare in limba romana

UNITATEA TEMATICA: ,,Energie si miscare" UNITATEA TEMATICA: ,,In satul bunicilor" UNITATEA TEMATICA: ,,Familia si cuibul
parintesc"
SUBIECTUL LECTIEI: ,,Numarul si cifra 5" SUBIECTUL LECTIEI: SUBIECTUL LECTIEI:
Sunetul si literele ,,e" si ,,E" (linia de dialog) Textul liric. Poezia. Strofa. Versul
Textul suport: ,,Bunica" (fragment ) de Stefan
Octavian Iosif (intelgerea si explorarea textului)
TIPUL LECTIEI: Consolidare-sistematizare
TIPUL LECTIEI: Exersare de competente TIPUL LECTIEI: Consolidare-sistematizare
FORMA DE REALIZARE: activitate integrata
FORMA DE REALIZARE: activitate integrata FORMA DE REALIZARE: activitate integrata

DURATA: 30 de minute si 15 minute activitati


libere
DISCIPLINE IMPLICATE:
DISCIPLINE IMPLICATE: Comunicare in limba romana DISCIPLINE IMPLICATE:
Comunicare in limba romana Dezvoltare personala Comunicare in limba romana
Matematica si explorarea mediului Matematica si explorarea mediului Matematica si explorarea mediului
Arte vizuale si abilitati practice Arte vizuale si abilitati practice Dezvoltare personala
Muzica si miscare Muzica si miscare Arte vizuale si abilitati practice

COMPETENTE GENERALE:
COMPETENTE GENERALE: 1. Receptarea de mesaje orale in contexte de COMPETENTE GENERALE:
1. Identificarea unor fenomene/relatii/structuri din comunicare cunoscute 1. Receptarea de mesaje orale in contexte de
mediul apropiat 2. Exprimarea de mesaje orale in diverse situatii de comunicare cunoscute
2. Generarea unor explicatii simple prin folosirea comunicare 2. Exprimarea de mesaje orale in diverse situatii
unor elemente de logica de comunicare
3. Receptarea unor varietati de mesaje scrise in
contexte de comunicare cunoscute
4. Redactarea de mesaje in diverse situatii de
1
comunicare
COMPETENTE SPECIFICE:
COMPETENTE SPECIFICE: 1.1 Identificarea semnificatiei unui mesj oral, pe teme COMPETENTE SPECIFICE:
1.1 Recunoasterea si scrierea numerelor in accesibile, rostit cu claritate; Comunicare in limba romana
concentrul 0-31; 1.2 Identificarea unor informatii variate dintr-un mesaj 1.2 Identificarea unor informatii variate dintr-un
1.2 Compararea numerelor in concentrul 0-31; rostit cu claritate; mesaj rostit cu claritate;
1.3 Ordonarea numerelor in concentrul 0-31; 1.3 Identifcarea unor sunete, silabe, cuvinte in enunturi 1.4 Exprmare interesului pentru receptarea de
5.1 Sortarea/Clasificarea pe baza unui criteriu dat. rostite cu claritate; mesaje orale, in contexte de comunicare
2.1 Formularea unor enunturi proprii in diverse situatii cunoscute;
de comunicare; 2.1 Formularea unor enunturi proprii in diverse
2.3 Participarea cu interes la dialoguri scurte, in situatii situatii de comunicare;
de comunicare uzuala; 2.2 Transmiterea unor informatii printr-o suita de
3.1 Citirea unor cuvinte si propozitii scurte scrise cu enunturi inlantuite logic;
litere de tipar sau de mana; 2.3 Participarea cu interes la dialoguri scurte, in
3.2 Identificarea mesajului unui scurt text care prezinta situatii de comunicare uzuala;
intamplari, evenimente familiare; 3.1 Citirea unor cuvinte si propozitii scurte scrise
4.1 Scrierea literelor de mana. cu litere de tipar sau de mana;
3.2 Identificarea mesajului unui scurt text care
prezinta intamplari, evenimente familiare;
3.4 Exprimarea interesului pentru lectura unor
carti adecvate varstei;
4.1 Scrierea unor mesaje in diverse contexte de
comunicare.

