Sunteți pe pagina 1din 2

ASEM

ANARE. RELATII METRICE. TRIGONOMETRIE


prof. Marius Damian, Braila
I. ASEM

ANARE
1. Teorema lui Thales 2. Reciproca teoremei lui Thales
Dac a o dreapta este paralela cu o latura a unui triunghi,
atunci ea determina pe celelalte doua laturi ale triunghiu-
lui, sau pe prelungirile acestora, segmente proport ionale.
Daca o dreapta determina pe doua laturi ale unui triunghi,
sau pe prelungirile acestora, segmente proport ionale,
atunci ea este paralela cu a treia latura a triunghiului.
DE BC
T.Th.

AD
DB

AE
EC
AD
DB

AE
EC
R.T.Th.
DE BC
3. Teorema bisectoarei 4. Denit ia asemanarii triunghiurilor
Orice bisectoare a unui triunghi determina pe latura pe
care cade segmente proport ionale cu laturile care pornesc
din acelasi varf cu ea.
Spunem ca doua triunghiuri sunt asemenea daca au un-
ghiurile respectiv congruente si laturile proport ionale.
rAD bisectoare
T.bis.

BD
DC

AB
AC
ABC A
1
B
1
C
1
def.

&

A

A
1
,

B

B
1
,

C

C
1
AB
A
1
B
1

AC
A
1
C
1

BC
B
1
C
1
5. Teorema fundamentala a asemanarii 6. Cazurile de asemanare ale triunghiurilor
O paralela dusa la una din laturile unui triunghi deter-
mina cu celelalte doua laturi, sau cu prelungirile acestora,
un triunghi asemenea cu triunghiul dat.
DE BC
T.F.A.
ADE ABC
def.
AD
AB

AE
AC

DE
BC


A

A
1
,

B

B
1
U.U.
ABC A
1
B
1
C
1


A

A
1
,
AB
A
1
B
1

AC
A
1
C
1
L.U.L
ABC A
1
B
1
C
1

AB
A
1
B
1

AC
A
1
C
1

BC
B
1
C
1
L.L.L.
ABC A
1
B
1
C
1
II. RELATII METRICE
1. Teorema lui Pitagora 2. Reciproca teoremei lui Pitagora

Intr-un triunghi dreptunghic, patratul lungimii ipotenuzei


este egal cu suma p atratelor lungimilor catetelor.
Daca patratul lungimii unei laturi a unui triunghi este
egal cu suma patratelor lungimilor celorlalte doua laturi,
atunci triunghiul este dreptunghic.
mp

Aq 90

T.P.
BC
2
AB
2
`AC
2
BC
2
AB
2
`AC
2
R.T.P.
mp

Aq 90

3. Teorema catetei 4. Teorema nalt imii

Intr-un triunghi dreptunghic, patratul lungimii ecarei


catete este egal cu produsul dintre lungimea ipotenuzei
si lungimea proiect iei acelei catete pe ipotenuza.

Intr-un triunghi dreptunghic, patratul lungimii nalt imii


corespunzatoare ipotenuzei este egal cu produsul lungimi-
lor proiect iilor catetelor pe ipotenuza.
mp

Aq 90

AD K BC
*
T.C.

"
AB
2
BC BD
AC
2
BC CD
mp

Aq 90

AD K BC
*
T.H.
AD
2
BD CD
5. Teorema nalt imii, forma a doua 6. Teorema medianei

Intr-un triunghi dreptunghic, lungimea nalt imii cores-


punzatoare ipotenuzei este egala cu raportul dintre pro-
dusul lungimilor catetelor si lungimea ipotenuzei.
Fie ABC cu laturile avand lungimile BC a, CA b,
AB c. Lungimea medianei rAMs, notata cu m
a
, este
data de formula de mai jos.
mp

Aq 90

AD K BC
*
T.H.II
AD
AB AC
BC
m
2
a

2pb
2
`c
2
q a
2
4
III. TRIGONOMETRIE
sin B
cateta opusa
ipotenuza

AC
BC
cos B
cateta alaturata
ipotenuza

AB
BC
tg B
cateta opusa
cateta alaturata

AC
AB
ctg B
cateta alaturata
cateta opusa

AB
AC
u 30

45

60

sin u
1
2
?
2
2
?
3
2
cos u
?
3
2
?
2
2
1
2
tg u
1
?
3
1
?
3
ctg u
?
3 1
1
?
3