Sunteți pe pagina 1din 26

ANALIZA

PERFORMANȚELORBANCARE

ANALIZA PERFORMAN Ț ELORBANCARE BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Cuprins

……………………………………3

PREZENTARE GENERALĂ BRD…………… …… INTRODUCERE

3

ISTORIC

3

AXE DE ACTIVITATE

4

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

6

Indicatorii de apreciere a calității activelor

6

Indicatorii de apreciere ai eficienței

8

Indicatori de profitabilitate și rentabilitate bancară

12

Indicatorii de apreciere a lichidității și solvabilității

15

Indicatori de analiză a veniturilor și costurilor bancare

18

Bilanț și cont de profit și pierdere………………………………

………………………… 21

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………….26

2

PREZENTARE GENERALĂ A BRD

INTRODUCERE

BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare şi detine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de 917 de agenţii . La 31 decembrie 2008, BRD număra 2,6 milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2,3 millioane de carduri. Calitatea servicilor noastre este garantată de cei peste 9500 de profesionişti care formează echipa BRD. Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga lume. Société Générale este unul dintre cele mai importante grupuri europene de servicii financiare. Sprijinindu-se pe un model diversificat de bancă universală, Grupul îmbină soliditatea sa financiară şi strategia de creştere durabilă cu ambiţia de a fi banca de referinţă pentru calitatea relaţiilor cu clienţii, recunoscută pe toate pieţele pe care activează, aproape de clienţii săi, aleasă pentru calitatea şi angajamentul echipelor sale. Cei aproape 160 000 de colaboratori care lucrează în 77 de ţări îi servesc în fiecare zi pe cei 33 de milioane de clienţi ai grupului din întreaga lume. Echipele Société Générale acordă consiliere şi servicii clienţilor persoane fizice, companiilor şi comunităţilor pe trei linii principale de activitate :

Banca de retail în Franţa, sub mărcile Société Générale, Crédit du Nord şi Boursorama ; Banca internaţională de retail, prezentă în Europa Centrală şi de Est, Rusia, Bazinul mediteraneean, Africa subsahariană, Asia şi în Departamentele Franceze de peste Mări ; Banca de investiţii, cu expertiză la nivel global în finanţări şi activităţi de piaţă. Société Générale este, de asemenea, un actor semnificativ pe piaţa serviciilor financiare specializate, asigurărilor, private banking-ului, a administrării de active şi a serviciilor pentru investitori. Société Générale este inclusă în componenţa indicilor de dezvoltare durabilă FSE4Good şi ASPI.

ISTORIC

1923

Se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, dintre care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă modernă din România. Scopul noii instiţutii era finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România.

1948

După al doilea război mondial, conform Legii naţionalizării din iunie 1948, Societatea Naţională de Credit Industrial este naţionalizată, devenind Banca de Credit pentru Investiţii.

1957

După reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, şi ia numele de Banca de Investiţii. În toată această perioadă, cea mai mare parte a finanţărilor provenind de la Banca Mondială sunt derulate prin Banca de Investiţii.

3

1990

Monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate este suprimat. Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, și preia activele și pasivele Băncii de Investiţii, primind o autorizatie de funcţionare generală.

1998

În decembrie se semnează contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritea românească care se ocupa de participaţiile statului, contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de acţiuni care-i permite să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al BRD.

Fondul Proprietăţii de Stat vinde Băncii Europene de Dezvoltare (BERD) 4,99% din

1999

capitalul social al BRD.

BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie, devenind în scurt

2001

timp una din cele mai tranzacţionate societăţi.

În urma unei campanii de rebranding, Banca Română pentru Dezvoltare devine BRD -

2003

Groupe Société Générale. Noua identitate a băncii consolidează astfel poziţia sa, făcând mai vizibilă identitatea Grupului - mamă. 1

2004

Société Générale cumpără pachetul rezidual de acţiuni deţinut de statul român în

capitalul BRD, participaţia sa crescând astfel de la 51% la 58,32% AXE DE ACTIVITATE BRD-Groupe Société Générale își concentrează activitatea pe trei axe majore:

