Sunteți pe pagina 1din 78

Prima parte | OZN-urile şi elita puterii: Cine controlează, de fapt, planeta Pământ?

By Comander X
Pe măsură ce ne apropiam de anul 2000, a devenit mai evident ca niciodată că nu suntem noi singurii care avem control asupra vieţii
noastre și că există o „putere” care ne împinge spre o direcţie extrem de negativă şi distructivă. Din păcate, acest lucru nu se manifestă doar
pentru noi „ca indivizi”, ci este resimțită la nivelul planetei, ca întreg. Cei mai mulţi dintre noi nu suntem capabili să identificăm sursa acestei
puteri, însă ne dăm seama, totuşi, destul de bine că umerii noştri poartă o povară ce pare a se îngreuna cu fiecare clipă.
Iar în timp ce majoritatea oamenilor poate că nu conştientizează încă, OZN-urile se află aici ca modele importante pentru dezvoltarea noastră
ca specie, semnalizându-ne de undeva din înălţimi („ceruri”) existenţa a ceva mai presus de dezvoltarea umană obişnuită, spre care ar trebui
să ne dorim să tindem, atât din punct de vedere spiritual, cât şi tehnologic. Dacă am putea dobândi tot ceea ce această „breaslă” şi membrii ei
ne-au demonstrat, dacă toate acelea se pot împlini în realitate, atunci am avea standarde mai ridicate de viaţă pentru fiecare bărbat, femeie sau
copil, indiferent de rasă, credinţe religioase sau ţara de origine.
În schimb, cei aflaţi la putere – de mii de ani – au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a ţine adevărul departe de „omul de rând”, reușind cu
succes să tăinuiască astfel de lucruri, precum OZN-urile, având astfel un avantaj în plus în ceea ce priveşte controlul total al acestei planete.
Regretatul savant canadian Wilbert Brockhouse Smith a fost unul dintre cei mai timpurii pionieri contemporani care au avut sarcina de a
răsturna „carul” de forţe negative ce continuă să lucreze în spatele scenelor ştiinţei, politicii, medicinei şi arheologiei şi toţi ceilalţi factori
care stabilesc ce avem voie să credem despre istoria şi structura acestei planete şi a celor care locuiesc pe, sub şi deasupra suprafeţei sale.
Deşi a rămas cunoscut mai ales pentru descoperirile sale referitoare la mişcarea continuă şi sursele de energie alternativă, mulţi dintre
admiratorii săi cei mai apropiaţi nu realizează că Smith a fost adesea inspirat de ideea surselor interdimensionale şi extraterestre. În cercurile
New Age-ului ar fi astăzi cunoscut ca un „mediu”. Potrivit biografiei sale, cercetările l-au condus în domeniile fizicii, filozofiei şi religiei. A
fost un inginer remarcabil şi posesorul a numeroase patente de invenţie. Smith a realizat un studiu aprofundat asupra gravitaţiei şi a elaborat
câteva experimente ce au dat rezultate încurajatoare, deşi limitate.
Războiul din mintea omului
Un profet în adevăratul înţeles al cuvântului, Wilbert Smith a prevăzut un mare pericol care va încolţi lumea şi care va încerca să subjuge
omenirea. Pe când înţelegea el mai bine ameninţarea pe care comunismul o va putea atrage după sine odată cu răspândirea sa în lume, Smith a
anticipat existenţa unui duşman cu mult mai mare, care va încerca să ne controleze mintea şi inima, dar să-l lăsăm pe Smith să vorbească în
numele său propriu, ca să nu-i nuanţăm cuvintele.

„Intenţionez să-l previn pe cititor cu privire la grava primejdie cu care noi toţi, mai mult sau mai
puţin conştient, ne confruntăm într-o lume în care două forţe importante se luptă să obţină controlul asupra minţii umane.
Această luptă se poartă încă din timpuri străvechi, însă confruntarea nu a fost niciodată, în toată istoria lumii, mai aprigă decât în această
epocă de haos şi zbucium. În zilele de demult, omenirea a fost adeseori chinuită fizic, lucruri de nedescris înfăptuite în numele puterii, dar
astăzi, cu o minte mai dezvoltată ţi mai bine educată, omul se confruntă cu perspectiva unui progres de o cruzime psihică şi spirituală chiar
mai mare – dacă nu este pregătit să se apere cu ajutorul unui raţionament corect.
Cele două mari forţe implicate în încercarea de influenţare a gândirii umane pot fi descrise ca pozitivă, adică în concordanţă cu conceptul unei
iubiri divine şi al unei fraternităţi umane, şi negativă, aceea cuprinzând imbolduri menite să câştige controlul asupra omului în scopul puterii.
Această bătălie pentru mintea Omului se dă pe două fronturi, cel fizic şi cel metafizic, iar ţelul luptei este fie dobândirea mântuirii spirituale,
fie nimicirea rasei umane.
Având în vedere mai întâi aspectele fizice, oricât de mult ne-am strădui să acţionăm doar după propria voinţă, afirmându-ne, astfel,
individualitatea, tot suntem uşor influenţaţi de cuvântul scris sau vorbit sau de alte forme de exprimare a gândului, în special prin intermediul
cărţilor, al radioului, al ziarelor şi al televiziunii. În lumea televiziunii, după cum sponsorii o ştiu prea bine, până și reclamele joacă un rol
important în hotărârea noastră de a achiziţiona anumite produse. În viaţa socială şi profesională, ne lăsăm adesea influenţaţi de ce cred alţii,
iar unii oameni, prea apatici ca să îşi poată forma propriile opinii, acceptă ideile mai clare ale altora şi le adoptă ca fiind ale lor personale. În

1/78
cadrul tuturor contactelor zilnice, câte puţin din ceva bine, rău sau neutru, după cum e cazul, îşi lasă amprenta asupra noastră şi ne înrâurează
gândirea.
În lumea politicii, caracterizată adesea prin denaturări grave în scopul obţinerii de voturi, se fac simţite din ce în ce mai multe presiuni şi noi
suntem de multe ori influenţaţi de retorica aparent convingătoare a unor politicieni abili. Însă primejdia cea mai mare apare pe planul politicii
internaţionale, căci aici este miza mare şi setea nepotolită după putere. Din această cauză, mulţi dintre noi au trecut prin cel puţin unul dintre
cele două războaie mondiale, dacă nu prin ambele. Dar să analizăm mai întâi cauza izbucnirii acestora.
În cazul fiecăruia din ele, câţiva oameni aflaţi la putere, cu un grozav magnetism personal, au reuşit să influenţeze şi să organizeze minţile
oamenilor obişnuiţi până într-un aşa grad de hipnotizare în masă, încât întreaga naţiune a fost convinsă de necesitatea luptei. Mulţi dintre noi
am urmărit, iar cărţile de istorie au consemnat instaurarea militară a nazismului şi fascismului şi, din cauza răului pe care l-au provocat,
împotriva căruia întreaga lume a trebuit să lupte, am fost într-un final martorii prăbuşirii şi ai dezastrului creat de aceşti oameni dezorientaţi
care şi-au lăsat mintea modelată la bunul plac al unor despoţi avari, care urmăreau doar creşterea puterii personale. Unitatea într-o ţară este un
lucru bun atunci când este canalizată în scopul binelui poporului, dar când caută să persecute pe alţii pentru a-şi atinge ţelul, devine un obiect
al răului şi o biruinţă a forţelor negative.
Cu toate acestea, nimicirea forţelor răului în cel de-Al Doilea Război Mondial nu a adus pace în lume, căci, la scurtă vreme după aceea şi
exact din acelaţi motiv, adică o mână de oameni aflaţi la putere controlând masele, ne-am trezit implicaţi în interminabilul „Război Rece” cu
URSS şi în drumul către un al treilea război mondial ce se va sfârşi cu anihilarea totală a tuturor fiinţelor vii de pe planetă.
Putem însă găsi o consolare în faptul că probabilitatea ca nimeni să nu supravieţuiască unui război nuclear este atât de ridicată, încât şansele
ca vreuna din părţi să dorească a fi prima care să îl declanşeze sunt extrem de slabe şi probabil aceasta este şi cauza pentru care ruşii apelează
la o armă mai subtilă – manipularea minţii umane.
Succesul lor cu experimentele pavloviene şi tehnicile de spălare a creierului implicite i-au dus cu un pas înainte, la stabilirea unui program
extensiv de cercetare fizică care să se concentreze asupra telepatiei mentale şi ESP – (Extrasensory perception – Percepţie extrasenzorială) Nu
ştim cât de departe s-a ajuns cu acest program, însă un ziarist american renumit a socotit necesar să avertizeze guvernul SUA asupra nou-
dezvoltatei tehnici ruseşti de „cloud busting” (Cu referire la capacitatea de a împrăştia norii, de exemplu, cu puterea minţii) o expresie
utilizată pentru a descrie producerea efectelor fizice ale unei concentrări mentale intense). Sovieticii îşi dau, evident, seama de potenţialul
puterii gândului mult mai bine decât o facem noi şi trebuie să ne amintim că puterea de orice fel poate fi folosită atât în scopul binelui, cât şi
al răului.
Aceştia sunt, în plan fizic, câţiva din factorii cu care ne confruntăm în războiul minţii Omului. Dar ce se poate spune despre influenţele
metafizice ce acţionează asupra noastră, nevăzutele, dar atotputernicele forţe din planul pur mental? Fie că realizăm asta în mod conştient sau
nu, toţi suntem, în mod egal, susceptibili, dacă nu mai mult la nivelul subconştientului, acestor influenţe subtile.
Creierul uman, care în realitate operează în plan metafizic, se aseamănă unui radio bidirecţional ce transmite şi primeşte mesaje prin
intermediul undelor universului, iar mecanismul său de recepţionare este deschis atât gândurilor bune, cât şi celor rele, pe care noi fie le
acceptăm, fie le respingem, în funcţie de stadiul de evoluţie în care ne găsim. Cei mai mulţi dintre noi suntem foarte conştienţi de adevărul
telepatiei mentale şi mulţi dintre noi au avut deja experienţe personale de comunicare la nivelul gândului cu cei dragi, aflaţi la mii de
kilometri depărtare.
Însă cum stau lucrurile în cazul gândurilor speciale ce ne sunt transmise în mod deliberat, cu un anumit scop, atât la nivelul conştientului, cât
şi al inconştientului, dintr-un alt plan de existenţă?
Mesajele recepţionate prin surse ezoterice, pretinse a veni de la nişte Space Brothers [Expresie folosită pentru a denumi extratereştrii (Space
Brothers = fraţii [noştri] din spaţiu)] ce se interesează în mod activ de bunăstarea spirituală a locuitorilor acestei planete, ne previn că în plan
metafizic, unde fiinţele inteligente se luptă să obţină controlul asupra minţii Omului, are loc o confruntare chiar mai mare. Forţele inferioare
sau negative, autodamnate prin raţionamente greşite, proiectează către Pământ gânduri puternice într-o încercare de a ne cauza prăbuşirea
spirituală.
Pe de altă parte, păzitorii spirituali ai planetei noastre se concentrează la fel de mult asupra transmiterii de gânduri pozitive de bunăvoinţă şi
dragoste frăţească. Astfel, suntem bombardaţi în plan metafizic de două şcoli de gândire conflictuale, liberal arbitru fiind criteriul progresului
spiritual; este alegerea noastră pe care dintre ele o acceptăm. Totuşi, dintr-o perspectivă pur logică, dacă dorim să ne eliberăm de suferinţă atât
în viaţa aceasta, cât şi în cea care vine, ar trebui să ne înarmăm împotriva atacului violent al gândurilor negative.
Nu mai este timp pentru o gândire confuză sau indiferentă, ce constituie adesea solul roditor de gânduri negative. Însă nu e bine nici să fim
doar receptori şi transmiţători ai gândurilor pe care le primim. Ci, mai degrabă, să intrăm în rolul de transmiţători, proiectând în mod constant
gânduri pozitive de bunăvoinţă către toţi. Fiecare gând pozitiv neutralizează un gând negativ, astfel încât vom fi de folos nu doar nouă înşine,
ci întregii umanităţi.
În ultimă instanţă, există doar două maxime simple şi clare care, dacă ar fi urmate, ar asigura o protecţie totală împotriva forţelor răului
dezlănţuite în prezent asupra planetei acesteia:
1. conştiinţa că există un Dumnezeu–Părinte al întregii creaţii şi dragostea faţă de El; şi
2. dragostea frăţească pentru toate făpturile lui Dumnezeu, din tot Universul. Orice lucru care intră în conflict cu aceste două credinţe
trebuie respins categoric. Mai mult, dacă am răsplăti ura cu dragostea, ura ar muri de foame, căci ea trăieşte tocmai din ura dată înapoi.
Haideţi să ne rugăm, mai degrabă, ca aceste suflete nenorocite care încearcă să ne facă rău să primească şi ele luminare.
Cei fără de suflet
Abia în ultimul sfert de veac ne-au ajuns la cunoştinţă eforturile acestea sinistre de a controla rasa umană şi mai ales datorită eforturilor unor
“luptători” de seamă pentru cauza omenirii cum ar fi William Cooper, Dr. Antony C. Sutton, Riley Crabb, Alfred Bielek, Ray Palmer, Richard
Shaver şi încă alţi câţiva, care şi-au riscat viaţa, fără să caute vreun profit personal, încercând să dea pe faţă complotul acesta global la adresa
omenirii.

2/78
Dar, veţi întreba, pe bună dreptate, cine se află, totuşi, în spatele acestei tentative de înrobire mentală şi
fizică şi cum se face că au ajuns să deţină un control atât de mare asupra noastră?
Răspunsul are mai multe valenţe şi necesită o seamă de explicaţii, mai ales din partea acelora care au ajuns să cunoască din interior forţele
acestea ale răului, pe care Biblia le numeşte colectiv Fiara, al cărei număr este 666 (vom explica mai pe larg de îndată).
Yahshua ben Yahweh îi numeşte pe aceşti indivizi demenţi “cei fără de suflet” şi susţine că aceştia ar fi venit aici cu mult timp în urmă “dintr-
un alt sistem solar” şi au ajuns să fie „locuitorii neinvitaţi ai Pământului. Cu magia lor tehnologică, aceştia au influenţat toate aspectele vieţii
noastre. Au manipulat codul genetic. Au distorsionat însăşi textura gândirii. Şi au creat o rasă contrafăcută de roboţi umani fără suflet,
programaţi să ne ducă, pe noi şi civilizaţia noastră, pe căile morţii”.
Yahshua susţine mai departe că „există un grup mic de lideri puternici care au tras, din umbră, sforile lumii în scopuri proprii de ani buni,
dacă nu chiar de veacuri.
Unul dintre aceştia, pe care îl citează, pentru mai multă claritate, Yahshua de la Templul lui Yahweh, este un oarecare Dr. Anthony C. Sutton,
care, în calitate de autor al mai multe volume, „pretinde că ar fi dat peste nişte documente secrete care dau pe faţă o conspiraţie îngrozitoare,
de mare amploare, care încearcă să ne controleze vieţile din leagăn şi până la mormânt, obiectiv care, dacă ar fi atins, ar transforma lumea
aceasta într-un sistem închis, un coşmar totalitar mai oribil decât orice şi-ar fi putut închipui George Orwell. Mulţi cred că am înaintat deja
mult în direcţia aceasta a unui coşmar global, a unui Nou Ev Întunecat”.
Haideţi să îi permitem acum acestui reprezentant al nostru să descrie în propriile cuvinte conspiraţia despre care vorbeam. Conform lui Dr.
Sutton, aceste elite malefice deţin deja controlul asupra educaţiei, partidelor politice, întreprinderilor bancare private, cabinetelor principale
de avocatură, mass-media şi fundaţiilor filantropice. Ele exercită o influenţă dominantă şi asupra guvernelor apusene.
Partea a II-a | Paternitatea în noua eră. Copii extratereştri

(continuare din prima parte)


Întors în lumea mea conştientă, am fost mişcat de experienţă. Aproape plângeam. Copiii mei aveau nevoie de atâta ajutor, iar eu mă simţeam
atât de nepotrivit. Cine sunt eu să-i învăţ despre sentimente? Abia învăţ să simt propriile mele sentimente. Poate faptul că învăţ conştient mă
face un bun profesor. Simţeam, însă, că aceşti copii aveau nevoie de un specialist, cineva care lucrase cu autişti. Ei nu erau autişti, ci doar ne-
expuşi. Voiam să dau anunţ în ziar: „Caut terapeut de mişcare, dispus la deplasări, pentru copii înapoiaţi din punct de vedere emoţional”.
Experienţa mea de 10 ani ca terapeut de agrement în camera de gardă a unui spital general nu părea adecvată acestei sarcini. Aveam totuşi
câteva aptitudini de bază şi, deşi nu era perfect, era bine în lipsă de altceva.
A doua zi m-am întors. Am reluat cercul. Le-am cerut copiilor să se prezinte, pe rând, să-şi spună numele. Nu aveau nume. În cultura gray nu
se folosesc nume. În conştiinţa lor de grup nu e nevoie de nume. Mi s-au comunicat următoarele:
„Aşa stau lucrurile: atunci când un robinet se strică, noi nu spunem cuiva să telefoneze instalatorului. Nu e nevoie de cineva pentru a chema
pe altcineva, individ sau vreo ocupaţie. Aici, faptul că un robinet s-a stricat este pur şi simplu cunoscut, iar cei care se ocupă cu asta vin şi îl
repară”.
Ce sunt sentimentele… ?
Într-un fel, mi-am dat seama că totul este o afacere pentru ei. Nimănui nu i se mulţumeşte pentru un lucru bine făcut. Nicicând, în contactul
meu cu extratereştrii, n-am văzut vreun zâmbet, n-am simţit că ar fi fericiţi. Nu se cânta, nu se murmura, nu se fluiera, nici măcar nu se înjura.
Nimic. Toată lumea îşi vede de treabă. În acea zi, în timp ce dansam, le-am cerut copiilor să se aplece şi să-şi atingă degetele de la picioare cu
mâinile. Făcând aceasta, i-am întrebat cum se simt. Unul dintre ei a spus că îi era greaţă.

3/78
M-am oprit şi m-am ridicat. Copilul nu ştia ce să facă; i-am spus să se ridice, să se aşeze şi să se relaxeze şi că senzaţia va dispărea în curând.
Mi-am dat seama că nu ştia să identifice sentimentele, nu ştia ce să facă, nu ştia ce erau, de unde venea sau ce să facă pentru a le contracara.
Copilul nu ştia că îi era greaţă din cauză că se aplecase şi că, dacă avea să se ridice şi să se aşeze, avea să se simtă mai bine. Cred că nici unul
dintre copii nu ar fi ştiut cum să acţioneze în condiţii similiare.
Aşa că le-am vorbit despre sentimente. Le-am spus că sentimentele nu sunt rele sau bune, ele doar există. Reacţionăm în mod diferit la
sentimente, putem chiar să le ignorăm, dar că asta nu prea este de folos. Chiar şi îşi ignoră, de multe ori, sentimentele, iar asta poate declanşa
boli fizice şi/sau deficienţe psihice. Le-am spus că ar trebui cel puţin să-şi recunoască sentimentele, să fie sinceri faţă de ei înşişi şi abia apoi
să hotărască ce e de făcut.
Mai târziu, după ce mă întorsesem la conştiinţa mea lumească, m-am dus să văd monumentul naţional Bandolier din nordul New Mexico-
ului. Mă plimbam printre ruinele abandonate ale indienilor anasazi, când, brusc, mi s-a comunicat ceva foarte important. În mintea mea a
apărut o imagine clară, completă a ceea ce fac extratereştrii şi care este finalitatea programului lor. A fost ca şi cum mi-ar fi strecurat un CD
într-un CD player din mintea mea. Asta este ceea ce am auzit:
„Ideea este următoarea. Copiii-hibrid vor popula Pământul odată cu anii 2020 sau 2030 sau cel puţin vor avea o experienţă fizică a
acestuia. Până atunci, Pământul va fi un loc extrem de schimbat. Aceşti copii-hibrid sunt pregătiţi să locuiască în acest mediu nou, cu noua
frecvenţă spirituală pe care o va avea Pământul. Toate fiinţele de pe Pământ trebuie să se adapteze acestor schimbări şi să trăiască în
armonie cu noua planetă. Toate organismele vii care trăiesc acum pe Pământ şi care nu se vor ridica la nivelul noilor condiţii mai evoluate
din punct de vedere spiritual vor părăsi experienţa pământească”.
„Tu vei continua să exişti, dacă alegi asta, pentru că avem nevoie de tine şi de alţii ca tine pentru a-i ghida pe noii noştri descendenţi pe
Pământ.
Tu vei fi puntea dintre vechi şi nou, dintre planeta veche şi cea nouă, dintre Homo sapiens şi noul tip de gene. Cunoşti atât de bine oceanul de
emoţii al poporului tău; acesta se va revărsa asemeni unui potop asupra nou-născuţilor. Îi poţi ajuta să se adapteze, să înţeleagă, să accepte
şi să se integreze, să-i ajuţi în perioada de tranziţie”.
Am acceptat să continui!
Eram entuziasmat că luam parte la o asemenea misiune epică. Apoi am devenit îngrijorat. „Voi avea 80 de ani atunci”. M-am gândit că ar fi
bine să găsesc o modalitate de a comprima timpul pentru a nu îmbătrâni şi a fi în formă să pot avea grijă de aceşti copii în 2030.

Apoi am simţit că sunt folosit. Trebuia să trec prin schimbări catastrofice ale Pământului pentru a putea fi
„bunic” al acestei rase noi de copii. Le-am transmis telepatic: „Eu cu ce mă aleg?”. Răspunsul a fost: „Te vom ajuta să supravieţuieşti
schimbărilor de pe Pământ”. Deşi nu suna minunat, era raţional, aşa că am acceptat să fac parte din program în continuare.
În zilele următoare am început să cred că implicaţiile erau mai complexe decât ceea ce auzisem prin „CD-player”. Am început să dezvolt o
explicaţie mai complexă a ceea ce voiau extratereştrii să facă. În primul rând, eram convins că nu aveau nevoie de spermatozoizi. Fusese un
truc. Îşi pot procura tone de la băncile de spermă sau o puteau produce în propriile laboratoare. Înşfăcatul spermei nu a fost decât o modalitate
de a mă introduce în program. Aveau nevoie ca eu să ţin la aceşti copii. Aveau nevoie să simt că sunt un tată pentru aceşti copii. Mi-am dat
seama, cu tristeţe, că aceşti copii nu erau ai mei. Erau ai lor. Grayii concepuseră un plan pentru a-şi prăsi propriii copii. Mi-am dat seama că,
dacă voiam propriii copii, va trebui să-mi întemeiez o familie normală, ca orice alt Homo sapiens. Nu aveam de gând să-mi direcţionez
nevoia de paterninate în programul de hrănire a sentimentelor creat de extratereştri.
Ideea pierderii energiei sexuale mă frământa. Oare o păstrau pentru copii? Pe lângă sămânţă, era nevoie şi de pasiune pentru a face un copil?
Poate că mi-au băut pasiunea ca pe un elixir. Poate că nu am reprezentat altceva decât o fărâmă gustoasă de „hrană pentru suflet”. Cu cât mă
gândeam mai mult, cu atât mai mult îmi displăcea.
Faptul că acei copii erau întotdeauna pregătiţi pentru venirea mea pe navă mă îngrijora. Oare eram conectat la un aparat video telepatic,
„fiind un tată pentru copiii mei”, tată pe care Grayii îl înregistrau şi îl puneau copiilor ori de câte ori aveau nevoie de o doză de atenţie
paternă? M-am gândit la o femeie pe care am auzit-o vorbind la o conferinţă OZN despre faptul că era răpită în mod regulat, duminica, o dată
la două săptămâni, dacă îmi amintesc bine. Şi ea simţea că avea un copil în spaţiu şi că era răpită pentru a-i oferi „dragoste de mamă”.
4/78
Extratereştrii au conectat-o, chiar, la o maşinărie, iar ea se simţea secătuită de sentimentele materne şi credea că ei puteau să le înmagazineze.
Acei extratereştri îl răpiseră chiar şi pe fiul său pentru a se juca alături de copiii hibrid, dar că acesta nu voia să meargă, copiiilor acelora
neplăcându-le jocurile lui.
Poate că extratereştrii m-au conectat, făcându-mă să cred că sunt special, în timp ce îmi furau pasiunea şi mă violau. Poate că sufeream de
sindromul Stockholm. Răpitorii mei extratereştri m-au determinat să cred că ei sunt personajele pozitive şi că eu îi ajut. „Nu aveţi
sentimente? Ce păcat! Ce pot face să vă ajut?”. Poate că nu sunt nimic mai mult decăt nişte hoţi interplanetari foarte inteligenţi. Totuşi, m-am
mai întors o dată pe navă pentruă că îmi păsa de copii. În timp ce ne aşezam în cerc, m-am întrebat: „Pot vedea trăsături specifice ale
copiilor? Cum arată? Pot vedea ce păr au?”
Am observat că nu ştiam dacă aveau păr sau nu. Mi-am dat seama că nu puteam deosebi trăsături. Nu ştiam dacă erau băieţi sau fete. Într-un
fel, eram limitat la a vedea numai ceea ce auzisem din cărţi sau de la alţii care fuseseră răpiţi. Simţeam ca şi cum aş fi trăit o experinţă de
imagistică dirijată, că nu era „ cu adevărat reală”. Simţeam că era o înscenare. Mă simţeam folosit, am început să ţip la grayii adulţi. Ei
păreau a fi „mânuitorii” mei.
O monitorizare ascunsă mie…
După câteva zile, furia mi-a trecut şi am început să mă gândesc din nou la tot ce se întâmplase. Atunci când eram mânios, nu voiam să mă
gândesc sub nici o formă la extratereştri. Apoi, într-o zi, mi-am dat seama că exista posibilitatea să am un implant. Poate chiar două. Era doar
un gând.
Pe interiorul antebraţului stâng am o umflătură aspră, imediat sub piele. Îmi aduc aminte că am observat-o într-o dimineaţă, la 20 de ani. Ştiu
că mi-am spus: „Hei! Ce caută asta aici?”. La început, am crezut că e un coş şi am încercat să-l strâng, dar nu am reuşit niciodată. În
următorii 20 de ani, umflătura, culoarea şi locaţia ei au rămas aceleaşi.

Apoi mi-am amintit cum, acum câţiva ani, în timp ce mă scărpinam la ceafă, am dat peste o altă mică umflătură în spatele urechii, lângă osul
temporal. Din nou, am crezut că e un coş şi am încercat să-l storc. Din nou, fără rezultat. Pe parcursul ultimelor luni, am început să simt dureri
intense ale muşchilor din zona umflăturii.
Realizând că exista posibilitatea să am două implanturi, am început să mă supăr. Una e să fii răpit în mijlocul nopţii pentru o oră sau două, dar
e cu totul nefast să fi monitorizat 24 de ore pe zi. E ca şi cum ai fi violat şi ar trebui să trăieşti zilnic cu urma violatorului pe corp.
E amuzant, totuşi, că nu sunt sigur că vreau să scap de implanturi. Nu ştiu dacă vreau să renunţ la oportunitatea de a fi „foarte special”.
Presupunând că voi avea nevoie ca extratereştrii să-mi salveze viaţa, de unde aveau să ştie că sunt în pericol?
Sunt într-o adevărată dilemă legată de stăpânirea propriei persoane. E foarte important pentru mine a fi propriul meu stăpân, independent şi
sigur pe mine. Cum pot împăca asta cu faptul că permit cuiva să implanteze chestii în mine şi să mă înhaţe fără avertizare sau chiar fără a fi
invitaţi? Nu pot; ceva va trebui cedat.
De ce scriu toate astea? Poate că e o încercare de a trece de la împlinirea nevoii mele de a fi special, de la a fi tatăl unor copii extratereştri la
aceea de a deveni un povestitor scandalos. Am început să visez că spun această poveste în cadrul unor talk-show-uri televizate.
De multe ori, simt că nu fac altceva decât să trec de la o dependenţă la alta. În loc de a face parte dintr-un grup al celor răpiţi, poate că ar
trebui să mă înscriu la alcoolicii anonimi pentru oamenii care simt nevoia de a se îmbăta din sentimentul de specialitate. Poate că o voi
publica. Mă întreb dacă are rost să o împărtăşesc, dacă are destulă importanţă. Cu siguranţă că valoarea lucrării psihologice la care am fost
supus diferă de cea a oricărei alte răpiri despre care am citit.
Mai mult, nu ştiu de nicio altă persoană răpită care să fi încercat să-şi recontacteze în mod conştient răpitorii. Într-un fel, simt că povestea mea
ar putea fi o piesă importantă, asemeni multor altor astfel de piese, în înţelegerea puzzle-ului despre OZN-uri. Scriind aceasta, am un
sentiment puternic şi clar legat de înăsprirea relaţiei mele cu extratereştrii. Mă simt mai apropiat de decizia de a-mi examina implanturile şi a
le îndepărta dacă sunt, într-adevăr, implanturi. Dorinţa de a fi propriul stăpân devine mai puternică decât nevoia de a mă simţi special.

Partea a III-a | OZN-urile şi elita puterii: Cine controlează, de fapt, planeta Pământ?

5/78
Zeii extratereștrii, stăpânii din ceruri
By Comander X
(continuare din partea a II-a)
Pentru a uşura producerea de urmaşi, Sanat Kumara a schimbat polarizarea sexuală a lui Adam, de la bisexual la unisexual. Astfel a fost creată
Eva, care a devenit partenera lui Adam.
Adam şi Eva
Adam şi Eva au fost binecuvântaţi să aibă copii, iar seminţia adamică s-a extins şi a acoperit întregul glob. Noi toţi care ne aflăm pe Pământ,
indiferent de culoare şi de „condiţionarea credinţei”, suntem descendenţi direcţi ai lui Adam şi Eva şi descendenţi indirecţi ai rasei adamice
de pe Venus.
După ce Sanat Kumara şi ajutoarele sale şi-au încheiat truda de a începe o rasă materială a umanităţii pe Pământ, s-au întors din nou pe Venus
şi l-au lăsat pe om să evolueze şi mai mult pe scara vieţii, prin eforturile sale personale şi experienţele revelatoare. A fost normal ca Stăpânii
Gânditori să-l părăsească pe om atunci, deoarece acele fiinţe geniale aparţineau unui lanţ al vieţii complet diferit comparativ cu al nostru.

Adam și Eva, izgonirea din grădina Edenului


Pe măsură ce secolele treceau, oamenii de pe Pământ învăţau multe secrete ale puterii universale, secrete pe care majoritatea oamenilor din
zilele noastre le consideră strict moderne şi „noi” descoperiri ştiinţifice.
REPORT THIS AD
Cu toate acestea, adevărul ascuns este acela că ceea ce noi considerăm ca fiind ceva nou este de fapt „ceva vechi” pentru oamenii din farfurii
ai planetelor locuite din spaţiu.
Aceştia sunt maeştri ai unei „ştiinţe secrete” a universului care este atât de străveche, încât originea i s-a pierdut odată cu trecerea timpului.
Unele dintre adevărurile cunoscute de ei sunt vechi nu de milioane, ci de bilioane şi de trilioane de ani. O mare parte din această cunoaştere a
fost răspândită de la o planetă la alta, cum ar fi „formula” pentru succesul zborului spaţial, a antigravitaţiei, a telekinezei etc. Nu există nimic
nou sub soare, deşi ştiinţa modernă doreşte ca lucrurile să stea altfel.
Pe măsură ce IQ-ul omului a crescut, civilizaţii minunate precum cele ale Atlantidei, Lemuriei şi Mu au fost create, dar de fiecare dată s-au
destrămat sau au fost în special distruse prin folosirea greşită a propriilor lor mari puteri. Pe lângă calamităţile rezultate de pe urma stupidităţii
omeneşti, natura s-a revoltat, la rândul ei, de multe ori. Au avut loc cataclisme planetare majore, din cauza unei schimbări bruşte a polilor
Pământului.
Marele potop a fost unul dintre acestea. Este important, deoarece face parte din întreaga poveste uimitoare a farfuriilor zburătoare, a
extratereştrilor, a identităţii acestora şi a desluşirii scopului lor, ce pare a fi „misterios”.
Pe timpul lui Noe, Pământul şi-a schimbat polii. Deodată, un Val imens, monstruos, a trecut peste toate zonele populate ale lumii de atunci,
distrugând aproape toate fiinţele vii. Toate înregistrările antice minunate, manuscrisele, secretele etc. au fost pierdute de umanitate, iar omul a
fost forţat să ia de la capăt urcuşul său lung către Lumină. Am spus că totul a fost pierdut? Nu chiar totul. Nu trebuie să uităm fabuloasa
„Biblie în Piatră”, Marea Piramidă a Egiptului! Să vedem acum în cel fel „se leagă” Marea Piramidă în context.
Cu puţin timp înainte de Potopul din vremea lui Noe, Cei din Farfurii şi-au dat seama că un astfel de dezastru era iminent. Şi-au dat seama,
prin observaţiile lor făcute din spaţiu, că Pământul era pe cale să îşi schimbe poziția. În acel puţin timp rămas înainte ca „schimbarea” să se
producă, Cei din Farfurii, venusienii, au acţionat pozitiv în numele bunăstării prezente şi viitoare a umanităţii.
Stăpânii de pe Venus s-au hotărât să construiască un „altar al Domnului în mijlocul tărâmului egiptean şi o coloană la graniţă, tot în numele
Domnului. Şi va fi un semn ce va sta drept mărturie a Domnului Tuturor pe pământul din Egipt”. Isaia 19:19-20.
Fără îndoială cunoaşteţi faptul că Marea Piramidă a fost proiectată de fiinţe extraordinar de inteligente. Cunoştinţele perfecte de astronomie
dezvăluite de piramidă au fost cele „originale” deţinute de Maeştrii Spaţiului şi ai Timpului, stăpânii planetei Venus!

6/78
Arca lui Noe – imagine tematică
REPORT THIS AD
Învăţămintele interne dezvăluie că Stăpânul Gânditorilor l-a instruit pe unul dintre cei mai înţelepţi muritori de pe Pământ, regele Thoth,
dezvăluindu-i cum să construiască întregul edificiu.
Thoth era un mare mistic şi coopera în totalitate cu venusienii, pentru că înţelesese cele cinci scopuri vitale pe care avea să le împlinească
ridicarea Marii Piramide:
1. Să păstreze Cunoştinţele Secrete pe Pământ.
2. Să prevestească viitorul pământenilor.
3. Să servească drept Templu al Adevărului Mistic.
4. Să fie un SEMN sau un reper pentru navele spaţiale.
5. Să fie MĂRTURIE a Domnului Tuturor.
După cum ştiţi, au fost folosite anumite principii de construire ce sunt încă minuni ale lumii chiar şi în zilele noastre. De exemplu, pietrele au
fost cuplate atât de precis în cadrul piramidei, încât, în prezent, abia poţi introduce o cartelă telefonică între ele.

Templul Mistic al Adevărului


„Domnul Tuturor” se referă la acea fiinţă foarte evoluată şi măreaţă, Iisus Hristos, al cărui regat aparţinea unei „alte lumi” (de pe altă lume),
o planetă din sistemul nostru solar care este mult mai avansată decât a noastră în ceea ce priveşte dezvăluirea spirituală.
Acest suflet extrem de spiritual s-a născut pe Pământ şi a devenit un Învăţător nemaipomenit al Luminii şi Iubirii.
Aşadar a fost construită piramida, iar cunoştinţele străvechi au fost ascunse în pereţii săi de piatră pentru a persista peste veacuri. Noe, un
căutător sincer al Luminii spirituale, a fost contactat de Oamenii din Farfurii şi a fost avertizat cu privire la schimbarea planetară ce avea să-i
distrugă pe Oamenii Planetei Trei (Pământ). Aşa că Noe a construit o arcă, după cum a fost sfătuit.
Apoi Pământul s-a cutremurat groaznic!
Iar oceanele au vuit peste pământ, inundând toate zonele populate…
„Iar apele au triumfat cu măreţie pe Pământ; şi toate colinele înalte, ce se aflau sub cerul întins, au fost acoperite. Apa a crescut cu
cincisprezece coţi; iar munții au fost înghiţiţi. Şi toată suflarea de pe Pământ s-a stins, atât a orătăniilor, cât şi a vitelor, a jivinelor şi a
fiecărei vieţuitoare de pe Pământ, şi toți oamenii. Toate fiinţele ce inspirau suflarea vieţii, toate lucrurile de pe uscat, au încetat să mai
trăiască”, Facerea 7:19.
Noe şi puţinii săi discipoli credincioşi au fost, desigur, cruţaţi pentru ca rasa să poată dăinui, precum a plănuit Stăpânul Gânditorilor. Şi astfel
a continuat până în zilele noastre. Un singur lucru este greşit. Unii dintre noi, pământenii, prea mulţi dintre noi de fapt, au refuzat să-şi
dezvolte partea spirituală a vieţii, precum am evoluat în părţile mentale, tehnice şi materiale ale vieţii. Cât de deplorabil! Ne-a fost spus în
repetate rânduri: „Cu toate putinţele voastre de a căpăta, căpătaţi înţelegerea!”.
Trebuie să încetăm să ne mai înăbuşim înţelepciunea spirituală. Trebuie să nu permitem ca aceasta să fie sufocată de atenţia risipită pe
probleme ce NU au legătură cu Spiritul. Doar adevărata RAZĂ-DE-IUBIRE (pe care ne-au desluşit-o Marii Învăţători acum 2.000 de ani)
poate anula efectul îngrozitoarei RAZE-LETALE cu care „se joacă” omul.
REPORT THIS AD
Acest „Cunoscător” dinăuntrul nostru este revelatorul întregii înţelepciuni adevărate şi poate fi contactat prin păstrarea atenţiei asupra
Măreţului Sine Autentic sau asupra Prezenţei-Dumnezeieşti din sufletele noastre. Doar prin devotamentul acordat acestui centru spiritual
dinăuntrul vostru îşi va revela „Cunoscătorul” adevărata înţelepciune. Cei mai înţelepţi oameni care au trăit pe acest pământ şi-au căpătat
judecata astfel!
Atunci când reptilienii năpădeau Pământul
Dacă putem afirma că Michael X a greşit în timp ce folosea cei mai eleganţi termeni pentru a defini originea secretă a umanităţii, atunci acest
7/78
lucru se datorează faptului că reuşeşte să creeze o imagine atât de pozitivă a planetei noastre şi a sistemului nostru solar, pe care suntem doar
rezidenţi printre multe trilioane de ocupanţi. Să nu uităm că mai există şi o parte mult mai sinistră şi foarte negativă a originii noastre istorice
de care au vorbit, în paginile anterioare, Wilbert Smith şi Yahshua ben Yahweh.