OBIECTIVE OPERATIONALE
OBIECTIVE OPERATIONALE Comunicare in limba romana OBIECTIVE OPERATIONALE
Comunicare in limba romana
O1 Sa realizeze, in mod corect, legatura intre imagine
O1 Sa cunoasca importanta soarelui si a apei pentru si cuvantul corespunzator; O1 Sa recite o strofa memorata;
vietuitoare; O2 Sa alcatuiasca corect din punct de vedere; O2 Sa formuleze enunturi cu cuvinte date;
O2 Sa recunoasca cifra 5 dintr-o multime de gramatical propozitii dupa imaginile din manual O3 Sa raspunda la intrebarile referitoare la
jetoane pe care sunt scrise cifrele; O3 Sa identifice cuvintele dintr-o propozitie, silabele poezie;
O3 Sa reprezinte numerele invatate cu ajutorul unor dintr-un cuvant;
obiecte (culori, bilele numaratorii, betisoare, etc.) O4 Sa citeasca corect si expresiv cuvintele si
O4 Sa scrie cifrele invatate crescator si propozitiile din manual;
descrescator; O5 Sa intoneze corespunzator semnelor de punctuatie
2
O5 Sa deseneze in casete cate 5 obiecte, cate 4 propozitiile date
obiecte, cate 3 obiecte, cate 2 obiecte, 1 obiect;

Matematica si explorarea mediului


Matematica si explorarea mediului
O6 Sa identifice si sa numere coerect numarul de
cuvinte dintr-o propozitie si numarul de silabe dintr-un O4 Sa identifice si sa numere corect versurile
cuvant dintr-o strofa si a strofelor din poezie;

Dezvoltare personala
O7 Sa comunice si sa colaboreze cu colegii, Dezvoltare personala
exprimandu-si parerea perosonala O5 Sa comunice si sa colaboreze cu colegii,
O8 Sa manifeste interes pentru realizarea corecta a exprimandu-si parerea personala;
diferitelor sarcini ce le vor primi pe parcursul lectie

Muzica si miscare
Arte vizuale si abilitati practice
O9 Sa interpreteze cu atentie cantecul ,,A,a,a acum e O6 Sa lucreze in grup o figurina confectionata
toamna, da!" din diferite materiale (carton, hartie creponata
sau glasata).
Arte vizuale si abilitati practice

O10 Sa modeleze literele invatate la aceasta lectie.

STRATEGII DIDACTICE
STRATEGII DIDACTICE 1 Metode si procedee: conversatia, explicatia, STRATEGII DIDACTICE
1. Metode si procedee: observarea dirijata, metoda analitico-sintetica, 1. Metode si procedee:
Conversatia, explicatia, observarea dirijata, exercitiul, munca independenta Conversatia, explicatia, joc de rol, observarea
exercitiul, munca independenta si jocul didactic. sistematica, munca independenta.
2. Mijloace didactice: imagini, plansa cu litera noua,
2. Mijloace didactice litere magnetice, tablita alfabetarului, fise de lucru 2. Mijloace didactice
Planse cu cifrele invatate, jetoane, diferite obiecte Manualul de Comunicare in limba romana,
folosite la numarare, fisa de lucru. caietul tip II.
3. Forme de organizare: frontal, individual
3. Forme de organizare frontal si individual Resurse: 3. Forme de organizare: frontal si individual.
3
Resurse: - umane: 11 elevi Resurse:
Umane: 12 elevi; - temporale: 45 minute - umane: 4 elevi
Temporale: 30 de minute activitati liber alese - spatiale: sala de clasa - temporale: 45 minute
Spatiale: sala de clasa. - spatiale: sala de clasa