BANCĂ DE RETAIL - Banca numără peste 2,5 milioane clienţi persoane fizice și peste 2,2 milioane de carduri. Cota sa de piaţă variază între 15% şi 20%, în funcţie de produse. Se numără printre liderii pieţei cardurilor bancare şi a creditelor pentru consum. Activitatea de credite de consum la locul de vânzare se derulează prin intermediul filialei specializate BRD Finance. BANCĂ DE INVESTIŢII - BRD este implicată în finanţări structurate şi oferă soluţii complexe sectorului public şi unui număr de mari companii. Cu sprijinul entităţilor specializate ale Société Générale, unul din liderii mondiali pe această piaţă, BRD îşi continuă tradiţia de bancă a marilor proiecte de dezvoltare. Prin intermediul unei filiale comune cu Grupul Société Générale, BRD Corporate Finance, Banca oferă toată gama de servicii de consultanţă în domeniul privatizării şi al fuziunilor şi achiziţiilor. De asemenea, BRD este una dintre cele două bănci active pe piaţa obligaţiunilor. Filială a grupului Societe Generale, BRD Asset Management, comercializează prin intermediul BRD, două fonduri deschise de investiţii. BANCĂ DE REFERINŢA A ÎNTREPRINDERILOR ROMÂNEŞTI ŞI INTERNAŢIONALE - BRD este banca de referinţă în sectorul privat din România, peste 65 % din totalul creditelor fiind acordate acestui sector atât pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi microîntreprinderi, cât şi pentru marile corporaţii. Este implicată în toate ramurile economiei şi în cadrul colectivităţilor locale. În afara finanţărilor clasice, gama de produse şi servicii acoperă în totalitate gestiunea fluxurilor de numerar, serviciile de leasing, prin intermediul filialei BRD Sogelease, factoring-ul intern şi extern cat și soluţii complete de externalizare a flotelor de vehicule prin filiala ALD Automotive. Beneficiind de sprijinul Grupului Société Générale, BRD joacă un rol important în relaţia cu societăţile multinaţionale Ratingurile acordate BRD - Groupe Société Générale sunt urmatoarele 2 :

1 http://www.brd.ro/banca/profil/

2 www.brd.ro/despre-brd/investitori-si-actionari/ratinguri

4

Fitch Ratings (ultima actualizare la 13/11/2013)

Rating

Perspectiva

Datoria in valuta pe termen scurt

F2

n/a

Datoria in valuta pe termen lung

BBB+

Stabila

Suport

2

n/a

Moody's (ultima actualizare la 23/07/2013)

Rating

Perspectiva

Depozite in lei pe termen scurt

Not prime

Negativa

Depozite in lei pe termen lung

Ba2

Negativa

Depozite in valuta pe termen scurt

Not Prime

Negativa

Depozite in valuta pe termen lung

Ba2

Negativa

Soliditate financiara

E+

Negativa

Clasificarea Creditelor acordate persoanelor fizice de BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Credite locuința:

Credit Habitat

Credit Prima Casa

Credite Personale:

Credit Expresso Instant

Credit Expresso

Credit Auto

Credit 10

Credit Work&Travel

Credit pentru studii

Credit pentru tratamente medicale

Linii de credit:

Carduri de credit

Descoperit autorizat de cont

Refinatare

5

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ BANCARĂ

Indicatorii de apreciere a calității activelor

Evaluarea calităţii activelor bancare prezintă o importanţă deosebită în analiza de

ansamblu a performanţelor bancare şi se realizează cu ajutorul indicatorilor calităţii activelor,

care pun în evidenţă structura activelor unei bănci din punct de vedere al performanţei şi din

punct de vedere al capacităţii de a produce venituri.

Pentru evaluarea activelor bancare literatura şi practica de specialitate foloseşte o serie

de indicarori, cei mai importanţi fiind următorii:

PONDEREA CREDITELOR ÎN TOTAL ACTIVE =

 

* 100

 
 

mii lei

Indicatori

2010

2011

Credite

31.893.224

31.555.334

Total Active

48.750.998

48.288.308

Provizioane

85.962

94.551

2010 :

*100=65,421%

2011:

*100 = 65,348%

PONDEREA CREDITELOR ÎN TOTAL ACTIVE ÎN PERIOADA 2010-2011 65.440% 65.420% 65.400% 65.380% 65.360% Ponderea
PONDEREA CREDITELOR ÎN TOTAL ACTIVE ÎN PERIOADA
2010-2011
65.440%
65.420%
65.400%
65.380%
65.360%
Ponderea Creditelor în
Total Active în
perioada 2010-2011
65.340%
65.320%
65.300%
2010
2011

6

Din analiza indicatorului putem observa faptul că creditele dețin o pondere însemnată

în totalul activelor. Ușoara scăderea a ponderii creditelor in totlal active reflectă o scădere a

riscului asumat.

Această indică creșterea gradului de lichiditate a băncii pentru că creditele presupun

imobilizări de fonduri pe diferite termene.

