Sunteți pe pagina 1din 2

PROCEDURA RECEPTIE

DESCHIDEREA SI UTILIZAREA TEHNICII DE CALCUL

Tehnica de calcul este constituita din unitate de calcul, monitor, tastatura, mouse,
aparatura de tiparire/scanare/fax.
Tehnica de calcul se porneste la schimbul I in urmatoarea ordine:
- Unitatea de calcul;
- monitorul;
- aparatura de tiparire/scanare/fax.

Pentru a putea fi utilizate in conditii optime se impun insa reguli stricte de utilizare
si de mentinere in stare de utilizare si anume:
- trebuie privite si tratate ca un bun de gestiune;
- la sfarsitul/inceputul fiecarui schimb se va scrie in caietul de tura starea
echipamentelor si se va proceda la predarea – primirea pe semnatura a acestora;
- la aceste echipamente va avea acces doar personalul care deserveste receptia;
- numai personalul desemnat va alimenta echipamentele cu hartie;
- oricine altcineva care va dori sa utilizeze aceste periferice, va preda documentul de
copiat/scanat persoanei care deserveste receptia;
- la aceste echipamente se va folosi DOAR HARTIE NOUA, indiferent de functia
folosita (tiparire, copiere);
- inainte de a se alimenta tava imprimantei cu hartie noua, aceasta va fi rasfirata;
- la copiere, nu se va folosi NICIODATA un document alcatuit din mai multe pagini
capsate; acest document va fi in prealabil decapsat si abia apoi se poate proceda la
copierea acestuia;
In cazul in care se vor descoperi disfunctionalitati ale echipamentelor periferice
datorate modului defectuos de utilizare/intretinere, responsabilitatea va reveni
personalului ce deserveste receptia, individual sau solidar.
Aceasta responsabilitate va implica achitarea integrala a cheltuielilor de reparatie.
In cazul in care echipamentele prezinta un defect iremediabil sau foarte costisitor,
personalul ce deserveste receptia, va plati individual sau solidar, contravaloarea
achizitionarii unor astfel de echipamente sau a unora cu aceleasi caracteristici tehnice,
performante ca functionalitati.
La aceste reguli se va atasa si procesul verbal de instruire a personalului privind
modul de utilizare, functionare si intretinere a echipamentelor periferice de tiparire,
copiere, scanare si transmitere de date prin fax.

Tehnica de calcul va fi folosita NUMAI in configuratia stabilita de responsabilul IT.


Este interzisa instalarea altor programe si utilitare decat cele initiale.
Este interzisa cu desavarsire instalarea de jocuri.
Este interzisa cu desavarsire utilizarea accesului la Internet, altfel decat in interes de
serviciu.
In concluzie, este interzisa orice interventie asupra configuratiei initiale a PC-ului
(configuratie hard si soft) fara autorizarea scrisa a responsabilului IT.

Nerespectarea prevederilor acestei decizii se sancţioneazã astfel:


- la prima abatere – mustrare scrisa;
- la a doua abatere - retinerea a 5% din salariul pe luna in curs;
- la a treia abatere – retinerea a 10% din salariul pe luna in curs, precum si pe
urmatoarele doua luni;
- la a patra abatere – se poate lua in discutie un set de sanctiuni ce poate
include prevederi referitoare la desfacerea contractului de munca.
Punerea in aplicare, urmarirea si controlul este asigurata de Seful de receptie
Conducerea isi rezerva dreptul de a actualiza aceasta procedura ori de cate ori apare
o situatie neprevazuta.

PERSONAL RECEPTIE DIRECTOR GENERAL