Bibliografie:
Bibliografie:  Programa scolara pentru disciplina Bibliografie:
 Programa scolara pentru disciplina COMUNICARE IN LIMBA ROMANA pentru  Programa scolara pentru disciplina
MATEMATICA SI EXPLORAREA clasa I, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. COMUNICARE IN LIMBA ROMANA
MEDIULUI pentru clasa pregatitoare, aprobata 3418/19.03.2013 pentru clasa a II-a, aprobata prin Ordinul
prin Ordinul Ministrului nr. 3418/19.03.2013  Ghidul invatatorului pentru clasa I -Ed. Ars Ministrului nr. 3418/19.03.2013
 Ghidul invatatorului pentru clasa Libri, 2014  Comunicare in limba romana, manual
pregatitoare -Ed. Ars Libri, 2014  Comunicare in limba romana, manual pentru pentru clasa aII-a, Ed. Grup Editorial Art,
clasa I, Ed. Grup Editorial Art, 2013 2014
Autori: Cleopatra Mihailescu Autori: Cleopatra Mihailescu
Tudora Pitila Tudora Pitila
Crinela Grigorescu
Camelia Coman

4
SCENARIUL DIDACTIC

CLASA PREGATITOARE CLASA I CLASA A II-A


1. Moment organizatoric 1. Moment organizatoric 1. Moment organizatoric
Se asigura un climat propice pentru buna Se asigura un climat propice pentru buna Se asigura un climat propice pentru buna
desfasurare a lectiei. Elevii isi pregatesc materialele desfasurare a lectiei. Elevii isi pregatesc materialele desfasurare a lectiei. Elevii isi pregatesc materialele
necesare pentru buna desfasurare a orei. necesare pentru buna desfasurare a orei. necesare pentru buna desfasurare a orei.

Activitate directa Activitate independenta Activitate independenta


Se poarta o conversatie cu elevii despre importanta Reactualizarea cunostintelor insusite anterior: Elevii vor scrie autodictare strofa pe care au
soarelui si a apei in viata omului, a plantelor si a Elevii vor scrie pe caietele lor cuvintele indicate la memorat-o, apoi vor raspunde la cele cinci intrebari
animalelor: ex.7, p.35 (dupa ce au fost citite in prima ora de referitoare la poezie, pentru intelegerea textului.
,,- Puteti sa spuneti 5 elemente din natura (din CLR).
mediul inconjurator) care au nevoie de soare si de
apa ca sa traiasca?"
Elevii vor fi pusi sa numere crescator si Daca termina mai inainte de momentul activitatii
descrescator pana la 10, apoi sa ridice, pe rand directe la clasa I, se da spre rezolvare ex.3, p.41(de
atatea culori cate le voi indica sau sa sorteze dintr-o realizat corespondenta ,,vers-explicatia versului")
multime de obiecte atatea cate vor fi indicate.
Se recita poezia ,,Jocul cifrelor".

Activitate independenta Activitate directa


Li se dau elevilor fise de lucru pentru care se Elevii sunt pusi sa formeze cuvinte dupa
precizeaza sarcinile ce trebuie realizate. reprezentarile date la ex.8, p.35.
Dupa ce vor compelta fisele, elevii sunt rugati sa Se citeste dialogul copiilor de la ex.9, p.35 si se
continue cu activitatea libera (realizarea unei explica folosirea liniei de dialog si a semnului
imagini cu piese puzzel). intrebarii.

5
Activitate independenta Activitate directa
Elevii vor transcrie propozitia ,, - Emi e mama Se recita strofa memorata de catre un elev, apoi vor
Anei?'' citi intrebarile si raspunsurile formulate de ei.
Se va realiza un dialog intre doi elevi, imaginandu-
si o intalnire cu bunica lor, pe care nu au mai vazut-
o de multa vreme.
Se fac aprecieri asupra modului de rezolvare a
sarcinilor.

Activitate directa: Activitate independenta:


Fiecare elev va citi dialogul copiilor din imagine. Elevii se grupeaza pentru a lucra o figurina
confectionata din carton, hartie glasata sau
creponata.

La finalul orei se interpreteaza cantecul ,,Un elefant Elevii vor interpreta cantecul ,,A,a,a, acum e
se legana" toamna, da!", apoi vor modela literele ,,e", ,,E''. Tema pentru acasa: ex.4, p.41

Voi face aprecieri referitoare la desfasurarea lectiei. Se fac aprecieri asupra activitatii desfasurate. Voi face aprecieri cu privire la participarea elevilor
la lectie.

6
7

S-ar putea să vă placă și