Sunteți pe pagina 1din 1

Analizatorii

Analizatorii - sisteme care au rolul de a recepționa, conduce și transforma în senzații specifice


excitațiile primite din mediul extern sau intern. Ei contribuie la realizarea integrării organismului în
mediu și la coordonarea funcțiilor organismului. Analizatorii sunt sisteme morfologice care: -
sesizează prin receptori specifici, modificările din mediul extern și intern, ce acționează asupra
organismului; - conduc impulsurile nervoase în ariile corticale corespunzătoare; - realizează analiza și
sinteza impulsurilor nervoase determinând formarea de senzații specifice; - au un plan unic de
organizare, fiecare fiind alcătuit din trei segmente:periferic (receptor), intermediar (de conducere)
și segmentul central.
Segmentul periferic - receptorul
- reprezentat prin structuri specializate și integrate în organele de simț; - stimulat de variația unei
forme de energie determină formarea potențialului de receptor și, în final a celui de acțiune (influxul
nervos) ce se propagă în segmentul următor.
Segmentul intermediar - de conducere este format din:
- căi directe-sunt căi nervoase specifice, cu sinapse puține, prin care impulsurile nervoase sunt conduse
rapid și se proiectează în ariile corticale, în zone specifice; - căi indirecte-sunt căi nervoase
nespecifice, ce aparțin sistemului reticular activator ascendent (S.R.A.A.) cu sinapse multe și prin care
impulsurile nervoase sunt conduse lent, în ariile corticale, unde se proiecteză difuz și nespecific.
Segmentul central este reprezentat prin doua tipuri de arii corticale:
- aria corticală primară, unde se proiectează fibrele căii de conducere; - aria corticală secundară
conectată cu aria primară.
La nivelul ariilor corticale se realizează analiza și sinteza informațiilor și se formează, în final
senzațiile conștiente specifice. Analizatorii din organismul uman sunt: cutanat, vizual, acustico-
vestibular, olfactiv, gustativ, motor=kinestezic.