Sunteți pe pagina 1din 1

VIZAT: I.J.C.

Suceava

PROGRAM DE CONTROL
Privind execuţia lucrărilor inclusiv faze determinante conform Legii nr. 10/1995 şi H.G. 272/1994 pentru lucrarea :
“RECONSTITUIRE OBIECTIV DE ARHITECTURA POPULARA – SCOALA SECURICENI”
OBIECT: CONSTRUCTII
Nr. Documentul scris care se încheie. Cine întocmeşte şi Nr. Şi data actului
Crt. Lucrări care se controlează se verifică sau se recepţionează calitativ PVFD- (Proces verbal fază determinantă) semnează încheiat
şi pentru care trebuie întocmite documente scrise. PVRC- (Proces varbal recepţie calitativă) I = I.J.C. Suceava
PVLA- (Proces varbal de lucrări ce devin B = Beneficiar
ascunse) E = Executant
P = Proiectant
0 1 2 3 4
1 Verificarea naturii terenului PVLA B, G, E
2 Verificarea cotei de fundare PVFD I, B, P, E
3 Verificări premergătoare turnării betonului fundaţii PVLA B, P, E
4 Verificare armare şi cofrare centuri elevatii PVLA B, P, E
5 Verificare structura pereti lemn – parter PVLA B, P, E
6 Verificarea planseu lemn peste parter PVLA B, P, E
7 Verificarea structurii de rezistenţă a şarpantei, înainte de PVFD I, B, P, E
montarea învelitorii
Notă : 1. – Coloana 4 se completează de executant
2. – Executantul va anunţa în scris ceilalţi factori interesaţi pentru participare cu minim 48 ore înaintea datei la care urmează să se facă verificarea
3. – La recepţia lucrării un exemplar din prezentul program completat se va anexa la cartea tehnică a construcţiei.
4. – Orice alte stadii fizice controlate de executant, beneficiar, proiectant, I.C. Suceava, vor fi trecute în prezentul program.

Beneficiar, Proiectanţi specialităţi Proiectant general Executant,


MUZEUL BUCOVINEI SV ARHITECTURA : S.C.”A.G.D.” s.r.l. S.C. “A.G.D. s.r.l. SUCEAVA
arh. Constantin GORCEA Director: arh. C-tin Gorcea

REZISTENŢĂ : S.C. “STRUCTURA” s.r.l.


sing. Constantin RUSU