GRADUL DE ACOPERIRE A CREDITELOR PRIN PROVIZIOANE

=

* 100

2010 :

* 100 = 0,270%

2011 :

* 100 = 0,300%

GRADUL DE ACOPERIRE A CREDITELOR PRIN PROVIZIOANE 0.31% 0.30% 0.30% 0.29% 0.29% 0.28% Gradul de
GRADUL DE ACOPERIRE A CREDITELOR PRIN
PROVIZIOANE
0.31%
0.30%
0.30%
0.29%
0.29%
0.28%
Gradul de acoperire a
creditelor prin provizioane
0.28%
0.27%
0.27%
0.26%
0.26%
2010
2011
 

2010

2011

Ponderea creditelor în total active

65,421%

65,348%

Gradul de acoperire a creditelor prin provizioane

0,270%

0,300%

Acoperirea prin porvizioane a cunoscut o ușoară creștere ceea ce arată o înrautățire a protofoliului de credite al băncii. Aceasta presupune creșterea ponderii creditelor neperformante și a celor restante în totlaul creditelor acordate și în totalul activelor. Deci putem spune că tinde spre o reducere a calițății managementului portofoliului de credite.

7

Indicator

 

2010

2011

Credite restante şi îndoielnice

2.299.296.609

2.790.952.692

Total

 

29.755.088.902

30.446.605.334

   

PONDEREA CREDITELOR RESTANTE IN TOTAL CREDITE

 

=

* 100

2010 :

 

*100 = 7.73%

2011:

 

*100 = 9.17%

 

PONDEREA CREDITELOR RESTANTE ÎN TOTAL CREDITE

10.00%

9.00%

8.00%

7.00%

9.17% 7.73%
9.17%
7.73%

2010

2011

PONDEREA CREDITELOR RESTANTE IN TOTAL CREDITE

Din calcularea indicatorului ponderea creditelor restante în total credite se observă creșterea creditele restante de la 7,73%, în anul 2010 la 9,17% în anul 2011.

Indicatorii de apreciere ai eficienței

Activitatea de ansamblu a băncii poate apreciată prin calcularea și compararea următorilor indicatori de eficiență:

RATA PROFITULUI BRUT =

*100

Acest indicator reflectă valoarea veniturilor obținute pentru realizarea și prezintă gradul în care centrul de profit realizează dezideratul maximizării veniturilor în condițiile minimizării cheltuielilor.

8

2010 :

*100=3,17%

2011 :

 

*100=2,61%

EVOLUȚIA RATEI PROFITULUI BRUT 3.50% 3.17% 3.00% 2.61% 2010 2.50% 2.00% 2011 1.50% 1.00% 0.50%
EVOLUȚIA RATEI
PROFITULUI BRUT
3.50%
3.17%
3.00%
2.61%
2010
2.50%
2.00%
2011
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

Nivelul acestui indicator relevă obținerea unor rezultate bune , fară asumarea unor riscuri excesive de către bancă. Veniturile au crescut în timp ce profitul brut a scăzut ceea ce relevă o creștere a cheltuielilor, ceea ce ar putea însemna că gestionarea resurselor nu afost foarte bună.

RENTABILITATEA =

* 100

Măsoară rezultatele managementului bancar, de optimizare a fluxurilor elementelor de activ în corelare cu volumul și structura resurselor atrase.

2010 :

* 100=3,28%

2011 :

 

* 100=2,68%

9

EVOLUȚIA RENTABILITATĂȚII 3.50% 3.28% 3.00% 2.68% 2.50% 2.00% 1.50% RENTABILITATEA 1.00% 0.50% 0.00% 2010
EVOLUȚIA RENTABILITATĂȚII
3.50%
3.28%
3.00%
2.68%
2.50%
2.00%
1.50%
RENTABILITATEA
1.00%
0.50%
0.00%
2010
2011

PRODUCTIVITATEA MUNCII LUCRĂTORULUI BANCAR

Exprimă eficiența lucrătorului bancar.

2010 = 67267,3 LEI/Sal

:

2011 = 62590,87 LEI/Sal

:

EVOLUȚIA PRODUCTIVITATĂȚII MUNCII LUCRĂTORULUI BANCAR 67267.30 68000.00 66000.00 PRODUCTIVITATEA MUNCII
EVOLUȚIA PRODUCTIVITATĂȚII
MUNCII LUCRĂTORULUI BANCAR
67267.30
68000.00
66000.00
PRODUCTIVITATEA
MUNCII
64000.00
62590.87
LUCRĂTORULUI
BANCAR
62000.00
60000.00
2010
2011

Se constată o scădere a calității managementului resurselor umane, deoarece a avut loc o scădere a productivității muncii.

PONDEREA SALARIILOR ÎN TOTALUL CHELTUIELILOR CU FUNCȚIONAREA

BĂNCII =

* 100

10

2010 :

* 100 = 56,79%

2011 :

* 100 = 56,07%

EVOLUȚIA PONDERII SALARIILOR ÎN TOTALUL CHELTUIELILOR CU FUNȚIONAREA

57.00%

56.50%

56.00%

55.50%

56.79% 56.07% 2010 2011
56.79%
56.07%
2010
2011

PONDEREA DE ACOPERIRE A CHELTUIELILOR CU SALARIILE DIN COMISIOANE

Au crescut cheltuielile administrative ale băncii, ponderea cheltuielilor cu salariile în totalul cheltuielilor de funcționare scăzând.