Rasa reptiliană – imagine tematică


Această istorie ascunsă a Pământului include şi existenţa unei societăţi secrete, cunoscută drept rasa reptilienilor, care a coexistat cu
umanitatea încă de la formarea planetei noastre. Legenda spune că aceste fiinţe au ajuns aici de pe Venus şi au ocupat suprafaţa Pământului
pentru o perioadă scurtă, dar l-au abandonat din pricina condiţiilor nu prea favorabile pentru ele. Acestea aveau dimensiuni mari, corpuri
solzoase, ochi ca de broască şi erau avansate din punct de vedere mental, deşi nu evoluaseră moral şi spiritual şi se spune că erau extrem de
crude şi de rele. Pentru a supravieţui pe planeta noastră, s-au stabilit în cele din urmă în interiorul lumii noastre, unde au construit oraşe mari
şi au luat în posesie un sistem de tunele existent, construit de cei care au scăpat din Atlantida, când această civilizaţie s-a năruit.
Lectorul şi filozoful Riley Crabb a petrecut mulţi ani răsfoind prin texte antice în încercarea de a găsi referinţe la adresa acestor fiinţe
şerpuitoare şi a descoperit nişte lucruri interesante. Dl. Crabb spune:
„Dacă a stăpânit planeta noastră în urmă cu mii de ani, ar fi lăsat vreo urmă a prezenţei sale. O găsim în legendele şi miturile despre şerpi
ale tuturor popoarelor. Dar Şarpele care păşeşte ca un om pare să-şi fi lăsat şi portretul, în piatră, în diverse locuri pe această planetă.”
Cercetătorul Robert Dickhoff oferă un exemplu bun al acestui lucru într-o poză a unei sculpturi în piatră a zeului babilonian Ashur în cartea sa
Agharta ce spune: „o zeitate umanoidă, cu cap de vultur şi aripi, dar în rest ca restul oamenilor.”
În cartea sa Drumul din Cer, George Hunt Williamson compară o poză a uneia dintre statuile mari de piatră pe care a găsit-o pe platoul
Marcahuasi din Peru cu o poză a zeului egiptean Thoueris, aflat în Muzeul din Cairo. Asemănarea este remarcabilă. Capul lui Thoueris are
aceeaşi formă generală ca aceea a lui Ashur de pe această pagină, deşi poate ar părea mai similar capului unui hipopotam ca înfăţişare. De
asemenea, Thoueris este burtos şi dezbrăcat şi nu are aripi sau solzi.
Scriitorul relativ misterios care preferă să fie cunoscut doar sub numele de „Branton” a scris foarte mult despre acest subiect. Monografia sa
secretă, intitulată Adevărul despre Rasa reptilienilor şi Originea Subterană a OZN-urilor, oferă o adevărată lovitură straşnică şi ar trebui să
servească, spune el, drept un manual de „utilizare pentru membri ai «Rezistenţei Umane», ca un ghid despre strategia extraterestră!”
REPORT THIS AD
În volumul său, Branton se foloseşte de numeroase surse pentru a dezvălui motivele şi cauzele rasei reptilienilor. Câteva dintre cele mai bune
citate ale descoperirilor sale sunt reproduse în cele ce urmează:
Oameni creaţi?
Cu ceva timp în urmă, un scriitor numit Robin Collyns a sugerat într-un articol că rasa reptilienilor a avut o influenţă majoră de-a lungul
istoriei. Collyns era de părere că rasa reptilienilor l-a creat pe om şi l-a aşezat aici, pe această planetă.
“… Vechile legende sumeriene, babiloniene, egiptene şi greceşti fac referire la deităţi asemănătoare «şerpilor», despre care se crede că au
locuit odată în «infern»“. În acest context, grădina raiului capătă o valoare şi o semnificaţie suplimentare, posibil de o importanţă supremă.
Legendele curate din Australia şi din insulele Pacificului oferă referinţe nenumărate în legătură cu deităţile/fiinţele asemănătoare şerpilor,
care erau asociate în Antichitate cu enigma creaţiei în acea zonă. (Notă: De fapt, există relatări despre peşteri australiene, mai ales din
zonele Black Mountain, North Queensland şi Nullarbor din sudul Australiei, care au fost locul a numeroase dispariţii. De asemenea, există
poveşti despre tuneluri antice, aflate sub insulele polineziene şi cunoscute doar de «kahunase» sau de «vraci», în care se presupune că
sălăşluiesc fiinţe neomeneşti. Simbolul şarpelui în spirală este întâlnit în întregul Pacific şi este universal asociat cu enigma creaţiei).
Din cele mai vechi timpuri, simbolul şarpelui se poate întâlni în multe părţi ale lumii, dar indubitabil, cea mai fascinantă portretizare este un
detaliu de pe un papirus magic egiptean, expus la British Museum, înfăţişând un şarpe cuprins într-un disc ce emite raze. Cea mai neobişnuită
formă a simbolului şarpelui este o spirală reprezentând un şarpe încolăcit; acest simbol a fost descoperit ca petroglifă şi sub alte forme
pictoriale în Marea Britanie, Grecia, Malta şi Egipt, ca model de olărit în New Mexico, ca desene terestre pe Platoul Nazca, Peru, şi pe toate
insulele Pacificului” (Notă: Aproape fiecare locaţie menţionată aici s-a confruntat cu o activitate subterană intensă).
Collins încheie:
„… Legendele aborigene indică faptul că fiinţele asemeni şerpilor nu se fereau de război, iar o paralelă identică acesteia este menţionată, de
asemenea, în legendele hinduse despre poporul Naga, fiinţe sub formă de şarpe care proveneau din una din cele şapte lumi (Notă: «infernul»
din Patala este considerat de hinduşi ca fiind cuibul fiinţelor asemenea şerpilor, care se spune că conţine şapte niveluri, aflate sub întreaga
8/78
regiune a Hindustanului sau a Orientului Îndepărtat). Legendele aborigene (spun că) fiinţele asemeni reptilienilor au purtat multe războaie
în jurul regiunii Ayers Rock, iar şanţurile verticale de aici servesc drept mărturie a acestor războaie”.
În cartea Slujirea şarpelui, reverendul John Bathurst Deane a făcut următoarele declaraţii: “… Unul dintre (cei) cinci constructori ai Tebei
era botezat după zeul-şarpe al fenicienilor, OFHION… Primul altar ridicat de ciclopi la Atena îi era dedicat lui «Ops/zeitatea reptiliană»…
Slujirea simbolică a şarpelui era atât de obişnuită în Grecia, încât Justin Martyr îi acuză pe greci de introducerea acestuia între misterele
tuturor zeităţilor lor. Se spune că chinezii sunt superstiţioşi în alegerea unui teren pe care să construiască un sălaş sau un mormânt:
conferindu-l capetelor, cozilor şi labelor diverşilor dragoni ce trăiesc sub pământul nostru”.
Dl Bathurst mai spune că hierogramele sau descrierile unui cerc (reprezentând soarele) cu aripi şi şerpi ieşind din acesta sunt caracteristici
predominante „în hieroglifele persane, egiptene şi mexicane. În China, Hindustan, Grecia, Italia şi Asia Mică, acest simbol este reprezentat
mai clar, dar mai rar şi a fost descoperit până şi în Marea Britanie” (Slujirea şarpelui urmărită în întreaga lume, de Rev. John Bathurst
Deane, Londra, J.G. & F. Rivington, 1833).

Partea a IV-a | OZN-urile şi elita puterii: Cine controlează, de fapt, planeta Pământ?

(continuare din partea a III-a)

În cartea sa Reptile veninoase (Charles Ceaibrer Sons, N.Y., 1969), autorul Sherman A. Minton Jr., un expert în biologia reptiliană şi
amfibiană, dezvăluie anumite date ştiinţifice ciudate în legătură cu reptilele. Aceste date includ următoarele:

1. Toate reptilele au solzi ;


2. Toate au sânge rece ;
3. Toate depun ouă ;
4. Toate reptilele cu membre bine dezvoltate au degete cu gheare ;
5. Există șopârle cu corpuri lungite, ca de șarpe, un fel de „verigă lipsă” între șopârle și șerpi ;
6. Dovada modernă (științifică) indică faptul că toți șerpii din vremea noastră au posedat odată (în trecutul ancestral, îndepărtat)
membre care s-au atrofiat din cauza nefolosirii, poate din cauză că au devenit creaturi acvatice sau semi-acvatice (Notă: Întâmplător,
şerpii sunt atât creaturi de apă, cât şi de uscat şi pot străbate orice mediu. Eu, personal, am văzut şerpi înotând prin râuri, în trecut.
Nu doar Sfânta Scriptură, dar şi dovezile ştiinţifice arată că şerpii au avut la un moment dat, în trecut, membre);
7. Reptilele cu „membre dezvoltate” trăiesc de obicei sub pământ.

În Reptile veninoase se mai spune astfel: “… Cobrele (conform legendei) sunt descendente ale poporului Naga, zeii-reptilieni ai Bharatului,
sau vechea Indie. Slujirea acestora a fost datată în vremurile dravidiene preistorice, înainte de invazia ariană asupra subcontinentului,
aproximativ în anul 1600 î.Hr. Puterea poporului Naga de a cauza vătămări corporale disproporţionate sau moarte aproape instantanee este
explicată în Vedele hinduse ca o paralelă la energia creatoare sau cea a focului”.

REPORT THIS AD

Cartea continuă prin relatarea faptului că poporul naga a apărut, se spune, la naşterea lui Guatama Siddharta, care mai târziu a devenit
„Buddha”.

Observaţi faptul că „Şarpele” a jucat, de asemenea, un rol important în legendele formate în jurul unei alte figuri religioase hinduse, şi anume
„Krişna”. Străvechea „fântână” Sheshna din Benares, India, se spune că ar fi locul tradiţional unde a fost scris ghidul clasic al învăţăceilor
yoghini, Aforismele lui Patanjali despre yoga.

Această „fântână” se spune că ar fi o intrare într-unul din sălaşurile subpământene ale nagaşilor. Slujitorii „Mielului” propovăduiesc faptul că
toţi oamenii sunt egali SUB Dumnezeu, în timp ce „Şarpele”, sau „Bestia”, proclamă că anumiţi oameni sunt mai «sfinţi» (zei) decât alţii, de
aici rezultând atrocităţi îngrozitoare.

Observaţi că acelaşi model al înşelăciunii pe care îl întâlnim în această situaţie este, în aparenţă, asemănător cu cel ce a fost folosit împotriva
Evei, după cum se notează în capitolul 3 al Facerii. Satana i-a inspirat pe aceşti hinduşi derutaţi (urmaşi ai Evei) prin doctrinele hulitoare
bazate pe minciuna „Voi toţi veţi fi precum zeii”, învăţătură aflată la baza yoga; şi anume, că prin captarea aşa-numitei „forţe universale”, sau
„forţa şarpelui (Kundalini)”, se pot obţine puteri supranaturale şi astfel să devii un „zeu”.

O astfel de practică ocultă a fost folosită de Adolf Hitler şi de ocultiştii teozofici, rosicrucieni, iezuiţi etc. care îl înconjurau, dar în loc să
capteze „forţa universală” mitică, ei s-au îndeletnicit cu puteri demonice, ce se ascundeau în spatele faţadei amăgitoare a acestei „forţe”
panteistice. Cum se pot explica altfel atrocităţiile îngrozitoare comise de nazişti în cel de-al Doilea Război Mondial? S-ar putea să existe
indicii ale faptului că societăţiile oculte ale lui Hitler erau în legătură cu acest popor al şarpelui.

Printre acestea ar fi faptul că Hitler însuşi citise cartea Rasa care vine, scrisă de marele maestru rosicrucian Bulwer Lytton, care descrie o rasă
subterană ce a captat o presupusă forţă numită „vril”, identică „forţa şarpelui (Kundalini)”. Apoi, Hitler a organizat numeroase expediţii
9/78
secrete în vederea explorării minelor şi peşterilor din diverse părţi ale lumii. Un cult straniu de călugări ocultişti tibetani a fost descoperit sub
anumite ruine ale bombardamentelor din Berlin, la sfârşitul războiului, aceştia fiind ucişi de explozii.

Au existat zvonuri potrivit cărora călugării din munţii Himalaya (sub care se spune că există una dintre cele mai mari concentraţii de nagaşi
sau membri ai rasei reptilienilor) lucrau în secret alături de Hitler pentru a crea o religie demonică mondială.

În cartea Reptile veninoase se mai spune şi că, în prezent, fântâna Sheshna poate fi văzută în Benares, India, şi, potrivit lui Minton, „are 40
de trepte ce coboară într-o adâncitură circulară şi care duc apoi la o uşă de piatră în care sunt sculptate cobre. Se spune că aceasta este
intrarea în PATALA, iadul reptilian” (lumea subterană).

Fântâna Sheshna

REPORT THIS AD

Este ciudat faptul că cel mai important centru al misticismului din Tibet este un templu uriaş numit PATALA, zvonindu-se de ani de zile că ar
fi construit deasupra unor peşteri şi tuneluri de origine străveche. Ocultiştii budişti precum Robert Dickhoff şi alţii au susţinut că sub Asia
Centrală există un tărâm subteran antic, cunoscut sub numele de „Agharta”, din pricina căruia s-au luptat fiinţe subterane omeneşti şi
reptiliene pentru a stăpâni oraşului antic, care pare să fi fost construit în timpuri predeluviene.

Mai există două alte cărţi, scrise de călători din acea regiune, care descriu acest tărâm subteran; acestea sunt Bestii, oameni şi zei, scrisă de
Ferdinand Ossendowski, şi Shambhala, de Nicholas Roerich. Părerea mea despre aceste scrieri este că, deşi descriu numeroase relatări ale
popoarelor de la suprafaţă, ce au migrat în timpuri străvechi în această lume subterană şi acum locuiesc acolo, folosind o formă avansată de
tehnologie, multe dintre acestea sunt umbrite de confuzia şi dezinformarea ce însoţesc adeseori implicarea ocultistă de care dau dovadă, cu
siguranţă, mulţi din aceste regiuni.

OZN-uri, fiinţe gray şi şerpi


În cartea sa Pe ţărmurile unor lumi nesfârşite, Andrew Tomas oferă nişte informaţii mai recente privind „nagaşii” sau „poporul reptilienilor”.
Dl Tomas l-a intervievat pe Nicholas Roerich în cartea lui, care a arătat că „poporul reptilienilor” şi fenomenul „OZN” erau chestiuni strâns
legate una de cealaltă. De asemenea, Tomas a introdus relatarea unui tibetan, care se presupune că s-a întâlnit cu „nagaşii” faţă în faţă. Acesta
susţinea că fac parte din poporul reptilienilor sau că erau fiinţe reptiliene sub formă umanoidă, care trăiau în peşteri, sub pământ. Sursa afirma
că nagaşii deţin o bază importantă sau un adăpost aflat sub munţii adiacenţi lacului Manosowar din Tibet, format din încăperi la fel de mari şi
de complexe ca “Taj Mahal-ul”, dacă nu şi mai şi.

Câteva legende hinduse susţin, de asemenea, că nagaşii se pot deghiza câteodată, folosind forme aproape omeneşti, uneori fiind dificil de a le
aprecia sau desluşi caracteristicile reptiliene, deşi ochii acestora şi chiar respiraţia ar putea, din când în când, să îi demaşte. Cu câţiva ani în
urmă, postul de televiziune NBC a produs un miniserial intitulat V (Vizitatorii) ce înfăţişa fiinţe asemeni oamenilor, care veneau pe Pământ
deghizate ca „fraţi din spaţiu”, cu intenţia de a-l salva pe om de la distrugere, asta doar până când unii oameni au descoperit că aceşti
“cameleoni” erau de fapt de provenienţă reptiliană şi se aflau aici pentru a ne cuceri.

Secvență din serialul V (Visitors)

10/78
Dar toate acestea sunt din domeniul ştiinţifico-fantasticului, nu-i aşa? În realitate, acest concept nu este deloc recent, ci datează de pe vremea
povestirilor din întreaga istorie hindusă privitoare la această rasă reptiliană subterană, cu puteri supranaturale. De fapt (cititorii pot accepta
asta sau pot să nu o ia în seamă, după bunul lor plac), un prieten de-al meu care investighează de câţiva ani atât fenomenele aeriene, cât şi
cele subterane, şi mai ales conexiunea „reptiliană” atribuită ambelor fenomene mi-a spus cam în perioada în care acest serial avea să apară că
lucrase cu nişte prieteni în Hollywood la producţia unui film care, deşi era fictiv, se baza pe relatări concrete ce au fost descoperite prin
cercetarea în care a fost implicat acesta alături de alţii.

Acest tip mi-a spus că un “spion” din cadrul NBC a văzut scenariul înainte ca prietenii săi de la Hollywood să poată strânge fondurile şi toate
celelalte necesare pentru a produce acest film. NBC deja rescrisese scenariul, a produs şi a transmis miniserialul V, care a fost vizionat în
toată ţara. Astfel este natura competitivă care-pe-care a Hollywoodului. Acum, cititorul va trebui să aprecieze de unul singur cum stau
lucrurile. Mi-a spus sursa mea adevărul? Sunt sigur că da. Dar vreau să subliniez aici faptul că astfel de entităţi “cameleonice” chiar au fost
descrise.

REPORT THIS AD

John Lear a dezvăluit într-o scrisoare către cercetătorul „Jason Bishop” (pseudonim folosit la cererea sa), datată 6 octombrie 1990, că o sursă
de-a lui (un agent de pază care lucra în tunelurile de sub Terenul de Testare Nevada) l-a informat că printre diferitele tipuri de creaturi
reptiliene, dintre care cinci au fost menţionate, ce se pare că au fost văzute în peşterile întretăiate de mare adâncime, se află una care s-a spus
că ar fi foarte asemănătoare celor din miniserialul V (care la rândul său, după cum am spus, a fost la început inspirat de cercetări şi descoperiri
concrete).

Lear, Cooper şi mulţi alţii susţin că există o legătură între lacurile Dulce şi Groom printr-o instalaţie aflată sub Page, Arizona (Notă: O sursă a
susţinut că, atunci când se construia barajul Hoover din apropiere de Las Vegas, muncitorii au dat peste peşteri imense în timp ce foloseau
explozibil. Ar putea barajul canionului Page-Glen să fie de asemenea legat de peşteri enorme care să conţină o „bază” alimentată
hidroelectric?). Dar acest lucru poate fi important mai ales când ne gândim că fiinţe de o natură oarecum asemănătoare au fost semnalate în
Dulce, New Mexico.

Rasa reptilienilor ţinută sub observaţie


O publicaţie rară şi foarte dificil de găsit, ce circula la sfârşitul anilor ’40, era „Manuscrisul Hefferlin”. Alcătuită din o sută sau mai multe
pagini, redactate cu un singur spaţiu între rânduri, monografia era distribuită mai ales de către “credincioşi” care tipăreau câte cinci cópii
deodată şi le împărţeau prietenilor şi asociaţilor.

Altar pentru ofrande al folosit în prezent de urmașii poporului naga

Pe parcursul unei perioade de timp, grupul din California, cunoscut sub numele de Fundaţia de Cercetare a Ştiinţelor de Frontieră
(Borderland Sciences Research Associates – BSRA), a retipărit unele dintre cele mai interesante pasaje din Manuscrisul Hefferlin, mai ales pe
cele referitoare la o societate subterană vastă şi structura acesteia.

Hefferlinii, s-a spus, erau o echipă formată dintr-un soţ şi o soţie care făcuseră parte din Marină şi care aveau cunoştinţă despre existenţa unei
civilizaţii subterane stratificate probabil de când realizau expediţii personale sub pământ.

11/78
În ceea ce priveşte realitatea rasei reptilienilor, soţii Hefferlin au făcut diverse declaraţii după ce se pare că au observat ei înşişi aceste reptile
gigantice, dintre care unele au fost ţinute sub observaţie dintr-un motiv necunoscut (poate pentru a le reînsufleţi la un moment dat cu scopul
conducerii unui atac decisiv asupra locuitorilor de la suprafaţă).

Soţii Hefferlin au relatat cele văzute astfel:

„În coridorul de la intrarea primului nivel din Templu (Rainbow City, Antarctica), aproape de capătul din spate, sunt trei stâlpi înalţi ce
susţin plafonul din acest loc. Aproape exact în spatele acestor stâlpi şi pe peretele din capătul coridorului se găsesc imagini înfăţişând trei
fiinţe, doi bărbaţi de fiecare parte a unei siluete feminine. Aceste imagini par a reprezenta feţe şi siluete umane; dar nu lipseşte nici influenţa
reptiliană, ca şi cum ar reprezenta o îmbinare subtilă a celor două fizionomii.

Exact sub această zonă, la primul şi la al doilea nivel, există camere plasate central faţă de subsolul Templului, iar sub aceste încăperi sunt
nivelurile trei şi patru ale unui sector. Acest sector, de la primul la cel de-al cincilea nivel inclusiv, a fost sigilat ermetic de structura
superioară, cât şi de restul nivelurilor de la subsolul Templului.

În această încăpere superioară au fost găsite trei corpuri umanoid-reptiliene în containere transparente verticale, iar în spatele acestora
erau încă trei de acelaşi fel, fiind evident soţi ai celorlalţi trei. Primii trei erau originalele celor trei imagini reprezentate mai sus, pe peretele
din capătul coridorului. În zona nivelului secundar, chiar sub această încăpere, au fost descoperite multe corpuri umanoid- reptiliene
asemănătoare, iar în zona de sub acest nivel, numărul trei şi patru, se aflau întinse numeroase astfel de tipuri de corpuri, plasate pe paturi
suprapuse, cu patru niveluri. La nivelul cinci erau animale şi vegetaţie.

Acest sector izolat conţinea un gaz precum ceaţa, pentru a păstra toate formele de viaţă pe care le conţinea zona într-o stare de însufleţire
suspendată sau de repaus de conservare. Oamenii noştri de ştiinţă au depus eforturi de cercetare pentru a descoperi că aceste corpuri
umanoid-reptiliene erau recipiente robotice reconstruite, realizate din substanţa cărnii corpurilor originale, care fuseseră mai demult corpuri
de şerpi cu braţe. Tipurile de animale şi de vegetaţie erau unele de neîntâlnit pe această planetă. Nu aparţin Pământului!

În locuinţa omului conducător aflat la al cincilea nivel aflat deasupra pământului, bine ascunsă în peretele camerei de zi a apartamentului
este o cameră mică, precum o debara. Printre un sortiment de bobine de forme ciudate şi alte aparate stranii, ascunse în pereţi, se întâmplă
lucruri extrem de interesante şi foarte stranii. La un capăt se află un ecran, iar într-o parte a peretelui sunt un panou de control, gradaţii, un
cadran şi o lentilă de cristal colorată în verde. Prin urmărirea manualului de instrucţiuni găsit într-un sertar ascuns al panoului de control,
mecanismul a devenit activ; iar în aceasta a constat cheia majorităţii cercetărilor ce au urmat”.

REPORT THIS AD

Rasa strămoşească a uriaşilor, zeii străvechi de odinioară


„Una dintre descoperirile lui Richard Shaver a fost existenţa unui neam extins de fiinţe care au ocupat această planetă în urmă cu mii şi mii de
ani. Planeta noastră, Pământul, se afla atunci în epoca sa de aur. Aceşti superoameni erau mari savanţi, care au construit sistemul de tuneluri
din interiorul planetei şi l-au umplut cu echipamente electrice şi mecanice nemaipomenite, pe care le-au dezvoltat şi perfecţionat.

Richard Shaver

12/78
De ce nu avem nicio înregistrare a acestei rase măreţe, nici a realizării acesteia aici pe suprafaţa Pământului? Planeta a fost curăţată de marele
potop. Acest cataclism nu a lăsat nicio urmă, cu excepţia celor din peşteri. De asemenea, acest neam măreţ avea milioane de sclavi, probabil
locuitori ai Atlantidei timpurii. Un război atomic total a precedat această catastrofă naturală. Milioane de sclavi s-au retras în peşteri pentru a
se salva, în timp ce stăpânii lor au scăpat, îmbarcându-se pe navele lor spaţiale. Suprafaţa fiind prea radioactivă pentru a menţine viaţa, sclavii
au fost nevoiţi să înveţe să trăiască în peşteri şi ulterior a început să le placă.

Aproape cincizeci de miliarde dintre urmaşii degeneraţi ai acestor locuitori ai Atlantidei încă se află acolo, în acele caverne, conform spuselor
lui Shaver. Acesta este un număr incredibil de mare. Acesta a mai susţinut că există mai mult spaţiu de trai în caverne decât cel de aici, de la
suprafaţă. Nu pot să cred aşa ceva; deşi fără să fi văzut aşa ceva cu ochii mei, nu pot să neg această posibilitate. Shaver spune că o mare parte
din echipamentul aflat în caverne se află încă într-o bună stare de funcţionare. Nu ştiu cum poate fi acest lucru adevărat după mii de ani de
neutilizare.

Fiinţele umane degenerate nu pot fi buni mecanici; cu toate acestea, Shaver susţine că multe dintre problemele noastre, întâmpinate aici, la
suprafaţa pământului, sunt cauzate de echipamentul electronic abandonat al zeilor strămoşeşti. Printre altele, aceştia au lăsat maşini de
proiectare a gândurilor, încă în stare de funcţionare şi în continuare folosite de cei abandonaţi, în vederea proiectării de gânduri răutăcioase,
creatoare de probleme, în minţile locuitorilor nebănuitori de la suprafaţă.

Membrii poporului dero


Există fiinţe rele şi fiinţe bune în caverne, la fel cum avem noi aici la suprafaţă. Cei răi sunt denumiţi Dero, o prescurtare a cuvântului
abandondero. În lumea cavernelor, Răul pare să învingă neîncetat binele. Acest fapt nu diferă prea mult de situaţia de la suprafaţă, nu-i aşa?
Atât timp cât situaţia va sta astfel, niciun secret sau vreun echipament lăsate de strămoşi nu vor ajunge vreodată la suprafaţă şi nu ne vor
aduce vreun beneficiu.

Cum arată aceste fiinţe umane degenerate? Shaver spune că arată ca şi trolii descrişi în romanul scris de Peer Gynt şi Sigrid Undset, Kristin
Lavransdatter. Putem adăuga şi nibelungii, popularizaţi în operele lui Wagner, şi menehunii din mitologia hawaiană. Legende legate de
„oameni mici” diformi se pot găsi peste tot în lume.

Shaver susţine că aceşti membri ai poporului dero sunt spiritele din spatele oracolelor din temple. De asemenea, sunt destinatarii şi devoratorii
ofrandelor lăsate în altarele templelor. Ei sunt păstrătorii averilor şi ai darurilor zeilor în caverne. Să dovedeşti aşa ceva este aproape
imposibil.

Un oraș abandonat al populației Dero (Georgia)

REPORT THIS AD

Shaver despre farfuriile zburătoare


Acesta susţine că există trei tipuri de farfurii zburătoare: cele care vin din spaţiu, cele care vin din interiorul planetei la intrările în caverne şi
cele care sunt proiecţii iluzorii. Shaver susţine că cele din a treia categorie sunt doar imagini de diversiune proiectate pe cer de către maşinile
cu raze din caverne. Acestea ne fac să privim într-o direcţie, în timp ce altceva se petrece pe cer, ceva ce nu vor ei să vedem.

Degeneraţii care locuiesc în caverne nu construiesc farfurii. Ei doar manevrează maşini de zburat antice, construite iniţial şi lăsate acolo de
către rasa strămoşească, ce se află încă într-o stare bună pentru zbor. Aceşti gardieni autoproclamaţi ai comorilor din caverne stau şi aşteaptă
sosirea piraţilor spaţiali, sau a vizitatorilor, iar apoi ţâşnesc într-o urmărie aprinsă, cauzând astfel bătălii aeriene. Câteodată există martori ai
acestor evenimente, muritori de rând care se târăsc pe suprafaţa pământului şi care privesc cuprinşi de o teamă a necunoscutului. Câteodată
există şi victime în rândul nostru.

În secolul al XIX-lea a avut loc una dintre aceste bătălii deasupra zonei Sawmill Run, Pennsylvania. Două nave spaţiale camuflate în nori s-au
ciocnit acolo în cer şi au stârnit o furtună nimicitoare şi o rupere de nori ce s-au revărsat asupra oraşului de dedesubt. Cincizeci de oameni s-
au înecat. Unii dintre aceşti vizitatori aerieni nu iau în considerare bunăstarea noastră, precum nici noi nu facem asta pe timp de război.

13/78
Richard Shaver spune că pe hărţile vizitatorilor care vin aici din alte părţi ale universului planeta Pământ este etichetată drept „Marele
Cavou”. Solul de sub picioarele noastre este „depozitul de vechituri uitate”, o mare magazie ce conţine relicve ale trecutului. Este interesant
că majoritatea popoarelor primitive consideră interiorul Pământului ca fiind chiar asta, un depozit de vechituri uitate.

Suntem o proprietate
Shaver a reluat cele spuse de Charles Fort cu ani în urmă: „Suntem o proprietate”. Fiindcă veni vorba, acest rezumat de concluzii ale lui Fort
mi-a fost oferit de către un ofiţer al Aviaţiei din Honolulu acum câţiva ani. Cred că a fost nevoit să îl citească pe Charles Fort ca parte din
instrucţia cu privire la farfuriile zburătoare. În orice caz, acest ofiţer al Aviaţiei mi-a povestit cum l-au convins, până la urmă, cercetările
asupra necunoscutului făcute de Fort, că suntem proprietatea neglijată a unei rase alcătuite din fiinţe care au venit pe această planetă cu
milioane de ani în urmă.

Aceşti vizitatori străvechi erau interesaţi să producă sau să încerce să producă o rasă superioară prin încrucişare selectivă. Reproducerea s-a
dus pe celălalt făgaş. Aceştia au fost dezamăgiţi de rezultat şi au plecat, părăsindu-ne sau mai degrabă i-au părăsit pe strămoşii noştri
îndepărtaţi. Apoi, din când în când, se întorc să culeagă câteva specimene pentru a vedea cum ne descurcăm. Rezultatele sunt încă
dezamăgitoare, aşa că aceştia aruncă specimenele înapoi în ţarc şi decolează din nou!

Fort şi Shaver nu par a fi singurii care au concluzionat că această planetă este un fel de mahala a acestui sistem solar, cu o colecţie aleasă de
paraziţi, leneşi, vagabonzi şi oameni ca mine şi ca tine. Această imagine nu e prea măgulitoare pentru egourile noastre, nu-i aşa?

Dl Shaver e de părere că situaţia noastră este complet iremediabilă. El crede că nu vom obţine niciun secret din peşteri şi că fiinţele de acolo
de jos, fie ele umane sau nu, au atâta putere încât, dacă ar vrea să vină la suprafaţă, pur şi simplu ar prelua controlul şi ne-ar anihila. Shaver
spune că acestea nu fac asta pentru că noi le suntem folositori.

Energia razelor din caverne


Puţinele dovezi pe care le avem par să indice că forţele răului domină lumea cavernelor şi că sunt extrem de atente cu secretul lor. Această
dovadă vine în sprijinul avertizărilor sumbre ale învăţătorilor oculţi alchimişti de la suprafaţă: Lăsaţi lumea cavernelor în pace. Dacă vă
preţuiţi viaţa, sănătatea mintală, nu încercaţi, în niciun caz, să o cercetaţi. Experienţa unuia dintre asociaţii noştri BSRA confirmă previziunile
groaznice ale alchimiştilor.

REPORT THIS AD

Cu ani în urmă, Meade Layne, directorul de pe vremea aceea al Fundaţiei de Cercetare a Ştiinţelor de Frontieră (Borderland Sciences
Research Associates – BSRA), a primit o scrisoare de la Shaver, în care descria cele întâmplate. Încercarea lui Layne de a lua legătura cu
Shaver a fost un eveniment extrem de neplăcut.

„Stăteam întins şi respiram ritmic, în încercarea de a-l contacta pe Shaver cu ajutorul minţii, în primul rând. Întâmplarea a curs repede.
După izbucnirea unei flăcări portocalii, am fost prins de cea mai teribilă forţă psihică pe care am experimentat-o în ultimii ani. Eram
complet conştient şi mă aflam în corpul meu, dar eram paralizat. Auzeam sunete ciudate, dar nu puteam să le localizez sau să le identific. Mă
luptam cu forţa, dar nu puteam să mă eliberez. Aceasta a fost prima dată când am fost prins în încleştarea unei forţe din care nu mă puteam
salva. Dacă această stare există, ar trebui cercetată, dar eu am făcut lucrul acesta pentru ultima dată. Am fost instruit cu pricepere pentru a
şti ce capcane să ocolesc în cercetarea ocultă, dar în acest caz nu mă implic!”.

A continuat să scrie că, dacă soţia sa nu ar fi fost acasă la momentul în care a încercat să îl contacteze pe Shaver, şi-ar fi putut părăsi corpul
sau ar fi murit. Soţia sa, simţind că ceva nu e în regulă, l-a scos din acea stare.

Un alt asociat BSRA, Trevor James, susţine că se află în legătură cu farfuriile. Sceptic în privinţa afirmaţiilor lui Shaver, dar curios în privinţa
acestora, James şi-a întrebat fiinţa de legătură, Ashtar, dacă există popoare subterane şi a fost surprins să primească un răspuns afirmativ! Şi,
de asemenea, o avertizare sumbră!

„În miezul planetei voastre, sălăşluieşte o rasă foarte degenerată, un popor astral, degenerat nu doar din punct de vedere ştiinţific, dar mai
ales din toate sensurile morale pe care le cunoaşteţi şi le înţelegeţi. Sunt capabili să zboare în spaţiu, în cadrul regiunilor astrale, dar sunt
legaţi de pământ. Ei reprezintă forţele lui Eranu, căruia voi îi spuneţi Satana. Aceştia ies la suprafaţă la Polul Sud şi au aliaţi fără principii
morale şi nemiloşi. Vă dau aceste informaţii pentru a fi conştienţi de existenţa lor. Vă poruncesc să nu mai faceţi vreodată cercetări cu
privire la această activitate astrală, spre siguranţa voastră” (din cartea lui Trevor James Constable, Ei trăiesc în ceruri).

Avertismente serioase
Eu cred că trebuie să luăm aceste avertismente foarte în serios. Ameninţarea forţelor răului din lumea subterană este cât se poate de reală. Ar
trebui să fie lăsaţi în pace pentru totdeauna. Cu toate acestea, nu sunt de acord cu Shaver, care spune că aceste forţe ne vor stăpâni. După cum
am spus şi mai înainte, cred că principalul motiv pentru care Richard Shaver are aceste sentimente de deznădejde este ateismul său declarat.
Acest lucru înseamnă că nu are credinţă sau speranţă într-un Creator atotputernic. Nu crede în Dumnezeu. Astfel, el nu găseşte vreun scop
14/78
măreţ, niciun plan de evoluţie pentru omenire, care să tindă către îndeplinirea unei misiuni importante. În el nu arde nicio Flacără a spiritului
care să-l îndrume. Potrivit ultimelor scrisori pe care Shaver le-a trimis, acesta crede acum că poporul dero îl urmăreşte la reşedinţa sa.

E interesant faptul că acelaşi sentiment de deznădejde l-a încercat şi pe H.G. Wells, care a aflat într-un fel de lumea subpământeană devreme
în viaţa sa şi a scris despre aceasta în una dintre primele sale povestiri, Maşina timpului. Wells a scris povestea dramatică în 1895. S-ar putea
să fi auzit de aceasta sau s-ar putea să fi văzut adaptarea fascinantă a lui George Pal a poveştii popoarelor eloi şi morlock în filmul Maşina
timpului (care încă se difuzează noaptea târziu pe canalele TV de filme). În acesta, după cum vă amintiţi, poporul dero din povestea lui Wells,
neamul morlock, ajunge să stăpânească pământul şi să îi transforme în sclavi pe locuitorii de la suprafaţă.

Un al treilea scriitor care a făcut referire la această superioritate finală şi copleşitoare a locuitorilor din caverne este lordul Bulwer-Lytton,
scriitor metafizic al secolului al XIX-lea în Marea Britanie. Citiţi povestea sa Rasa care vine, în care un miner ajunge în lumea cavernelor
printr-un accident, este descoperit şi întreţinut de aceşti oameni, iar apoi se întoarce la suprafaţă. Din nou, locuitorul terestru este impresionat
de puterea acestora şi dramatizează ideea conform căreia locuitorii din caverne vor veni într-un final la suprafaţă şi o vor stăpâni.

REPORT THIS AD

Deoarece această idee este reluată în mod repetat în literatura occidentală, trebuie să existe un adevăr ascuns care să reprezinte inspiraţia
pentru cele imaginate de scriitorul de ficţiune. Nu ştiu cu siguranţă, dar nu mă voi duce în nicio peşteră în încercarea de a infirma acest lucru.

Reclame
REPORT THIS AD

Planeta arhonților

Trăim într-o lume plină de povești. Religiile, politicienii, oamenii de știință, mass-media, toți spun povești. Masele de oameni reacționează
foarte bine la povești. Cu cât povestea e mai bine spusă, cu atât oamenii o cred mai mult, cu cât povestea e mai simplă cu atât nu
trebuie să o dezbatem pentru a o înțelege, cu cât povestea e mai des repetată cu atât e crezută mai mult. Masele de oameni au
nevoie de povești pentru a-și crea realitatea în care trăiesc. Povestitorii au nevoie de povești pentru a ține masele sub control.

Inventatorii religiilor au fost primii povestitori. Iscusiți, tenace, geniali, fără scrupule, și-au îndeplinit scopul de-a lungul mileniilor. Regii
și împărații au făcut pact cu ei pentru a conduce împreună masele. În timp ce societatea se schimbă, se schimbă și povestea.
Sistemul de Control pare că se mulează în funcție de conceptele oamenilor iar Povestitorul știe cum să adapteze povestea pentru a
se alinia ideilor fiecărei epoci.

