Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect la disciplina Contabilitate financiară

An universitar 2018-2019
Se va alege o companie cu obiect de activitate producția de bunuri, comerț en-gros, comerț
en-detail sau prestarea de servicii.
La începutul exercițiului financiar situația companiei se prezinta astfel:
1.Managementul/administrarea companiei este asigurat de către cei doi asociați
2.Capitalul social al companiei este complet vărsat
3.Imobilizările corporale reprezintă 20% (40%) din valoarea capitalului social
4.Societatea are contractat un credit bancar pe termen lung, credit care reprezintă 30% (10%)
din valoarea capitalului social al companiei
5.Personalul companiei cuprinde 20 15 de angajați. Salariile acestora se înregistrează și se
achită la data de 20 a lunii următoare
6.Compania este plătitoare de TVA (9%) și impozit pe profit (16%)
7.Compania realizează o cifra de afaceri de peste 5.000.000 lei/an
8.Adaos comercial pe care îl practică firma este de peste 25% (15%)

Sa se întocmească un bilanț inițial îndeplinind următoarele condiții:


a) Activul patrimonial cuprinde 20 de elemente
b) Pasivul patrimonial cuprinde 20 de elemente

1-2 2-4 3-4 4-4 5-1


In cursul unui exercițiu financiar (anul 2008) se înregistrează următoarele operațiuni:
1.Primirea unei subvenții din partea statului pentru achiziția unei noi linii de fabricare 4
2.Achizitia liniei de fabricare pe baza subvenției primite
3.Primirea in concesiune pentru 45 de ani a unui teren, plata redevenței anuale se face la finele
lunii ianuarie 2
4.Constructia in regie proprie pe o durata de 6 luni a unei clădiri in vederea depozitarii
materialelor si produselor 2
5.Achizitia si plata materialelor/produselor necesare procesului de producție 3
6.Obtinerea de produse finite in vederea comercializării – minim un lot in fiecare luna cl 3
7.Rascumpararea si anularea a 10% din acțiunile proprii emise pe piață 1
8.Contractarea unui credit bancar pe 2 ani, cu o dobânda anuala de 20%, credit rambursat in 4
transe egale 1
9.Vanzarea de produse proprii en-gross si en-detail – minim o operațiune in fiecare luna. Se
vor face operațiuni din vânzarea produselor: vânzare en-gross cu încasarea in banca si in
numerar, vânzarea prin credit comercial, vânzare cu întocmirea ulterioara a facturii; en-detail
persoanelor juridice cu plata in numerar si in banca, cat si persoanelor fizice cu plata pe baza
de bon fiscal (fără factura) 3
10.Trimiterea la terți spre prelucrare a semifabricatelor 3
11.Achizitia de acțiuni in scop speculativ de pe piața bursieră; vânzarea acestora după trei luni
la o valoare cu 2% mai mare decât valoarea de achiziție 2
12.Acordarea unei donații unei organizații non guvernamentale cl 4
13.Acordarea unui împrumut unui client al societății pe o durata de 6 luni, dobânda 5% 2
14.Inregistrarea si plata salariilor 4
15.Acordarea de cadouri salariaților cu ocazia sărbătorilor de Paste si Crăciun 4
16.Executarea de către o societate terță a unor lucrări de reabilitare a unității de producție
17.Decontarea TVA-ului
18.Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli
19.Calculul si plata impozitului pe profit
20.Plata către asociați a dividendelor 5

Fiecare inregistrare din Registrul Jurnal va avea atasat documentul justificativ aferent.
Documentele contabile care trebuie prezentate in proiect sunt: Registrul Jurnal,
Registrul Cartea Mare, Balanta de verificare cu patru egalitati, Siuatiile financiare anuale si
raportul asociatului (calculul indicatorilor).