GRADUL DE ACOPERIRE A CHELTUIELILOR CU SALARIILE DIN COMISIOANELE

ÎNCASATE =

* 100

2010 * 100 = 118,95%

:

2011 * 100 = 123,50%

:

EVOLUȚIA GRADULUI DE ACOPERIRE A

CHELTUIELILOR CU SALARIILE DIN

COMISIOANE

130.00%

120.00%

110.00%

123.50% 118.95% 2010 2011
123.50%
118.95%
2010
2011

GRADUL DE ACOPERIRE A CHELTUIELILOR CU SALARIILE DIN COMISIOANE

11

Menținerea nivelului ridicat al salariilor determină scăderea profitului, și are loc și scăderea ponderii de acoperire a cheltuielilor salariale din comisioane. Gradul de acoperire a salariilor din comisioane a crescut.

GRADUL DE ACOPERIRE A CHELTUIELILOR DIN COMISIOANE

* 100

2010 :

*100 = 67,55%

2011 :

* 100 =69,24%

EVOLUȚIA GRADULUI DE ACOPERIRE A CHELTUIELILOR DIN COMISIOANE 69.50% 69.24% 69.00% 68.50% 68.00% 67.50% 67.55%
EVOLUȚIA GRADULUI DE ACOPERIRE
A CHELTUIELILOR DIN COMISIOANE
69.50%
69.24%
69.00%
68.50%
68.00%
67.50%
67.55%
GRADUL DE
ACOPERIRE A
CHELTUIELILOR
DIN COMISIOANE
67.00%
66.50%
2010
2011

Se observă tendința băncii de a acorda o importanță mai mare veniturilor din comisioane, acestea fiind stabile și nu presupun angajarea băncii în plasamente foarte riscante. De altfel gradul de acoperire a cheltuielilor din comisioane a cunoscut o creștere de aproximativ 2,6 procente. Activitatea bancară are probleme în sfera managementului resurselor umane, banca confruntându-se cu o scădere a productivității muncii, dar și a ratei profitului și rentabilității.

Indicatori de profitabilitate și rentabilitate bancară

RENTABILITATEA FINANCIARĂ =

* 100

2010 * 100 =86,67 %

:

și rentabilitate bancară RENTABILITATEA FINANCIARĂ = * 100 2010 * 100 =86,67 % : 2011 *
și rentabilitate bancară RENTABILITATEA FINANCIARĂ = * 100 2010 * 100 =86,67 % : 2011 *

2011 * 100 = 80,64%

:

și rentabilitate bancară RENTABILITATEA FINANCIARĂ = * 100 2010 * 100 =86,67 % : 2011 *

12

RENTABILITATEA FINANCIARĂ

2010-2011

88.00% 86.00% 84.00% 82.00% 80.00% 78.00% 76.00%
88.00%
86.00%
84.00%
82.00%
80.00%
78.00%
76.00%

Valoare

2010RENTABILITATEA FINANCIARĂ 2010-2011 88.00% 86.00% 84.00% 82.00% 80.00% 78.00% 76.00% Valoare 2011

2011RENTABILITATEA FINANCIARĂ 2010-2011 88.00% 86.00% 84.00% 82.00% 80.00% 78.00% 76.00% Valoare 2010

Din calcularea indicatorului de rentabilitate financiara se observă o scadere a profitului net de la 86,67%, în anul 2010 la 80,64% în anul 2011.

RENTABILITATEA ECONOMICĂ =

* 100

2010 :

2011 :

anul 2011. RENTABILITATEA ECONOMICĂ = * 100 2010 : 2011 : * 100 = 12,39% *

* 100 = 12,39%

* 100 = 11,64%ECONOMICĂ = * 100 2010 : 2011 : * 100 = 12,39% RENTABILITATEA ECONOMICĂ 2010-2011 12.60%

= * 100 2010 : 2011 : * 100 = 12,39% * 100 = 11,64% RENTABILITATEA

RENTABILITATEA ECONOMICĂ

2010-2011

12.60% 12.40% 12.20% 12.00% 2010 11.80% 2011 11.60% 11.40% 11.20%
12.60%
12.40%
12.20%
12.00%
2010
11.80%
2011
11.60%
11.40%
11.20%

Valoare

Din calcularea indicatorului de rentabilitate economica se observă scaderea profitului net de la 12,39%, în anul 2010 la 11,64% în anul 2011.