În timpurile arhaice erau povești care puteau fi asimilate de către oamenii acelor timpuri, în antichitate acestea s-au schimbat pentru a
suplini nevoile oamenilor. În urmă cu două milenii povestitorii știau că trebuie să schimbe povestea pentru a merge mai departe.
Monoteismul a luat locul politeismului și povestea a continuat. În urmă cu vreo trei sute de ani Povestitorul a schimbat oarecum
capitolele narațiunii și a împins cursul poveștii către un alt drum. În scenă intră știința care trebuia, deocamdată, să coexiste cu
religia. Apoi știința a luat modelul religios și a creat o imagine și un început al Universului care putea să susțină și ideea religiei.
Continuă aici…

Cine sunt Arhonții?!

15/78
Fiecare persoană de pe planetă este sleită zilnic de energie vitală de către entități energetice. Suntem portaluri energetice pentru acești
prădători. Oricine încearcă să ne arate adevărata noastră energie este marginalizat, ridiculizat, agresat verbal si fizic, instinctiv, de
către cei din jur.

Nu avem tăria de a conștientiza acest lucru pentru ca nici măcar mintea nu este a noastră. De fapt, așa ne-au cucerit de la bun început – ne-au
dat mintea lor!

Ne-au invadat trupurile energetice, au violat scânteia divină, au manipulat realitatea. Se hrănesc cu vitalitatea noastră prin inducerea anumitor
stări la nivel eteric. Chiar dacă stăm departe de aceste actiuni macabre, tot reușesc să ne altereze realitatea prin inducerea de
gânduri (tu poti să îți opresti gândurile pentru câteva minute?), gânduri care ne fac să consuman energie inutil.

De-a lungul istoriei au avut grijă să realizeze un complex religios amplu si totalitar pe tot întinsul globului. Astfel au reușit să sustragă energie
vitală si prin anumite construcții în care se adunau gloatele de sclavi ignoranți.

Au făcut tot posibilul să rămână ascunși, toate referințele despre ei fiind șterse. Cele câteva referiri le avem de la unii cărturari care au avut
grijă să codeze mesajele pentru a nu fi linșați .

Arhonții – aceste energii conștiente, hiperdimensionale, sunt de origine artificială. Câmpul artificial care este acum în plan pentru a acoperi
planeta – 5G – este parte din planul lor macabru pentru un control absolut. Mai departe se va implemanta conectarea omului cu
mașinile electronice. Asfel vor fi în stare să posede corpul uman la adevarata lui valoare. Acceleratoarele de particule nu fac decât
să deschidă poarta către o invazie masivă.

Distrugerea planetei in mod sistematic are ca scop transformarea locului pentru aceste entități. Natura este ceva ce îi înspăimântă. Viața,
animalele, plantele, oamenii nu sunt decat energii pe care nu le înțeleg. De asta ne vor posedați, de asta vor distrusă planeta și
crearea unui mediu propice lor.

Fragment din cartea – Planeta arhonților –

https://www.facebook.com/planetaarhontilor/

Promo Youtube –

https://www.youtube.com/watch?v=EJAc5lXAtOs&feature=share

Omul arhaic versus omul pre-modern

16/78
Sa facem un mic exercitiu de imaginatie si sa ne aplecam asupra capacitatilor oamenilor arhaici din perspectiva oficiala. Primii oameni
care s-au desprins de regnul animal pot fi considerati oamenii varianta 1.0. De-a lungul sutelor de mii de ani au fost variatii de la o
specie la alta aparand asfel variante de genul 1.2, 1.3, 1.4, s.a.m.d. Ajungand in varful latului trofic si ramanand singura specie de
hominizi de pe planeta putem sa incadram Homo sapiens in varianta 2.0. Timp de aproximativ 200 000 de ani oamenii arhaici,
indiferent din ce specie faceau parte, erau vanatori-culegatori. Toate speciile, incluzand Homo sapiens, cel care s-a raspandit din
Africa de Est in Orientul Mijlociu, Europa, Asia, Australia si America, continuau sa traiasca culegand plante salbatice si vanand
animale salbatice. De ce ai face altceva cand modul tau de viata te hraneste indestulator? Acest model de viata a sustinut structuri
sociale, credinte religioase, aliante politice intre triburi, etc. Si totusi, ceva a intervenit… Totul s-a schimbat in urma cu
aproximativ 12 000 de ani.

Oamenii de stiinta au crezut intitial ca agricultura s-a raspandit dintr-un singur punct – Orientul Mijlociu – in toate partile globului. Astazi
se pun de acord, dupa ce au fost descoperite date certe, ca agricultura a aparut in alte parti ale lumii complet independent. Oamenii
din America centrala au inceput sa cultive plante fara sa stie ca si in Orientul Mijlociu sau in China si Noua Guinee, semenii lor
faceau la fel.

A fost o conexiune de tip camp morfic pe care oamenii moderni nu vor sa o ia in calcul insa nu au nici cea mai mica idee cum sa explice
fenomenul. Revolutia agrara a aparut aproape peste noapte in mai toate locurile in care existau plante si animale care puteau fi
domesticite.

Un salt in evolutie? Au aparut oameni mai inteligenti? Au salvat oamenii timp pentru activitati personale? Nimic mai fals. Versiunea
sapiens 2.1 a intrat in era discrepantei intre semeni, era sclavagismului, a inrobirii. Daca inainte eram in conexiune cu planeta intr-
o relatie de simbioza, dupa revolutia agrara am deschis drumul care parazitismul de care dam dovada azi. Daca inainte comunicam
cu plantele si animalele si le consideram egale, acum am devenit stapani peste ele Am cazut in capcana luxului pentru ca am
muncit de la rasarit la apus fara sa apucam sa ne bucuram de el. Am devenit dependenti de munca, in special munca in folosul
altora. continua aici

Carlos Castaneda – despre zburători

Don Juan spuse, “Acesta este momentul cel mai bun din zi în care să faci ceea ce îți cer să faci. E nevoie de o clipă ca să angajezi atenția
de care ai nevoie ca să faci acest lucru. Nu te opri până ce nu surprinzi umbra întunecată și mișcătoare”. Chiar am văzut o umbră
neagră, mișcătoare, proiectată pe frunzișul copacilor. Fie era o umbră care se mișca înainte și înapoi, fie erau diverse umbre
zburătoare care se mișcau dintr-o parte în alta sau drept în sus, în aer. Mie mi se părea că arată ca niște pești negri și grași, enormi.
Erau ca niște pești-spadă uriași, care zburau prin aer. Vederea lor mă captiva. Apoi, în sfârșit, m-a înspăimântat. S-a făcut prea
întuneric ca să mai văd frunzișul, dar încă mai vedeam umbrele negre, mișcătoare.

“Ce sunt astea, don Juan?” am întrebat.

“[Cu mult timp în urmă, vechii vrăjitori ai Mexicului] au descoperit că avem un tovarăș pe viață”, a spus el cât de clar a putut. “Avem un
răpitor, un animal de pradă venit din adâncurile cosmosului, care a preluat conducerea asupra vieții noastre. Ființele omenești sunt
prizonierii lui. Răpitorul este domnul și stăpânul nostru. Ne-a făcut docili și neajutorați. Dacă vrem să protestăm, ne suprimă
protestul. Dacă vrem să acționăm independent, ne impune să nu o facem.”

După o pauză suficient de lungă încât să pot să îmi revin, l-am întrebat pe don Juan, “Dar de ce vrăjitorii din vechime și toți vrăjitorii de
astăzi, deși văd răpitorii, nu fac nimic în acest sens?”

“Eu și cu tine nu putem să facem nimic”, spuse don Juan cu o voce gravă și tristă. “Tot ce putem noi să facem este să ne disciplinăm până la
punctul la care ei nu mai pot să se atingă de noi.

Cum poți să le ceri semenilor tăi să treacă prin rigorile disciplinei? O să râdă și o să își bată joc de tine, iar cei mai agresivi o să te bată de o
să-ți sune apa în cap… și nu neapărat pentru că nu te cred. În adâncurile fiecărei ființe umane există o cunoaștere ancestrală,
viscerală cu privire la existența răpitorului.” continua aici

Egregori – Campuri morfice – Manipulare

17/78
În anticele lucrări precum Vedele şi apoi în Upanişadele, sunt descrise în forme oarecum alegorice fenomenele de cunoaştere şi
înţelegere colectivă, ceea ce astăzi numim transferul de informaţie telepatică. Chiar în Bhagavad-Gita, aflăm că taina
suprema a întregului univers este cunoaşterea (informaţia) în care ne aflăm scufundaţi ca într-un ocean. Tot ceea ce are
formă, un obiect în trei dimensiuni, o masă, un scaun, o casă, un copac, o priamidă, sau în două dimensiuni cum ar fi o
foaie scrisă, un cuvânt, o literă, un desen, o fotografie etc., sau dincolo de geometrie cum ar fi gândureile, ideile, pulsiunile
emoţionale ca senzaţiile, sentimentele şi dorinţele, degajă informaţie susţinută pe o purtătoare energetică, adică emite unde
de formă care interacţionează şi acţionează asupra omului, în bine sau în rău, pe plan fizic, psihic şi spiritual. Mult mai
târziu, ştiinţa a constatat ca fiecare forma emite o vibraţie specifică, vibraţie ce s-a numit undă de formă, sau câmpul
morfic, ceea ce a condus la ceea ce s-a numit mai târziu teoria morfogenetică.

Egregor – Un egregor este o forma de energie-gand care este formata cand un grup de oameni se aduna in mod constient pentru un
scop comun ; o fiinta psihica emanata de o colectivitate.

Combinanad toate elementele expuse pana acum putem concluziona ca pe planeta noastra se desfasoara evenimente de natura materiala ce
isi au originea intr-o densitate, dimensiune, plan, paralel, subtil, metafizic. O dimensiune foarte diferita de a noastra, o dimensiune
greu accesibila dar care are legaturi destul de stranse cu realitatea materiala in care ne petrecem vietile. Egregorii, campurile
morfice, continuand cu religiile si mai nou cu stiinta oficiala care pune materialul pe primul plan ne fac o imagine de ansamblu a
elementelor care pot sa ne controleze intr-o maniera in care nici nu ne putem imagina. continua aici

Conexiuni extraterestre – partea I

E interesant că, în timp ce ne concentrăm cu toţii pe chestiuni globale precum mediul, sustenabilitatea independentă, războaiele, încălzirea
globală „produsă de om”, terorismul, 11 septembrie, economie, bani, sistemul bancar etc. (toate acestea fiind teme importante,
care trebuie să fie abordate şi analizate), pare să mai existe şi altceva, ceva ce ignorăm total, negăm, ceva de care râdem sau
pentru care încercăm să găsim explicaţii folosind „spiritualitatea” sau psihologia. Oare este posibil ca în spatele Noii Ordini
Mondiale şi a goanei pentru înrobirea lumii să se afle chiar extratereştrii? Celor mai mulţi încă le vine greu să creadă că 11
septembrie a fost o acţiune din interior şi că Al Qaida este la fel de falsă ca şi războiul împotriva terorismului. Dacă populaţia
acestei lumi poate fi deja amăgită atât de uşor şi prin mijloace atât de evidente, oare cum o să treacă vreodată de manipularea şi de
amăgirea venită din partea unor fiinţe de care oamenii nici măcar nu sunt conştienţi şi pe care i-ar putea întâmpina ca pe „fraţii lor
din spaţiu” în viitorul apropiat? Trăim vremuri interesante, într-adevăr… Ce este adevărat şi ce este minciună în lumea OZN-urilor,
extratereştrilor, răpirilor şi a realităţilor hiperdimensionale? continua aic

Conexiuni extraterestre partea a II-a

În fiecare an mai mult de 800.000 de copii sunt dați dispăruți în SUA. În 1980 aproximativ 150.000 de persoane erau declarate dispărute,
acum numărul depășește 900.000, e vorba tot de SUA, pentru că acolo se fac statistici mai amănunțite. Totuși dacă cifrele astea
sunt oficiale, părerea mea e că sunt mult subțiate. Din totalul de 900.000, 50.000 sunt peste 18 ani, jumătate din persoanele
dispărute sunt albe, 30% sunt afro-americani, și 20% sunt latini. Din aproape 700.000 de persoane dispărute raportate în 2010,
peste 530.000 erau sub 18 ani. Statistica ne mai spune că 800.000 de copii vor fi raportați dispăruți în fiecare an în SUA; 40.000 de
copii dispar anual în Brazilia, 50.500 în Canada, 39.000 în Franța, 100.000 în Germania și 45.000 în Mexic, în jur de 230.000 de
copii dispar în Marea Britanie anual, sau un copil la fiecare cinci minute. Potrivit National Crime Information Center, 355.000 de
femei au fost raportate dispărute comparativ cu 337.000 de bărbați. continua aici

Conexiuni extraterestre partea a III-a

Există oameni care au anumite simțuri mai dezvoltate doar pentru că și-au pierdut unul din cele șase simțuri recunoscute oficial. Există și
persoane care prin antrenament au reușit să își extindă capacitatea de percepție a realității înconjurătoare. Aceștia afirmă că ceea ce
vedem noi, lumea materială, este doar o mică parte a întregului. Suntem deci limitați atât din punct de vedere al abilităților dar și în
gândire. De mici copii ni se repetă că doar ceea ce putem atinge sau vedea există iar asta ne afectează înteaga viață. Refuzăm să
credem anumite aspecte tocmai pentru că am fost programați să facem asta. Programați? De către cine? În ce scop? Pare aberant.
Pentru omul obișnuit cu realitatea impusă,da. Este aberant. Pentru oamenii ce au reușit să treacă de aceste praguri,nu. Pentru că
articolul se numește conexiuni extraterestre am să intru și în subiect și am să încerc să conectez ceea ce am prezentat mai sus de
fenomenul OZN. Dacă în vechime demonii, zeii, îngerii, dracii, etc erau imateriali dar puteau să ia și formă materială când doreau
ei, în prezent fenomenul OZN se ocupă doar de latura materială a extratereștrilor. Sunt și excepții. Puține totuși comparativ cu
amploarea pe care a luat-o fenomenul. continua aici

Inteligența malefică ce conduce lumea

18/78
Cetăţenii planetei se pot grupa, în funcţie de cunoştinţele lor asupra modului de funcţionare a sistemului, în diferite categorii. Prima categorie
de cetăţeni, care este cea mai numeroasă, crede cu tărie în faptul că politicienii sunt aceia care conduc ţara lor. Aceşti cetăţeni se
duc la vot cu convingerea sinceră că vor vota politicieni competenţi şi cu caracter integru care vor sluji intereselor poporului lor.
Ei, însă, se miră atunci când observă că politicienii aleşi de ei îi înşeală încontinuu. Pun acest lucru pe seama prostiei politicienilor
sau a caracterului lor. De aceea aceşti cetăţeni, sau mai bine zis o parte din ei, protestează împotriva clasei politice atunci când le
sunt încălcate drepturile. Ceea ce ei nu ştiu este faptul că politicienii, chiar dacă ar vrea, ceea ce bineînţeles că trebuie să fii foarte
mărinimos în gândire s

ă presupui aşa ceva, nu pot să facă ceva pentru populaţie. Ei, politicienii, sunt foarte dependenţi de sursele financiare ce le sunt puse la
dispoziţie de către alte forţe şi deci sunt de fapt marionete. A doua categorie de cetăţeni, care este mai redusă numeric decât prima,
deţin mai multe informaţii despre modul de funcţionare a sistemului. Ei ştiu că nu politicienii conduc ţara lor ci cei ce deţin…
continua aici

Cum ajungi să ai o vită perfectă, într-o fermă globală, cu animale pe două picioare?

Cred că nu mai este nici o urmă de îndoială, trăim într-o societate de tip sclavagist-modern. În mare parte oamenii nu-și pun întrebări
existențiale, nu contestă ordinele și directivele primite, oricât de inumane sau ilogice ar fi. Am ajuns în stadiul în care se poate
instaura un stat dictatorial global cu acordul populației de dragul așa mult râvnitei siguranțe personale. Cum s-a ajuns aici? Simplu.
În mare parte prin programare psihologică de-a lungul veacurilor, programare care a venit în cea mai mare parte de la religii.

Programul de domesticire:

1. creierul este interconectat cu centrii energetici prin sistemul nervos, care reprezintă macrocosmosul geneticii sau a informației ADN
din organism.

2. în urma programării minții prin descărcarea software-ului ideologic, căile neuronale din creier sunt modificate, astfel încât acestea
corespund comenzilor programatorului;
3. acestea sunt transferate automat în centrii energetici, care la rândul lor trimit acest cod în întreg câmpul energetic al organismului,
imprimându-l astfel în informația codului genetic, prin epigenetică.

4. în acest fel, întregul psihic este comutat la frecventa înscrisă în program și implicit conectat la conștiința de grup.

Cum scăpam de aceste programe ? Simplu. Prin voință. Însă nu e ușor. De ce ar fi? Cei ce controlează programul fac tot posibilul să fim
distrași. continua aici

Sistemul de control – cum suntem împiedicați să gândim liberi

Din cele mai vechi timpuri oamenii au fost controlați de către cei ce conduceau lumea în care trăiau. Societățile tribale, primele regate,
imperiile, toate au folosit forme de control și manipulare cu scopul de a-i face pe cetățeni să accepte ideile conducătorilor. Fie că era
vorba de religie sau dictatură, oamenii au fost obedienți și au acceptat controlul unei elite. Acea elită, în funcție de nevoi, crea
premisele unei situații apoi beneficia de pe urma ei. Se pare că societatea umană e creată pentru obediență. Nicicând, indiferent de
sistemele de control, oamenii nu s-au răsculat împotriva sistemului, sau dacă au făcut-o, numărul lor a fost destul de mic. Diferența
între o societatea tribală și cea modernă e destul de mare. Atunci era vorba de supraviețuire. Capacitatea conducătorilor de a mobiliza
mulțimile era de cele mai multe ori vitală. Însă în timpurile noastre se observă o tendința de control absolut combinată cu o un trend
spre o dictatură mondială. Cu timpul, anumite forme de guvernare au lăsat impresia că omul de rând…continuă aici

DEMONUL DIN NOI – Cum reuseste sistemul sa

controleze miliarde de oameni

19/78
Sistemul malefic in care traim este construit cu scopul de a controla toti cetatenii sai, indiferent de sex, rasa si religie. Pentru aceasta s-au
creat de-a lungul timpului anumite modalitati care sa mentina oamenii sub control si supunere. In primul rand fata de familie, apoi
fata de institutii, de societate si per total, de sistem. Toate aceste mecanisme au in comun atacarea celei mai intime parti pe care
omul o are in aceasta lume, sufletul.

Scopul final este acela ca omul, predandu-si controlul asupra sufletului, sa revina la nesfarsit in aceasta existenta materiala, fara
posibilitatea de ascensiune in dimensiunile superioare. Modalitatile de control ale cetatenilor sunt aplicate de la varste mici
de catre membrii societatii care au fost la randul lor programati de catre rude, sau membri ai sistemului. Aceste metode de
programare urmaresc inhibarea personalitatii native ale victimei si dezvoltarea unor personalitati multiple, obediente in totalitate.
Programarea are multiple scopuri in acest sens, victimele fiind folosite pentru o multitudine de actiuni meschine. Aici se pot
aminti: asasinate la comanda (candidatul manciurian), crearea unor idei distructive pentru oameni (carti, filme, muzica, teatru),
transmiterea de informatii secrete (spioni), crearea de soldati fara frica de moarte si fara sentimente etc…continua aici

Chemtrails, darele mortii- otrava din cer

Orice persoana ce incearca sa priveasca cu o mare atentie si luciditate la ceea se intampla in jurul sau, va observa la un moment dat ca ce ni se
spune si ceea ce se vede la prima vedere nu este imaginea de ansamblu. Lucruri stranii se petrec iar descoperirea acestora este la
indemana oricui. Adevarul este uneori prea socant pentru a fi acceptat de catre majoritatea oamenilor iar multe aspecte trec pe
langa noi fara sa le acordam importanta cuvenita. In aceasta categorie se inscrie si fenomenul numit “chemtrails” sau darele mortii.
Pentru cei ce nu sunt la curent cu acest fenomen am sa fac un mic rezumat: continua aici

Secolul roboților

Nu știu dacă s-a observat, dar există o tendință a oamenilor de știință de a ne spune nouă, muritorilor de rând, ce se va întâmpla în viitor și
cum vor evolua anumite aspecte ale vieții noastre. Pe lângă asta filmele de profil își fac și ele datoria și ne arată un viitor așa
cum îl văd cei aflați în spatele proiecțiilor de acest fel. Oamenii simpli sunt prea puțin interesați de acest aspect,
consumându-și energia pentru a descoperi noi metode de a supraviețuii în noul an.
Fără să vrem, intrăm însă în viziunile acestor futurologi…In ultimii ani tendința acestora este de a prevede o lume în care
omul e contopit cu mașina. Mai pe scurt – transhumanismul. Dacă mașinile vor prelua controlul înseamnă că asta e evoluție?
Oare așa trebuie să decurgă lucrurile? Sau așa vor anumite entități care controlează întreaga noastră existența? Vom deveni o specie
asemănătoare cu cea a furnicilor… sau a albinelor? În care fiecare are treaba sa fără ca liberul arbitru să existe și fiecare să
conlucrăm pentru binele stupului? Oare asta e modelul universal? continua aici

“Terraformarea” Planetei Pamant

Printre ufologi exista mai multe idei despre cum arata viata extraterestra si cum a evoluat ea in spatiul cosmic. Intre acestia nu exista
prejudecati iar variantele considerate de catre unii ca facand parte din domeniul SF, sunt vazute de catre altii ca posibilitati. Sunt
multe cazuri in care o nuvela SF aparuta in negura timpului sa fie realitate pentru persoanele ce traiesc la sute sau chiar mii de ani
distanta de cel care a scris-o. Sa nu uitam ca pana nu mai demult gaurile negre si planetele din afara sistemului nostru solar erau
excluse din mediile stiintifice, considerate nu mai mult decat imaginatie bogata a vreunui visator (chiar daca matematic vorbind ele
trebuiau sa existe) . Sper totusi ca cititorii acestui blog sunt persoane care lasa prejudecatile la o parte si privesc anumite teorii cu
ochii unei persoane ce nu se lasa limitata de ceea ce stiinta moderna ii ofera.O sa incerc sa prezint o teorie care, desi in prima
instanta poate parea destul de bizara, la o atenta analiza poate trece testul vostru, nefiind catalogata drept nebunie. continua aici

Istoria secretă – Maria Orsic, Societățile secrete Vril și Thule

Pentru a înțelege legătura dintre societățile esoterice, mai mult sau mai puțin secrete, și fenomenul denumit “OZN” la mijlocul secolului
trecut, trebuie să trecem în revistă câteva noțiuni ce aparent nu au legătură cu acest subiect însă sunt strâns legate între
ele. Aproape toate relatările referitoare la Thule Gesellschaft, după cum este numită societatea in limba germană, îl consideră pe
baronul Rudolf von Sebottendorff drept fondatorul ei. Nu există nici o indoială că von Sebottendorff a fost implicat in crearea
acestei societăţi secrete. Mai mulţi membri susţin că cel de-al doilea co-fondator al societăţii a fost Karl Haushofer şi că, in
realitate, acesta a fost fondatorul principal, deşi a preferat să păstreze o anumită discreţie asupra acestui lucru. Este posibil ca
Societatea Vril să nu fi reușit să atingă performanțele pe care le-a avut dacムnu ar fi existat un medium pe nume Maria Orsic.
Cunoscută și că Maria Orsitsch s-a născut în Viena la 31 Octombrie 1895. Tatăl sau Tomislav, era imigrant din Zagreb iar mama sa,
Sabiene Orsic era din Viena. În tinerețe Maria Orsic s-a alăturat mișcării naționaliste germane ce dorea alipirea Austriei cu
Germania. În 1919 s-a mutat la Munchen unde a intrat în contact cu societatea Thule și Vril. continua aici

Societățile secrete naziste și construcția primelor OZN-urilor în epoca modernă

20/78
In 1919 societăţile Tule şi Vril s-au adunat intr-o lojă din Berchtesgaden. Se pare că din acel moment a inceput construcţia unor aparate şi
crearea unor tehnologii care să-i permită omului să ajungă pe stele. S-a adunat atunci un număr imens de informaţii, deopotrivă
ezoterice şi tehnice, care au permis, se pare, inclusiv transcenderea timpului. Membrii celor două societăţi şi-au propus să
construiască o maşină care să le permită să stea faţă in faţă cu zeii inşişi. continua aici

95% din Obiectele Zburătoare Neidentificate sunt aparate secrete ale guvernului ascuns

Cea mai iubită si mai raspandită ipoteza privind originea OZN-urilor (a celor 5-10% care sfidează orice explicatie) este ca ne confruntăm cu o
armă secreta…cel putin aceasta este ipoteza imbratisată de catre mine. Nu contest faptul că un număr foarte mic de apariții poate fi
asemuit cu vizita unor entități de pe altă planetă, însă cred că dacă ar deține tehnologie pentru a străbate universul și-ar permite
camuflarea atât de bine încât nu ne-am da seama că se află aici. Nenumăratele mărturii ale unor oameni care au susţinut de-a lungul
timpului că au fost martorii unor apariţii OZN afirmă că “Obiectele Zburătoare Neidentificate” se comportau ca nişte vehicule
aeriene formidabile cu nişte calităţi de zbor, care aparent încălcau chiar legile fundamentale ale fizicii. Printre acestea, sunt
enumerate adeseori viteza ascensională remarcabilă şi posibilitatea de a face viraje rapid, fără schimbarea vitezei, de parcă pentru
ele inerţia nici nu ar exista. Extratereştrii? Puţin probabil… continua aici

Istoria secreta – Nazistii, OZN-urile si Antarctica

Primele cazuri de aparitii ale unor OZN in secolul trecut au fost inregistrate oficial in timpul celui de-al doilea razboi mondial. Martorii
mentionau forme ciudate, de tigara, de farfurie sau sferice. Se faceau referiri la vitezele uriase ale acestor aparate . Ascestea puteu
sa apara brusc, sa zboare printre bombardierele militare si sa dispara fara urma in departari.Pilotii militari au semnalat faptul ca
aparatura de bord refuza sa functioneze ca si cand aparitia acestor forme ciudate actionau ca un fel de camp de forta ce interactiona
cu aparatele de navigatie. A aparut astfel denumirea de Obiect Zburator Neidentificat, abreviat simplu – O.Z.N. Serviciile secrete
sustin ca germanii au inceput elaborarea unor astfel de proiecte in timpul razboiului. Proiectarea, construirea si testarea unor
aparate de zbor experimentale sub forma de discuri de catre nazisti nu pare a fi o afirmatie hazardata, luand in in calcul progresul
tehnic german de la sfarsitul razboiului, amintesc aici doar de avioanele cu reactie Messerschmitt Me 262 si primele rachete
balistice V1, V2 . Proiectul denumit sistemul Schriever-Habermohl si desfasurat intre 1941 si 1943 a avut baza la Praga si a fost
dezvoltat de Luftwaffe la ordinul dat de Hitler lui Hermann Goering, avand ca scop creearea unei super arme. continua aici

Supraveghetorul Terrei – satelitul negru

În 1991, după aşa – zisa revoluţie română, ziarele au fost intoxicate cu tot felul de ştiri mai mult sau mai puţin verificabile, în scopul captării
pieţei. Una dintre aceste ştiri, apărută in “Tineretul Liber” se referea la descoperirea de către americani şi ruşi deopotrivă a unui
satelit artificial situat pe orbita Terrei, neobişnuit prin dimensiuni mari şi grad avansat de tehnicitate, de forma cristalului de
diamant – prismă, in unghi de 52. Era prima dată când românii auzeau despre acest obiect însa informații despre acesta aparuseră
cu 30 de ani în urmă in revista Times. Pe un ecran radar proiectat de către US Navy pentru a detecta sateliţii de spionaj inamici, a
apărut ceva ce a fost descris ca fiind un obiect întunecat aflat pe o orbită în jurul Pământului. Nu era nici al americanilor şi nici al
sovieticilor. continua aici

Manipularea prin intermediul extraterestrilor

Nu vreau sa discreditez ideea existentei extraterestrilor prin acest material, nici nu afirm ca e imposibil ca ei sa viziteze constant acest colt de
galaxie. Pur si simplu cred ca oamenii pot fi manipulati foarte usor, in special cu fenomene pe care nu le stapanesc. Elitele au
inteles asta forte bine, din cele mai vechi timpuri.

In istoria moderna, cel mai controversat subiect il reprezinta extraterestrii. Fiinte apartinand altor planete, sau mai nou altor planuri paralele
cu al nostru, ne-au vizitat si continua sa ne supravegheze constant din oarece motive. In timp ce unele tabere sustin ca suntem un
fel de gradina zoologica a acestor fapturi extradezvoltate tehnologic, altii sunt de parere ca ne vor binele si doresc ca noi sa
atingem acel nivel spiritual si tehnologic cu al lor… continua aici

Luna – satelit natural, artificial sau nava spatiala ?

21/78
Cand vine vorba despre Luna exista intotdeauna o doza de mister. Ea a fascinat dintotdeauna toate civilizatiile Globului si astfel de-a lungul
timpului s-au adunat o serie de legende, superstitii si credinte. De fapt se spune ca daca n-ar fi existat Luna, viata pe planeta
noastra ar fi avut alta directie. Imaginati-va lumea noastra ravasita de vanturi de forta unui uragan, cu temperaturi variind de la
caldura inabusitoare la inghet. Imaginati-va ca ziua ar dura numai sase ore, intr-o lume in care ar putea evolua doar forme de viata
primitive. Aceasta ar fi putut fi planeta noastra, daca Luna nu ar fi existat… Oare ? Dar nu suntem singurii care avem un satelit.
Exista cel puţin 135 de sateliti în sistemul nostru solar. Saturn ii are pe cei mai multi, 46, iar in jurul Pamantului orbiteaza cel puţin
10 corpuri misterioase. Cinci sunt asteroizi, retinuti temporar de campul gravitational, iar patru sunt probabil ramasite ale rachetei
Apollo 13. Al zecelea si cel mai mare este Luna.Ce este atat de special si misterios la Luna? continua aici

Suntem cel mai vechi popor de pe Terra ? – Enigma placutelor de la Tărtăria

Ideea ca leaganul civilizatiei nu s-ar afla pe Tigru si Eufrat, ci pe Dunare, starneste reactii virulente, cauzate in special ignoranta… Cel mai
bun exemplu in acest caz este Cultura Cucuteni care a fost scoasa din anonimat acum cativa ani si a luat prin surprindere intreaga
comunitate arheologica mondiala si placutele de la Tartaria descoperite in urma cu peste 4 decenii.

In localitatea transilvaneana Tartaria au fost descoperite unele din cele mai vechi relicve scrise – placutele de la Tartaria. Varsta lor atinge
circa 7 000 de ani. Perioada in care a fost folosit alfabetul respectiv se intinde intre anii 5500 si aproximativ 3000 i.e.n. Cum a
putut aparea scrisul in aceasta parte a lumii si ce contin aceste texte ? Continua aici

Previziuni despre viitor

Dacă am discuta cu o persoană de vârstă înaintată și l-am întreba cum ar fi văzut el lumea anului 2014 în urmă cu 50 de ani, probabil că vom
primi un răspuns diferit de ceea ce este astăzi în jurul nostru. Mai mult ca sigur, acea pesoană nu ar fi prevăzut Uniunea Europeană,
ascensiunea Chinei, dezmembrarea URSS-ului, controlul asupra populației, tehnologia avansată de care dispunem azi, etc. Sau da ?
M-am gândit să schițez și cum cred eu că va fi viață pe planeta noastră peste 50 de ani. Nu am pretenția unui vizionar și nici
cunoștințele științifice ale unui scriitor SF, însă voi încerca pe parcursul a mai multor articole să subliniez cu ce cred eu că se va
confruntă omenirea în perioada următoare.

Păstrând acelas trend cu care v-am obișnuit, o să încerc să vă demonstrez (dacă/unde mai e cazul) cum ocultiștii, sau elitele, depinde cum
vreți să-i numiți, vor pune stăpânire pe rasă umană în timp ce voi stați și va lăsați hipnotizați, manipulați și îndobitociți de
televizor, ziare, telefoane “inteligențe”, show-uri de doi lei, bârfe, etc. În ultimele 2 decenii schimbările au fost majore și s-au
desfășurat cu o rapiditate care de multe ori ne-au luat prin surprindere. Lumea în care trăim nu mai are multe în comun cu cea de
acum 20 de ani. Sursele de informare s-au schimbat, avem mai multă încredere în Facebook decât în demnitarii care ne conduc, iar
specialiștii au opinii diferite despre cum va arată lumea spre care ne indreptm. Sau dacă va mai exista… Continuarea aici

Harti misterioase

Dovezi ca intr-o perioada indepartata o civilizatie dezvoltata a locuit sau a vizitat Terra, sunt peste tot in jurul nostru, de la constructii
megalitice pana la harti detaliate. Trebuie doar sa le luam in calcul si sa gandim liber fara influente ale societatii in care traim, a
stiintei care a fost implementata sau a educatiei primite. Ne vom opri asupra hartilor misterioase descoperite recent sau in trecutul
indepartat si care au ramas fara un raspuns supus istoriei oficiale.

Harta tridimensionala a Uralului, Harta lui Piri Reis, Harta lui Oronteus Finaeus, Harta lui Mercator, Harta lui Bauche
… Continuarea aici

Baze secrete subterane

Chiar dacă la o primă vedere par a fi ceva de domeniul SF, tunelurile şi bazele subterane sunt cât se poate de reale pentru cei avizaţi care le-au
studiat. Universul subteranelor, al tunelurilor, al bazelor secrete şi al cavernelor este compus din grote, beciuri, misterioase oraşe
subpământene şi, mai ales, din tuneluri şi din gigantice baze militare clandestine a căror funcţionare este învăluită pentru omul de
rând într-o aură de mister. Exista zvonuri ca in toata lumea se construiesc cu frenezie buncare subterane (in SUA, se spune, se
construiesc 2 baze subterane pe an iar pina in prezent exista deja in jur de 140). Vom urmări să discernem între mituri şi realitate,
îmbinând intuiţia cu raţiunea, întrucât în cazul martorilor care s-au aventurat în interiorul acestor tărâmuri subterane, experienţele
şi relatările lor nu au nimic fictiv. continua aici

Nu crede nimic! Caută singur/ă adevărul!

22/78
În urmă cu câteva luni un nume începea să fie tot mai des utilizat de către unele persoane cu o gândire nonconformistă – Calogero Grifasi. De
origine italiană, Calogero organizează regresii hipnotice prin skype și postează mare parte dintre ele pe canalul său de youtube;
vorbește fluent spaniolă și engleză, iar unele dintre aceste ședințe sunt făcute și în alte limbi cu translatori. Aproape 40 de
videoclipuri sunt subtitrate în română și îi mulțumesc traducătorului sau echipei care se ocupă cu asta.

Nu avem nevoie de ființe de lumină, de maeștrii iluminați, de mesia sau mântuitori pentru a ieși din iluzie, pentru a ne face un scop în viață,
pentru a rupe conexiunile cu entitățile vampirice ce ne folosesc! Avem nevoie doar să conștientizam ce mare forță zace în noi! Pentru
a vă putea face o idee clară, părerea mea este că trebuie să urmăriți cel puțin 5-6 sesiuni, dacă nu chiar pe toate.

Pentru cei care vor să exploreze subiectul îi invit sa vizioneze un interviu tradus in limba româna cu Calogero Grifasi : continua aici

Când lupii tac, se aud doar oile

Sistemul… ce înțelegem de cele mai multe ori când spunem că suntem antisistem? Majoritatea persoanelor ar spune că sistemul este format
din totalitatea instituțiilor care îngrădesc drepturile oamenilor, prin legi care duc la asuprirea acestora în favoarea unei clase
superioare numite de comun acord elită. Aș putea fi de acord cu această definiție dar să nu uităm cine susține acest sistem. Tu. Eu.
Noi. Dacă ne-am opune, dacă am gândi obiectiv și nu selectiv în funcție manipulare, dacă am lua măsuri când asemenea legi sunt
promulgate, dacă am fi toți conștienți de toate astea, elitele n-ar avea nici o putere asupra noastră.

Am spus intotdeuna că nu mă tem de cei care dau ordine mai mult decât de cei care le îndeplinesc. De acele persoane josnice care habar n-au
pe ce lume trăiesc. Mulți sunt în slujba statului și asta e treaba lor, să îndeplinească ordinele chiar dacă acestea sunt îndreptate
împotriva semenilor. Ar putea să ia atitudine și să demaște corupția din sistem. Nu o fac. De ce? Unii de frică, alții din anumite
frustrări iar majoritatea din lașitate. Dar cele mai joase scursuri sunt acelea care … continuă aici

Monopolul informatiei underground?

Fiecare dintre noi are momentele sale de meditație, voluntară sau nu. Unii numesc reverie aceste stări. Ei bine, într-unul dintre aceste
momente analizam existența unor saituri apărute nu de foarte mult timp, de genul aktual, activnews, fluierul, info nu-știu-cum, etc.
Faptul că au titluri senzaționaliste și știri de impact emoțional extrem nu mă miră, până la urma asta e presa ultimului deceniu. Mă
mira că sunt cotidiene online, nu un amarât de blog deconspiraționist care nu scrie mai mult de o aberație/zi. Ăștia sunt oră de oră
prezenți, trăiesc lipiți de tastatură. În concluzie, trăiesc plătiți de ceea ce scriu.

