Sunteți pe pagina 1din 3

Curs nr.

5
Globalizare; Organisme şi politici internaţionale 24.03.2009

Fluxurile financiare internaţionale

Definiţie
Fluxurile financiare internaţionale= reprezintă acele mişcări de valori
economice care se exprimă şi se realizează prin mijloace de plată şi de credit. Una
dintre principalele trăsături ale secolului al XX-lea o reprezintă formarea unei
,,economii financiare” prin aceasta înţelegându-se o economie decuplată de cea
reală care până la acel moment generase în exclusivitate totalitatea fluxurilor
financiare.
Evoluţia fluxurilor economice internaţionale, poate fi plasată în trei perioade
istorice distincte:

Prima perioadă poate fi localizată în timp de la începutul apariţiei monedei şi


a schimburilor comerciale până către sfârşitul secolului al XIX-lea. Principala
caracteristică a acestei perioade reprezintă faptul că operaţiunile (activităţile)
financiare însoţeau schimburile de mărfuri (era un fel de contrapartidă a acestora
având drept scop principal stingerea datoriilor/ creanţelor între agenţii economici,
între state, etc).

A doua perioadă poate fi plasată în timp la nivelul primei jumătăţi a secolului


al XX-lea şi are drept principală caracteristică disjuncţia dintre fluxurile financiare
şi cele comerciale, primele fie precedându-le, fie urmând celor din a doua categorie.
În consecinţă, tot în această perioadă apar şi produse şi servicii financiare noi
cum ar fi: plăţile la termen, creditele bancare internaţionale, operaţiunile de
acoperire a riscurilor, tehnici şi instrumente de plată care înlocuiesc cu desăvârşire

1
Curs nr. 5
Globalizare; Organisme şi politici internaţionale 24.03.2009

monedă şi nu în ultimul rând ca importanţă asistăm la apariţia mişcărilor


internaţionale de capitaluri cu caracter de investiţie internaţională.

A treia perioadă poate fi localizată în timp la nivelul celei de-a doua jumătate
a secolului al XX-lea şi începutul mileniului trei şi este caracterizată de apariţia
europieţelor, adică de apariţia unor pieţe financiare pure fără legătură cu
operaţiunile comerciale, dominante fiind mişcările de capital şi operaţiunile de
trezorerie.
În realitate, se produce o trecere de la o economie a fluxurilor financiare la o
economie a stocurilor financiare, tranziţie determinată în mare măsură de cursurile
flotante şi de extinderea afacerilor bursiere. De asemenea, tot în această perioadă
are loc o creştere explozivă a deficitelor internaţionale, asistând în mare măsură la
finanţarea în mare parte a acestora din surse private.
Mişcările internaţionale de capitaluri au drept principal scop profitul sau
remunerarea superioară a acestora prin plasarea pe alte pieţe decât cele de
provenienţă (cele de origine). Pe de altă parte, plasarea unor capitaluri pe diverse
pieţe vizează şi ocolirea controlului şi a reglementărilor impuse acestora pe pieţele
ţărilor de provenienţă.

Definirea fluxurilor financiare internaţionale prin prisma prezentului

Astăzi prin fluxurile financiare internaţionale înţelegem transferul de fonduri


financiare de la un agent economic dintr-o ţară la un altul dintr-o altă ţară, fără a se
declanşa în acelaşi timp o mişcare în sens invers de bunuri şi servicii. În prezent,
fluxurile financiare internaţionale le depăşesc ca importanţă pe cele comerciale. Pe
de altă parte, la nivelul raportului dintre dinamica şi volumul comerţului
2
Curs nr. 5
Globalizare; Organisme şi politici internaţionale 24.03.2009

internaţional şi evoluţia rezervei de valute convertibile şi aur, intâietate au primele-


aceasta însemnând că asistăm la o reducere treptată şi continuă a lichidităţii
internaţionale.
Asistăm la o creştere semnificativă a rolului pieţelor de capital şi concomitent
asistăm la atribuirea unui nou rol pentru băncile comerciale internaţionale.
Asistăm la o creştere fără precedent a mobilităţii internaţionale a capitalurilor
ca urmare a dereglementării sectorului financiar, a înlăturării unor bariere din calea
circulaţiei capitalurilor, dar şi în urma legiferării într-o serie de state a unor măsuri
care sporesc gradul de remunerare dar şi anonimatul.