EECTUL DE PARGHIE=

2010 :

2011 :

net de la 12,39%, în anul 2010 la 11,64% în anul 2011. EECTUL DE PARGHIE= 2010
net de la 12,39%, în anul 2010 la 11,64% în anul 2011. EECTUL DE PARGHIE= 2010

* 100 = 68,15%

* 100 =68,91 %

13

EFECTUL DE PÂRGHIE 2010-2011

69.00%

68.50%

68.00%

67.50%

EFECTUL DE PÂRGHIE 2010-2011 69.00% 68.50% 68.00% 67.50% Valoare 2010 2011

Valoare

2010EFECTUL DE PÂRGHIE 2010-2011 69.00% 68.50% 68.00% 67.50% Valoare 2011

2011EFECTUL DE PÂRGHIE 2010-2011 69.00% 68.50% 68.00% 67.50% Valoare 2010

Din calcularea indicatorului efectul de parghie se observă o crestere a activelor de la 68,15%, în anul 2010 la 68,91% în anul 2011.

RATA PROFITULUI NET=

* 100

2010 :

2011 :

* 100 = 3,173%în anul 2011. RATA PROFITULUI NET= * 100 2010 : 2011 : * 100 = 2,61%

RATA PROFITULUI NET= * 100 2010 : 2011 : * 100 = 3,173% * 100 =

* 100 = 2,61%RATA PROFITULUI NET= * 100 2010 : 2011 : * 100 = 3,173% RATA PROFITULUI NET

NET= * 100 2010 : 2011 : * 100 = 3,173% * 100 = 2,61% RATA

RATA PROFITULUI NET 2010-2011

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

RATA PROFITULUI NET 2010-2011 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Valoare 2010 2011

Valoare

2010RATA PROFITULUI NET 2010-2011 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Valoare 2011

2011RATA PROFITULUI NET 2010-2011 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Valoare 2010

Din calcularea indicatorului rata profitului net se observă scaderea profitului net de la 3,173%, în anul 2010 la 2,61% în anul 2011.

RATA UTILIZĂRII ACTIVELOR =

* 100

14

2010 :

2011 :

* 100 =40,081 %2010 : 2011 : * 100 = 44,84% RATA UTILIZĂRII ACTIVELOR 2010 -2011 45.00% 40.00% 35.00%

2010 : 2011 : * 100 =40,081 % * 100 = 44,84% RATA UTILIZĂRII ACTIVELOR 2010

* 100 = 44,84%2010 : 2011 : * 100 =40,081 % RATA UTILIZĂRII ACTIVELOR 2010 -2011 45.00% 40.00% 35.00%

2010 : 2011 : * 100 =40,081 % * 100 = 44,84% RATA UTILIZĂRII ACTIVELOR 2010

RATA UTILIZĂRII ACTIVELOR 2010-2011

45.00%

40.00%

35.00%

RATA UTILIZĂRII ACTIVELOR 2010 -2011 45.00% 40.00% 35.00% Valoare 2010 2011

Valoare

2010RATA UTILIZĂRII ACTIVELOR 2010 -2011 45.00% 40.00% 35.00% Valoare 2011

2011RATA UTILIZĂRII ACTIVELOR 2010 -2011 45.00% 40.00% 35.00% Valoare 2010

Din calcularea indicatorului rata utilizarii activelor se observă o cresterea veniturilor de la 40,081%, în anul 2010 la 44,84% în anul 2011.

Indicatorii de apreciere a lichidității și solvabilității

Lichiditatea bancară reprezintă capacitatea băncii de a efectua in orice moment plati din conturile titularilor, la cererea acestora, banca trebuind sa dispuna de rezerve suficiente respectiv active ce pot fi utilizate ca mijloace de plata sau care pot fi transformate operativ in astfel de mijloace, aceste rezerve influentand in mod direct gradul de lichiditate al bancii. Limita minima a indicatorului de lichiditate este 1 si se calculeaza ca raport intre lichiditatea efectiva (total active + total angajamente in afara bilantului primite) si lichiditatea necesara (total obligatii + total angajamente in afara bilantului date). Lichiditatea bancara mai poate fi apreciata si de alti indicatori:

Lichiditatea activelor lichide este un indicator care masoara cele mai lichide active ale bancii, iar o valoare mare a sa demonstreaza o buna capacitate de reactie la eventualele probleme generate de lipsa de lichiditate. Se calculeaza ca raport procentual intre numerar, titluri guvernamentale , operatiuni interbancare si totalul activelor.

Lichiditatea activelor lichide = Credite / Surse atrase x 100;

Lichiditatea creditelor arata gradul de lichiditate al creditelor, respectiv capacitatea de rambursare a acestora, creditele fiind appreciate cu un grad de lichiditate redus. Indicatorul se calculeaza ca raport procentual intre total credite si total active, nivelul sau ridicat indicand o lichiditate activa scazuta.