Nu vreau să încep o luptă de pe un blog sărac, făcut din pasiune sau uneori din scârbă, cu acești noi giganți finanțați de Cineva. Totuși, cinstea
pe care o mai am îmi cere să trag o rachetă de semnalizare. De aproximativ un an de când i-am observat, au avut la evenimente
majore naționale și internționale știri care nu aveau alt scop decât de a agita cititorul, de a-i imprima o stare de surescitare numai
bună de imprimat concepte false. Cine e curios, să caute, că e plin internetul de preluări, inclusiv presa zisă serioasă. continua aici

De ce oamenii preferă variantele oficiale…

Tot ceea ce nu face parte din curentul propagandistic oficial este dezbătut sumar iar concluziile de cele mai multe ori se soldează cu umilirea
intelectuală a celor care au cutezat să combată aceste versiuni. Cu toate astea, se întâmplă uneori ca argumentațiile solide,
pertinente, care fac apel la logica gândirii elementare să schimbe părerea unor persoane despre adevărata realitate în care trăim.
Există și mulți nehotărâți, persoane care acceptă anumite teorii alternative dar refuză cu înverșunare să caute o explicație pentru
altele de teamă ca nu cumva baza gândirii lor să fie zdruncinată. Imensa majoritate a oamenilor crede cu tărie că lumea e
prezentată sumar și simplu de către variantele oficiele și nu o fac asta datorită unui raționament propriu. O fac pentru că așa au fost
învățați de mici, au crescut în grupuri unde trebuia să te conformezi sau erai exclus, o fac pentru că toată lumea, sau măcar
majoritatea, e de acord cu acea părere. De fapt oamenii nu fac diferența între valoarea de adevăr a unei fraze și gradul de satisfacție
pe care îl produce aceasta. continua aici

Masonerie. Iluminism. Imigrație.

23/78
De câțiva ani se observă o slăbire a influenței masonice pe toate planurile. Acest lucru poate să fie bucuria unora, acei oameni convinși că
masonii sunt Diavolul materializat. Privind însă atent evoluția Planetară, vedem că s-a înrăutățit situația mondială, tensiuni
artificiale sau reale, războaie, imigrație, corupție și evident război.

Masoneria, atât de blamată și de interzisă periodic, are cel puțin în doctrina sa valori înalte, umaniste. Că au ”lucrat” în direcția doctrinelor
proprii, ca au mințit, că au profitat de Frăție pentru propriile interese… cert este că ne-au ajutat să scăpam de Evul
Întunecat, au menținut un echilibru mondial fragil și din nou și-au urmarit și interesele proprii – nu putem nega. Să
presupunem că Masoneria a ajuns o clică de retardați metrosexuali sau o grupare de chelioși îmbuibați, care nu fac altceva decât să
existe și să mai scoată câte un profit. Cine a preluat influențele politice și marile finanțe? Cine sunt Cei Noi? Au existat în paralel
cu masonii și păpușarii? Care sunt Planurile lor? continua aici

Imigrație. Manipulare. Schimbare.

Criza refugiaților a reușit din nou să ne dezbine. Manipularea face parte din plan. Unii consideră că e datoria noastră morală de a ajuta
persoanele aflate la ananghie. Acești oameni vin din zone de conflict. Război în toată regula. Viitorul pare deja scris. Tot mai mulți
încep să observe asta. Se pare că Păpușarii vor să scape de musulmani prin acceptul populației. Cum? Am să mă explic: Continua
aici

Schimbare. Viziune. Dorință.

Analizând evenimentele ce au loc în Europa, pare tot mai clar că se dorește instaurarea unui regim autoritar, totalitar, condus cu o mână de
fier, cu legi bine stabilite dictate de Bruxelles. În prezent sunt mai multe nuclee de putere. Unele țări se supun normelor economice,
altele le ignoră sau caută soluții din afara sferei de influență. Argumentul economic nu poate obliga renunțarea la suveranitate.
Evenimentele recente din Grecia ne-au arătat că unele populații sunt dispuse să lupte pentru drepturile lor. Din acest motiv s-a
trecut la următorul nivel – Frica. continua aici

Nazism cu pași mici, dar siguri

Lumea se schimbă! Și nu în bine, așa cum eram tentați să credem. Nu mă refer la oameni neaaparat, deși și ei se schimbă fără voia lor, ci la
întreaga societate. Se schimbă sub ochii noștri iar noi asistăm neputincioși la această schimbare care nu va fi benefică pentru
urmași. Lumea se transformă într-un stat nazist cu acceptul nostru. Drepturile tale ca cetățean sunt din ce în ce mai restrânse,
libertățile sunt deja o formă de manipulare a celor care controlează civilizația. Ai dreptul să protestezi doar când vor ei și doar în
anumiți parametrii, ai dreptul să îți exprimi opinia dar doar în limitele impuse, etc. urmatoarele puncte nu sunt produsul imaginației
mele. Dați click pe fiecare punct de mai jos și veți ajunge la știrea oficială. continua aici

Jocurile Foamei

De curând s-a lansat ultimul film din seria The Hunger Games. Filmele, ca și cărțile scriitoarei Suzanne Collins, au avut un succes răsunător.
De ce? Se pare că oamenii sunt atrași de aceste filme care aparent ne prezintă eroi ce pot schimba sistemul și ne redau libertatea pe
care am pierdut-o tocmai pentru că nu am făcut nimic. Un alt aspect al filmului, pe care puțini îl observă și care este prezent din ce
în ce mai des în societatea actuală – supapa de presiune deschisă. În prezent avem falsa impresie că ieșind în stradă ne putem
rezolva problemele schimbând actorii care iau decizii, oficial în numele nostru. Am mai spus: sistemul lasă anumite drepturi și
libertăți cetățenilor, în forme strict controlate pentru a le da speranță. O spune și Președintele Snow în prima parte: „De ce crezi că
organizăm aceste jocuri? Am putea foarte bine să executăm câte un om din fiecare district. De ce le dăm un câștigător? Speranță.
Oamenii au nevoie de speranță pentru a merge mai departe.”Pe lângă ideea de speranță, filmul mai face un lucru extraordinar
continua aici

Este personalitatea codificată genetic?

Probabil una din cele mai importate cercetări genetice din ultimele sute de ani este cea care demonstrează că ne asemănăm părinților noștri
mai mult decât am vrea să credem sau să admitem. Domeniul emergent al epigeneticii comportamentale (bazat în mare parte pe
cercetarea realizată de biologul molecular Moshe Szyf și neurobiologulMichael Meaney referitor la factorii de mediu și psihologici
ce afectează formarea și expresia ADN-ului) a scos la lumină câteva aspecte fascinante legat de baza genetică a personalității
noastre. Se pare că personalitatea este în mare parte moștenită genetic de la părinți.
Însă există și o veste bună: dacă nu îți place ce personalitate ai moștenit, poți să o schimbi cu una care ți se potrivește. continua
aici

Falun Dafa – Interviu inedit cu marele maestru fondator

24/78
Li Hongzhi este fondatorul și maestrul spiritual Falun Gong sau Falun Dafa, o practică avansată de cultivare a sinelui din școala budistă.
Această practică s-a bucurat de o mare popularitate în rândul omanenilor, ajungând să fie practicată de aproape 100 de milioane de
persoane. Guvernul chinez a scos în afara legii această învățătura, iar practicanții au fost închiși sau chiar executați. Liderul
mișcării s-a refugiat în SUA, de unde predă în continuare. Iată un interviu acordat revistei Time: continua aici

Folosirea corectă a cuvântului

Cuvântul este compus din doi factori principali: sunetul/vibrația care este scos pe gură, dar partea importantă e creatorul, sentimentul, ceea ce
este în interiorul tău. De altfel, când vorbim de sentimente, avem obiceiul să arătăm spre plexul nostru solar, în același loc în care
se află inima și plămânii. Putem spune că expirăm sentimente și vibrații, care creează acest univers și toată realitatea
înconjurătoare. Așadar, centrați-vă pe/în ceea ce doriți, niciodată în/asupra a ceea ce nu doriți, expirați această creație matriceală în
direcția a ceea ce doriți.

Eu nu vreau să fiu sărac, eu nu vreau violență, noi nu vrem război, eu nu vreau să fiu bolnav, eu nu vreau să fiu gras. Universul nu înțelege
unele cuvinte sau, altfel spus, creația se face doar afirmând (să nu fie întuneric versus să fie lumină). La fel ca pentru subconștient,
negația e imposibil de implementat în acțiunile universale, „nu vreau” e abstract, nu conține materie. Ce a înțeles Universul este: eu
vreau sărăcie, vreau violență, noi vrem război, vreau să fiu bolnav, vreau să fiu gras. Deci centrați-vă pe ceea ce vreți, pentru că
altfel riscul de a atrage ceea ce nu doriți e mare. Ai grijă ce-ți dorești, pentru că se poate îndeplini.

Rătăcitul în deșert, însetat, care spune „mi-e sete”, o să moară; dar acel rătăcit care spune „am nevoie să beau”, va trăi. continua aici

Noua formă de guvernare aleasă de către Păpușari – Meritocratia

Cu toții știm că sistemul actual este putred și se agăță cu ultimele puteri să supraviețuiască. Democrația s-a transformat în dictatură. Populația
are impresia că alege. Când chiar o face, nu poate să aleagă decât dintre câțiva candidați puși pe tavă de către elite.Odată ajunși pe
posturile lor, aceștia au puteri nemăsurate, nerespectand în mare parte promisiunile făcute în campanie.Păpușarii pregătesc terenul
pentru o altă formă de guvernare. Una accesibilă populației, o formă de organizare care să lase impresia că oamenii pot în sfârșit
alege în beneficiul lor. În acest peisaj a apărut o alternativă care promite că poate scoate România (umanitatea) din impas –
meritocrația. Într-o societate de tip meritocratic, teoretic, nominalizările pentru funcțiile în stat sunt făcute bazându-se pe abilitățile
și talentul candidatului și nu a averii sau a familiei din care provine. Spun teoretic pentru că și în democrație nominalizările se fac
în funcție de CV-ul persoanei în cauză. Tot teoretic, toate posturile se ocupă și acum prin concurs. Că aceste rezultate sunt măsluite
și corupția este în floare este și vina societății, nu doar a celor care ne conduc. Cum putem fi siguri că această corupție nu va fi
omniprezentă și în noua formă de guvernare, știindu-se faptul că acest popor a tolerat-o sute de ani? continua aici

Legea Călușului – Societatea în care cererea drepturilor te costă 600 de mii de euro

Profitând de dezastrul aeronautic al companiei aeriene Germanwing, provocat de avionului Airbus A-320, care s-a prăbușit marți în Alpii
Francezi, puterea spaniolă de dreapta a trecut prin camere și a aprobat o lege controversată și neacceptată de către populație și
opoziție.

Cu voturile “pentru” doar din partea PP-ului (partidul aflat la guvernare – Partidul Popular -) și toată opziția contra, a fost aprobată definitiv
joi, 26 martie 2015, Legea de Securitate Cetățeanească (Legea Pentru Securitatea Cetățeanului). Noile norme intră în vigoare din
iulie a.c., după nu mai puțin de 16 luni de dezbateri, timp în care proiectul de lege inițial a suferit modificări la unele puncte, ca cel
care se referă la „ultrajul contra Spaniei”.

În alte puncte ale legii au fost modificate sumele cu care se sancționează, de exemplu, manifestațiile fără autorizație în fața Congresului;
acestea nu vor mai fi sancționate cu maxim 600.000 de euro, ci cu maxim 30.000 de euro. Noua lege spaniolă legalizează de facto
violenţele poliţieneşti şi interzice cetăţenilor şi presei să atragă atenţia asupra eventualelor abuzuri. Astfel, dacă nişte poliţişti, într-
o manifestaţie spaniolă, bat o manifestantă paşnică, iar cineva filmează şi difuzează asta, cel care a făcut-o riscă o amendă de
30.000 euro.

În final au rămas 44 de motive pentru care un cetățean poate fi amendat…. continua aici

Când efectul acoperă cauza, se naște grotescul

25/78
Majoritatea celor ce frecventează acest blog sunt la curent cu teoriile așa-zis conspiraționiste ce au apărut în jurul subiectului atacurilor de la
Paris. Conform istoriei oficiale a incidentelor din Paris, pe 7 ianuarie 2015 în jurul orei 11:30, doi bărbaţi înarmaţi au intrat cu forţa
în redacţia revistei Charlie Hebdo, cunoscută pentru caricaturile zeflemitoare la adresa mai multor religii, şi în special, a celei
islamice. Atacatorii au fost identificaţi de poliţie ca fiind fraţii Said şi Cherif Kouachi, care au omorât 12 persoane şi rănit alte 11,
apoi au reuşit să scape.Cei doi au fost omorâţi după operaţiuni de hăituire care au durat două zile, la 30 km de Paris. Atacul a avut
loc după câteva luni de avertismente ale guvernului francez cu privire la riscul unui atac terorist al militanţilor islamişti.

Și din punctul nostru de vedere a fost un teatru pus la cale de către oricine altcineva decât de cei care vrea opinia publică să ne facă să
credem. Dar de către cine ? Continua aici

Ipoteză incredibilă – noi descoperiri despre motivul răpirilor extraterestre

Corrado Malanga este cercetător la departamentul de chimie organică în cadrul universității din Pisa, Italia. În materialul de mai jos prezintă
concluziile muncii sale de 35 de ani în domeniul răpirilor extraterestre. El afirmă că extratereștrii pot “împrumuta” de la noi
energia numită suflet, aflându-ne în viață si chiar contra voinței noastre, din motive pe care vă las să le descoperiți. Deasemenea,
face afirmații inedite depre originea Universului, dar și unele afirmații care au legături vizibile cu vechi scrieri sacre. Și toate
acestea în urmă interogării/dialogarii cu entități extraterestre și a dialogului cu sufletul. Continua aici

Scientologia – credinţe, concepte si dogme

Scientologia a luat fiinţă în calitate de sistem de terapie mentală, odată cu publicarea în anul 1950, de către scriitorul SF american Lafayette
Ronald Hubbard, a „Dianeticii: Ştiinţa Modernă a Sănătăţii Mentale”. Cartea care s-a epuizat destul de rapid în SUA a devenit, în
scurt timp, „Biblia” unei noi mişcări religioase, cunoscută ca scientologie.

Conform acesteia se pare ca în trecutul îndepartat tetanii, (fiinte spirituale stravechi) au devenit atât de plictisiti, încât au dat nastere, au
emanat universuri mentale in care sa se joace si sa se amuze. Insa, in scurt timp… continua aici

Dă-le oamenilor impresia că părerea lor contează și-i vei face fericiți !

Pentru că nu am scris nimic despre acest subiect în timpul campaniei electorale, în mare parte pentru a nu fi considerat părtinitor, aș vrea să
îmi expun părerea despre rezultatul alegerilor ce tocmai au ținut românii ocupați și s-au încheiat într-un mod surprinzător chiar și
pentru câștigători. Pentru a nu fi considerat părtinitor, vă spun că nu am votat. Dacă aș fi votat aș fi anulat votul și nu sunt în nici
un caz susținător al lui Ponta.

Sondajele de opinie, unele comandate de ACL iar altele de PSD, nu au reușit să reflecte realitatea din teren. Majoritatea sociologilor sunt de
acord că recuperearea unui asemenea punctaj nu era posibilă fără un vector extern care să mobilizeze în mare măsură electoratul.
Vector care să acționeze în favoarea lui Klaus Iohannis. Afirmațiile cum că oamenii din diaspora au declanșat acest lucru e
nefondată. Românii nu au ieșit în stradă nici când nu mai puteau suporta anumite nereguli la adresa lor, decât dacă au fost susținuți
de o forță externă care să le sprijine acțiunile. Apoi, același electorat pro Ponta ar fi ieșit în aceeași măsură la vot pentru a
contracara. Dar nu s-a întâmplat asta. Să nu uităm, ca să rămânem obiectivi, că în diaspora au fost cozi la vot la fiecare eveniment
de acest gen și nimănui nu i-a păsat. Un alt aspect interesant este că aceleași sondaje care în urmă cu două săptămâni anunțaseră
date aproximativ exacte încă de la ora 21:00, acum au reușit să își dovedească incompetența într-un mod original. Nu numai că
cifrele date de ei au fost greșite dar nici măcar câștigătorul nu era indicat chiar de cei care erau de partea lui Iohannis. Acesta din
urmă cred că a primit vestea și a mai întrebat o dată – Chiar am câștigat ? Se pune astfel întrebarea… Continua aici

VIRUSUL EBOLA FOLOSIT (intenționat) PENTRU A ASCUNDE MAREA CRIZĂ PLANETARĂ PLANIFICATĂ SĂ ÎNCEAPĂ
DIN LUNA NOIEMBRIE ?!?

26/78
Anthony Banbury , șeful misiunii Națiunilor Unite pentru coordonarea acțiunilor împotriva Ebola, a spus că omenirea este pe cale să piardă
bătălia împotriva virusului Ebola, nereușind să stopeze epidemia mortală… O astfel de știre nu face decât să producă panică sau să
pregătească terenul pentru implementarea planurilor ascunse ale elitelor în vederea obținerii controlului total asupra populației.

Experimentul Ucraina, cel prin care urma să se producă un conflict zonal în care forțele atât politice cât și militare să se concentreze pe
izolarea Rusiei și încet, încet spre „democratizarea ei” în stilul Uniunii Europene… a eșuat. Nu este nici un mister faptul că
ultimele negocieri între Europa și Euro-Asia… lucrurile nu au ieșit în favoarea Uniunii… și Rusia (alături de China) au câștigat
bătălia. Discuția a fost scurtă și… destul de dură. China produce peste 75% din necesarul mondial de produse de larg consum…
Rusia, asigură necesarul a aproape 65% din nevoia de energie a Uniunii Europene… Orice boicot asupra Rusiei… se transforma
într-o presiune atât pe Europa, cît și pe America… Piețele de capital se confruntă săptămâna asta cu o scădere îngrijorătoare.

Surse, neconfirmate încă, afirmă că FEMA planifica doua exercitii (simulari) de lupta contra unei pandemii, cu o durata de 2 ani. Aceste
exercitii se vor efectua in colaborare cu sectorul financiar si vor incepe in data de 13 Noiembrie 2014. Forurile Executive Federale
din New York si New Jersey, in colaborare cu Departamentul de Sanatate si Servicii Umane, Departamentul de Sanatate si Igiena,
Industria de Securitate si Asociatia Pietelor Financiere, confirma o serie de exercitii in cazul unei pandemii (EBOLA) , pentru
prevenirea situatiilor critice ce pot apare in domeniul financiar (!!!) . continua aici

Cum putem schimba sistemul

În ultimul timp aud mereu expresia – să schimbăm sistemul! Suntem pregătiţi oare pentru asta? Vrem cu adevărat să schimbăm un sistem în
care majoritatea oamenilor s-au înfipt atât de adânc? Şi dacă îl schimbăm, ce punem în loc?

Cei mai mulţi cauta soluţia în spaţiul îngust pus la dispuzitie de către păpuşari, respectiv în schimbarea clasei politice. Păstrăm astfel acelaş
sistem, făcând rocada dorită de către cei ce administrează birocraţia. Lucrurile astea s-au repetat de câteva ori în viaţa noastră. Au
urmat speranţe de scurtă durată urmate de lungi amăgiri. Ajungem la o vârstă când, privind în spate, observăm o viaţă risipită,
stoarsă de resurse, observăm că de fapt perioada aşteptată de noi nu a venit niciodată, observăm că nu am trăit, iar când privim în
viitor vedem aceiaşi succesiune de speranţe şi amăgiri, o mare datorie financiară şi nimic bun de lăsat urmaşilor noştrii.

Dar ce este sistemul? Ce dorim să schimbăm?

Ca o definiţie rapidă, sistemul poate fi definit ca fiind suma de lideri ce s-au ridicat din rândul oamenilor în diferite domenii, financiar, politic,
militar, ştiinţific şi care duc într-o anumită direcţie soarta întregii ţări. N-am să intru în amănunte despre ordinele primite de către
aceşti “conducători” sau la structurile mai înalte care păzesc la “buna funcţionare a planetei” ci am să mă limitez la descrierea
sistemului românesc. În altă ordine de idei, se poate spune că sistemul este şi ceea ce noi alegem să facem, o medie a sumei
dorinţelor noastre. Când aceasta medie e grosiera, apar soluţii de schimbare grosiere – război, revoluţii, revolte; când aceasta medie
e culta, apar soluţiile inteligente – salt tehnologic, evoluţie socială, spirituală. Bineînţeles că aceste alegeri care credem că sunt ale
noastre pot şi sunt influenţate în funcţie de interesele „păpuşarilor”. Putem, şi avem destule exemple, să ne rupem de la
manipularea mediatică şi să căutăm soluţiile cele mai fiabile pentru viitorul nostru. continua aici

Au reușit să ne dezbine din nou

Unii au zilele astea orgasme la auzul veștii că Voiculescu a fost încarcerat, în timp ce Doamna Justiție stă aplecată peste balustradă, încercând
să nu scape Balanța-i prăfuită din mână din cauza contrelor primite pe la spate. Celulele îngrămădite cu micii infractori țipă după
celelalte tentacule, iar cei în cauză, râd de la ferestrele lor înalte și din mașinile lor plătite cu banii tăi. De aproape un sfert de veac
stăm și privim neputincioși cum acești nenorociți ne jefuiesc și nu facem nimic. Ne bazăm pe Justiție, care mai găsește câte un
rechin odată la câțiva ani.

Ați uitat cum v-au batjocorit și v-au mințit că e criză iar ei își măreau salariile? Ați uitat că nu au ținut nici o promisiune făcută în campaniile
electorale? Ați uitat că își schimbă mașinile la fiecare doi ani? Ați uitat că la cantina Parlamentului se manancă mai ieftin decât la
un bufet de colț și au meniuri de restaurante selecte ? Ați uitat că au șters datorii imense ale firmelor naționale, în timp ce voi va
chinuiți să trăiți și să plătiți taxele? Ați uitat că ați votat pentru 300 de parlamentari iar lor nici nu le-a păsat de votul vostru?
Ați uitat…?

Să nu îi uiți Române !!! Chiar dacă Justiția e ocupată să mimeze orgasme, să nu îi uiți! Să nu faci greșeala de a te așeza confortabil așteptând
ca mâna legii să îi ajungă! Să nu crezi nici măcar o clipă că o va face! Să nu faci greșeala să crezi că cei deja prinși ar fi nevinovați!
Să nu uiți că aceste creaturi sunt în cârdășie! Să nu crezi că mecanismul s-a pus în mișcare și că acum toți vor plăti! Până când nu
vor fi trași de mâneca de către ține, nu vor plăti. Se vor apăra unii pe alții. Continua aici

Zborul malaezian MH17, 16 puncte pe care nimeni nu are curajul să le discute

27/78
Articolul urmator a aparut pe un site spaniol în data de 28 iulie 2014. Dacă anumite date au fost actualizate de atunci nu e vina
autorului şi nici a mea, dar majoritatea informaţiilor par valide încă și e posibil să rămână valide dacă autorul a intuit
corect linia reală a evenimentului. Trebuie luat în considerare următorul aspect: autorul e spaniol 100% şi nu poate să fie
acuzat, aşa cum se întâmplă pe la noi, că e rusofil cu soldă, este doar un alt om care pune la îndoială posibilitatea ca presa
„liberă” să fie cenzurată sistematic, ceea ce e relativ uşor prin şantaj financiar (marile agenţii şi trusturi de presa sunt
private, nu de stat, aşa cum cred încă mulţi români).

Lumea occidentală este pregătită pentru o nouă serie de sancţiuni contra Rusiei, cele mai mari medii de comunicaţie susţinând ca un fapt clar
că avionul a fost doborât de rachete ruseşti lansate de separatişti, dar nimeni nu vrea să reflecteze asupra unor întrebări şi probe ce
demonstrează ca posibil falsă versiunea Kievului.

Mass media s-a poziţionat contra celor numiţi „separatişti”, un eufemism ce urâţeşte imaginea unei populaţii care a votat democratic și
majoritar disocierea de guvernul central ucrainean suspect, care pare că lucrează pentru oligarhia occidentală, ne arată separatişti
fără inimă (cruzi) şi susţinuţi de „ursul” rusesc.

Pentru corectitudine şi pentru a face dreptate, vă vom relata ceea ce nimeni nu vă spune şi ceea ce poate ne va permite să descoperim ce se
află cu adevărat în spatele doborârii avionului malaezian…continua aici

Apa – resursa naturală pentru care se vor da lupte

1. In acest moment, pe Terra, peste 1,6 miliarde de oameni traiesc in zone care sint supuse unei acute lipse de apa.

2. Cantitatile de apa folosite in ultimii 100 de ani au crescut de peste patru ori si consumul continua sa creasca vertiginos.

3. Un studiu recent, a evidentiat faptul ca 35% din cultura de porumb la nivel mondial este pusa sub semnul intrebarii datorita lipsei
resurslelor de apa.

4. In fiecare 15 secunde, un copil moare din motive legate de lipsa apei sau calitatea ei.

5. Pina in 2025, se preconizeaza ca peste 65% din populatia globului sa traiasca sub un stress accentuat generat de lipsa de apa, asta in timp ce
capitalistii promoveaza exploatarea salbatica a resurselor de apa sub orice forma si in orice cantitate, pentru a-si umple buzunarele.

6. Importul de alimente de catre chinezi, implica suprafete din ce in ce mai mari peste tot in lume, acolo unde se are in vedere un export de
alimente pentru China. Acest lucru necesita resurse suplimentare de apa.

7. Pentru a realiza dinamica cosumului, trebuie spus ca, in acest moment, China importa apa mai mult decit importa SUA petrol, ceea ce cu
siguranta nu stiati. Asta pentru a vedea cit de strategica este apa si cum cei ce coduc Romania isi pot bate joc de intreaga populatie
a tarii. vezi inca 15 motive pentru care ne vom lupta pentru apa in urmatoarele decenii. Continua aici

Guvernul dorește adoptarea unei legi prin care să aibă acces la orice dispozitiv logat la internet FĂRĂ APROBARE
JUDECĂTOREASCĂ

Din ce în ce mai mulți oameni sunt de acord că ne îndreptăm încet dar sigur către un stat global totalitar. Dovezile sunt în jurul nostru, trebuie
doar să vrem să le vedem. Legile adoptate în ultimul deceniu în statele așa zis democratice mi-au întărit aceste convingeri. Drumul
către acest stat totalitar este precedat de anumite experimente desfășurate în paralel în mai multe țări cu scopul de a testa reacția
oamenilor și de a vedea funcționalitatea programului.

De cele mai multe ori aplicanții acestor programe nu știu că fac parte dintr-un program mai mare însă sunt situații în care acești pioni împinși
la înaintare știu exact în ce direcție se va merge. Un astfel de exemplu cred că este și experimentul ce a început și se va desfășura în
România, dacă nu se vor luă măsuri de contracarare.

Serviciul Român de Informaţii vrea dreptul de a percheziţiona calculatoarele românilor. Mai mult, are de gând să impună
“înmatricularea” tuturor dispozitivelor care accesează internetul. Motivul? Infracţionalitatea ciberneticăcare este în
creştere.

Ne întoarcem în era comunistă ? Se pare că da!

Articolul complet si posibilitatea semnarii petitiei pentru ca aceasta lege sa fie modificata – continua aici

Lista bancherilor ce și-au pierdut viața în mod suspect în ultimele 3 luni

28/78
Cine ar fi crezut că meseria de bancher poate fi periculoasă ? În doar trei luni cel puțin paisprezece bancheri de renume internațional și-au
pierdut viața. Asta doar din câte am gasit eu pe internet, poate sunt mai mulți. Și nu oricum, ci sinucideri în cea mai mare parte sau
crime. continuă aici

Sfarsitul capitalismului si nasterea statului politienesc global

In ultimii ani in media oficiala, sau alternativa, o idee s-a propagat destul de repede si a fost asimilata de catre majoritatea oamenilor de pe
glob… globalizare este cuvantul de ordine. Se intrevad avantaje economice datorita distrugerii granitelor dintre tari si apropierea
popoarelor intre ele. Globalizarea are insa un scop ascuns. Cu toate ca majoritatea oamenilor au fost manipulati sa creada ca
aceasta uniune a tuturor popoarelor e benefica pentru toata lumea, sunt multi cei care vad poza de ansamblu si scenariul ce se pune
in practica zi de zi fara ca noi, oamenii obisnuiti, sa realizam scopul in sine. Acesti oameni sunt marginalizati si ridiculizati la
extreme doar pentru ca prezinta o realitate paralela a lumii in care traim. In 1948 George Orwell scria faimosul roman 1984 in care
prezenta in detalii un guvern ce va avea controlul absolut asupra oamenilor, un guvern ce nu se va multumi cu aprobarea din partea
populatiei ci va dori ca populatia sa creada ceea ce puterea ii spune ca e adevarat. Insa ce urmaresc elitele? continua aici

Razboiul dronelor

Putem afirma ca vehiculele aeriene, terestre sau acvatice fara pilot -dronele-, reprezinta cea mai importanta inovatie din domeniul militar
realizata in ultimii ani. Daca pana de curand dronele erau utilizate doar in teatrele de razboi si spionaj, ele ar putea deveni cat de
curand omniprezente. De la agricultura, meteorologie, arheologie pana la jurnalism, dronele promit sa transforme numeroase
domenii in deceniile urmatoare, marcand o schimbare fara precedent in viata noastra de zi cu zi. Insa cum a aparut aceasta goana
dupa obiecte controlate de la distanta ?
Dronele promit siguranta insa afecteaza dreptul la intimitate prin omniprezenta lor. Primele camere de suptaveghere promiteau o
scadere a infractiunilor insa pe zi ce trece observam ca aceasta raspandire a lor a dus supravegherea populatiei la un nivel fara
precedent, in timp ce infractorii au invatat cum sa se “ascunda” de aceste dispozitive. Putem oare crede ca se doreste
supravegherea totala a populatiei prin intermediul dronelor ? continua aici

Catacombele Bucurestiului

Variantele neoficiale vorbesc despre zeci de tuneluri secrete care strabat subsolul Capitalei insa documentele oficiale consemneaza existenta
unei singure galerii subterane: tunelul de refugiu de la Conacul Golescu Grant ce avea initial cativa kilometri, mergand de-a lungul
Dambovitei, pana la Cotroceni si Manastirea Chiajna. In prezent, din tunel s-au mai pastrat doar cativa metri, restul distrugandu-se
odată cu trecerea anilor. Forumuri de specialitate si site-uri dezbat de ani de zile problema tunelurilor secrete de sub Bucuresti. Cu
toate ca avem echipe de speologi ce au gasit cea mai veche pestera din Europa locuita de oameni si posesoare a zeci de picturi
rupestre, avem echipe de alpinisti ce au infruntat cele mai inalte piscuri ale planetei, nici o expeditie nu a fost facuta la noi in curte.
Cand e vorba de tunelurile subterane din Bucuresti majoritatea oamenilor in domeniu tac. In 2010 administratia Palatului
Parlamentului anuntase organizarea unui tur de vizitare a subteranelor Bucurestiului insa proiectul a fost dat uitarii. continua aici

Ce face guvernul SUA cu 30.000 de ghilotine, 100.000 de vagoane de transport prizonieri si peste 600 de milioane de gloanțe ???

Am spus de cate ori am avut ocazia – SUA este un experiment al elitelor ! In sprijinul acestei afirmatii sunt multe dovezi pe care nu le voi
enumera acum. Procesul de transformare al acestui experiment este implementat sub privirile americanilor, prea docili si
manipulati sa creada ca guvernul poate complota impotriva lor. Manipularea a atins cote maxime in SUA tocmai pentru a
demonstra ca omul este un animal care poate fi dresat ca si restul animalelor… ai doar nevoie de instrumentele necesare.
Evenimentele din Boston ne-au demonstrat ca americanii nu sunt deranjati catusi de putin cand e vorba de legea martiala… ba
chiar aclama si rasufla usurati cand 9000 de persoane din fortele politienesti scotocesc un oras in cautarea a doi frati suspectati de
terorism. Experimentul a demonstrat ca populatia e docila, ca nimeni nu se opune la a sta in case pe termen nedeterminat “pentru
propria lor protectie”. continua aici

Ce face guvernul SUA cu 14 milioane doze de Iodura de Potasiu ?

29/78
Departamentul Sanatatii din SUA a comandat 14 milioane de doze de iodura de potasiu, compus care protejeaza organismul de otravire
radioactiva in urma unor accidente nucleare .

Iodura de potasiu ajuta glanda tiroida sa nu absoarba iodul radioactiv si este folosita de victimele accidentelor nucleare sau in situatii de
urgenta de contaminare cu material radioactiv. Reglementarile prevad ca populatiile ce traiesc la o distanta de 20 Km de o centrala
nucleara sa detina astfel de pilule. Insa in SUA, oficial, radioactivitatea este in limite normale. Curios este faptul ca autoritatile au
ridicat normalitatea limitelor radiatilor in ultimul timp, asigurand populatia SUA ca explozia de la Fukushima nu este un
pericol. continua aici

Universul Holografic

Tot mai multe persoane din mediul stiintific se arata convinse ca Universul in ansamblu, dar si atomii sau obiectele din preajma noastra, arata
de fapt cu totul altfel decat le vedem, realitatea fiind de fapt o imensa, atotcuprinzatoare holograma. Ideia captivanta ca am putea
trai intr-o simulare holografica tridimensionala a fost luata in calcul de mai multi oameni de stiinta acestia sugerand ca lumea
fizica, care credem ca e reala, este de fapt o iluzie. Totul pleaca de la faptul ca in cadrul fizicii moderne a fost definita o lungime
numita – lungimea Planck, fiind limita minima pana la care poate fi impartit si observat Universul . Este expresia faptului ca nici
distantele si nici intervalele de timp nu pot fi masurate cu o precizie infinita, existant deci un soi de biti ori bule spaţio-temporale
mai jos de care Universul nu mai poate fi divizat. Traim intr-o era in care toata lumea a vazut o holograma. Dar ce este
aceasta ? continua aici

Energia gratuita – intre conspiratie si adevar

Majoritatea oamenilor cred ca tehnologiile actuale pe care le cunoastem sunt singurele descoperite si singurele care ne pot asigura confortul
mult dorit. Desi sunt unele persoane ce cred ca anumite tehnologii sunt detinute de catre anumite servicii secrete si departamente
ale apararii din anumite state, acestea ar fi singurele ce ar putea asigura succesul fortelor armate din SUA , Rusia, China sau Marea
Britanie. Se spune ca armata SUA este cu vreo 40 – 50 de ani in avans fata de tehnologiile conventionale. Aceste tehnologii secrete
sunt doar varful icebergului ce ne sunt ascunse si cei ce au incercat sa puna la dispozitia oamenilor descoperirile lor au platit cu
viata de cele mai multe ori. continua aici

Suntem pregatiti in caz de forta majora ?

Cutremure, inundatii, eruptii vulcanice, iarna deosebit de grea, valuri extreme de caldura, contaminarea cu diverse substante toxice, pandemii
la nivel mondial razboaie sau alte dezastre naturale pot aparea oricand. Este adevarat ca in ultima vreme aceste scenarii au fost
exploatate la maximum de cei ce au de castigat de pe urma oamenilor creduli sume de bani si manipularea a atins un nivel ridicat,
tocmai pentru ca cei ce trag sforile puterii din umbra vor sa pregateasca un anumit segment al populatiei pentru viitor.

Aveti un plan de urgenta in caz de forta majora ? Ati planificat diferite scenarii cu familia ? Aveti un loc in care sa va intalniti in caz de
dezastru ? Sunteti pregatiti sa va aparati locuinta in cazul in care sunteti atacat ? Aveti in casa o trusa de prim ajutor/supravietuire ?
Aveti provizii (apa si mancare) in casa pentru cel putin o saptamana ? Aveti un kit de supravietuire in cazul in care trebuie sa
parasisti locuinta ? Aveti o metoda de comunicare alternativa sau va bazati pe clasicul telefon mobil ? Sunt doar cateva intrebari
insa sunt convins ca marea parte a populatiei ar raspunde cu NU si acesta nu e raspunsul potrivit. Si in acest caz ce veti face daca
se va intampla ceva ? Veti astepta ajutor de la autoritati sau va veti ajuta singur ? continua aici

Cateva “conspiratii” ce s-au dovedit a fi fapte reale

Esti o persoana care crede in teoriile conspirationiste ? Daca nu, poate ca ar trebui sa fii. Au existat cu siguranta o multime de “teorii ale
conspiratiei”, de-a lungul anilor care s-au dovedit a fi incorecte. Cu toate acestea, adevarul este ca un numar mare de teorii ale
conspiratiei foarte importante s-au dovedit a fi de fapt adevarate. Deci, data viitoare când cineva “abereaza” despre teoria
conspiratiei este posibil sa doriti sa ascultati de fapt, ceea ce are de spus. Ei pot sti de fapt unele lucruri pe care nu le gasesti in
ziare sau in stirile oficiale. continua aici

HAARP – De la teoria conspirației la realitate

30/78
Într-o formulare simplificată, dispozitivul HAARP este un radiotelescop inversat, în sensul că antenele trimit semnale în loc să le primească.
Această tehnologie foloseşte fascicule de unde radio extrem de puternice care încălzesc unele zone ale ionosferei pentru a le
împinge în sus. Undele electromagnetice sunt apoi reflectate către Pământ, penetrând absolut orice, cu sau fără viaţă.