Lichiditatea creditelor = Credite / Total active x 100;

Lichiditatea activelor sigure daca are o valoare ridicata inseamna ca riscul de lichiditate este scazut. Acest indicator se calculeaza ca raport procentual intre numerar, depozite, titluri guvernamentale si totalul activelor.

Lichiditatea interbancara exprima pozitia unei banci fata de celelalte banci din sistemul bancar, comparandu-se creantele cu obligatiile bancii in raport cu restul bancilor din sistem. Acest indicator poate fi determinat separat pentru relatia cu banca centrala si separate pentru celelalte banci prin intermediul indicatorului ,,capitalurilor fierbinti” care se determina ca raport procentual intre active pe piata monetara si pasive pe piata monetara. Lichiditatea creditelor:

a) (Credite / Active )x 100

2010: 31893224 / 47494119,031 x 100 = 67,15%

2011: 31555334 / 48027709,809 x 100 = 65,70%

67.50%

67.00%

66.50%

66.00%

65.50%

65.00%

64.50%

Evoluția Lichiditatății 67.15% 65.70% 2010 2011
Evoluția Lichiditatății
67.15%
65.70%
2010
2011

Lichiditatea

b)( Credite / Surse atrase )x100

2010: 31893224 / 41281536 x 100 = 77,25 %

2011: 31555334 / 41365679 x 100 = 76,28 %

Evoluția Lichiditatății 77.40% 77.25% 77.20% 77.00% 76.80% 76.60% 76.40% Lichiditatea 76.28% 76.20% 76.00%
Evoluția Lichiditatății
77.40%
77.25%
77.20%
77.00%
76.80%
76.60%
76.40%
Lichiditatea
76.28%
76.20%
76.00%
75.80%
75.60%
2010
2011

Lichiditatea activelor sigure:

c) (Active lichide sigure / Surse atrase) x 100

2010: 13899403,87 / 41281536 x 100 = 33,66 %

2011: 14183763 / 41365679 x 100 = 34,28 %

16

34.40%

34.20%

34.00%

33.80%

33.60%

33.40%

33.20%

Evoluția Lichiditatății 34.28% 33.66% 2010 2011
Evoluția Lichiditatății
34.28%
33.66%
2010
2011

Lichiditatea

Indicatorii privind solvabilitatea reflectă capacitatea băncii de a susține cu ajutorul capitalului întreaga activitate,calculandu-se ca raport procentual între capital propriu si total active(sau credite sau surse atrase).

SOLVABILITATEA =

* 100

2010:

*100=17,49%

2011:

*100=18,67%

Evoluția solvabilității

19.00%

18.50%

18.00%

17.50%

17.00%

16.50%

18.67% 17.49% 2010 2011
18.67%
17.49%
2010
2011
Evoluția solvabilității 19.00% 18.50% 18.00% 17.50% 17.00% 16.50% 18.67% 17.49% 2010 2011 SOLVABILITATEA

SOLVABILITATEA

Deoarece a scăzut volumul creditelor,indicatorul de solvabilitate calculat ca raport între capitalul propriu si credite a cunoscut o creștere in anul 2011 fața de 2010.

SOLVABILITATEA=

* 100

2010:

*100=13,51%

2011: *100=14,24%

Dată fiind creșterea capitalului propriu al băncii in intervalul 2010-2011 se observă creșterea solvabilității băncii pusă in evidență de acest indicator.

17

Evoluția solvabilității

15.00%

14.00%

13.00%

2010 2011
2010
2011

SOLVABILITATEAEvoluția solvabilității 15.00% 14.00% 13.00% 2010 2011

SOLVABILITATEA =

* 100

2010:

*100=11,55%

2011:

*100=12,08%

Evoluția solvabilității 12.20% 12.10% 12.08% 12.00% 11.90% 11.80% 11.70% SOLVABILITATEA 11.60% 11.55%
Evoluția solvabilității
12.20%
12.10%
12.08%
12.00%
11.90%
11.80%
11.70%
SOLVABILITATEA
11.60%
11.55%
11.50%
11.40%
11.30%
11.20%
2010
2011

Indicatori de analiză a veniturilor și costurilor bancare

Evaluarea performanțelor bancare trebuie completată cu analiza structurală a veniturilor și costurilor bancare prin intermediul indicatorilor:

Ponderea veniturilor din dobanzi în total active se calculează ca raport procentual între venituri din dobânzi și total active.