Proiectul similar european numit EISCAT, acronim al European Incoherent Scatter Scientific Association, este amplasat în Norvegia şi
Suedia. Ţările participante sunt Marea Britanie, Germania, Norvegia, Suedia, Finlanda, China și Japonia. Rusia a dezvoltat propria
bază de cercetare a ionosferei, denumită SURA, la Vasilsurk. Numeroşi savanţi şi experţi în armament, cât şi deputaţi ai
Parlamentului European, se arată deosebit de preocupaţi de dezvoltarea acestui proiect. continua aici

Mic istoric al atentatelor conducatorilor impotriva oamenilor

Se spune ca oamenii nu cred ca guvernul ar putea planui crime impotriva propriilor cetateni. La urma urmei sunt alesi de catre noi pentru a
promulga legi in favoarea noastra si pentru a conduce tara spre o crestere economica si stabila asigurand astfel un trai de viata mai
ridicat cetatenilor.Dar asta doar intr-o societate perfecta sau care cauta perfectiunea, ceea ce nu e cazul niciunei democratii de pe
Terra. In Roma antica se stia ca daca cetatenii nu au ce manca se vor rascula si astfel a fost inventat sistemul numit “paine si circ”
pentru ca oamenii erau distrasi de la activitatile senatorilor si imparatilor de mai tarziu. Pornind din orasul celor sapte coline voi
incerca sa enumar cateva situatii ce demonstraza fara echivoc faptul ca guvernul ar face orice pentru a-si atinge scopul, chiar ar
complota impotriva propriilor cetateni. continua aici

Supravegherea populatiei

Orice companie care se respecta cunoaste piata, stie tendintele cumparatorului si inclinatiile acestuia in favoarea unui produs sau al altuia.
Metoda clasica este sondajul de opinie, dar asta necesita timp si implica mai multi factori care nu pot reda cu o acuratete exacta
raspunsurile asteptate. In ultimul timp tehnologia a inceput sa joace un rol vital in accesarea informatiilor despre clienti si a
dorintelor acestora. Incet, incet corporatiile au invatat ca-si pot distribui marfurile pe anumite zone si segmente de populatie in
functie de vanzari si de dorinta acestora. Ba chiar pot determina anumite persoane sa cumpere un produs pe care in mod normal nu
l-ar fi achizitionat. Cine crede in ziua de azi ca mai are intimitate se inseala. Datele despre noi sunt vandute de la o corporatie la
alta si asta in mod oficial. continua aici

Programare predictiva

Asistam in ultimii ani la tot felul de scenarii a unor dezastre iminente. De la eruperea unui supervulcan, ciocnirea cu un meteorit sau cometa,
epidemii sau inundatii la scara globala, atacuri teroriste din ce in ce mai „ingenioase”, si chiar pana la intalnirea cu o civilizatie
extraterestra. In lume se petrece ceva, asta e sigur ! Nu este o teorie conspirationista, nu este o inchipuire a celor ce cred ca Lucifer
va veni pe Pamant, nu este nici macar o strategie de marketing care sa atraga audiente pe site-uri.

Programarea predictiva reprezinta un proces care trebuie facut, pregatit, spus inainte de inceperea unei actiuni principale; care preceda, care
este anterior; anticipat, preliminar. Sa fie oare toate aceste evenimete o incercare a elitelor de a ne spune ceva ? Poate… sau poate
ca e doar marketing. De unde stiu ei ce se va intampla ? De ce nu ne anunta ? Raspunsurile sunt destul de variate. Unele scenarii
afirma ca nu vor sa creeze panica, in timp ce altele, mai pesimiste, spun ca ei chiar vor sa imputineze populatia planetei spre a-si
atinge adevaratele planuri. Eu raman totusi la varianta ca cei ce se afla in spatele acestor scenarii stiu ce se va intampla si vor sa
invete cat mai multa lume sa se pregateasca pentru unul sau mai multe evenimente ce se vor desfasura in viitorul nu prea
indepartat. continua aici

Monstrul din(tre) noi

Aceste randuri nu sunt scrise pentru “oamenii rationali”; acei oameni care se ghideaza in viata dupa normele oficiale, dupa stirile oficiale sau
dupa indemnurile oficiale. Aceste randuri nu sunt scrise pentru oamenii normali; acele persoane ce merg zi de zi la munca fara sa le
pese de ceea ce se intampla in jurul lor si fara sa se intrebe ce este cu adevarat viata si ce se ascunde in spatele minciunilor ce ne
sunt vandute pentru a traii aceasta viata de calvar. Aceste randuri nu se adreseaza nici celor carora viata le-a oferit luxul ( primit de
cele mai multe ori de la altii care muncesc pentru ei ) de a nu le pasa de ceea ce se intampla in jur. Aceste randuri nu se adreseaza
nici credinciosilor (de orice fel), ce asteapta mantuire de la vreun zeu, fara a face ceva pentru a schimba situatia in care se afla. In
mare parte, pot spune cu acceptarea criticilor de rigoare, ca aceste randuri nu se adreseaza IGNORANTILOR…continua aici

10 motive pentru care nu poti avea incredere in mass-media

31/78
1. Mass-media exista doar pentru a face profit

Care este scopul presei ? Sa presupui ca doreste informarea populatiei este ca si cum ai spune ca o firma de telefoane s-a creat pentru a ne
face viata mai buna. De fapt ambele doresc doar profit. La fel ca orice companie din perioada actuala, capitalista, trusturile de
presa vor sa faca bani. Multi bani. Societatea actuala a fost cladita pe ideea capitalista ca cine are mai multi bani detine controlul.
Trusturile media nu sunt cu nimic diferite de companiile ce vand anumite produse pentru profit. Doar ca au alta modalitate de a
genera acel profit.Presa este dependenta de cititori ! FALS! Presa este dependenta de bani si atata timp cat se vor gasi persoane
care sa sponsorizeze, presa va continua sa publice informatii ce sunt in favoarea sponsorului.

2. Publicitatea dicteaza continutul

Cum afecteaza stirile ce le aflam profitul companiei ? Corporatiile media fac in jur de 75 % din profit datorita reclamelor.Asta inseamna ca
cei ce platesc bani multi pentru a sustine corporatia dicteaza ce fel de stiri sa apara si cum sa fie enuntate. Jurnalimul a disparut
demult din peisajul media, fiind inlocuit cu roboti ce executa ordine. Tocmai din cauza asta o corporatie care are contracte cu toate
marile trusturi de stiri va reusi sa impuna anumite idei in randul populatiei prin simpla abatere a atentiei sau a distorsionarii
informatiei. continua aici

Transa colectiva

Traim intr-o societate plina de paradoxuri in care medicina a avansat enorm dar bolile sunt mult mai numeroase, avem nenumarati experti in
toate domeniile, dar si mai multe probleme decat aveam in trecut, avem acces la mai multa informatie, dar totusi atat de putina
intelepciune in jur, traim in deplina libertate si totusi suntem atat de inrobiti.

Sistemul este complet corupt! Este corupt din orice punct de vedere: razboaiele sunt pornite intentionat, mancarea ne este otravita cu toxine,
apa ne este umpluta cu deseuri toxice, tari intregi sunt ingenuncheate de dragul profitului, doctorii distrug sanatatea, judecatorii isi
bat joc de justitie, universitatile distrug cunoasterea, ele nu educa studentii ci le spala creierele, guvernele distrug libertatea, mass-
media distruge informatia distorsionand-o dupa anumite interese, in timp ce mare parte din oameni nu admit ca ar exista vreo
problema. Teoriile conspirationiste sunt privite ca o gluma buna si nu ca o forma de informare alternativa. continua aici

Cand ne-am pierdut puterea ?

Când ne-am pierdut coloana vertebrală, devenind viermi ce se hrănesc cu gunoaiele ce ne sunt aruncate de către elite? Când ne-am decis să
bem drogul iluziei și să ne lăsăm îndreptați către un sistem fals de siguranța? ADN-ul societății actuale menține în servitute. Am
devenit o populație automatizata, neinformată, îndobitocită. Ne suim în mașini, mergem la munca, ne suim în mașini iar și mergem
acasă. Suntem prinși într-o viață mecanică…Suntem o rasa de roboti! Cel mai rău este că nici nu conștientizăm asta. Ne interesează
fotbalul și show-rile de duzina și credem că trăim. Oare trăim, sau doar respiram ? Veneram ultimele gadgeturi electronice apărute
ca și cum ele ar fi sursa noastră vitala. Ne ghiftuim cu ultimele apariții de junk-food(mâncare nesănătoasă) precum vitele pregătite
pentru măcel. continua aici

Stirile dauneaza grav sanatatii tale !

Din cele peste 10 000 de stiri, pe care poate le-ai citit in ultimul an, cate v-au permis sa luati o decizie intr-o problema din viata voastra ? Cate
v-au ajutat sa treceti peste vreun obstacol ?

Un avion s-a prabusit … 321 morti. Cu ce te ajuta ca sti asta ? Atitudinea ta fata de acest risc se va schimba indiferent de probabilitatea sa. O
masina s-a rasturnat, rezultand decesul a 4 persoane… O batrana a fost violata in timp ce alta femeie a fost omorata cu brutalitate
cu un ciocan… Oamenii nu numai ca vizioneaza astfel de stiri, le si citesc si vor sa afle amanunte cat mai detaliate. Treziti-va !
Altii fura tara in timp ce tu te uiti hipnotizat la mizeriile din presa, legile sunt date impotriva ta, oameni cu idei radicale transforma
planeta intr-o inchisoare iar tu ce faci ? Te uiti dupa fata de la nu stiu ce pagina … Ca mai apoi sa te intrebi – Cand s-o fi schimbat
lumea asa repede ? continua aici

Vrei schimbare ? Fii schimbarea !!!

32/78
Traim intr-o lume a contrastelor… saraci si bogati, culti si inculti, supusi si rebeli, conducatori si condusi. Oricat am incerca sa nu luam in
calcul aceste contraste tocmai ele modeleaza societatea in care traim. Fara ele ar fi o alta lume. Mai buna ? Mai rea ? Nu putem
decat sa presupunem si sa teoretizam. Insa istoria ne-a invatat ca teoria nu se imbina cu practica . In momentul in care facem
planuri de schimbare a societatii, ajungem sa constientizam ca punerea lor in practica implica factorul uman. Iar asta schimba
radical problema. Libertate ! Egalitate ! Fraternitate ! Cuvinte ce rasunau la sfarsit de secol XIII in Franta, au reusit sa se propage
ca undele unui ecou in toata lumea. Rasturnand un sistem si punand bazele altuia, oamenii au sperat ca viata lor se va schimba in
bine. Pentru unii asa a fost. Cei care au stiut sa profite de sistemul nou, cerut de oamenii de rand, au continuat cu vechiul sistem
imbracandu-l intr-o haina mai stralucitoare. Problemele s-au ascuns sub pres iar lumea a evoluat catre culmi nicicand
visate. continua aici

Solutii… pentru adormiti

Internetul este plin de site-uri, bloguri sau articole ce “informeaza” mai mult sau mai putin despre un control din partea anumitor persoane
asupra populatiei. Multi oameni se declara deschisi la asemenea afirmatii, altii le iau in ras, iar foarte putini studiaza
fenomenul.Desi multitudinea de informatii abunda, foarte putine persoane cred ca este un complot in directia inglobirii totale a
individului.De la premisa ca munca ne ocupa asa mult timp incat nu mai avem timp sa ne documentam, (sistem promovat de catre
elite) pana la credinta ca alimentele, bauturile carbogazoase sau “naturale”, pana si apa, par sa fie instrumente cu care acesti
oameni produc pagube in randul populatiei mai mult decat ne-am imagina. continua aici

Religia vs Credinta

Subiectul religiei este tabu in Romania ! Si nu doar atat, Biserica nu poate fi atacata, contrazisa sau pusa sub lupa atentiei publice, fara ca
anumite persoane, bloguri, site-uri, sa te catalogheze drept satanist, ateu, propagandist impotriva credintei, etc. Mai nou, din cauza
sarbatorilor pascale ce ne bat la usa, s-a creat o teorie conform careia doar in preajma sarbatorilor, Biserica si religia sunt atacate de
catre anumite persoane cu interese ascunse.

Libertatea de exprimare este un pilon al statului de drept. Persoane ce lupta pentru libertatile omului sunt in schimb oripilate cand altii au
tupeul sa terfeleasca in noroi imaginea “imaculata” a Bisericii Romane, argumentand acest drept ca un atac impotriva
credinciosilor . Religia nu are voie sa fie atacata in tara noastra, pentru ca sta la baza poporului roman si tine de traditiile nostre
stravechi, conform unor persoane ce catalogheaza tot ce vine impotriva Bisericii doar propaganda platita de catre cei ce sustin
curentul New Age. Va spun sincer ca nu imbratisez acest curent, nu sunt satanist, poate nici ateu…continua aici

O lume cu un singur creier

In Statele Unite si in intreaga lume are loc o revolutie instituita de manipulatori, ai caror agenti au asimilat filozofia materialista si imorala .
Ei pun in aplicare tehnicile de control al mintii, de supraveghere avansata, computerizare si indoctrinare, si alte tehnologii de
control uman, care vor face libertatea sa para lipsita de sens si inutila, doar un cuvant in vant iesit din gura unui biet dobitoc
controlat mental. Acestia lanseaza noi si noi atacuri asupra vietii oamenilor in fiecare minut. Prin intermediul acestor tehnologii
deopotriva noi si vechi, suntem privati de dreptul de a protesta si de a gandi liber. Traditia suveranitatii individuale si ideea de
libertate ne sunt sustrase din minte, fiind sterse din cartile de istorie. Si datorita multitudinii de anestezice cu care am fost injectati,
nu mai simtim nimic. continua aici

Schimbarea vine de la voi, sau de la ei ?

Este sistemul actual cel mai bun sistem ? Exista ceva mai performant ce zace in ideologiile ganditorilor nonconformisti care sa redea speranta
umanitatii ? Putem noi oare schimba paradigma actuala, cu una pe masura cerintelor tuturor ? Putem oare sa ne ridicam si sa
strigam ca nu ne convine cum suntem condusi ? Avem oare curajul acesta ? Stim sa facem diferenta intre anumite masuri luate
pentru bunastarea noastra si manipulari ale elitelor ? Suntem oare convinsi ca revolutiile ideologice care au dus la aceasta societate,
au venit din randul oamenilor de rand ? Sau au fost impregnate in mentalitatile colective ce au dus la “schimbari” de-a lungul
istoriei ? Suntem siguri ca actualele indoctrinari nu fac altceva decat sa ne impinga catre o schimbare majora ? Suntem convinsi ca
vrem aceasta schimbare, ba chiar, stim ce fel de schimbare va fi ? V-ati pus vreodata intrebarile astea ? continua aici

Iluzia libertatii

33/78
Suntem bombardati zi de zi cu mesaje despre libertate, democratie, egalitate . Media face tot posibilul sa ne informeze despre regimurile
totalitariste ca o comparatie cu faptul ca noi traim intr-o lume libera. Suntem invatati de mici ca avem puterea sa ne decidem
singuri soarta iar drepturile noastre sunt respectate si garantate de catre stat. Avem chiar dreptul de a ne alege conducatorii in
majoritatea situatiilor si tot ce trebuie sa facem in continuare este sa muncim. Dreptul la intimitate este garantat in toate statele
democtatice la fel ca dreptul la libera exprimare. Oare? continua aici

Stapanii din umbra

34/78
Lumea in care traim este condusa de anumite forte despre care omul de rand poate doar sa-si imagineze. Tot mai multi oameni nu mai sunt
multumiti de variantele oficiale oferite de catre media. Evenimentele ce se intampla pe mapamond tind sa degenereze in conflicte
tot mai mari iar cei aflati la putere nu par a face nimic spre a remedia acest lucru. Din contra, stirile alternative la care avem acces
relateaza o realitate cu totul diferita de ce vedem in jurul nostru. In ultimul rand chiar si faptele istorice care erau de necontestat par
sa se clatine. Vedem cum pe zi ce trece sistemul incearca sa ne subjuge pana si in modul de gandire; mai nou daca nu gandesti ca
majoritatea esti proscris. In aceasta mare de oameni sunt persoane care refuza sa se supuna sistemului oficial si cauta sa caute
dovezi spre a le prezenta multimii in speranta ca odata acoperita o arie cat mai mare a populatiei adevarul va fi aflat. continua aici

Antisistem

Schimbam Guvernul sau schimbam Sistemul ?!

Aud mereu expresia, ”schimbam sistemul , dar ce punem in loc ? ” Solutia fiind cautata in spatiul ingust din intreg sistemul, respectiv in
schimbarea clasei politice. In acest fel pastram defapt acelasi sistem total ineficient. Lucrurile astea se repeta de cateva ori in viata
noastra succedand sperante de scurta durata urmate de lungi amagiri.

Credeti ca daca schimbam Guvernul, partidele sau ponderea lor la guvernare are vreo relevanta in sistemul actual ? Nu credeti ca e nevoie sa
schimbam intregul mecanism de functionare a sistemului , deci a sistemului insasi ? Credeti ca rotirea la guvernare a diverselor
partide politice, e suficienta ?

Din tot sistemul ” democratic” , puteti decide prin vot decat structura politica, nu puteti alege (schimba) ceilalti jucatori, mult mai importanti,
precum bancile, institutiile internationale, corporatiile, etc. Deci avem doar iluzia ca parerea noastra conteaza, sistemul
functioneaza perfect identic indiferent de optiunea noastra de vot, in schimb dezbinarea noastra creste cautand vinovati in cei care
au votat cu cei ce guverneaza, defapt asta nici nu conteaza, asa cum am spus mai sus, doar concentraa atentia noastra catre o mica
zona din imaginea de ansamblu. Continua aici

Vremea schimbarii e aproape

Cred ca toata lumea e de acord ca ceva teribil de gresit se petrece in legatura cu aceasta tara. Cei ce manipuleaza acest mecanism ascuns al
societatii reprezinta un guvern invizibil care detine puterea in tara noastra… mintile noastre sunt modelate, gusturile noastre sunt
formate, ideile ne sunt sugerate, in general de catre oameni de care nu am auzit niciodata. Saracie, coruptie, manipulare…

Oamenii au nevoie sa fie treziti. Au nevoie de un mesaj clar si simplu. Cei care nu au realizat deja, trebuie sa inteleaga ca ne aflam in pragul
dezastrului. Fiecare barbat, femeie si copil trebuie sa simta cat de aproape suntem de haos. Desi nu toti sunt pregatiti, fiecare ar
trebui sa incerce macar sa faca un mic pas spre a intelege ca e nevoie de schimbare. Libertatea nu este oferita voluntar de catre
asupritor, ea trebuie ceruta si luata de catre cei asupriti. Libertatea inseamna si responsabilitate pe care trebuie sa si-o asume cei
care beneficiaza de ea. Continua aici

Controlul mental asupra oamenilor

Elitele mondiale au inteles de foarte mult timp ca mintea umana este cheia stapanirii omului. S-au incercat mai multe tehnici, de la sclavagism
la dictatura, dar se pare ca impresia de libertate amestecata cu influente mentale cat mai adanc infipte in subconstientul uman a dat
intotdeauna roade.Controlul mental este un atac complex focalizat pe un anumit grup de oameni iar efectele nu trebuie sa fie
spontane.Cei ce au inteles asta au stapanit oamenii din jurul lor si apoi tari intregi.

Una dintre cele mai “frumoase” forme de control mental, care a dat roade inca de cand primul om a inteles ce este un fulger, este -religia.
Majoritatea religiilor au fost concepute si isi trag seva din perioada primitiva, cand oamenii neintelegand natura, cautau explicatii
supranaturale. Folosindu-se, la inceputurile istoriei de necunoasterea oamenilor, iar mai tarziu de naivitatea acestora, oportunistii
au manipulat masele pana la extrema.Tin sa precizez ca, in opinia mea, toate religiile au ca scop ascuns mentinerea individului intr-
o stare de supunere, frica. Insa, odata la cateva sute de ani apare asa numita reforma a credintei, in anumite structuri, reforma ce
vrea orientarea individului catre noi idei ce se doresc impuse de catre elite.O semenea reforma se va petrece in cadrul Bisericii
Catolice odata cu alegerea noului Papa. Sunt si religii in care schimbarea unei singure virgule din carte inseamna sfarsitul lumii,
vezi iudaismul sau islamul. continua aici

Colonia Romania

Ce razboi de eliberare nationala mai putem avea de dus cand ni se spune in fiecare zi prin propaganda oficiala, cat de liberi si democrati
suntem? Nu ne vorbesc zilnic politicienii despre modul in care apara ei interesele nationale si asigura binele public? Nu citim in
ziare si nu vedem la televizor informatii care probeaza cat de capitalisti si fara oprelisti ne miscam noi prin Lume?

35/78
Toate aceste elemente de ”circ” se intampla sub ochii nostrii si cu siguranta pacalesc destule persoane…totusi, ele nu pot insela un roman
avizat. Romanii ”cunoscatori” sunt constienti ca Romania este o colonie a marilor capitaluri straine, colonie in care majoritatea
romanilor fac eforturi supraomenesti pentru a trai decent ori traiesc de-a dreptul prost, ca niste sclavi negri din epoci demult
apuse… continuarea aici

Planul de dominare a coloniei Romania… De de ce traim prost si ce ne asteapta in viitor

Colonia Romania – partea a II-a

Razboiul dintre Oculta si Omenirea dornica de libertate n-a inceput ieri sau azi… El dureaza de cand Oculta s-a organizat pentru dominarea
intregii Umanitati. Romanii au in fata doua posibilitati: sa se subordoneze intereselor Ocultei, asa cum este acum sau… sa inceapa
un lung razboi psihologic si economic de eliberare. Evident ca ocultii au luat toate masurile imaginate de ei pentru ca natiunea
romana sa ramana pe veci roaba lor iar Romania o semi-colonie.

In aceste conditii, va intrebati ce mai putem face noi, romanii, care doresc sa traiasca liberi si prosperi? Daca inca va mai intrebati, e bine…
inseamna ca ati inceput sa ganditi normal si sa sperati ca vom iesi de sub calcaiul ocultei mondiale. Jugul Ocultei poate fi scuturat
in urma unui razboi indelungat, cu caracter psihologic si economic. O asemenea operatiune de lupta ar fi incununata de un succes
mai rapid, daca ar fi dusa de o organizatie nationala puternica, bogata si cu relatii in randul liderilor politico-economici. O
asemenea organizatie civica NU EXISTA in Romania si nici nu avem perspectiva sa o putem infiinta prea curand.

Ca atare, ramane numai varianta razboiului psihologic si economic de eliberare nationala DE LUNGA DURATA. Razboiul este limitat la
componentele psihologice si economice pentru ca trebuie sa se desfasoare intr-un cadru strict legal… daca am apela la violenta, am
fi reprimati fara crutare chiar de proprii compatrioti (idiotii utili). continua aici

De ce au ajuns germanii să-i omoare pe evrei… Cine a declanşat şi la ce au folosit războaiele mondiale

BENJAMIN HARRISON FREEDMAN a fost una dintre cele mai uimitoare, dar şi contradictorii personalităţi ale secolului trecut. Născut în
1890, acesta a fost un om de afaceri evreu de succes în New York City, fiind principalul acţionar al companiei Woodbury Soap.
După cel de-al doilea război mondial, a întrerupt contactul cu organizaţiile evreieşti şi şi-a petrecut restul vieţii cheltuind o mare
parte din averea sa evaluată la cel puţin 2,5 milioane dolari, pentru a prezenta opiniei publice structurile de putere ale evreilor care
dominau Statele Unite. Discursul urmator a fost ţinut în 1961, la Hotelul Willard din Washington DC şi publicat la acea vreme de
Commori Sense… continua aici

Vaccinarea – cea mai mare agresiune impotriva fiintei umane !

Fara frica de boli, nimeni nu s-ar vaccina. Frica e mai mare cand inamicul e de nevazut cu ochiul liber, asta e tactica folosita. Inainte, oamenii
se temeau de zei nevazuti, mai tarziu si chiar azi, se tem de un Dumnezeu aspru, iata ca acum chiar si pentru atei a fost gasit motiv
de teama. Atata timp cat traiesti in frica, esti manipulat, ajungi sa ceri singur “protectie” . Vreau vaccin, vreau totusi si ceva pastile,
antibiotice preventiv, vreau cip RFID, vreau trupe antitero, vreau sa fiu monitorizat, etc. Toate acestea vin din frica.

Raul produs de vaccinuri e mult mai mare decat beneficiile, doar ca efectele negative apar la cativa ani de la vaccinare. Stiti ca si in ziua de
azi mediul de cultura pentru obtinerea vaccinului antipolio este rinichiul de maimuta ?, Stiati de efectele conservantului cu mercur
(thimesoral) asupra creierului ? Stiati de corelatia intre cazurile de autism si vaccinari ? Stiati ca implementarea campaniilor de
vaccinare a dat pentru prima oara posibilitatea previzionarii financiare in sistemul medical, fiind singurul motiv pentru care a fost
imediat adoptata ? continua aici

Noua Ordine Mondiala

Daca luam o broscuta testoasa si o vom arunca intr-o oala cu apa clocotita, aceasta va incerca din toate puterile sa iasa din oala si daca
conditiile ii sunt propice (nivelul apei este destul de aproape de buza vasului), testoasa chiar va reusi sa se salveze. Daca insa vom
pune broscuta in oala cu apa rece iar apoi vom incalzi incetisor apa, pana la punctul de fierbere, experienta a aratat ca in 99% din
cazuri broasca ramane in oala si nu face nici o tentativa de a se salva, murind fiarta. In 1% din cazuri insa, unele broscute par sa
sesizeze incalzirea apei si cu ultimele puteri, molesite de caldura ies din apa clocotita. Acest experiment (pe care, din compasiune
fata de bietele animale, nu va indemn sa il reproduceti), are o semnificatie profunda pentru fiecare dintre noi. Asa cum organismul
testoasei nu detecteaza incalzirea apei – si implicit pericolul de moarte in care ea se afla, daca incalzirea apei se petrece suficient de
lent, la fel si in cazul oamenilor, acestia isi pierd capacitatea si puterea de a spune NU cu fermitate, respectiv de a face un efort
volitiv de a se sustrage unor circumstante sau conditii de viata daunatoare lor. continua aici

Matrix vs Matrix – istoria nescrisă

36/78
Se vehiculează tot mai mult ipoteza cum că apariţia omului este de origine extraterestră (teoria paleoastronautică). Aceşti extratereştrii trebuie
că şi-au stabilit o bază de operaţiuni. Sunt destule dovezi că baza a fost undeva în zona Carpaţilor, pe teritoriul actualei Românii.
Din centrul operaţional, extratereştrii au efectuat operaţiunile necesare creerii omului. Nu putem şti care au fost acestea, poate au
adus hibrizi de pe alte planete, poate au îmbunătăţit genetic vreuna din speciile existente aici. Următoarea fază a fost civilizarea
creaţiei (omul). Mă îndoiesc că au creat oraşe ca cele actuale, uzine şi tot ceea ce reprezintă actuala civilizaţie. Logic ar fi să-i
înveţe pe oameni strictul necesar şi apoi să-i lase să se dezvolte sub controlul unei elite. Această elită sunt viitorii conducători
descendenţi din zei (vezi Egiptul antic). Prin urmare, doar iniţiaţii cunoşteau secretele zeilor, doar iniţiaţii puteau şti cum să
folosească aparatura lăsată de zei. La plecare sau înainte de moarte, zeii le-au lăsat destulă tehnologie, dar nici o posibilitate de a o
multiplica. Deci secretele zeilor trebuiau păstrate doar în cercul strâmt al elitei, deoarece aparatura nu era suficientă pentru ca
fiecare muritor să poată beneficia de ea. Şi poate erau singurii capabili moral să nu folosească tehnologia ca armă. continua aici

Cinci pasi simpli de a te deconecta de la Matrix

“Daca realitatea este ceea ce simti, mirosi, gusti si vezi, atunci realitatea nu este altceva decat semnale electrice interpretate de creierul tau” –
Morpheus, Matrix

Atata timp cat esti conectat la un calculator, programat sa-ti ruleze realitatea, nu poti scapa, iti controleaza intreaga viata. Esti programat si
reprogramat fara sa-ti dai seama doar pentru a uitat cat de puternic esti cu adevarat. Atata timp cat esti programat sa slujesti
stapanii inselatori ai vietii tale, nu vei sti niciodata ca poti sa-ti schimbi viata intr-o clipa. Stapanii, corporatiile pentru care lucrezi,
religia pe care o adori, societatea pe care incerci sa o pacalesti si sa o copiezi, te-au transformat din clipa in care ai pasit in aceasta
viata. Te-au programat sa crezi ca esti mic, neajutorat si nepurincios. E timpul sa te trezesti si sa-ti iei viata in propriile maini! Iata
cateva metode cu care sistemul te tine inchis: continua aici

“PROGRAMUL TERRA”

Pentru cei care nu au timp sa citeasca in jur de 600 pagini ale cartii ”Programul Terra – Un atentat extraterestru asupra omenirii” va prezint in
continuare un rezumat al acestei controversate carti ce prezinta ipoteza existentei noastre pe aceasta planeta intr-un mod cu totul
original. continua aici

Universul nu este constient de existenta ta! Relaxeaza-te !

Pentru multi romani religia nu mai e la moda, e invechita, imbracata in haine de epoca, cu iz de feudalism amestecat in mica masura cu
modernism. Preotii nu prea ajuta la schimbarea imaginii. Cu limbajul scos din vocabularele stravechi si cu aspectul dur, ce
aminteste mai degraba de barbarii descrisi de latini in operele lor, decat de osteni ai Domnului ce impart fericire in jur, acesti
“cavaleri ai luminii” par sa departeze oamenii de partea spirituala. Faptele insa, mai presus de aspect si de mesajul din ce in ce mai
fantastic, imping multimile sa se reorienteze.Daca oamenii nu mai cred in povesti cu serpi vorbitori sau in Feti Frumosi coborati
din cer, trebuie gasit ceva ce ii va indemna sa “creada”. Locul lasat gol de Biserica trebuie umplut, pentru ca omul este nesigur pe
reusita sa, trebuie sa apeleza la “cineva” care sa ii faca treaba, sa il ajute cumva.

Ca de obicei, cand se intrevede posibilitatea manipularii unor mase de oameni si cand castigul rezultat de pe urma lor este destul de motivant,
solutii exista. Pentru orice si oricine. Credinta uneste ! Plecand de la sintagma asta, “baietii destepti” au gasit o noua forma de a
manipula mintea umana si de a trage beneficii, de cele mai multe ori materiale, de pe urma unor creduli. Noile forme de
manipulare nu difera prea mult de cele vechi, dar sunt imbracate in mesaje ce se pliaza cu gandirea moderna. Bineinteles ca nu mai
trebuie sa te supui unor ritualuri feudale sau sa ai un program constant de a discuta cu Divinitatea, dar trebuie respectate si aici
cateva reguli. La urma urmei, o turma lasata fara reguli se va indrepta catre haos…continua aici

RAMTHA
REFLECŢIILE UNUI MAESTRU DESPRE ISTORIA UMANITĂŢII

37/78
<img class="aligncenter" style="border: 0px none;" alt=""
src="http://2.bp.blogspot.com/-
Vba2j4uZynM/Tu3yY3VSzCI/AAAAAAAAAhA/Icu2ZU6rO8I/s400/ramthahttp://www.evolutiespirituala.ro/wp-
content/uploads/2014/10/2.jpg" width="311" height="400" border="0" />

In continuare, am selectat cateva paragrafe din primul volum al seriei Ramtha – Reflectiile unui Maestru.Mi se par semnificative pentru ceea
ce Ramtha transmite ca si mesaj general, sistem de gandire, ce aduce el nou ca si viziune asupra creatiei, asupra a TOT CEEA CE ESTE.

Ramtha este o entitate care a trait pe pamant acum 35.000 ani pe vremea Lemuriei si Atlantidei. A fost un razboinic impotriva tiranilor, a
cucerit 2/3 din lume asa cum o stim noi acum – conform spuselor lui – iar in cursul vietii traite pe Pamant, datorita unei rani grave ce l-a tinut
departe de campul de lupta o lunga perioada de timp, contempland natura a aflat si trait secretele Creatiei, ascensionand in cele din urma in
fata armatei sale de peste 2.000.000 de oameni. In timpul marsului sau, oamenii i-au oferit proprii lor copii pentru a-i creste si educa, iar unul
dintre acestia a purtat numele de Ramaya, cea care astazi este JZ Knight. Aceasta a infiintat, in urma unor experiente pe care le puteti citi in
aceasta carte, Scoala de Iluminare “Ramtha” pentru a impartasi altora invataturile lui. Nu este o secta, ci chiar o scoala care “preda” o
programa si care intra ce-i drept in contradictoriu cu religia crestina pe alocuri dar care aduce si cateva completari.

38/78
<img class="aligncenter" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/-
GyZ3e2Alf-M/Tu5WKN3tRTI/AAAAAAAAAiw/Oq0vBiWV6NM/s400/ramtha+egipt.jpg" width="400" height="320" border="0" />

Ramtha îşi comunicã învăţăturile printr-un fenomen pe care îl numeşte canalizare. A fost Ramtha cel care a făcut acest termen cunoscut. El
foloseşte corpul lui JZ Knight (se citeste Gezi Nait), pentru a se canaliza pe sine şi a preda învăţăturile în persoană. Un canal este diferit de un
medium prin aceea cã, canalul nu este intermediar între conştiinţa care vine prin el şi audienţă.

Existenta lui este dovedita stiintific prin numeroase teste la care au fost supusi ani de-a randul atat el, cand folosea corpul lui JZ, cat si JZ
insasi. Rezultatele cat si metodologia sunt publice si pot fi vizionate pe www.ram-romania.ro sau pe site-ul www.ramtha.com . Studentii
Scolii sale de Iluminare sunt responsabili de filmul documentar “What the bleep do we know?”, o productie care explica Realitatea precum si
Crearea ei voluntara si involuntara, prin perspectiva fizicii cuantice.

Canalul nu rămâne în transă, sau o altă stare alterată în timp ce canalizeazã, el îşi părăseşte complet corpul, ca atunci când cineva moare, şi
îngăduie conştiinţei care vine să aibă control complet asupra mişcărilor şi tuturor funcţiilor corpului. În timp ce este canalizat de JZ Knight,
Ramtha poate deschide ochii, merge, dansa, mânca şi bea, râde, vorbi şi preda studenţilor. JZ Knight este singurul canal pe care el 1-a ales şi
pe care el îl va folosi vreodată pentru a-şi aduce mesajul.

În 1996 un distins grup de savanţi în medicină, psihologie, sociologie şi experţi în religie au studiat-o pe JZ Knight înainte în timpul şi după
canalizarea lui Ramtha. După ce au terminat studiul ştiinţific pentru care au folosit cele mai moderne tehnici şi echipamente posibile, au
concluzionat că rezultatele sunt atât de dramatice încât exclud categoric posibilitatea prefăcătoriei, a schizofreniei sau multiplei personalităţi.

39/78
<img class="aligncenter" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-
ICyfH7G01O4/Tu3vJZJdjzI/AAAAAAAAAg4/5-ThXjnEqds/s400/ramtha.jpg" width="400" height="396" border="0" />

EPICA CREAŢIEI

„Deci la început, când toţi eraţi nişte scântei de lumină, de conştiinţă personală aţi făcut drumul în materie sau materie corporală. Aţi căzut
şapte nivele de vibraţie, întru adevăr de conştiinţă. Aşa. Deci acum sunteţi la începutul evoluţiei. Şi la începutul evoluţiei, misiunea voastră a
fost să faceţi cunoscut necunoscutul, ca entităţi nemuritoare ce sunteti, Dumnezeu, ceea ce toţi sunteţi, şi oglinda lui reflectoare care este
personalul vostru “sine” (persoana în totalitate). Această călătorie este pentru Spirit şi Suflet într-o Carte a Vieţii, care se numeşte evoluţie.”
Ramtha

CREAŢIA, ARTA CONEMPLĂRII ŞI A DEVENIRII


Dumnezeu a devenit extins din gând în lumină, în eminenţa sunetului. Din mişcarea lui Acum în eternitate aţi apărut voi, unul câte unul.
Gîndul nu are diviziuni de electrum, dar este cel care scade frecvenţa lui în materie – lumina fiind un fiu material al divinului Tată –
continuării din sine toate diviziunile electrumu-ului. Fiecare lumină ce a apărut în frumuseţe manifestată ( a fost matreializată), a purtat în
sine creaţia marelui gînd în existenţă sa, în fiinţa sa, în lumina sa unică, în sunetul luminii.
Lumina a privit gîndul şi a devenit gînd. Şi Dumnezeul fiiniţei voastre, născut în lumină a creat pentru sine ceea ce se cheamă Domnul
fiinţei voastre, numit memorie, gândul contemplativ, care a fost dat fiului de către Tată, ca fiul să aibă şi el ceea ce Tatăl are, Domnul
Dumnezeu al fiinţei voastre. Şi iată, fiecare entitate şi-a început desfăşurarea prin mişcarea gândului, divinul Tată, forţa vitală. Şi în timp ce
viaţa unduia calea Existenţei în eternitate, lumina Sa s-a separat şi a stat ca o masivă coloana în ceruri. Şi când lumina a apărut, iată că a mai
apărut una şi încă una. Din fiecare fragment de lumină a mai apărut una şi încă una. Şi toate au stat ca nişte sentinele ce păzesc perimetrele
eternităţii, a ceea ce se numeşte gând au privit marele gând şi au iubit marele gând, căci el era creatorul lor. Iar gândul a privit lumina şi iată
în lumină el devine şi esenţa lui va fi cu ea (lumina) pentru veşnicie. Acesta este……
„La început a fost Cuvântul – nu-i adevărat – şi Cuvântul a fost cu Dumnezeu” – şi cu omul. La Început a fost gândul şi gândul a fost
întotdeauna cu omul pentru că omul este gândul. După ce sentinelele de lumină s-au aliniat pe magistrala eternităţii şi mişcarea sunetului a
devenit tunet în centrul lui Acum al lor, iată, fiecare coloană de lumină, posedând puterea sfântului gând condensat în puterea fiinţei sale. a
devenit fiecare Sursă/gând. Dumnezeu/gând.
„Lumină şi culoare”. Nu există culoare. Culoarea a fost creată de marea lumină, care nu este nici albă, nici pură, nici invizibilă. Ea este,
atât.
Şi iată, fiecare sentinelă de lumină, a început să creeze ea însăşi, prin acelaşi proces în care ea s-a născut, şi s-a extins. Cînd coloana a
devenit extinderea sa proprie, a creat alta şi alta, continu. Sentinelele de lumină au continuat gândul numit „Acum” în vibraţie, cîntec şi
înţeles. Şi lumina a strălucit veşnic, dar nu s-a mişcat, căci unde să se ducă, dacă niciodată nu se sfârşeşte (este nelimitată) în postura ei
briliantă. Toate luminile erau în Void, fiecare strălucind acolo unde fusese creată. Dar iată că prima sentinelă s-a extins şi a devenit un mic
univers, apoi alta sentinelă a adăugat prin creaţia ei la Void, toate au adăugat la Void, caci fiecare, devenind ea însăşi (duplicându-se), au
început să se extindă.

40/78
<img class="aligncenter" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-
Hd7nZ_k7dd0/Tu31uGfc2RI/AAAAAAAAAhI/lBZe06_hdWo/s400/SISTEM+SOLAR+CALEA+LACTEE.gif" width="400" height="238"
border="0" />

APARIŢIA SISTEMELOR SOLARE

Apoi au apărut universurile şi galaxiile, fiecare în sfera ei. Şi pe măsură ce creaţia evolua, sorii erau aşezaţi pe orbitele lor din centrul
universurilor, iar ceea ce dădea lumină, nu emitea căldură, era doar lumina. Lumina ce stă în centrul universului vostru a fost creată pentru a
da naştere la viaţă şi Dumnezeilor individuali la începuturile lor. Câte un soare a fost aşezat în centrul fiecărui univers, căci soarele, cum î1
numiţi voi, Ra cum îl numesc eu, emite particule de lumină, aminteşte de începutul a toate – gîndul. Emană viaţă din fiinţa lui. Şi iată, din
marele soare au apărut copii lui, unul câte unul. Uite că s-a născut primul copil şi a crescut în masă, s-a făcut minunată, dar într-o zi a
explodat. Aceasta s-a întîmplat în partea de nord a acestei regiuni (universul nostru), iar în acel loc a rămas o mare rană.
Prima planetă a aprut în primul ei leagăn (orbita) şi s-a numit Malina, minunata creaţie a soarelui mamă. Şi copilul a început să se dividă
pe sine şi a crescut mare, tot mai mare. Pe o orbită mai mare, în afara orbitei-leagăn, a apărut ceea ce voi numiţi Mercur. Malina era ca un
copil -masă, structură materială a unui copil nu este niciodată configurată pânâ ce sufletul nu se aşează în interior şi Spiritul vine şi el.
Sentinelele, Dumnezeii, şi-au aşezat fiinţele lor minunate pe planul Malinei, iar acolo, au devenit element co-creator alături de Tatăl, care le
dăduse lor existenta.
Şi aşa a început viaţa aici. Şi pe măsură ce toţi (sentinelele) deveneau mai mari şi mai mari, fiecare devenea individual (deosebit) în fiinţa
lui, după felul de gândire. Şi fiecare Dumnezeu devenea profunzimea creaţiei sale, aceste forme de lumină deveneau obiect direct al
creativităţii lor. Toţi erau minunaţi, căci nu există gândire urâtă sau rea. Ei erau întruparea luminii şi treptat au devenit similari cu ceea ce
sunteţi voi acum, numai ca mai mari, în decursul unui moment, sau un mileniu, cum spuneţi voi. Atunci Malina nu avea mări sau oceane, nu
era nevoie de ele. Avea doar ceea ce ar fi partea gazoasă a pâmâîntului. Din fiecare Dumnezeu, a fost creat un altul în scopul expansiunii. Şi
fiecare Dumnezeu, a luat ceea ce se cheamă elemente de spaţiu si a început să creeze.
Mălina nu avea oceane, dar avea uriaşi munţi şi văi. Mulţi Dumnezei care vroiau să fie mai aproape de soare, au creat munţii, iar cei care
vroiau mai multă pace au creat văile, şi fiecare s-a dus la creaţia lui si a continuat să creeze.
Nu exista moment în care Dumnezeu să nu creeze. Câta vreme Sursa, tunetul, expansiunea gândului este veşnică, atunci mintea lui
Dumnezeu este în continuă mişcare columnele-sentinele continuau să creeze, căci gândul nu poate fi oprit în loc. Dacă se uitau şi vedeau,
aceea devenea.

<img class="aligncenter" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-


DZrwtuZp978/Tu33RQuMAXI/AAAAAAAAAhY/uu-8w9Z9_aw/s400/MALINA+PLANETA.jpg" width="400" height="300"
border="0" />

41/78
CREATIVITATEA PUSĂ LA ÎNTRECERE ŞI ATACATĂ
Ceea ce voi numiţi piatră, fusese creată lucitoare, ca să se potrivească cu strălucirea creatoriior, este ceea ce voi numiţi marmură. Ei au luat
substanţa gândului şi a planetei, microsubstanţe le-au amestecat ca să se asemene cu fiinţele lor şi au decorat Malina. Totul era alb. Munţii nu
erau întunecaţi sau luminoşi erau albi pentru că reflectau pe Dumnezeul care îi crease .Toate lucrurile de pe Malina, munţii şi văile reflectau
frumuseţea Dumnezeului coloană. La un moment dat, unul a gândit că ar putea crea ceva deosebit şi a creat marmura roz, dintr-o vibraţie
nouă. Pe măsură ce ei realizau gândul ca expansiune a lor, creaţia devenea tot mai absolută. Ceea ce voi numiţi Partenon, templul, a fost făcut
după modelul creaţiilor de pe Malina. Coloanele templului reprezintă sentinelele de lumină, Dumnezeii. Pe Malina fuseseră create temple cu
acoperişuri de marmură rezemate pe măreţi pilari(sau piloni) de marmură, toţi albi ca zăpada. Şi văzând relaţia directă dintre ei şi creaţia lor
solidificată în masă, au învăţat să creeze mai bine.
Totul era creat din lumină şi culorile erau din lumină, nu ca cele din planul vostru. Erau frumuseţi de lumină.
Unul a creat iarba – când călcau pe ea, schimba tonuri de lumină. Altul a creat copacul. Iar cel care crease iarba, s-a uitat la copac şi a văzut
ca ceea ce crease celălalt era mai măreţ şi atunci el a creat un copac mai înalt, dar celalalt a creat un copac şi mai înalt, apoi primul a creat doi
copaci. Iar celălalt, cînd a văzut cei doi copaci, a creat o mulţime de copaci şi mai înalţi. Atunci celelălt a creat o prăpastie în care au căzut
copacii.
Pe munte, minunatele entităţi, care îsi puseseră fiinţele sentinele în minunate creaţii, au devenit atât de ocupate de creaţiile lor, încât nu au
mai dorit să viziteze soarele. Ei au creat atât de multe structuri, încât nu mai rămăsese loc liber.
Dumnezeul care crease marmura roz era atât de încîntat de creaţia lui, încât a dorit să construiască un templu cu minunata piatră, dar nu
mai era loc şi el nu vroia să se ducă în vale, acolo unde se prăbuşeau copacii. Vroia să creeze pe munte, dar nu mai era loc pentru energia lui.
A devenit furios şi iată, un fulger de lumină s-a născut din furia lui.
Furia a devenit un gând colectiv şi s-a născut emoţia.
Un templu care i se părea plictisitor şi a devenit ţinta gândului său. Şi spre ciuda celorlalti, a prăbuşit templul. Ceilalţi se uitau cu uimire –
şi uimirea a fost creată. În timp ce ei erau uimiţi, un fulger i-a lovit, spre şi mai mare uimirea lor, iar ei au devenit şocaţi. Cu cât mai uimiţi
stăteau, cu atît mai multe fulgere îi loveau. Curînd s-au adunat împreună şi au dispărut, iar cel care dărmase templul, a pus în loc templul
său..Ceilalţi î1 priveau şi deveneau nemulţumiţi, căci credeau că Sursa, Tatăl ,nu îi învăţase şi pe ei asta. S-au adunat şi s-au dus la cel care
crease fulgerul şi l-au întrebat: „Ce nouă creaţie a fost aceea cu care ne-ai lovit ?” Iar el le-a răspuns că ei nu-i lăsaseră loc pentru creaţia lui
măreaţa şi el nu înţelesese de ce. Atunci ei au spus:”Ai distrus templul nostru şi l-ai ridicat pe al tău. Nu ştii că nu poţi face asta? Şi totuşi ai
făcut-o.” Dar cel care crease templul roz, a fost foarte mulţumit, căci acum ştia că poate obţine ce vrea folosind fulgerul.
Aceasta i-a făcut pe ceilalţi să le fie frică căci nu au învăţat nimic din asta. S-au dus la creaţiile lor şi au început să le păzească, gravitând în
jurul lor. Dar iată că un templu nu mai era de ajuns, el vroia să aibă mai multe. Şi unul câte unul, el a distrus templele, pe care celalţi nu ştiau
cum să le păzească, până s-a ajuns la ultimul, care era cel mai mic. Şi acesta a fost doborât, dar Dumnezeul care îl construise deveni furios şi
iată că emise un fulger care lovi atacatorul. Acesta lovi înapoi, curând toţi începură sa emită fulgere şi să se lovească unii pe altii.
Astfel tot ce era pe Mălina începu să fie distrus.
Competitivitatea şi puterea Dumnezeilor era mare. Vedeţi, să fii martor la o atitudine, înseamnă să o contemplezi, iar apoi devii acea
atitudine.Toţi au devenit furioşi. Şi curând creaţiile furiei au devenit măreţe. Toţi erau cuprinşi în bătălie în afară de câţiva care erau în altă
parte ocupati cu alte creaţii în univers. Ei au privit bătălia şi distrugerea Malinei.
Şi pe cât de repede se făcuseră creaţiile, pe atât de repede fuseseră distruse. Acesta a fost marele război al Dumnezeilor.
Credeţi că sună puţin hilar ? Poate, dar vedeţi, atunci ei nu mureau. Vor învaţă mai târziu despre moarte, dar atunci încă nu era cunoscută. Ei
au creat fertilitatea loviturii fatale – copilul secolelor şi mileniilor care vor veni – Dumnezeu împotriva altui Dumnezeu şi chiar moartea. Ei
nu au murit, s-au războit doar, şi războiul a durat, după cum socotiţi voi timpul, doua milioane de ani.

<img class="aligncenter" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-


nd7T5JAFTBQ/Tu32X1Jz6NI/AAAAAAAAAhQ/veUMd0WFUVU/s400/PLANETA+MALINA.jpg" width="400" height="300"
border="0" />
TRISTEŢEA DISTRUGERII
Şi distrugerea Malinei a devenit o certitudine. Între zeii care priveau, era o entitate minunată, care se numea Zeiţa Turturea.(Dove). Ea a
început să suspine pentru distrugerea a ceea ce ea iubea şi a creat o lacrimă.
Zeita Turturea suspina, în drăgălăşenia ei pentru casa distrusă, pentru distrugerea copilului luminii. Aşa a creat tristeţea. Şi când o lacrimă
cădea din ochii ei de lumină, pe loc se cristaliza. Oriunde pângea, cădeau cristale. Dumnezeii nu ştiau ce înseamnă plînsul, nu ştiau ce
înseamnă jalea. Să vă spun eu ce este. Fulgerele de lumină izvorâte din furie, pot nivela totul, dar un suspin, ce poate nivela? (darîma).
42/78
Zeiţa a suspinat un cântec către Tatăl, iar cîntecul ei a fost un cîntec de tristeţe şi lumină. A rugat Sursa să oprească distrugerea, căci
durerea era acum adâncâ. Şi ea jelea pentru viitoarele dureri, căci durerea fusese de acum creată. Cîntecul ei a dus mai departe vestea ca
locurile ei erau distruse, toate creaţiile erau distruse şi această distrugere era mai mare decât ea în propria-i lumină, putea suporta.
Ati auzit vreodată o femeie plângâd cu glas tare ? Vibrează distrugere, străpunge sufletul bărbatului, devine o uriaşă fantomă. Ce poate fi
creat atât de trist încât puterea tristeţii să atingă sufletul unui gând? Zeiţa Turturea a fost o femeie care plângea din cauza distrugerii, iar
cîntecul ei a căzut pe fulgerele bătăliei.
Ea a oprit distrugerea pentru că atunci când ei au auzit cântecul şi plânsul ei, teribilul plâns, au oprit bătălia şi s-au întors sa privească
marea coloana de lumina care plângea . Cîntecul ei a ajuns în vale şi valea a început să se cutremure, a pătruns în măruntaiele munţilor şi
munţii s-au zdruncinat şi s-au prăbuşit. Minunatul alb devenise o mare a distrugerii.
Şi în timp ce Dumnezeii războinici o priveau însăşi fundaţia gândului lor se prăbuşea. Cântecul ei înainta şi pătrunse chiar în miezul
Malinei, producînd explozia planetei, într-un tunet uriaş.
Şi iată, întâiul copil al soarelui nu mai era. Lumina marelui soare central s-a întins în nefericirea lui ca să culeagă rămăşiţele şi a plîns
pentru copilul lui. Buna mamă care şi-a iubit copilul, a cules corpul lui frânt şi 1-a adus din nou la sufletul ei îndurerat.
Zeiţa Turturea şi ceilalţi care erau cu ea, s-au ridicat într-un gând şi au plecat spre cel mai îndepărtat loc din univers, unde au creat din nou
din lumina lor, dar această creaţie a fost recrearea unui gând şi nu a avut valoare, deci nu a creat viată.
Dar, iată din mama soare, un nou copil apare, şi de îndată ce apare este atras spre cel mai îndepărtat loc din univers acolo unde era zeiţa
Turturea şi este planeta pe care voi o numiţi Pluto. Acolo zeiţa Turturea şi cei care erau cu ea, şi-au început creaţiile în pace. Ei sunt acum pe
planeta care este opusă cu Pămîntul de cealaltă parte a soarelui şi pe care voi o veţi descoperi înainte de sfârşitul acestui secol.
Deci, primul copil al mamei soare, a fost planeta tristeţii, nici un Dumnezeu nu a putut s-o aibă, pentru că a explodat – era mai măreaţa
decit soarele şi s-a numit Mălina.

<img class="aligncenter" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-


OWbRFdMtXQY/Tu33jRI3aII/AAAAAAAAAhg/8GZrqK6njBA/s400/WARRIOR+ANGEL.jpg" width="271" height="400" border="0" />

TERRA, NAŞTEREA UNEI SPERANŢE


Şi mama soare a născut unul după altul copiii ei. Dumnezeii-coloane îi priveau şi nu le plăcea nici unul, nici unul nu era perfect, pînă ,iată,
ca cel mai mic copil îşi făcu apariţia. Mama soare îşi ridică capul şi privi la noul ei născut, atunci lumina ei deveni mai mică. Noul copil era
înconjurat de un strat apos de vapori. Dumnezeii l-au privit şi au văzut în el asemănarea cu ceea ce a fost Mălina. Soarele a pus copilul pe
orbita lui, căci acest micuţ era perfect. Dumnezeii au privit din nou la copil şi au văzut că suprafaţa lui era moale, pliabilă şi schimbătoare, iar
stratul care îl inconjura lua toata lumina de la mama soare şi o distribuia egal pe toata suprafaţa sa şi treptat, au început să creeze ceea ce
creaseră şi pe Malina. Şi iată că prima iarbă apăru, apoi alte plante. Aici era ceea ce se cheamă lumină oxigenată, care avea toate particulele
necesare vieţii în plan tridimensional.
Deci iată că primul Dumnezeu a creat iarba, era verde, dar nu de lumină strălucitoare, ci verde închis, o culoare cum Zeul nu mai văzuse.
Zeul era jubilant. Copilul acesta era minunat în felul în care producea creaţia lor. Un alt Zeu a venit şi a produs o plantă, care avea aceeaşi

43/78
culoare cu iarba. Un altul a venit şi a creat aceeaşi plantă, dar cu frunza despicată. Şi ei au creat plantele din nou şi din nou. Apoi a mai venit
un Zeu care a creat ceea ce se cheamă un animal.
Era minunat, doar că nu se mişca. Atunci Zeul a devenit o parte din acest animal, i-a suflat din viaţa lui, din spiritul şi sufletul lui şi iată că
animalul a venit la viaţă. Organele animalului nu erau făcute să digere lumină sau gândul, ele aveau nevoie de substanţă, deci el a mîncat toate
plantele. În curînd a rămas doar el. Plantele au fost create din nou şi el le-a mâncat din nou, ei au creat mai multe plante, dar animalul le-a
mînact pe toate, iar cel care crease animalul creat noi animale.
Aceasta devenise o problemă mare pentru creatorii de plante, căci nu dovedeau să creeze pe măsura foamei animalelor. Deci trebuiau sa
facă ceva. Zeul care crease animalul, a devenit animalul, că să-1 facă mobil, deci şi ei puteau face ceva de genul acesta, pentru ca creaţia lor
să dăinuie. Atunci Zeul a devenit plantă şi a aşezat în plantă un gând de permanenţă. Acest gând a devenit sămânţă. Animalul a venit şi a
mîncat planta, dar sâmânţa ei a trecut prin tubul lui digestiv şi a ieşit afara în ceea ce se cheamă excremente. Acolo săminţa a început să
crească din nou. Zeul jubila. Şi ceilalţi creatori de plante au făcut la fel şi iată că animalele mâncau plantele şi ele creşteau din nou.
Şi fiecare zeu, a creat seminţe mai deosebite şi mai frumoase sau mai delicate, deosebite unele de altele şi cât mai perfecte, aşa încât
creaţiile lor să nu mai fie distruse vreodată.
Minunata mamă soare dădea acestei lumi lumina ce înconjura planeta în totalitate, Pâmântul nu cunoştea întuneric. Era lumină continuă
distribuită egal pe toată suprafaţa de stratul de nori. Şi temperatura era constanta şi egală. Zeii creau lucruri din ce în ce mai frumoase şi mai
trainice şi nu îşi mai distrugeau unul altuia creaţiile, ci se străduiau să le facă pe ale lor cât mai unice.

<img class="aligncenter" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-


om2sQeYKmWM/Tu33o858YHI/AAAAAAAAAho/6aqoiC6l59Y/s400/warrior-angel.jpg" width="266" height="400" border="0" />

EVOLUŢIA REGNULUI ANIMAL ŞI VEGETAL


Animale au fost create şi curând erau mai multe animale decât plante. Animalele începuseră să flamînzească. Atunci un Zeu, a creat un
animal care să manînce animale. Deci Zeul a intrat într-un animal şi a stat acolo pînă ce animalului i s-a făcut foame şi s-a repezit şi a inghiţit
un alt animal. Amintiţi-vă că animalele nu aveau seminţe prin care să se reproducă, deci treptat au început sâ dispară.
Zeii care le creaseră priveau dispariţia lor cu uimire. Animalul care se hrănea cu animale, devenea mai mare şi mai mare pe măsura ce
mânca, dar la un moment dat a rămas fărâ mîncare şi plantele nu-i plăceau. Aşa, plantele au început să înflorească şi să se înmulţească, iar
animalul murea de foame. Zeul care crease primele animale, a creat din nou altele, dar au fost mâncate din nou.
Deci Zeul trebuia să facă ceva. A creat din nou animalul său, dar de data aceasta i-a creat un organ, care era controlat de alte două, glandele,
care să stimuleze sămânţa, doar că nu era o cale pentru sămînţă să producă un nou animal, aşa cum se întâmpla cu cea a plantelor. Zeul a creat
atunci un ou, în care era o sămânţa fertilă. Animalul depunea oul în pământul fertil şi un nou aminal apărea. Şi iată ca o nouă şi unică ideie s-a
născut, deocamdată în formă primitivă. Zeul a fost foarte încântat de această noua creaţie.
Dar din ouă ieşeau animale identice. El privi la minunata şi bogata floră şi din nou la animalele lui identice. Iar animalul mare a venit din
nou şi înghiţea cu lăcomie animalele lui, iar creatorul lui era încântat. Zeul care a creat primul animal (ierbivor) a studiat monstrul şi a început
o nouă creaţie. A privit gura monstrului şi a creat una mai mare a privit trupul şi nu i s-a părut prea înţelept construit, aşa că a creat un corp

44/78
foarte mare picioare solide, care să aibă putere asupra celuilalt animal şi o coadă mare pentru echilibru. Aşa a apărut cel mai monstruos şi cel
mai dezgustător animal.
Zeul a intrat în el, i-a dat suflarea lui, sufletul şi Spiritul, şi calitatea de a devora. Animalul a început să devoreze, apoi se se bată cu celălat
carnivor şi aşa s-a născut războiul între creaţii. Era o bătălie pentru supravieţuire. Zeul a văzut curând dispariţia animalelor sale şi ineficienţa
înmulţirii lor prin ouă care puteau fi mîncate de altele. Atunci a creat un altul, care avea formă individualizată şi era mai mic, în care el a pus
sămânţa. În cel mai mare a a pus sămînţa şi glandele, şi cele două animale vor fi perteneri prin copulare, animalele au creat un ou care a fost
îngropat de animalul mai mic, iar cînd a apărut copilul, el era minunat şi era diferit avea mai mulţi dinţi, era mai mare, mai grozav decât
amindoi părinţii.
Alţi Zei au făcut creaţiile lor după acelaşi patern şi fiecare vroia unicitate, era o întrcere de creaţii. Tunetele şi fulgerele de pe Malina nu au
fost uitate, deci zeii nu au mai îndrăznit să se bată ca acolo, dar au făcut asta prin creaţiile lor. Au creat animale tot mai mari şi mai
monstruoase. Au creat un război sângeros.

<img class="aligncenter" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/--


m6J1yh0mi0/Tu33uLD6ZtI/AAAAAAAAAhw/NOO6h5bfEWg/s400/WARRIOR+ANGELS.jpg" width="400" height="387" border="0" />

CĂDEREA ZEILOR

„Pentru ca să faceţi ultima câdere, a trebuit să cădeţi într-un corp care vibrează
la aceeaşi frecventă cu trandafirul. În acest fel puteaţi gusta fructul înţelegeţi?
Puteaţi vedea albastrul azuriu, puteaţi simţi şi îmbrăţişa o alta fiinţa.
Deci asta aţi făcut.”
Ramtha
DUMNEZEI NĂSCUŢI CU CHIP UMAN

Evoluţia lentă a speciilor în efortul lor de a se adapta la variatele condiţii de mediu observată de ştiinţă, pare să nu prea lase loc pentru
Dumnezeul creator prezentat în cartea Genezei. Şi totuşi teoriile ştiinţifice nu ştiu care a fost punctul de start în acest proces şi care este
inteligenţa organizată care continuă să ghideze .
Dumnezeul Genezei crează şi prin puterea sabiei sale, se întâmplă : “Deci, după aceea Dumnezeu a spus : „Să fie lumina. Şi s-a făcut
lumina .” Un alt element important este acţiunea de a vedea şi a numi, ori de a contempla şi defini produsul final al creaţiei. Dumnezeu a
v[zut ce bine a fost şi Dumnezeu a numit lumina zi şi întunericul 1-a numit noapte.” }n sfârşit, o izbitoare caracteristică a poveştii, care are
paralele cu alte diferite tradiţii, este diviziunea actului creaţiei in 7 părţi sau unităţi.

„Pînă ce nu veţi înţelege că conştiinţa şi energia creaza realitatea veţi avea mereu propoziţii cu dar de ce nu pot, este prea greu,
nereuşită, lipsă.Veţi avea întotdeauna toate acestea. Şi vă miraţi de ce conştiinţa şi energia creaza obiecţiile voastre.
45/78
Conştiinţa nu are legi, orice ar fi, este lege. Şi asta este legea, a face cunoscut necunoscutul. Are liberă alegere. Energia este slujitoarea
gândurilor. Este ceea ce colapsează lumea subatomică în particole de realitate şi crează câmpuri electromagnetice care să atragă ceea ce
este deja cunoscut în benzile voastre. Fiecare persoană din viaţa noastră reflectă un aspect a ceea ce suntem, şi avem acel aspect pentru
împlinirea emoţiilor noastre „.

Ramtha explică că universul fizic de materie densă aparţine celei mai lente expresii din cele şapte nivele de conştiinţă şi energie. El
numeşte procesul de creaţie „călătorie în involuţie” şi „călătorie în evoluţie”. Involuţia este călătoria care a produs cele şapte planuri de
existenţa, iar evoluţia este călătoria de reamintire şi întoarcere înapoi, aducând perlele de înţelepciune la uniatea Punctului Zero şi Void.

<img class="aligncenter" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/-


dAsh99OfPyo/Tu36XzfLHSI/AAAAAAAAAio/eW0nUERzMnY/s400/potopul-lui-noe.jpg" width="400" height="275" border="0" />

DUMNEZEII AU DEVENIT IMAGINEA CREAŢIEI LOR


Cel care a creat primul animal a simţit ca trebuie să se facă ordine în acest haos şi şi-a dorit să creeze ceva măreţ prin care el însuşi să fie
în mijlocul creaţiilor sale ca să le poată înţelege, să le facă mai bune.
Când Zeul s-a contemplat pe sine, aşa cum Tatăl făcuse cu mult timp în urmă, şi a imaginat un trup pentru el. Era imaginea perfectă a ceea
ce i-ar fi permis sâ fie în mijlocul creaţiilor sale. Şi făcând asta, el a devenit imagimea.
Nimic nu poate fi în interiorul stratului apos (pătura de nori) dacă nu se compune din aceleaşi elemente ca şi ceea ce este protejat de acest
strat, Pâmântul. Acesta este scopul înţelegerii dimensionale. Ca Zeu, el nu putea înţelege, căci nu era elementul lui, doar creatorul, şi nu putea
fi în mijlocul creaţiei sale. Zeul a devenit deci imaginea lui, prin care putea înţelege creaţia şi frumuseţea ei.
Omul, o, omul, delicat a fost Zeul care a creat omul, căci delicată a fost dragostea lui pentru om. Entităţile care doreau cel mai mult să facă
acesta au fost Ishum şi Yahweh (se citeşte Iahvei şi nu este Iehova)
Apele încă nu coborâseră pe Pâmânt. Erau în ceea ce se cheamă stratum, pentru că ceea ce se cheamă împlinirea creaţiei abia acum se
definitiva. Ishum, a imaginat un trup în care a pus frumuseţea şi paloarea florilor şi animalelor deja create. Deci trupul omului era în faţa lui,
iar Zeul a devenit trupul şi i-a dat suflarea lui. Şi aşa, Dumnezeul a devenit om. Într-un moment, omul a devenit o diviziune a lui Dumnezeu,
creaţia lui perfectă.
Yahweh a creat şi el unul şi toţi ceilalţi au creat, căci au dorit să evolueze ei înşişi în creaţiile lui Ishum şi Yahweh. Dar nu numai ei, ci şi
alţii din alte părţi ale sferei – copilul cel mai tînar al mamei soare – au început creaţiile acolo. Aşa a fost creat omul, minunată creatură.
La început au arătat destul de grosolan, multe mai trebuiau să fie ajustate în om ca şi în mediu. Căldura era blânda peste tot, deci omul nu
avea păr pe corp, doar pe cap, fiindcă trebuia protejat capul, cea mai importantă parte a trupului de eventualele zgâîrieturi sau lovituri.
Pe măsură ce omul dvenea mai mobil şi umbla mai mult în jur, Zeul putea să experimenteze mai multe dintre creaţiile sale. Dar omul era
steril (toţi aveau aceeaşi înfăţişare şi nu se puteau reproduce) şi la un moment dat s-a întâmplat să fie mâncat de un animal, care l-a considerat
o delicatesă. La aceasta situaţie nu se gândiseră. Omul fusese făcut suplu şi sprinten, ca prin fugă să se poată apăra, şi asta a ajutat în oarecare
măsură, dar nu îndeajuns. După nu mult timp, toţi oamenii au fost mâncaţi, iar zeii continuau să producă acelaşi fel de om. Trebuie să ştiţi că
la început toţi arătau la fel. Toţi Zeii folosiseră aceeaşi imagine, aşa cum şi despre animale, la început. Deci oamenii continuau sâ fie mîncaţi
şi Zeii continuau să producă oameni care arătau exact la fel. Curând animalele au devenit populaţia dominantă.

EVOLUŢIA SPECIEI UMANE


A venit un moment în care cel care crease primul animal, s-a gândit că ar putea crea un om care să aibă mai mult din el însuşi. Aşa a aprut
un om care arăta aproape ca cel din Neandertal şi care seamănă mult cu voi. A făcut omul cu capacitate de gândire mai mare, acel om era
înteligent şi înţelept, pentru că era însuşi Dumnezeu, nu era doar o parte din el. Era Dumnezeu în totalitate.

46/78
Acelaşi Dumnezeu care a creat primul animal, a creat şi primul om în care să fie el însuşi Dumnezeu divin. Cu inteligenţa lui putea găsi
locuri să se ascundă de animale, putea construi adăposturi şi-a ales un ţinut în care erau animale gigante, ca să trăiască, şi curând a înţeles că
poate să-şi construiască adăpost săpând în pămînt, unde nimeni nu-1 putea găsi.
Acest om trăia printre ceilalţi oameni care fuseseră creaţi întâi şi care erau mâncaţi şi recreaţi, dar el supravieţuia, pentm că el era
Dumnezeu. Era un supravieţuitor. Devenise omul perfect. După un timp şi multe experienţe, a devenit înţelept şi s-a gândit cum să îmbu-
nătăţească acest trup. Într-o zi, şi-a părăsit trupul, s-a dus în stratum şi a contemplat. Primele lui animale se reproduceau singure şi deveneau
spectaculare în unicitatea lor dar erau mâncate de celelalte. Avea multă compasiune pentru ele, căci el devenise om.
Îi dăduse omului o inteligenţă deosebită şi o capacitate de gândire care îi permitea supravieţuirea. Şi alţii făcuseră la fel şi găseau plăcere în
a fi superiori animalelor. Au învăţat să călătorească în jurul sferei. Dar într-o zi unul dintre ei, şi-a lăsat corpul mâncat de animale. Ceilalţi
văzând asta au devenit fricoşi, au înţeles că puteau să se prăpădescă şi ei. După ce gândi la toate acestea, Dumnezeul reveni la corpul lui.
Îl găsi minunat şi continuă să-1 studieze. Îşi iubea corpul mai mult decât orice altceva, căci prin el era mai mult decât orice altceva. ” Te-
am făcut mic şi simplu, dar prin tine eu exist, avem măreţie asupra a toate acestea.” Şi Dumnezeul care crease omul, iubi omul. Dintr-odată
dori să fie mai mult, dar de câteori făcea un alt om din propria imagine, era la fel cu ceilalţi.(clonare)
Atunci Zeul făcu un alt om din imaginea lui, dar îi făcu un cuib într-un loc apărat şi ascuns şi puse un ou acolo. Celălalt om urma să pună
sămânţa lui acolo.
Idealul nu a fost luat din substanţa omului. Niciodată nu a fost luat din om. A fost luat din Dumnezeu, care i-a dat imagine şi gând perfect,
a formulat o nouă imagine în care s-a reflectat perfecţiunea lui proprie, ( apropo de Eva creată din coasta lui Adam). A privit bărbatul creat, la
frumuseţea erecţiei sale, a coapselor sale (organe genitale). Şi coapsele sale. Dumnezeu a pus în ele un gând de veşnică creaţie, sămînţa
acestui minunat om va crea. Şi din gândul pus acolo, sămânţa a devenit vie şi mişcătoare.

DELUVIUL CARE A PRODUS OCEANELE ŞI NOI CERURI

A apărut gândul că, de acum, crearea acestui plan era complet meastrită şi cucerită. Toţi erau pe acest plan, în creaţiile lor. A venit timpul
când din stratul apos, prin condensare au venit pe pâmânt ape mari. Apele au spălat multe dintre animalele care se devorau unele pe altele, şi
au rămas doar câteva. Când apa din ceea ce odată a fost stratum a venit, copilul soarelui a devenit un mare ocean. Cînd apele s-au rupt, totul a
fost spălat în cale. Trebuia ca viaţa să vină pe pâmânt în anumite zone unde condiţiile creerii femeii şi bărbatului să fie prielnice, acesta a fost
scopul venirii apelor din stratum pe pământ.
Unii. dintre oameni s-au temut de animale, s-au dus în ocean, unde şi-au creat o viaţă a lor şi au găsit siguranţa dorită. Ei mai sunt şi acum
acolo şi se numesc delfini şi balene. Ei sunt Spiritele/fraţi ai voştri. Când vine câe un val de amintire şi dorinţă de a fi cu ceea ce ei iubesc,
fraţii lor, ei vin pe plajă ca să moară în locul lor de origine. Ei au iubit întotdeauna omul, pentru că omul este speranţa lor. Motivul pentru care
ei vă iubesc este că ceea ce este în voi este şi în ei şi se cheamă Dumnezeu. Ei încearcă cu disperare să comunice cu voi. Timpul lor vine
acum.
Când au venit apele, viaţa a luat avânt, seminţele creşteau abundent. Câmpiile cu viaţa erau conectate prin canale. Regiunile calde
contrastau cu temperatura de la poli.

Acum, aceasta entitate pe care voi o numiţi „Picior mare” (BIG FOOT) – la început, când a fost creat totul, a fost ceea ce se cheamă o
creaţie de grup a unui om, demonstrativ (exemplar), care mai tîrziu s-a numit Homo sapiens. Seamănă puţin cu Chewbacca din Războiul
Stelelor. Un Homo sapiens este un om vertical şi inteligent, asta se potriveşte cu ce vi s-a spus vouă. Pe măsură ce omenirea era creată,
oamenii au început să arate diferit unii de alţii. Unii erau foarte păroşi şi semănau mai mult cu animalele, dar cu privire foarte inteligentă şi
care comunicau între ei, pentru că aveau gândire, altii fară păr, unii mai mari, etc. Era un grup de entităţi care experimenta cu animalele, adică
deveneau animelele lor.
Ei deveneniseră animale care trăiau pe uscat, dar la vedera unui animal carnivor se duceau în mare, deci puteau respira şi pe uscat şi în apă.
Când şi-au perfecţionat specia au avut gândul că ar fi mai bine să-şi formeze regatul în mare, unde ar fi supravieţuit mai bine şi ar fi putut
evolua mai bine, este vorba despre delfini si balene.
Acelaşi grup de entităţi, sau o parte din ei experimentau cu creaturile în două picioare. Ei au formulat un ideal şi au devenit acest ideal.
Erau ceea ce se cheamă entităţi nocturne care se ferau de animale la adăpostul întunericului. Pe măsură ce au fost forţaţi să se afunde în
păduri, au găsit acolo sanctuarul în care puteau să-şi continuie existenţa. Aceste entităţi sunt pure în Spirit, adică foarte buni în fiinţa lor, dar
frica i-a prins ca într-o capcană în înfaţişarea aceasta şi în locurile în care trăiesc.
Au fost hăituiţi ca animalele de nenumăraţi ani. De ce sunt acoperiţi de păr ? Dacă iau unul dintre voi şi îl duc să trăiască în acele condiţii,
fără haine, corpul lui se ve acoperi repede cu păr protector, va creşte şi va deveni puţin ruşinos poate, îhm? Acest „Picior Mare” este omul
originalul care a supravieţuit şi a rămas închis în acea înfăţişare a corpului, pentru că ei au fost prinşi de teamă pentru totdeauna. Sunt unele
entităţi din alte planuri care au încercat cu disperare să-i ajute.
Ştiţi ce sunt indienii (pieile roşii). Ei bine, ei nu sunt primii oameni care au trăit aici. Picior Mare este iar indienii sunt ceea ce se cheamă
rămăşiţele unui măreţ popor şi a unui masiv continent numit Atlantida. Ei sunt originalii oameni roşii. Ei sunt baza multor legende despre
aceste creaturi şi ei susţin că vin din lună, dar motivul pentru care ei susţin asta este că văd un obiect strălucitor în conecţie cu ei.
Cât despre Picior Mare, entitatea, de mult timp se încearcă ajutarea lor dar ei nu înţeleg, pentru că ei au devenit ca animalele, ca nişte
animale în două picioare şi cu cunoaştere. Ei sunt în număr mare şi au învăţat să se ascundă în dealuri, păduri şi mlaştini, cu înţelepciune, căci
aşa puteau exista. Animalele sunt războinice pentru că în memoria lor, ele au învăţat să existe, să supravieţuiască fiind în acest fel. Acest
Picior Mare este un supravieţuitor, adică singurul lucru pe care îl ştie, este să trăiască şi este foarte înfricoşat de umanitate. Se aseamănă cu
delfinii şi balenele. Ele vin în număr mare pe ţărm, şi dacă omul încearcă se le ducă înapoi în ocean, nu se vor duce, pentru că ele vor să
47/78
moara în braţele omului, fratele lor şi separarea lor, ruptura le-a produs o mare tristeţe. Sufletul lor este acelaşi suflet ca al omenirii. Picior
Mare este acelaşi fel de creatură El iubeşte omenirea, dar ea este periculoasă pentru ei şi ei ştiu asta. Ei sunt entităţile care au o vechime de 11
milioane de ani şi au corpul acoperit cu păr .