Ponderea veniturilor din dobânzi în total active =

2010:

2011:

18

Ponderea veniturilor din dobânzi în total active

6.77% 7.32% 6.00%
6.77%
7.32%
6.00%

6.50%

7.00%

7.50%

2011

2010

total active 6.77% 7.32% 6.00% 6.50% 7 . 0 0 % 7.50% 2011 2010 Ponderea veniturilor

Ponderea veniturilor din dobânzi în total active

Ponderea veniturilor din alte surse decât dobânzile în total active se calculează ca raport procentual între venituri din alte surse decât dobânzile și total active.

Pvas =

2010:

2011:

surse decât dobânzile și total active. Pvas = 2010: 2011: Rata cheltuielilor cu dobânzile față de

Rata

cheltuielilor

cu

dobânzile față

de

total

active

se

calculează

ca

raport

procentual între cheltuieli cu dobânzile și total active.

Rata cheltuielilor cu dobănzile față de total active =

2010:

2011:

19

Gradul de acoperire a cheltuielilor de funcționare din comisioane și taxe reflectă masura în care

Gradul de acoperire a cheltuielilor de funcționare din comisioane și taxe reflectă masura în care venituri obținute din operatiunile efecuate de bancă în numele clienților acopera cheltuielile proprii cu funcționarea băncii. Se determină ca raport între comisioanele și taxele de servicii încasate și cheltuielilor cu funcționarea băncii. O rată înalta a indicatorului indica o buna organizare a activității și fluxurilor bancare și o poziție importantă deținută în sistemul concurențial bancar ca urmare a calității și diversității serviciilor oferita clienților băncii.

Gacfc=

2010:

2011:

bancar ca urmare a calității și diversității serviciilor oferita clienților băncii. Gacfc= 2010: 2011: 20

20

Se observă o scădere a ponderii veniturilor din dobânzi în totalul activelor din cauza unei creșteri ușoare a activelor totale. Ponderea veniturilor din alte surse decât dobânzile în total active este in ușoara creștere, ceea ce demonstrează că veniturile, dar și activele au crescut într-o măsură mai mare. Rata cheltuielilor cu dobânzile este în scădere, ceea ce arată faptul că banca se bazează pe resurse mai ieftine și pe capitaluri proprii. De asemenea, la indicatorul de eficientă a activițății bancare observăm o scădere lentă, fiind determinată de scăderea comisioanelor încasate și a creșterii mai accentuate a cheltuielilor de funcționare.

BILANŢ

incheint la data de 31 decembrie 2011

- lei -

ACTIV

Cod

Exerciţiul financiar

 

poziţie

2010

2011

A

B

1 1 2

Casa, disponibilităţi la bănci centrale

10

10,037,940,093

9,402,486,828

Efecte publice si alte titluri acceptate pentru

     

20

3,861,463,777

4,781,276,175

refinanţare la băncile centrale

     

- Efecte publice si valori asimilate

23

3,861,463,777

4,781,276,175

- Alte titluri acceptate pentru refinanţare la

26

0

0

băncile centrale

     

Creanţe asupra instituţiilor de credit

30

1,693,145,468

994,837,960

- la vedere

33

182,052,246

317,887,015

- alte creanţe

36

1,511,093,222

676,950,945

Creanţe asupra clientelei

40

29,755,088,902

30,446,605,334

Obligaţiuni si alte titluri cu venit fix

50

0

95,583,118

- emise de organisme publice

53

0

95,583,118

- emise de alţi emitenţi, din care:

56

0

0

 

- obligaţiuni proprii

58

0

0

Acţiuni si alte titluri cu venit variabil

60

52,936,465

58,949,36S

Participaţi!, din care:

70

70,939,149

70,899,149

-

participaţii la instituţii de credit

75

29,017,185

29,017,185

Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, din

80

66,614,472

66,701,767

-

părţi în cadrul instituţiilor de credit

85

0

0

Imobilizări necorporale, din care:

90

89,648,053

84,891,260

-

cheltuieli de constituire

93

0

0

21

- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu oneros

96

0

0

Imobilizări corporale, din care:

100

1,303,086,273

1,306,065,899

- terenuri şi construcţii utilizate în scopul

105

986,040,S43

1,002,909,625

desfă urării activităţilor

ro rii

Capital subscris nevărsat

110

0

0

Alte active

120

191,331,485

329,815,986

Cheltuieli înregistrate în avans si venituri

130

371,924,894

389,596,965

Total activ

140

47,494,119,031

48,027,709,809

- Ici -

 

PASIV

Coti

Exerciţiul financiar

 

poziţie

precedent |

încheiat

 

A

B

1

| 2

Datorii privind instituţiile de credit

300

10,418,908,719

10,967,856,475

- la vedere

303

607,989,422

695,752,035

- la termen

306

9,810,919,297

10,272,104,440

Datorii privind clientela

310

29,624,96S,258

30,077,928,761

- depozite, din care:

313

19,271,514,899

20,348,472,286

 