<img class="aligncenter" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-


rmNRieTWZ7o/Tu35a7u52fI/AAAAAAAAAiQ/sGqwX_vMl_I/s400/AngelsFall.jpg" width="400" height="300" border="0" />

CĂDEREA ÎNGERILOR – PRIMA EXPERIENŢĂ CA BĂRBAT ŞI FEMEIE


Şi iată, în ceea ce se cheamă Atrium-ul Constanţilor, au venit, ca vântul, mari Dumnezei. Aici ei se aşteptau să evolueze în jos prin creaţiile
lor. Au venit ca nişte vânturi mari. Şi-au suflat fervoarea peste adânc şi au creat ape albe. Şi-au suflat respiraţia lor de viaţă peste plante şi
animale şi toate formele create de ei şi măreţul copac privi în sus şi începu să se îndoaie şi să se aplece înaintea frumuseţii sale pe care el
însusi o crease.
Vântul s-a despicat devenind vânt de nord şi vânt de sud şi de est şi de vest, ca să se multiplice şi să ducă şoapta energiilor pe întreg planul,
unde Zeii progresaseră, devenind Spirit uman. Toţi veniră, mai puţin un grup. Acel grup rămăsese în Atriul Constanţilor, dar şi ei vor urma
evoluţia. Toţi veniseră în acest plan şi începuseră să manifeste coborârea lor înşăişi, ei deveniseră mai strălucitori decât soarele la amiază,
erau briliante, lumini pe acest pământ. În istoria voastră sunt religii care divinau oameni strălucitori. Despre ei este vorba. Ei şi-au scris
propria istorie. Pe măsură ce coborau vibraţiile gândului în lumină, deveneau mai puţin strălucitori în masă, că apoi să devină masă(materie),
grei pe acest plan.
Apoi au început să se acordeze cu mediul înconjurător, mediu însemnând planul temporal de radiaţie venită de la soarele central, a cărei
intensitate este în funcţie de apropierea planului de stratum. Unde planul era mai aproape, era căldură mai mare (ecuator).
Cei care erau mai aproape deveneau mai închişi la culoare, dar nu în lumina lor ci în carnea lor. Diferenţa de culoare din zilele voastre nu
înseamnă ca vreo culoare ar fi superioară. S-a făcut pentru protecţia speciilor. Aşa au devenit ei acordaţi la mediu.
Nordul din sfera voastră, a impus o culoare mai deschisă de piele, iar mineralele din sol, ca şi conţinutul lor de radiaţii, variaţiile de lumină,
au determinat şi ele culoarea.
Dumnezeu Tatăl – veşnicia, extinderea în eternitate, înţelepciunea care a formulat gândul ce a permis ca întreaga aceasta creaţie să se
extindă în sine şi să se continue – a simţit exaltare, completare a Spirirului şi a fiinţei sale, căci el însuşi era toate acestea. Toţi dumnezeii
veniseră pe pământ ca un vânt mare şi apele se rostogoliseră sub ei, iar plantele se aplecară. Animalele care mai rămăseseră, priveau în sus,
căci şi ele simţiseră vântul.
În toate locurile alese de ei, Dumnezeii au venit şi s-au lăsat jos, în completarea directă a gândului lor perfect, în diviziunea celor doi şi au
devenit creaţia lor.
Ceea ce se cheama rase, erau cinci la număr (dupâ culoare: albă, rosie, galbenă, neagră şi verde, cea verde trăieşte în interiorul Pământului).
Şi au făcut o înţelegere pe planul vostru, prima înţelegere în marea frăţie a omului, să fie copiii, prin copulare, a iubiţilor Dumnezei, fraţii lor.
Dintre toţi cei care veniseră, ei erau măreţele entităţi albe, marile coloane albe, cu adevărat Dumnezei, Frăţia. Şi au apărut în forma lor
perfectă, ideală, maeştri ai acestui plan şi s-au acordat perfect cu mediul, cu condiţiile. Pe ceea ce se chema Atlantida, un mare vânt a venit şi
oamenii aceia au devenit oamenii roşii, pentru că solul Atlantidei era roşu. Din Lemuria, ţara-mamă, au apărut standardul galbenilor, culoarea
datorându-se conţinutului mare de fosfor în pământ, la acea vreme.

48/78
Acolo era locul unde trăiau animalele gigante dinozaurii. La ceea ce se cheamă ecuator, ceea ce era numit Atu regiunea de canale care
conecta cele doua sfere, era punctul unde soarele-mamă a făcut pielea lor foarte întunecată prin ceea ce se cheamă bombardament de particule
de lumină prin stratum pe pământ. Ele se reflectau de la pământ înapoi în stratum, degajând căldură.
Corpul celor de aici, s-a acomodat la căldură şi pielea lor a devenit întunecată, părul aspru şi gros, ca să protejeze pielea fină de pe cap.
Ochii lor au devenit închişi la culoare, ca să privească strălucirea luminii. Nordul din timpurile Lemuriei şi Atlantidei, minunatul popor din
nord, avea părul ca lumina soarelui, ochi albaştri şi piele albă.
Când acestea s-au întâmplat, s-au întâmplat într-un moment dat în înţelegerea voastră, înseamnând o eternitate. Procesul acesta perfect de
evoluţie a Dumnezeilor prin condiţia de creativitate comună, a durat destul de mult. Totul a fost născut. Cele cinci rase apăruseră şi nici una
nu era mai prejos. Nici una, iar cine spune ca da, este nebun.
Când a fost creat, omul era splendid, şi la îmceput, nu a uitat că este Dumnezeu. El divina pe Dumnezeul fiinţei sale, adică se divina pe
sine. Omul a avut întotdeauna în natura lui competiţia, competitivitatea dură, momente de furie şi impulsul de a distruge. Acestea sunt în
natura lui de la începuturi.

<img class="aligncenter" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-


FZyFjXU-NkI/Tu35g6yYJaI/AAAAAAAAAiY/Ps7eeHkgz8w/s400/falling+angel.jpg" width="400" height="300" border="0" />
O NINSOARE CU DUMNEZEI Şl EVOLUŢIA GENETICĂ
Câţi dintre voi au avut ocazia splendidă de a fi într-un anume loc când marea linişte albă începe să cadă din cer? Câţi v-ati uitat în sus ca s-
o vadeţi căzînd ? Ei bine, aceasta este o simplă analogie cu căderea entităţilor în involuţie prin planuri (Exista 7 planuri de existenţă, care
corespund cu 7 nivele de conştiinţă şi energie. Aceste planuri au fost create prin procesul de involuţie sau autoreflectare a conştiinţei.
Universul fizic corespunde primului plan sau planul hertzian, cea mai joasă frecvenţă a energiei. Al doilea plan corespunde conştiinţei sociale
şi frecvenţei infraroşii, al treilea trezirii conştiente sau frecvenţei luminii vizibile, al patrulea conştiinţei de trecere sau ultraviolet/albastru, al
cincilea superconştiinţei sau razelor X, al şaselea este hiperconştiinta şi razelor gamma, iar al şaptelea este intraconştiinţa cu frecvenţa
Infinitului Necunoscut.)
Deci ideea este că aţi venit tot drumul pînă aici jos. Acum sunteţi în ceea ce se cheamă evoluţie umană pe acest plan.
Credeţi că este posibil ca atunci când voi eraţi în ultraviolet, bucurându-vă de minunatul vostru corp de acolo, alţii să fi fost deja în cădere
prin stratul de lumină şi infraroşu, până la acest nivel ? Este posibil ? Absolut.
Deci până ce voi aţi venit aici, pe planul care se cheamă Tera, acei Dumnezei care veniseră înainte erau ocupaţi creând realitate – ştiţi,
conştiinţa şi energia crează natura realităţii. Şi ei au fost pionierii acestui loc înainte ca voi să veniţi. Deci hai să examinăm ceea ce au făcut ei.
Cele mai multe culturi acceptă ideea că umanitatea a fost aici de câteva milioane de ani, iar societatea în cea mai evoluată formă, de două sau
cel mult cinci mii de ani.
Dar dacă v-aş spune că au fost civilizaţii mai înfloritoare, care au depăşit cu mult oricare din tehnicile voastre de astăzi, din care ultima care
a fost, a avut control nu numai asupra spaţiului şi timpului dar şi a spaţiului interdimensional, că au avut extraordinara abilitate de a reflecta
spaţiul, că puteau să se deplaseze interstelar, ei asta au fost cam 455000 de ani în urmă?
Ştiu că asta contrazice pesavanţii voştri, dar ce ştiu ei ? Umanitatea este mult mai veche decât crede ştiinţa. Şi vă spun că civilizaţia de
acum 455000 de ani, nu a fost nici pe departe ca cea de acum
3 milioane de ani. Deci fulgii au căzut ? Da, au căzut. Au căzut ei într-o anume ordine ? Cine poate spune care fulgi au decis să cadă întâi şi
care au plutit aşteptând pănă în ultimul moment.?
Acum, cînd aţi venit voi aici ? Grupul vostru a venit aici după ce a fost creată flora şi fauna, după ce sămânţa fusese creată. Grupul
precedent crease deja diverse varietăţi de iarbă şi copaci, fructe care nu mai sunt de mult pe acest plan. Cum au creat ei ? Ei au făcut exact
ceea ce fuseseră învăţaţi să facă mult timp în urma. Ei au luat şi aliniat concentrarea lor într-un vis analogic (mintea analogică este o stare de
concentrare asemănătoare cu transa de unde gândul poate fi manifestat în realitate). Cum afectăm un mediu care este deja ?
Simplu, aducînd cu noi cunoştiinţa involuţiei noastre. Bazat pe cunoaşterea noastră, cu memoria sufletului, putem concentra în acest trup
un nou vis: o variaţiune a palmierului, de exemplu pentru că avem nevoie de ea. Să zicem ca avem nevoie de un palmier care să
supravieţuiască în apă. Tot ce trebuie să facem, este să desenăm o astfel de plantă în creierul nostru şi s-o ducem la Punctul Zero în aspectul ei
analogic. Deci tot ce aveţi de făcut este să doriţi ca acest palmier să existe, şi să doriţi cu o aşa intensitate, înc\t voi, ca şi conştiinţă şi energie,
49/78
Sursa, Observatorul să deveniţi dătătorii de lege în oceanul energetic. Palmierul nu este nimic mai mult decât gând condensat, energie
coagulată în masă, cu caracteristicile distinctive date de Dumnezeul care 1-a creat.
Stiinţa are o cale de a demonstra câte ceva din asta, prin a sugera ca Observatorul din noi este ceea ce cauzează câmpurile de particule să
reacţioneze. Mai mult ştiinţa spune că dacă poate fi crezută, ca energia este în formă de unde care nu numai că se ondulează dar în momentul
în care este observată. poate colapsa în formă solidă (fizica quantica). lar and Observatorul nu o mai priveşte, devine din nou energie
ondulatorie. Cine este Observatorul? Voi sunteţi. Care este realitatea ? Un câmp de energie potenţială, gând coagulat, poate fi dizolvat şi
reformat în acordanţă cu gândul, gândul concentrat. Deci ceea ce entitatea trebuie să facă, este să viseze o versiune extinsă a palmierului. Tot
ce trebuie să facă, este să vadă fructul lui suculent plutind – asta este tot – şi să păstreze acest gând cu intenţie.
Pentru că entitatea este un călător într-un timp lent, o să dureze ceva timp ca energia să se schimbe, dar fără discuţie că se va schimba. De
ce? Pentru ca Dumnezeu a avut dorinţa ca ea să se schimbe. Şi cine este Dumnezeu? El nu este altcineva decât Observatorul. Acela care poate
cauza energia care se ondulează, să colapsese în orice forma Observatorul o vrea, energia este susceptibilă voinţeti noastre. Este adevărat.
Este deci posibil ca primii Dumnezei care au venit aici, să fi trecut printr-un întreg stadiu de evoluţie, înainte ca voi sa deveniţi fulgi şi să
cădeţi aici. Şi până ce voi aţi ajuns aici, să fie deja păduri seculare, animale, cascade, râuri, seminţe şi toate frumuseţile. Erau deja canioane şi
munţi şi fructe suculente de mâncat.
Iar voi aţi venit aici jos, departe, căzând ca nişte fulgi de zăpadă în uterul unui primitiv humanoid, care tocmai se întâmpla sâ copuleze în
acea noapte. Şi acesta este câmpul vostru energetic. Cîmpul energetic este întinderea, adâncimea şi lărgimea energiei ondulatorii. Deci în al
patrulea plan avem suprafaţă mai mică ( o undă mai scurtă) decât în al treilea, şi în al treilea plan avem o undă mai scurtă decât în al doilea,
etc. pentru ca în planul material să fie mai lungă şi toata această energie este susceptibilă nouă, pentru că aşa am creat-o.

Intelectul este istorie memorizată, nu are nimic de a face cu experienţa. Iluminarea este experienţă pentru că este evoluţionară, nu este
stagnantă. Deci o persoană neiluminată care este intelectuală, foloseşte tot 10 % din creier. Atunci ce se întâmplă cu restul ? Aşteaptă ca ceva
să se întîmple. Ce anume? Ca Dumnezeu să se trezească, fii el şi să ştie ce este. Creierul este pergătit, este apt ca să activeze toate cele 7
corpuri în unul singur.
Măestria întru Crist (a deveni Crist) este dezvoltarea creierului uman spre a-1 aduce pe Dumnezeu manifest în formă materială, nu ascuns,
de a avea puterea de a comanda timpul şi spaţiul, putere de care ne-am bucurat în planul al 7-lea, unde în momentul în care am avut un gând,
s-a şi manifestat – aici în cel mai lent plan. Odată ancoraţi în facultatea fiinţei depline, putem trezi propria noastră putere. Iar creierul este
construit ca să faciliteze această putere. Cum ? Creierul este mai mult decât comandantul sistemului digestiv şi cardiovascular, este mai mult
decât magazie pentru memorie, mai mult decât gazda unei personalităţi micuţe si încăpăţânate. El poate găzdui un Dumnezeu. Iar partea pe
care voi nu o folosiţi este partea care va începe să lucreze cînd vă veţi trezi şi veţi şti cine sunteţi.
Cum se va face asta ? Ei bine, amintiţi-vă că v-am spus că aţi putea să vă vizitaţi rudele din planul al 6-lea, chiar dacă aţi trăi în planul al
5-lea. V-am spus atunci că pentru a putea face asta trebuie să lăsaţi deoparte corpul pe care îl aveţi şi să luaţi altul. Acei fulgi de zăpadă care
au venit aici înaintea voastră, au fost înţelepţii voştri fraţi şi surori întru Dumnezeu. Ei sunt la fel ca voi, doar ca au fost aici mai mult timp
decît voi. Iar când au plecat, v-au lăsat vouă moştenirea lor genetică, adică abilitatea pe care ei deja o atinseseră. Care a fost acea abilitate ?
Că ei au creat un creier care putea facilita o minte de nivelul (planul) al 7-lea, aptă de a manifesta al
7-lea nivel pe un plan mai lent, înţelegeţi ? Cu alte cuvinte, în loc să treacă zece mii de ani pentru ca nuca de cocos sa capete o coajă groasă,
un master, Dumnezeu în corp omenesc, o poate crea într-o concentrare, un singur gând (alinierea minţii analogice). Creierul are această
capacitate. Şi acesta a fost darul Dumnezeilor dinaintea voastră pentru voi : capacitatea de a manifesta.

<img class="aligncenter" style="border: 0px none;"


alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/-lDgRKBhnRi4/Tu35texF9HI/AAAAAAAAAig/oQzKz2tOu-I/s640/99989-1024x640-
MoonlitMagic.jpg" width="448" height="280" border="0" />

50/78
Ce înseamnă asta de fapt ? înseamnă ca aveţi potenţialul nemuririi prin menţinerea unei conştiinţe de al şaptelea nivel. Nu ştiţi că Crist
înseamnă Dumnezeu/femeie şi Dumnezeu/bărbat realizat ? Deci dacă trezeşti pe Dumnezeu în tine, atunci Dumnezeul din tine poate da
naştere la o aşa enormă putere încât creierul facilitează întreaga minte a lui Dumnezeu şi ceea ce ar fi durat milioane de ani de evoluţie
genetică, poate fi făcut într-o singură viaţă. Şi atunci avem nivelul al 7-lea trăind şi operând în creierul nostru material. Ca entitate de nivelul
al 7-lea eşti mai aproape de Punctul Zero decât ca persoana umană având de a face cu factorul timp, care este atât de lent aici.
Mai mult, când Dumnezeu se trezeşte în tine, corpul, ca şi dar de la fraţii voştri, are capacitatea nu numai de a opri îmbătrânirea, dar are un
generator în sistemul nervos, care face ca fiecare celulă din corp să vibreze atât de repede, încât corpul vostru care este născut în frecvenţa
hertziană, poate acum să vibreze şi să rezoneze în ultraviolet-albastru. Şi niciodată nu va mai trebui să vă naşteţi din nou, ca să aveţi acesta
experienţă înţelegeţi ?

Va urma

PARTEA A II-A : http://www.evolutiespirituala.ro/blog/interventia-zeilor-acum-455-000-de-ani-ninharsag-enlil-si-enki-atlantida-si-lemuria/

INTERVENŢIA ZEILOR ACUM 455.000 DE ANI

Partea a II-a

Partea I AICI

<img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/-


r3VzshfJJXY/Tu-UpFuLIzI/AAAAAAAAAjA/KFNfrZyQNlw/s400/hathor-durga-nimah-Ninharsag.jpg" alt="" width="400" height="263"
border="0" />
NIMAH aka NINHARSAG

EXTRAS DIN CARTEA

„REFLECŢIILE UNUI MAESTRU DESPRE ISTORIA UMANITĂŢII” – Vol I

” Sora lor mai mare a început disputa. Pentru că ea era un genetician strălucit în familia
lui Anu. A fost sora care a stîrnit disputa şi a venit aici jos şi a început să destrame gene.
Ceea ce voi sunteţi pe cale de a găsi în genomul uman ea a ştiut deja de acum aproape
455.000 de ani. Ea a venit aici jos şi a început să facă încrucişări cu seminţele
lui Enki şi Enlil şi Anu şi copiii ei pământeni. Ea a fost mama care a creat hibridul de
Cro-Magnon care sunteţi voi. Deci cine a fost Zeul Genezei ? Ei bine, cu siguranţă nu
a fost Jehova cu siguranţă nu a fost Enlil şi nici Enki ori Anu. Sora lor a fost Zeul Genezei „.

Ramtha

51/78
Sunt multe poveşti despre Creaţie şi multe explcaţii ale realităţii, încă din cele mai, vechi înregistrări ale civilizaţiei sumeriene, tradiţiilor
Estului îndepărtat, filozofia greacă, genza şi tradiţiile iudeo-creştine, gânditori moderni şi oameni de ştiinţă, cercetări arheologice şi istorici ca
Zecharia Sitchin. Toate tind să asume că adevătata identitate a persoanei, este identică cu intruparea ei fizică. Ca exemplu, când Geneza
vorbeşte despre crearea femeii şi a bărbatului, spune povestea creării corpului fizic. Dar aceasta este doar jumătate de poveste. Această
asumpţie comună are implicaţii enorme, aşa cum aţi analizat deja. Este răspunzătoare pentru confuzia dintre creatorul speciei umane şi
creatorul limitimativ şi sursa întregii existenţe. Conştientizarea acestei distincţii, este punctul principal pe care Ramtha îl subliniază mereu, şi
una dintre cele mai valoroase contribuţii este înţelegerea conceptelor : Dumnezeu, Umanitate şi Sine.

Mulţi cercetători moderni care au găsit evidenţe pentru intervenţia în evoluţia umanităţii a unor rase avansate din punct de vedere
tehnologic, din afara Pămîntului, fac aceeaşi prezumţie greşită şi omit să se adreseze sursei comune şi ultimative a tuturor raselor. Aceasta
omisiune comună şi lipsa de claritate, a creat multă confuzie cu privire la adevărata noastră identitate. Multe din religiile lumii şi ideologiile
populare cu un efect major în istoria umană, au fost clădite pe aceasta confuzie. Ramtha este foarte clar în prezentarea sa cînd spune că noi nu
suntem inferiori sau subordonaţi acelor civilizaţii care au dat impuls evoluţiei rasei umane prin încrucişarea ADN-ului lor cu al nostru.

ADN-ul este ca şi Cartea Vieţii a sufletului, care păstrează înregistrarea şi înţelepciunea călătoriei noastre evolutive. Fără îndoială,
adevărata noastră identitate este cea de călător pe acest drum al cunoaşterii, cel invizibil călătorind în noi, Observatorul privind prin masca
actorului, personajul neidentificat din spatele costumului jucînd un rol pe scena vieţii.

„Nu contează dacă veniţi din Zeta Reticuli, nu contează dacă veniţi de dincolo de Steaua de Nord, nu contează dacă sunteţi atlanţi,
lemurieni, nu contează dacă sunteţi cenuşii (este expresia folosită de Ramtha pentru a numi pe cei care conduc lumea din umbră) nu
contează dacă sunteţi egipteni, sau hinduşi, nu contează dacă sunteţi Ishamata, nu contează dacă sunteţi Actanus – nu contează.
Voi veniţi de la Punctul Zero.”

Experţii în genetică au putut să traseze evoluţia speciei umane prin studiul ADN -ului mitocondrial al liniei femeieşti. Acest expeiment a
putut să traseze genele până departe la punctul din evoluţie unde genele pămîntenilor au fost unite cu cele ale altei civilizaţii venite din alta
parte, mai avansată.

Ramtha datează acest punct din istoria noastră la extraordinara distanţa de 455.000 de ani în urmă, dată care ridiculizează datele acceptate
de antropologi în marea lor majoritate. Iată din nou, unii ne vor atenţiona să nu folosim câteva izolate şi controversate exemple împotriva
copleşitoarei cantităţi de evidente necontrazise, care arată ca oamenii moderni din punct de vedere anatomic, au evoluat din creaturi foarte
asemănătoare cu maimuţa, destul de recent, cam 100.000 de ani în urmă, în Africa şi, după unii, şi în alte părţi ale lumii. (Michael Cremo –
arheolog contemporan -„Arheologia interzisă”, 1993).

Ironic, Ramtha subliniază ca adevăratul Zeu al Genezei, responsabil pentru rasa umană nu a fost bărbat, aşa cum spune tradiţia, ci o femeie,
om de ştiinţă, Ninharsag, o Zeiţă, din casa lui Anu, sora lui Enlil şi a lui Enki, care a condus laboratoarele ştiinţifice din Africa, Mesopotamia
şi India, unde a fost dezvoltat ADN-ul noilor specii umane. Ea a folosit propriul material genetic, pe care 1-a amestecat cu cel al populaţiei
native a Pămăntului şi a creat ceea ce mai târziu va evolua în ceea ce este cunoscut ca omul de Cro-Magnon. Nu este doar o coincidenţă că ea
mai este cunoscută şi sub numele de Mammy în textele antice sumeriene. Ea este mama primordială a speciei umane. Ea nu a intenţionat să
creeze o specie care să fie înrobită şi folosită, ci a fost preocupată de datoria ei de a explora şi proiecta noi forme de viaţă, chiar şi atunci cînd
a dorit să fie parte din ele.

Un articol recent despre ADN-ul mitocondrial, într-o revistă de ştiinţă populară, oferă date interesante, care pun sub semnul întrebării
tradiţionala cronologie a organizării în structuri sociale, capabile să domesticească animale, de obicei plasate în ultimele zece mii de ani.

“Un analist al diferenţelor de secvenţe genetice într-un anume sector al lanţului mitocondrial al ADN-ului, a revelat trei grupe de capre
care au apărut dintr-o populaţie genetică distinctă. Astăzi distribuţia lor este foarte împrăştiată. Acele trei populaţii, în schimb, emerg dintr-
un material comun de strămoşi care au trăit cam 200.000 de ani în urmă, estimează cercetătorii.” (Rev, Washington News mai 2001)

52/78
<img class="aligncenter" src="http://1.bp.blogspot.com/-EInDLIRk7Ak/Tu-
ViW62E-I/AAAAAAAAAjQ/8bkZJzHvJUA/s320/ancient+aliens.jpg" alt="" width="320" height="286" border="0" />

Dialogul dintre Solon şi preotul egiptean, pe care Plato îl povesteşte în Timaeus şi î1 consideră un fapt real, este o altă sursă care pune
semnul de întrebare pe acurateţea înregistrărilor de timp în istoria umană:
„In cazul tău, ca şi al altora, abia după ce ai obţinut literaţi şi alte lucruri pe care oraşul le cere, iată că din nou, după numărul obişnuit de
ani, vine marea inundaţie. Ea şterge totul, ca o plagă şi lasă doar populaţia neliterată şi incultă in urmă. Deveniţi copii din nou, complet
nefamiliari cu tot ce a fost în timpuri antice, fie aici fie în propriile regiuni. Şi Solon, raportul pe care tocmai l-ai dat despre genealogia
poporului tău, este ca o carte de adormit copii. Întâi de toate, poporul tău îsi aminteşe doar un potop, deşi de fapt au fost cu mult mai multe
înainte.” (Platon – Opere complete, Timaeo) Platon a scris dialogurile în sec IV î.e.n., mult timp după evenimetele consemnate de lemurieni.
Mai este un alt pasaj în Timaeus care seamănă izbitor cu povestea lui Ninharsag, încrucişând sămînţa lui Enki şi Enlil pentru a produce specii
noi. Plato continuă dialogul dintre Solon şi preotul egiptean, spunînd : „Acest oraş a fost fondat de o Zeiţă a şi anume a fost Neith în
egipteană şi Athena în greaca. Ei (egiptenii) sunt foarte prieteni cu atenienii şi susţin că ar fi înrudiţi cu poporul nostru într-un fel sau altul
„.”Am să-ţi spun (Solon) povestea, pentru binele tău şi al oraşului tău, şi în spcial în onoarea Zeiţei, mama noastră, cea care a fondat, a iubit şi
educat oraşele noastre, ale voastre. Le-a fondat întâi pe ale voastre, cu o mie de ani înainte de ale noastre, când a primit a Pâmînt şi
Hephaestus sămînţa din care a ieşit poporul vostru.” Hephaestus este numele romanizat al Zeului focului la greci Sămânţa de pe Pământ şi
Hephaestus, înseamnă de fapt sămânţa pe care Ninharsag a luat-o de la Enki, care se traduce „lordul Pâmîntului” şi de la Enlil, care înseamnă
„Lordul Poruncii sau al vântului”. Cercetările de mai târziu vor stabili o legătură între Lordul sumerian al Poruncii, Enlil şi Lordul focului,
fără îndoială că asemănarea celor două poveşti, în ciuda diferenţei de context, poate fi notificată prin variabilele produse de timpul scurs între
cele două surse.

Tendinţa comuna de a identifica persoana cu întruparea sa fizică, a dat importanţă simţirilor şi emoţiilor ca fiind realitatea primordială, mai
presus de conştiinţă şi inteligenţă, Ramtha explică că una dintre cele mai mari probleme ale umanităţii este ceea ce el descrie ca fiind corpul
emoţional. Emoţiile sunt mai degrabă un efect al experienţelor. Una din cele mai mari valori ale societăţii vestice de azi, este emoţia, care de
fapt este o reacţie chimică în experienţă. Este considerată mai valoroasă decât intenţia abstractă din spatele experienţei însăşi. Ramtha
subliniază asta:

„Una dintre cele mai mari probleme ale voastre este corpul emotional. Este cursa oricărui om. Şi nu ar fi existat un ceva numit înălţare
dacă nu ar fi existat şi marea teză numită corpul emoţional. Corpul emoţional este ca atunci cînd foloseşti nişte unelte care fac o treaba
mediocră şi sunt nesatisfăcatoare, dar totuşi lucrează în loc să foloseşti un computer. Corpul emoţional este ca o carte care te învaţă cum să
operezi un computer, dar sunt atât de mulţi care continuă să citească cartea la nesfârşit, şi n-au lucrat niciodată cu un computer. Continuaţi
să folosiţi lumânări în loc de lasere”.

Voi crederi ca aveţi probleme ? Nu aveţi probleme. Aveţi reţele neuronale. Asta-i tot. Credeţi că aveţi probleme ? Aveţi un corp emoţional.
Asta-i tot. Ştiaţi că aveţi patru sigilii care nu au fost niciodată activate ? Credeţi că aveţi o problemă ? Aveţi o crescătura în creier, un fel de
ghem. Este o grupare de neuroni. Şi ştiţi singurul motiv pentru care este acolo ? pentru că sunteţi oameni emoţionali şi vă face să vă simţiţi
bine simturile, sentimentele. Ştiţi ce sunt sentimentele ? Nu au nimic de a face cu spiritualitatea sunt chimie, substanţe chimice. Unde se
întâmplâ ? Între creier şi organele de simt, asta-i magistrala lor. Stiti, magistrala care vă duce acasă. Fiecare din emoţii are o casă de. Voi
sunteţi dependenţi de emoţiile voastre. Sunteţi dependenţi de sex (sensul este: independenti ca de droguri. Sunteţi dependenţi de victimizarea
voastră. Sunteţi dependenţi de sărăcia voastră, de lipsurile voastre de durerile voastre, de cap, de alergiile voastre, de nefericirea voastra, de
singurătatea voastră. de autocompatimire, de vinovăţie, de înstrăinarea voastră de Dumnezeu.

53/78
<img class="aligncenter" src="http://4.bp.blogspot.com/-
v4tzC1e740M/Tu-Vx3syzNI/AAAAAAAAAjg/V4FALeH7vm8/s400/shiva-enlil.jpg" alt="" width="400" height="310" border="0" />

NINHARSAG – ADEVĂRATA ZEIŢĂ A GENEZEI

Femeia aceasta are o putere pe care voi nu o aveţi şi este toată conştiinţă şi este atot puternică, (conştiinţa şi puterea lui Ramtha, care este
un maestru ascendent). Şi sunt într-un trup de femeie, ca să glorific femeia, comoara vieţii voastre, să glorific dreptatea şi adevăul în viaţa
voastră. Fiecare bărbat are nevoie să fie glorificat de o femeie. Dacă nu, el nu poate fi niciodată rege, niciodată nobil, pentru că este doar o
linie genetică care califică sinele regesc. Sângele regesc nu vine prin sămânţa bărbatului, vine prin oul femeii. Casele regale merg înapoi
genetic pe linie femeiască.

Poate că ar trebui să deveniţi geneticieni ca să înţelegeţi ca linia femeii poate fi dusă inapoi până la Eva ( continuitatea liniei, a moştenirii
genetice poate fi trasată prin structura AND-ului mitocondrial a femeilor dintr-o familie). Este adevărat ca găsim cosistenţa prin femei, nu
bărbaţi. Bărbatul are consistenţă, dar nu este prin linia masculină din sîngele lui, ci prin antecedenţa feminină. Femeia care sta în faţa voastră,
şi voi toţi, femei şi bărbaţi, puteţi trasa linia voastră genetică pîna la Zeii care v-au creat, şi cel mai grandios din ei a fost o femeie. Da , a fost
o femeie.

Sunt sigur că toţi sunteţi familiari cu Cartea Genezei, piesa aceea frauduloasă. Evreii au copiat un text vechi care datează de la sumerieni şi
istoria lor, istoria lor despre Tera. (Geneza, povestea creaţiei este izbitor de asemănătoare cu o veche poveste despre creaţie din literatura
sumeriană, numită Enuma Elish. Acesta a fost cel mai sacru text de ritual al Babilonienilor, pentru peste o mie de ani. Nu este nici un dubiu
că evreii au fost familiari cu acest text, din moment ce Abraham a fost babilonian, născut în oraşul Ur, iar familia lui a avut legături cu
preoţimea de acolo) . Tera a fost numele pe care Dumnezeii 1-au dat pământului.

Enki şi Enlil au venit aici acum 455.000 de ani. Ei s-au certat şi s-au certat. Şi ştiţi cine a început disputa ? Sora lor mai mare. Ea a fost un
strălucit genetician din familia lui Anu. Ea a venit aici jos şi a început să despartă genele. Ceea ce voi veţi găsi curînd în genomul uman, ea a
ştiut acum 455.000 de ani. A venit aici şi a încrucişat seminţele fraţilor ei Enlil şi Enki şi ale lui Anu cu copiii ei pâmânteni. Ea a fost mama
care a creat hibridul de Cro-Magnon, care sunteţi voi. Cine a fost ea? Zeul Genezei.

Cu siguranţă că nu Jehova a fost. Deci Zeul Genezei a fost o Zeiţă. Numele ei a fost Nisgal sau Ninharsag, Ea a mai fost numita abreviat
Mammy, adică mama. Acesta este adevărul. În textele sumeriene – veţi găsi acele texte în orice muzeu mare din lume – se spune cine a fost
Zeiţa Genezei şi că ea a fost sora celor doi fraţi rivali. Ea a venit şi a făcut lucrarea – sora. De aceea a şi fost numita Mammy.

Cea mai veche religie din lume, divinizează o Zeiţă (religia egipteană – Zeiţa Nut). Aceasta este cea mai veche religie din lume,
divinizarea lui Mammy, marea Mamă. Cunoaşterea este în bibliotecile şi muzeele voastre.

54/78
<img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/-
YR09J9gmUWs/Tu-V4hJDiAI/AAAAAAAAAjo/Bav-UGUM79s/s400/vishnu-enki.jpg" alt="" width="400" height="221" border="0" />

ÎNCEPUTUL EVOLUŢIEI

Cu 455.000 de ani în urmă, a aprut prima colonie din Nibiru, înainte au fost Homo erectus, Neanderthal şi Homo sapiens, care încă mai
evoluau înainte de venirea marii Zeiţe. Ei au venit şi au creat canale şi râuri în Estul Mijlociu. Nilul este un fiu Artificial. Da, nu este o cale
naturală.

Estul Mijlociu a fost Grădina Edenului. Eufratul, Tigrul şi Nilul fuseseră create. Da, toate sunt artificiale. Pâmântul aici nu era un deşert.
Fiecare fir de nisip pe care îl vedeţi astăzi, este rezultatul eroziunii a ceea ce a fost odată cel mai fertil pâmînt din lume şi cum deja aţi auzit
au venit aici cei doi fraţi, Enlil si Enki, fii lui Anu. Aceasta este cris în Enuma Elish, tăbliţele din Sumer care au înregistrat adevărul. Ei au
venit şi au creat râurile şi tot ce era acolo ca să fie de folosinţă celor care veneau şi plecau mereu cu navele lor. Aceşti Zei aveau culoarea
scorţişoarei erau frumoşi. Zeiţa era la fel de înaltă şi frumoasă ca fraţii ei şi ei aveau deja mii de ani cînd au ajuns aici. Acesta este adevărul.

Marele elixir al Zeilor care s-a păstrat peste milioane de ani, ( vinul roşu ), a ajuns pe acesta planetă acum 455.000 de ani. Cultura a
început într-o vale între Tigru şi Eufrat, acolo a fost cea mai mare vie de pe Pămînt.

De acolo a fost dus într-un loc numit Argentina, apoi în America de Sud, apoi în America de Nord, iar apoi în stepele Rusiei si Europa.
Cine planta aceste vii ? Zeii, în pâmânt sfânt. Ştiaţi că viţa de vie se plantează numai pe pământ care a fost cîndva pe fundul mării ? Chacra
coronară (a 7-a) a unui zeu este cel care s-a ridicat din uterul oceanului iar chacra coronară a lui este o vie. De ce este atât de important ?
Pentru că pâmântul care se ridică din ocean, este ca un copil care s-a născut din uterul mamei sale.

Grânele nu sunt indigene de pe Pământ. Au fost aduse aici. Grâul nu este de aici, a fost adus de pe o stea/cluster. Grâul încă mai păstrează
schimbările genetice pe care Zeii le-au făcut cînd l-au adus aici, ca sâ-1 adapteze la aşa o mare distantă de acel soare.

Creşteau capre şi oi, pentru lapte, nutrientrul absolut pentru copii. Un copil creşte cu o hrană care are valoarea nutritivă necesară să
menţină creierul şi intru adevăr ADN-ul stimulat. Deci lapte, brânzâ, care este elementul stimulativ ? Calciu. Calciu este marea moleculă care
„deschide” celula şi îngăduie nutrienţilor să pătrundă şi apoi ADN-ului să-1 folosească. De aceea copii pot trăi numai cu lapte.

Cu 455.000 de ani în urmă. această planetă a fost populată de mari şi avansate civilizaţii : una este ce a lemurienilor, iar cealaltă a
atlanţilor, iar Zeii sumerieni, ar fi cei din a căror genealogie au apărut atlanţii. Atlanţii – acum 450.000 de ani – au fost o încrucişare de ADN
între Zei şi cei mai inteligenţi umanoizi care au existat în acel timp. A durat peste 120 de ani ca să dezvolte un lanţ perfect de ADN care să
îngăduie entităţii să arate ca Zeii, adică cu un creier mare. Aceste au fost primele entităţi care au moştenit creierul galben (scoarţa cerebrala
sau substanţa cenuşie) Ei au moştenit toate abilităţile, înălţimea şi frumusetea, dar vor fi sclavii Zeilor.

Deci laboratoarele de ADN au existat în Africa, dar au fost şi în India, pentru că migraţia înapoi în India (atracţia spre India ) este o adânc
înrădăcinată în memorie, o memorie genetică a locului de concepţie.

În acel timp, pe acest plan a venit un alt grup de dincolo de Steaua de Nord, marii lemurieni. A căror navă a fost de fapt o entitate biologică
în şi din ei îşisi. Ei aveau aceasta abilitate.

Lemurienii au venit de dincolo de Steaua de Nord, printr-o gaură neagră (worm-hole) care făcea conecţia cu o altă realitate. Ei erau giganţi.
Navele lor erau entităţi biologice care răspundeau sistemului lor nervos şi concentrării lor. Orice ei visau, nava putea deveni. Acesta este un
adevăr. Ei au aterizat aici cînd încă mai erau dinozauri, dar nu le era frică, pentru că ei înţelegeau radiaţia biologică cu care creau navele lor.
Cum să vă spun, navele lor erau crescute în grădini. Fantastic ? Credeţi că este fantastic ? Voi folosiţi mai puţin de 4% din ADN-ul vostru. Ce
ar fi putea fi în restul de 96% ? Poate ca sunt aripi sau trepte, sau poate că sunt proiecţii de cîmp unificat antigravitaţional ? Poate ca deja
există. Cine sunteţi voi să spuneţi că nu
55/78
există ? Nu vă arătaţi ignoranţa.

Sunt organisme care trăiesc în spaţiu. Aceste organisme trebuie să aibă gene antigravitaţionale, ca să poate trăi acolo fără să fie capturate
pe orbita vreunui corp greu.

Lemurienii au venit aici şi au însămânţat ceea ce voi numiţi Pacificul de nord, pînă la Ecuator, care exista în vremea lor. Ei au venit să
schimbe, să moduleze formele de viată. Au venit să exploreze.

Din copii copiilor lor am apărut eu cu 35.000 de ani în urmă. Eu am existat înainte de Jehova.

Lemurienii erau mult mai puri. Erau foarte diferiţi fizic de atlanţi. Apoi s-au amestecat cu atlanţii şi ionienii, care au fost originea grecilor.
Ionienii din literatura greacă sunt norvegienii de azi, grecii pe care îi vedeţi astăzi în bazinul mediteranean sunt un amestec de sînge care vine
de la Imperiul Turcesc. Adevăraţii greci au pielea albă, ochi deschişi şi păr deschis la culoare. Ei sunt ionienii.

Deci, acum 450.000 de ani, au venit aici, unde existau deja nişte fiinţe primitive care evoluau că să facă necunoscutul cunoscut, şi le-au dat
un impuls în evoluţie. Au dat celor care nu erau pregătiţi, un mecanism cu care să poată gândi, să fie, să contempleze şi ca să considere
problemele complexe. I-au făcut sclavi şi i-au pus să lucreze în minele de aur. Ce făceau ei cu aurul ? Aveau nevoie de aur ca sa-1 pună în
atmosfera lor, căci ei locuiau pe o planeta care nu avea soare. Aurul este un foarte bun conducător de lumină. Mai mult chiar, ei foloseau aurul
ca mîncare – pîine.