- la vedere

314

3,097,028,403

2,893,714,33S

 

- la termen

315

16,174,486,496

17,454,757,948

- alte datorii, din care:

316

10,353,453,359

9,729,456,475

 

- la vedere

317

10,229,089,070

9,599,505,443

 

- la termen

31§

124,364,289

129,951,032

Datorii constituite prin titluri

320

735,000,000

0

-

titluri de piaţă interbancară, obligaţiuni,

323

735,000,000

0

titluri de creanţă negociabile în circulaţie

-

alte titluri

326

0

0

Alte pasive

330

619,073,303

545,968,308

Venituri înregistrate în avans si datorii angajate

340

392,341,837

370,417,408

Provizioane, din care:

350

85,962,204

94,551,699

- provizioane pentru pensii si obligaţii

353

39,100,728

48,258,305

- provizioane pentru impozite

355

0

0

- alte provizioane

356

46,861,476

46,293,394

Datorii subordonate

360

856,960,000

863,940,000

Capital social subscris

370

696,901,518

696,901,5 IS

Prime de capital

380

0

0

Rezerve

390

514,623,853

520,648,392

- rezerve legale

392

244,156,714

244,156,714

- rezerve statutare sau contractuale

394

0

0

- rezerve pentru riscuri bancare

396

269,358,296

269,358,296

- rezerva de întrajutorare

397

0

0

- rezerva mutuală dc garantare

398

0

0

22

- alte rezerve

399

1,108,843

7,133,382

Rezerve din reevaluare

400

498,547,767

497,074,062

Acţiuni proprii (-)

410

0

0

Rezultatul reportat

     

- Profit

423

2,550,241,737

2,927,157,818

- Pierdere

426

0

0

Rezultatul exerciţiului financiar

     

- Profit

433

500,589,835

465,265,368

- Pierdere

436

0

0

Repartizarea profitului

440

   

Total pasiv

450

47,494,119,03

48,027,709,809

23

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31 decembrie2011

- lei -

 

Denumirea indicatorului

Cod

Exerciţiul financiar

 

poziţi

precedent | încheiat

Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:

010

3,676,362,994

3,542,489,527

-

aferente obligaţiunilor si altor titluri cu venit fix

015

108,088,880

271,578,494

Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate

020

1,340,381,583

1,263,550,870

Venituri privind titlurile

 

030

2,342,296

2,787,353

- Venituri din acţiuni si alte titluri cu venit variabil

033

0

0

- Venituri din participaţi!

 

035

2,342,296

2,787,353

- Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale

037

0

0

Venituri din comisioane

 

040

762,637,820

797,519,326

Cheltuieli cu comisioane

 

050

105,108,138

119,946,134

Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare

060

546,816,724

333,621,576

Alte venituri din exploatare

070

91,990,982

105,107,412

Cheltuieli administrative generale

OSO

1,129,060,310

1,151,748,224

- Cheltuieli cu personalul, din care:

0S3

641,162,033

645,742,042

 

- Salarii

084

468,456,137

469,978,203

 

- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:

085

134,597,351

134,042,947

 

- cheltuieli aferente pensiilor

086

101,041,515

100,122,082

- Alte cheltuieli administrative

087

487,898,277

506,006,182

Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale si

090

128,711,970

138,591,375

Alte cheltuieli de exploatare

100

230,357,370

261,009,916

 

Corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente

110

4,262,937,613

3,969,187,780

 

Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru datorii contingente si

120

2,713,729,319

2,680,422,375

 

Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor si a

130

0

39,999

 

Reluări clin corecţii asupra valorii titlurilor

140

6,669,959

4,130,152

transferabile care au caracter de imobilizări financiare,

a

artici a iilor si a

ăr ilor în cadr l societă ilor

 

Rezultatul activitatii curente

     
 

- Profit

 

153

603,993,110

562,003,423

 

- Pierdere

 

156

0

0

 

Venituri extraordinare

 

160

0

0

 

Cheltuieli extraordinare

 

170

0

0

24

Denumirea indicatorului

Cod

Exerciţiul financiar

pozi

precedent

inchciat

Rezultatul activitatii extraordinare

     

- Pro ni

183

0

0

- Pierdere

186

0

0

Venituri totale

190

19,03S,922,118

21,534,729,448

Cheltuieli totale

200

18,434,929,008

20,972,726,025

Rezultatul brut

     

- Profit

213

603,993,110

562,003,423

- Pierdere

216

0

0

Impozitul pe profit

220

103,403,275

96,738,055

Alle impozite ce nu apar în elementele de mai sus

230

0

0

Rezultatul net al excrci(iului financiar

     

- Profit

243

500,589,835

465,265,368

- Pierdere

246

0

0

25

BIBLIOGRAFIE

26