<img class="aligncenter" src="http://1.bp.blogspot.com/-


JhYnQFA76Ws/Tu-WLsxnGdI/AAAAAAAAAjw/8BHZxjvCtoI/s400/anu-enki-enlil.jpg" alt="" width="400" height="185" border="0" />

Acei Zei, prin procesele lor de alchimie, ştiau cum să facă aurul să-şi învârtească nucleul atât de repede, încât rezulta o pulbere albă, care
emena un câmp radioactiv. Făceau pâine din ea şi o mîncau, iar corpul lor spiritual strălucea. Le dădea nemurire. Acesta este motivul pentru
care fiecare fiinţă care ajungea la tron, după acel timp, era îmbrăcată în platoşă de aur, pentru că aurul reprezenta pentru ei Zeii pe care îi
serviseră în antichitate.

Deci aţi avut un impuls în evoluţie. Aţi fost la locul potrivit în timpul potrivit. Adică fiecare venea din Punctul Zero, din Void şi Punctual
Zero era ca o uriaşă stea, cea mai mare stea care a fost vreodată. Şi totuşi a fost cea mai mică particulă care a existat vreodată şi încă există,
dar în moment a fost cel mai mare sistem în Voidul Însuşi. Iar razele care care vin de la el, nu au număr, căci el este un motor care păstrează
perpetuarea conştiinţei în propria contemplare şi de aceea voi sunteţi acum aici.

Exact ca şi cum am lua Punctul Zero şi am face asta : dacă întoarcem Punctul Zero în interiorul lui însuşi şi îi îngăduim să reflecteze şi să
se observe pe sine, el va produce o diviziune aparentă a Punctului Zero. Această virtuală diviziune crează o oglindă care permite Punctului
Zero să se exploreze şi să se cunoască pe sine. Nu contează dacă veniţi din Zeta Reticuli, dacă veniţi de dincolo de Steaua de Nord, – nu
contează dacă sunteţi atlanti, lemurieni, cenuşii (Ramtha numeşte cenuşii pe cei care conduc din umbră lumea, care deţin toată puterea
mondială dacă sunteţi egipteni sau hinduşi dacă sunteţi Ishamata sau Actanus – nu contează. Voi toţi veniţi din acelaşi Punct Zero. Au ştiut
Zeii despre Şcolile de înţelepciune? Da, au ştiut. Au fost Zei care au performat miracole ? Da, altfel nu ar fi existat astfel de şcoli.
Cunoştinţele trebuiau să fie trecute unor oameni selectaţi, ştiti voi, urmaşii Zeilor. Ei primeau cunoştinţele şi cei care le înţelegeau deveneau
nemuritori.

Nemurirea are totul de a face cu deschiderea minţii, are totul de a face de felul cum ADN-ul se replică în celulă. Nemurirea este despre
cunoaştere şi despre adevăr. Una din cele mai mari probleme ale voastre este corpul emoţional. Este blestemul fiecărui om. Termenul „a
măiestri” nu ar fi existat, dacă nu ar ar fi existat marea antiteză numită corpul emoţional. Corpul emoţional este că atunci când te mulţumeşti
cu nişte unelte mediocre, care fac o trebă satisfacatoare, în loc să te foloseşti de să zicem, computer. El este ca şi o carte care te invaţă cum să
operezi un computer. Şi sunt atâţia dintre voi care citiţi şi recitiţi cartea, dar niciodată nu aţi lucrat pe un computer. Continuaţi să folosiţi
lumânări în loc de laser.

Voi sunteţi oameni emoţionali. Trăiţi prin emoţiile voastre pentru că aţi fost învăţaţi că sentimentul este adevăr. Sentimentul nu este adevăr.
Ce este sentimentul ? Este chimie. De unde vin ele ? Din creier. Din felul în care gândiţi. Aveţi probleme emoţionale, pentru că sunteţi oameni

56/78
care aveţi nevoie de cunoştinţe şi sunteţi neâmpliniţi. Trăiţi prin prezumpţii, gândind limitat. Credeţi că religia voastră este importantă. Nu
este. Sunteţi aici cu mine, o entitate veche de 35000 de ani. Nu ar trebui să exist – dar exist.

Poate ca voi doar aţi dat puţin prea mare însemnătate emoţiilor, căci ele sunt drojdia unei reţele de gândire colectivă. Da. asta-i tot ce sunt
ele. Şi a trăi prin emoţii înseamnă a înceta chiar şi să gândeşti, ci doar să trăieşti în exaltare sau suferinţă, sau furie sau durere, în trecut.

Măreţia este ca Dumnezeu nu trăieşte în Pleiade – mulţumesc lui Dumnezeu! Este mult mai departe. Ar fi fost foarte plictisit dacă în raiul
lui ar fi doar el, câţiva îngeri şi nişte sfinţi întâmplători. Dacă Dumnezeu ar fi creat doar raiul şi Pămîntul – ce este Pămintul în comparaţie cu
Calea Lactee ?

Sunt 11 miliarde de planete ca Pămîntul în Calea Lactee. De ce credeţi că Pământul este singura planetă ? Dacă credeţi că numai Pămîntul
există, înseamna că nu ati fost niciodată altundeva. Sunt 11 miliarde de planete în cuadrantul în care este Pământul, numai că au sori albaştri.
Soarele vostru este galben pentru ca este murdărit cu radiatii, ceilalti sori nu au această problemă. Albastru este culoarea curăţeniei si a
sănătăţii. Nu-i ele mirare că regalităţile ţineau la moştenirea lor de sange albastru. Cele mai marcante entităţi în acest cuadran sunt albastre,
nu albe sau negre ori galbene – albastre. Ei, ei ei… Acum că avem bucăţica asta de informaţie, nu ar face nici un bine să alergăm în jur şi să
ne arătam ignoranţa prin promovarea „culturii” noastre şi acceptării culorilor de piele, niste bigoţi împotriva culorii închise, dar dorind să fie
bronzaţi tot timpul. Ruşine vouă. Ruşine lumii.

<img class="aligncenter" src="http://3.bp.blogspot.com/-


OX9Kvmsh5Sk/Tu-WUOjivXI/AAAAAAAAAj4/ywAqnszj32g/s400/enki_enlil.jpg" alt="" width="400" height="226" border="0" />

Unsprezece miliarde de planete. Deci voi chiar nu ati fost nicăieri ? Nu, nu aţi fost. Dacă nu mă credeţi ,priviţi Calea Lactee prin telescop.
O să vă ia mai mult de o noapte întreagă ca să priviţi vastitatea a ceea ce nu sunteţi şi singurătatea a ceea ce sunteti, ca să înţelegeţi ce nu
sunteţi şi de ce sunteţi aici. M-am făcut înţeles ?

Ce ne învaţă asta despre Dumnezei? Ce spune despre voi ? Ei sunt marii voştri părinţi. Şi dacă voi sunteţi Dumnezei ce spune asta ? Spune
că trebuie să faceţi cunoascut necunoascutul. Sunt 11 miliarde de pâmânturi în Calea Lactee. De ce aţi vrea voi să staţi aici mai mult de patru
sute de mii de ani ? Sunt atâtea alte locuri unde să mergeţi.

Suntem în viaţă astăzi datorită unei mari femei din alt sistem solar. Asta a fost 455.000 de ani în urmă. Omul de Cro-Magnon a apărut
acum 35.000 de ani. Deci prin eforturile ei ştiinţifice, a fost creată o fiinţă emoţională şi gânditoare, pentru ca toate spiritele să se poată
încarna venind din câmpul albastru, în lumină şi în corp. Corpul meu a putut fi trasat până la genele ei.

Acum de ce religia a creat un Dumnezeu bărbat ? Pentru că singurii bărbaţi care au apărut în istorie au fost Zei care erau răsfăţaţi. Jehova,
Dumnezeul lui Moise, a fost un răsfăţat. El şi-a urât sora. A urât femeile. A fost homosexual până la gradul n. El a iubit sângele şi suferinţa. A
fost masochist (? – cred ca vrea să spună sadic ). Tot ce trebuie să faceţi este să citiţi Vechiul Testament şi veţi vedea numai sânge şi măcel
făcute de cei care l-au servit. El este o viaţă joasă, în terminologia mea, o săraca reprezentare a lui Dumnezeu. De ce i-au trebuit 40 de ani ca
să ajungă acolo ? Care a fost problema lui ? De ce i-a trebuit aşa de mult ? Pentru că, eu cred că nu ştia drumul.

Şi a fost foarte ocupat cerând ca fiecare întâi născut din fiecare familie, primul fiu născut, să i se taie gâtul ca sacrificiu pentru el. Cred ca au
trebuit 40 de ani pentru apetitul sexual al fiecăruia şi sacrificiul primilor lor născuţi, ca să-i dovedească lui că îl iubesc. Acesta este un fapt.
Acesta este Dumnezeul lui Moise. Şi nu este o privelişte prea frumoasă.

Şi ce e cu pamîntul promis ? Ştiţi că erau râuri de lapte şi miere şi strugurii erau cât pepenii. De ce ? Ei bine, era ocupat de palestinieni. Şi
el le-a spus : ” Puteţi avea acest pământ dacă vă duceţi acolo şi omorîţi fiecare mamă, tată, fiu şi fiică. Şi după ce faceţi asta am să vi-1 dau
vouă”. Şi ei s-au dus şi au omorât pe toata lumea. Copilaşi au fost măcelăriţi, şi li s-a tăiat capul numai ca tribul din deşert al lui Jehova să se
poată muta şi să reclame acel pâm\nt. Şi asta este baza disputei de astăzi în Estul Mijlociu. Deci cine are dreptate, evreii sau palestinienii ?
Nu are fiecare partea lui de poveste de spus ?

57/78
Deci au trebuit 40 de ani. Au trebuit trei generaţii de copii sacrificati, până ce el s-a plictisit în sfârşit, s-a arătat lor şi le-a spus :”Am să vă
dau acest pământ dacă vă duceţi acolo şi omorâţi pe toata lumea să nu rămânâ om în picioare „. Acesta a fost darul lui pentru cei care şi-au
sacrificat copii ca să-i arate cât de mult ii iubesc. Voi nu aţi studiat istoria de loc ? Nu ? Aţi lăsat pe alţii să vă spună. Ştiţi, este o poveste
despre orbul condus de chior .. .au căzut amîndoi în şanţ. O să mă judecaţi pe mine şi învăţaturile mele, fară ca măcar să ştiţi nimic despre
propria voastră istorie? O, Doamne !

Deci cine este Jehova? Este un răsfâţat, sado/masochist care poartă linia genetică a lui Mammy. El a luat copii ei şi i-a abuzat şi încă mai
face asta şi astăzi. Bibliotecile voastre sunt pline cu informaţii despre aceasta. Eu sunt mult mai în vîrstă decât Jehova şi cred că el este fără
valoare. Condiţia femeilor de astăzi, flămânde, arătând ca nişte băieţi, ca nişte umeraşe pentru haine, cu sâni artificiali şi feţe artificiale, este
lucrarea masculinului Jehova.

Deci Jesua ben Joseph (Isus ) a distrus pe Dumnezeul lui Moise, când a spus clar :
“Am venit să împlinesc legea „. Am venit să împlinesc legea; ceea ce înseamnă ca el a luat o poziţie mai mare decât Jehova şi mai mare decât
oamenii din deşert, care au distrus cel mai drept sistem de credinţă din istorie (punctul de vedere filozofic despre lume al egiptenilor). Ei au
distrus-o. Iar el (Isus) a venit să-1 împlinească – o profeţie. Pe cine iubea el ? El nu 1-a iubit pe Jehova. Citiţi oricare din învăţăturile lui, aşa
prostituate cum sunt ele, de către Paul. El nu a celebrat niciodată pe Dumnezeul lui Moise sau al lui Abraham. El a celebrat şi iubit pe
Dumnezeul care 1-a trimis şi a spus; ” Dumnezeu care este în mine este acelaşi care este în voi. Avem o adevărată uniune în asta. Impărăţia
mea este diferită de cea a lui Abraham. Împărăţia mea nu este pe acest pământ. A lui Abraham a fost din case, a mea nu”.

Şi a dovedit asta. El a învăţat două căi: – numărul unu, el a Învăţat că el era un bărbat, dar ar fi putut fi şi femeie, nu conta, căci oricum era
potrivit, şi numărul doi, ca toată Marea Lucrare pe care a făcut-o, a făcut şi a spus prin Dumnezeul din el, Dumnezeul lui milos şi iubitor, care
nu 1-a judecat nici măcar o data. Bătaia inimii lui şi suflarea sa sunt mărturie a acestui adevăr. Şi aceste două învăţături sunt un adevăr.

Deci eu sunt Ramtha cel Iluminat. Am trăit o singură viaţă. Am trăit-o ilustru. Sunt un războinic. Sunt un maestru al strategiei. Am făcut
asta excepţional de bine. Sunt un Dumnezeu înălţat. Nu am murit niciodată. Am trăit două secole ca vânt, un vânt capricios, şi vântul poate fi
foarte capricios. Şi am venit „înapoi prin corpul unei femei, în care intru prin cercebel (creierul mic) şi vă vorbesc prin corpul ei, în acelaşi fel
în care Dumnezeul vostru ar putea să vă vorbească. Dumnezeul vostru, înţeleptul, a-tot-inteligentul, Punctul Zero, conştiinţa voastră supremă,
suprema voastră aptitudine spre măreţie. În corp nu vom găsi niciodată măreţie, ci numai reacţii chimice. Nu putem judeca niciodată nimic
prin ceea ce simţim. Numai prin ceea ce ştim. Şi de aceea, studenţi, învătătorul vostru este femeie.

<img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/-


EAOgeN6-DEM/Tu-Wz072PEI/AAAAAAAAAkI/zdxRuYYc4Lk/s400/enki-NIMAH-NINHARSAG.jpg" alt="" width="400" height="357"
border="0" />

Există un război al valorilor vieţii ? Da, se numeşte SIDA. Sunt homosexuali susceptibili la asta? Da. De ce ? Pentru că ei nu produc viaţă.
Simplu. Este legea naturii. Nu vă place ? Este adevărat. Statisticile suportă ceea ce am spus..

Eu nu sunt aici ca să departajez binele de rău, sau femei de bărbaţi. Eu subliniez şi suport cea mai prejudiciată creatură din istorie şi care
merită să fie răsplatită. Ele sunt mamele noastre, surorile, iubitele, prietenele, soliile noastre, florile din grădinile noastre.

58/78
Va urma

PARTEA A III-a: http://www.evolutiespirituala.ro/blog/cunostintele-sacre-din-scolile-antice-de-mistere/

CUNOŞTINŢELE SACRE DIN ŞCOLILE ANTICE DE MISTERE

<img class="aligncenter" src="http://4.bp.blogspot.com/-


KMMm_ZPzick/TvIat87JAKI/AAAAAAAAAmA/UvxbxNOE6S8/s320/melkisedek.jpg" alt="" width="320" height="308" border="0" />

” Înţelepciunea antică este dreptul vostru din naştere şi cosmologia voastră spirituală,
din ce sunteţi voi făcuţi. În înţelepciunea antică, cu adresă la natura realităţii,
era imperativ să se spună că ceea ce crează realitatea, sunteţi în particular voi.”
Ramtha

EXTRAS DIN CARTEA


„REFLECŢIILE UNUI MAESTRU DESPRE ISTORIA UMANITĂŢII”
Ramtha Vol I

Partea a III-a / Ultima parte

Puteti citi prima parte AICI.


Puteti citi a doua parte AICI.

Toate aceste învăţături sunt ca piesele de puzzle ale sinelui puse împreună, ale relaţiei voastre cu Dumnezeu şi cu restul vieţii, şi înţelegerea
misterului a ceea ce sunteţi. Şi fiecare învăţătură aduce o nouă bucăţică de cunoaştere care vã scoate din ignoranţă. Deci începând cu
înţelegera conştiinţei şi energiei şi cum aţi ajuns aici, această învăţătură se adresează explicaţiei de ce aţi devenit blocaţi şi de ce atunci cînd
creaţi o experienţă şi aveţi o fricţiune cu ea şi ea devine o problemă, de ce aceeaşi conştiinţă nu poate rezolva această problemă.

Aţi ştiut toate acestea mult timp în urma în Cartea Vieţii voastre. Dar aţi scris peste ele, şi aţi mai întors câteva pagini şi v-aţi blocat acolo şi
aţi uitat cu adevărat toate acestea. Deci vi le aduc înapoi cu cuvinte care manifesta realitate. Atunci ele vor deveni din nou adevărul vostru, nu
al meu, ci al vostru, ca să-1 puteţi aplica în viaţa voastră şi să deveniţi entităţi iluminate, nu de New Age (cum e tradus la noi ? – Era Noua ?),
spiritualişti, mambo-giambo, sau învăţători de două parale, urmaşi care încearcă fiecare ritualul posibil sau pe care cineva spune ca ar trebui
făcut, ci oameni cunoscători care înţeleg cu adevărat cosmologia cauzalităţii şi a creaţiei, care înţeleg cu adevărat principiul conştiinţei şi
energiei, care înţeleg cu adevărat că îşi crează propria realitate (viaţă).

Deci întuneric, este un adevăr antic care înseamnă a nu fi conştient. Nu a însemnat niciodată diavol. Diavolul nu a existat niciodată în ceea ce
se cheamă Cartea Vieţii epigene. Nu a fost niciodată creat în involuţie şi nu trebuie adus în evoluţie.
59/78
<img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/-
vHX_drl7i0I/TvIaovzzXmI/AAAAAAAAAl4/Jn-d_vCZqz8/s400/scena_de_sarbatoare_de_la_bonampak
%252C_capela_sixtina_a_mayasilor.jpg" alt="" width="400" height="320" border="0" />

Căderea Spiritelor şapte nivele de vibraţie, pentru ca să devină inteligente vii şi vibrante, nu a însemnat căderea îngerilor în disgraţie, ci
dinamica luminii lui Dumnezeu, care a călătorit în densitate, în tărâmurile neexplorate ale realităţii fizice, ca să facă manifestă realitatea
fizică. Spiritele sunt exploratorii lui Dumnezeu, lumina, absolutul, ca să activeze forţă de viaţă, să devină un ingredient activ, prin care
Dumnezeu absolutul, totul-în-toate, să se poată cunoaşte pe sine. Voi sunteţi într-o călătorie, o călătorie magică şi minunată. Acesţi Dumnezei
căzuti, care au făcut tranzitia, au fost foarte bravi, cu adevărat, pentru că ei au fost mesagerii gândului care aduc lumina.

Dar întrebarea de bază este : de unde venim ? Noi suntem călători în matricea spaţiu/ timp. Noi suntem definitorii spirituali ai universului
şi realităţii fizice. Noi suntem treaba neterminatã a lui Dumnezeu în cunoaşterea de sine. Este destul de bine cunoscut că voi aţi căzut şapte
nivele ca să deveniţi călători în acest principiu de forţa vitală, adică viaţa voastră de acum.

Aceasta a fost o parte din înţelepciunea antică, care a fost distrusă pentru a fi creaţi diavolii care ar fi căzut din rai şi ar fi venit să
stăpânească pãmîntul. Dacă acesta este adevărul, atunci voi sunteţi diavoli, sunteţi toţi demoni. Adevărul este ca aceasta este o călătorie
pentru cunoaştere.
Creaţia nu este un act, este un proces. Este o diferenţă. Nu trebuie să creaţi conştient, creaţia este o consecinţă a ceea ce sunteţi.

Deci întunericul este conştiinţa nerealizată. Nu este diavolesc, nu este rău. Este doar ne-explorarea. Este necunoascutul. Dă-i lumină şi devine
cunoscut. Suntem călători echipaţi cu însuşi Dumnezeu, care facem o călătorie infinită în divinul sine, care este toate cele şapte nivele de
vibraţie, care este şapte nivele atomice, şapte nivele de frecvenţă a gândului în materie. Tot ce este materie, este gînd superior coagulat. Dacă
reversezi materia şi o duci înapoi tot drumul, va dispare prin cele şapte nivele de vibraţie şi va deveni conceptul a ceea ce este.

În jurul globului au existat şcoli antice. Aceste şcoli au avut relaţii cu – sunteţi gata să auziţi adevărul extraordinar ? – fraţii voştri care
trăiesc în alte galaxii. Şi a fost învăţăturã mare în ele, experienţe grozave. Fraţii voştri primitivi se depărtau de la destinul lor, din cauza
necesităţii de a supravieţui, aşa cã au fost adesea ajutaţi de fraţii voştri îndepărtaţi, care veneau şi ajutau învăţătorii de aici să înveţe
adevăruri. Era un lucru foarte obişnuit. Puteai vedea şcolile soarelui, unde oamenii omagiau soarele şi pe oamenii care veneau din cealaltă
parte a lui. Şi mai sunt încă unele din acele temple, nu au fost distruse toate. Erau şcoli ca aceasta, doar că durau 7 ani şi fiecare an era un
nivel, iar studenţii, după ce terminau anul 7, deveneau transparenţi.

Extraordinare şcoli au existat pe Pãmânt în acele zile. Mari Dumnezei au interferat cu umanitatea, de la mari distanţe. Era o comunicare
deschisă căci adevărul este universal, veşnic, indiferent ce cuvînt se foloseşte pentru „veşnic-universal „. Era aşa o mare armonie. Şi, da, aici
trăiau oameni primitivi Cro-Magnon. Dar aţi putea spune după oasele mele ce am simţit şi ştiut.

60/78
<img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/-
TZIEcH92pZo/TvITGm46NEI/AAAAAAAAAlA/_tpiMbL1ZPY/s400/stonehenge.jpg" alt="" width="400" height="300" border="0" />

Oamenii primitivi luau cina cu oamenii/stele, pentru ca nu erau bariere care să blocheze curgerea conştientă a veşniciei, căci dacă vă
amintiţi, veşnicia este mintea subconştientă în care toţi Zeii, idiferent de locul unde trăiau în univers, consumau, cãci inteligenţa consumă
întunericul, Voidul. Deci era o frăţie adevărată.

Da, fiinţe umane există pretutindeni în univers, ele există dincolo de soare, sunt împrăştiate peste tot în Calea voastră Lactee, întregi
civilizaţii. Şi sunt acelaşi Dumnezeu fără imagine, care a creat aceeaşi imagine a trupului în care să experimenteze, în drumul lor spre pura
conştiinţă, căci acesta este destinul nostru al tuturor.
Deci aceste scoli erau localizate unele în câmpie, altele lîngă munţi uriaşi, care nu mai exstă astăzi, sunt pe fundul oceanului. Timpul de
învăţat era şapte ani, calendarul lor era diferit, dar după calendarul vostru se pot număra şapte ani. Şi învăţătorii măsurau învăţatura lor în
fiecare an, căci la sfîrşitul a şapte ani, trebuiau să fi întors toate paginile cărţii, ceea ce înseamnă că relitatea fizică devine transparentă. De aici
vine Isus. De aici au venit toti Dumnezeii care au umblat pe faţa Pământului. Şi, da elevii erau primitivii care încă foloseau unelte din oase, se
vindecau singuri cu focul lor antic şi miroseau urât, care încă mai circulau în turme. Ei erau cei care au învăţat şi au evoluat în acele timpuri.
Şi mulţi dintre ei au plecat de mult, pentru că au învăţat totul. Ei sunt acum în alte dimensiuni, în alte aventuri.

PUTEREA SUPERSTIŢIEI ŞI SECRETELE DE SUB PAMÂNT


Acele şcoli au fost distruse în cele din urmă şi la fel şi căile de comunicare cu marea inteligenţă. Aceasta este o învăţătură extraordinară,
fără seamăn. Este o învăţătură pe care unii nu sunt gata să o audă, şi asta explica ignoranţa într-o cultură aşa de avansată. Relaţia cu oamenii
de dincolo de Steaua de Nord, nu a fost de divinizare, ei s-au ajutat unii pe alţii să învete, să exploreze realitatea fizică. Apoi au venit păgânii,
care au urinat hoardele ce începuseră să se aşeze la est de Eden.

Aceşti oameni au creat pe Adam şi pe Eva şi au început să creeze un adevăr agnostic, departe de cel al şcolilor antice, luând bucatele din
adevărul iluminator, la care au adăugat superstiţii şi ură şi maliţiozitate, au creat un nou concept despre Dumnezeu. Acest creator era diferit, în
loc de a fi nesfârşitul, marea minte, totul-în-toate, absolutul, avea o identitate. A fost creat un Dumnezeu care avea o imagine, acum şase mii
de ani. Avea imaginea lor. Şi când creezi ceva cu imaginaţia ta în acordanţă cu conştiinţa ta, trebuie creat în funcţie de ceea ce poţi să vezi. Nu
poţi crea ceva care să nu fie reflecţia ta proprie. Deci Dumnezeu a devenit un individ răutăcios şi furios. A dvenit nesigur, pentru că a creat
aceşti doi oameni cu scopul de a-1 divina. Şi le-a spus să nu mănânce din copacul vieţii, ceea ce înseamnă să nu întoarcă paginile cărţii
conoaşterii. Gata, s-a terminat cu cunoaşterea.

61/78
<img class="aligncenter" src="http://3.bp.blogspot.com/-
rL2YtDNE6EQ/TvITXNma8xI/AAAAAAAAAlI/Smzw0jJrOhY/s400/scoli+de+mistere+antice.jpg" alt="" width="320" height="400"
border="0" />

Şi aşa Dumnezeu a devenit nesigur, gelos, înspăimântător, violent. Şi pedeapsa lui Dumnezeu începu să fie văzută în erupţia vulcanilor, iar
acolo era focul iadului. Dacă nu urmai instrucţiunile, urma să fii trimis într-un lac de foc, aşa cum ei obişnuiau să facă cu oamenii iluminaţi.
Iată de unde vine iadul, din erupţia naturală a „fermoarului”, pământului, schimbarea pământului după cerinţele sale naturale a dvenit o
atribuţie a Dumnezeului pe care ei îl creaseră după propria imagine, iar oamenii care nu erau de acord, erau puşi să ardă în lacuri de foc. Aşa a
fost.

Toţi oamenii iluminaţi făceau parte din şcolile unde veniseră să înveţe. Se zvonise că erau Spirite căzute – ei bine erau, dar veneau prin
şapte nivele de frecvenţe ca să interacţioneze cu materia fizică, şi destinul lor era să se întoarcă prin materie înapoi la Sursa. O călătorie
completă. Deci ei deveniră Spiritele căzute ale lui Lucifer, care fusese dat afară din rai.

În lumina acestei religii păgâne, extinse împotriva marilor şcoli şi a oamenilor iluminaţi războiul se putea extinde şi căpăta valoare,
devenea justificat. Multe şcoli fuseseră distruse, pentru că oamenii iluminaţi ai acestor şcoli, învăţaseră despre imaginea timpului în care
trăiau. Ştiţi, ei nu aveau nimic atârnat de pereţi, ei aveau adevărul pur şi pură înţelegere şi ştiau, înţeleseseră destinul lor, înţeleseseră viaţa lor,
că au existat înainte de aceste timpuri şi vor exista şi după aceea. Doar acestă imagine a lui Dumnezeu se va şterge. Ei nu au luptat niciodată
împotriva păgânilor.

Mulţi dintre ei au plecat dincolo de stele. Veţi vedea feţe săpate în piatră, care privesc spre cer, ele sunt tribute aduse de cei rămaşi, celor
care au plecat. Şi a fost ultima imagine, care nu a fot chiar distrusă, din timpul când conşiiinţa, natura realităţii, călătoria bărbatului şi a
femeii, egalitatea lor în cosmologia vieţii, în înţelegerea forţei de viaţă şi a principiului vieţii. A fost ultima rămăşiţă a acelor oameni şi încă
mai exista marile statui de piatra care privesc veşnicia către care fraţii lor au plecat. Şcolile au fost distruse, învăţăturile au fost distruse, după
ce anumite părţi din adevărul lor a fost luat, modificat şi pus în cărţi cu superstiţii.

Ignoranţa este ca întunericul. Lipseşte cunoaşterea care să lumineze. Iar când oamenii sunt ţinuţi în ignoranţă prin teamă pentru vieţile lor,
familiile lor, teama de a fi ostracizat în comunităţile lor, ei sunt superstiţios înspăimaintaţi şi se conformează şi rămâm aşa, căci altfel vor arde
veşnic în lacuri de foc, veşnic, etern, eternitatea iubitorului Dumnezeu care i-a creat.

Să vă spun ceva. Când trăieşti în întuneric, divinezi o lumină nevăzută care ar putea să te salveze din acel întuneric. Dar singura salvare
este trezirea Dumnezeului din tine. El spune.„Lumina împărăţiei cerului este în tine. Priveşte înăuntrul tău şi vezi strălucirea şi gloria ei,
acolo este salvarea ta .” Dar când eşti ţinut în întuneric, te rogi de ceva în afara ta aştepţi ca salvarea să-ţi vină din afară. Eşti ţinut în
ignoranţă.

62/78
<img class="aligncenter" src="http://1.bp.blogspot.com/-
OZ3fqulB7lY/TvITiOsxuGI/AAAAAAAAAlQ/oHO7mjKlIGU/s400/terra.jpg" alt="" width="400" height="232" border="0" />

Deci, oameni buni, războiul a devenit felul lor de viaţă. Eu am fost un războinic al timpului meu, iar după mine, păgînismul şi ceea ce s-a
numit religionismul şi-au luat vama pe viaţa umană. În ultimele două mii de ani, creştinismul a înscris două sute cincizeci de milioane de vieţi
omeneşti, care sunt înregistrate ca şi morţi în razboaie. Nu are nimic de a face cu femeile şi copiii. Două sute cinci zeci de milioame de
oameni morţi în două mii de ani, soldaţi creştini, care au aparat un idealism sângeros al imaginii lui Dumnezeu şi au servit la impunerea
învăţăturilor lor. Şi în acest timp, ei au distrus toate sectele şi toate grupurile de oameni care învăţau o învăţătura veche, înţelepciune antică şi
evoluau spre iluminare. Au ars pe rug pe cei a căror minţi erau dincolo de timp, distanţă şi spaţiu, ca să distrugă cunoaşterea complet. Aceasta
a fost credinţa. Salvarea înseamnă să fii salvat de la adevăr.

În doua mii de ani, religia nu a făcut nimic ca să sădesacă iluminare în oameni, ci totul ca să colapseze conştiinţe. Nu a făcut nimic ca sa
evolueze conştiinţa, care este factorul evolutiv al fiinţei umane. Nu a făcut nimic pentru înţelegerea conştiinţei şi iluminarea popoarelor.

Nu înţelege că o conştiinţă care crează probleme nu poate să le şi rezolve.Trebuie o ştiintă extinsă ca să rezolve problemele. Aceasta este
evoluţia.

Şi în aceste zile creştinii plătesc bani, bani şi bani. Ce înseamnă graţie, credinţă şi bani, um ? Aceste sunt cele trei lucruri pe care le aveţi
pentru apărare, căci trebuie să aveţi răbdare, şi pentru armatele voastre care trebuie să înlăture păgânii şi să aducă credinţa şi ştiinţa în lumea
întreagă. Dacă numai jumătate din bani ar fi în mâna oamenilor iluminaţi n-ar mai fi război al celor care ştiu adevărul din mituri, al
ignoranţei în care a trăit cu adevărat umanitatea în ultimele două mii de ani. Ce credeţi voi că înseamnă anii întunecaţi, sau epoca întunecată ?
Stupiditate, oameni stagnanţi, că civilizaţia de astăzi nu este nimic altceva decât bej şi poatră cruce.

Salvarea, dragii mei nu este prin ignoranţă, Este cunoaşterea, şi asta dacă este disponibilă turor în acest plan al cauzalităţii, al forţei vitale,
al cosmologiei, al oamenilor care crează propria realitate – dacă aţi şti că vă puteţi vindeca trupul cu aceeaşi minte care 1-a îmbolnăvit –
atunci aţi avea o civilizaţie iluminată. Atunci aţi putea să conectaţi din nou pe cei de dincolo de soare. De ce ar veni ei într-o societate care se
teme de ei ? Tot ce nu se potriveste cu cuvântul lui Dumnezeu creat de preoţi ca să ţină popoarele în ignoranţa, este de la diavol. Cum să
deschizi minţile oamenilor când ei sunt atâ de ignoranţi şi de devotaţi întunericului cel mei negru care îi ţine să fie aşa ? Este o pavăză. Este
cuvântul lui Dumnezeu, este de fapt cea mai sângeroasă, mai violentă retribuţie a umanităţii care a fost vreodată.

63/78
<img class="aligncenter" src="http://1.bp.blogspot.com/-
qlAToq1jLmw/TvITogmif1I/AAAAAAAAAlY/OHehTrvu3e8/s400/tree+of+life.jpg" alt="" width="400" height="300" border="0" />

Crist este în voi. Este în nevăzut. Este un adevăr mare acela că împărăţia cerului este în voi. Este un adevăr mare să spui „Tatăl meu şi cu
mine suntem una „. Acesta este adevărul care a supravieţuit tuturor violenţelor. Isus nu a spus :”Divinaţi-mă .” El a spus :” Urmaţi-mă ” ce
credeţi că a însemnat asta ? A însemnat: să învăţaţi ceea ce ştiu eu. Lăsaţi idealul meu să fie şi al vostru. Dar când divinezi, nu trebuie să faci
toate chestiile astea. Trebuie numai să te rogi de trei ori pe zi şi restul zilei îl poţi petrece fiind decadent acuzând, imprăştiind vorba, pentru că
totul în afară de asta este diavolesc. Ignoranţă !

Dacă Dumnezeu este etern şi prezentul, trecutul şi viitorul există în palma sa, atunci el a avut totul planificat, deci el a creat diavolul, el a ştiut
că Eva şi cum-îl-cheamă, se vor duce în gradină şi vor mânca mărul acela. Înţelegeţi ? Şi atunci nu vă întrebaţi de ce au fost ei aşa de şocaţi,
că ei au mânact mărul şi nimeni nu ştie să-mi spună cu cine s-au căsătorit Cain şi Abel. Este minunat, voi ştiţi. Asta nu e rău. Este minunat şi
de râs.

Vedeţi, este un pic subtil că entitatea spune :”De ce s-a întâmplat asta ?” dar voi ştiţi că este dorinţa de iluminare, este cunoaşterea care se
cere dezvăluită. Şi entitatea stă şocată, şi spune :” Nu cerceta niciodată doar acceptă. Nu pune întrebări. Ai credinţa unui copii.” Un copil. Un
copii poate scrie o carte cu întrebări. Doar un adult care este laş ar putea să nu întrebe niciodată.

Ignoranţa a devenit conştiinţă socială acum două mii de ani. Şi au fost bătălii mari şi războaie că să fie păstrată în acest fel. Ştiţi că toate
războaiele în care aţi luptat au fost războaie sfinte, religioase? Întotdeauna am vrut să ştiu, fiecare din părţi, la Dumnezeu s-a rugat ? nu
există doar unul ? Şi chiar şi în ziua de astăzi, aceste războaie continuă.

Acum despre devoţiune. Când eşti în întuneric şi nu este nimeni să aprindă lumina, pentru că ţi
s-a spus că lumina este undeva afară şi nu în tine, rămâi devotat celui care oricine ar fi el, are mâna pe întrerupător. Corect ? Şi este foarte
înfricoşător. Şi nu vrei să te mişti de acolo, pentru că nu ştii ce este dincolo de locul unde eşti. Iar ei spun ca Dumnezeu aşa te vrea, şi dacă
încerci să te duci să cauţi tu însuţi întrerupătorul, vei fi dat afară, excomunicat şi vei arde pe veci, adică în momentul în care vei începe să pui
întrebări şi să-ţi dai seama şi să înţelegi cine eşti, ai depăşit ignoranţa şi începe să fie lumină. Da.

Şi acum despre această prăpastie, m-aţi auzit vorbind despre ea în legătură cu evoluţia umanităţii, nu ? Aceasta prăpastie s-a făcut cu
adevărat tot mai adâncă în timp. Şi totul a început, ca şi altele, după ce am plecat. Umanitatea a încetat să mai crească, cu excepţia celor din
şcolile secrete. De ce s-au numit secret ? După un timp ele au devenit chiar foarte secrete, sub pământ, pentru că erau ameninţate, căci cei
care doreau să controleze popoarele nu puteau îngădui ca asemeni cunoştinţe să vină la suprafaţă.

64/78
<img class="aligncenter" src="http://3.bp.blogspot.com/-
fbF9Crz9Jy0/TvIT2MDQJ7I/AAAAAAAAAlg/K3w4x9fT5cY/s320/zamolxe.png" alt="" width="320" height="312" border="0" />

Oamenii care aveau prea multă cunoaştere erau foarte periculoşi. Adică cei care erau iluminaţi nu puteau fi controlaţi şi înrobiţi. Iar ei erau
oameni care aveau nevoie să înrobească popoare, să le stăpînească pentru că ei erau atât de nesiguri, încât ei trebuiau să fie învăţătorii. Ei
vroiau să înveţe popoarele să le facă să-i urmeze, pentru că nu aveau destul înâuntrul lor, încât să fie proprii lor stăpîni şi să stăpânească gloria
care era înăuntrul lor.

Deci după un timp, şcolile s-au ascuns sub pământ şi au devenit şcoli secrete, au fost denumite oculte, ceea ce înseamnă cunoaştere
ascunsă. Nu înseamnă lucrarea diavolului. Nu înseamnă ucigaşi sau revoluţionari care zboară noaptea, înseamnă cunoştinţe ascunse. Ocult
este un cuvînt antic. Deci şcolile secrete au devenit şcoli oculte, însemnând cunoştinţe ascunse, pentru că trebuiau să-si apere vieţile. Nu mai
aveau libertatea de a avea relaţii cu toată lumea, pentru ca cunoaşterea lor revărsa la cei din jur şi era atât de mare şi de puternică încât ar fi
putut înteracţiona cu ceva de dincolo de soare sau cu sateliţii care înconjoară Pământul să interacţioneze cu minţile oamenilor.

Atât de mare era, nu existau blocaje în conştiinţă spre întreaga eternitate. Dar când au început gelozia, ura, invidia, nevoia şi lipsurile,
conştiinţa a încetat să mai crească şi s-a creat dualitatea, care a început sa închidă uşile către acele conecţii. Şi aceste şcoli s-au ascuns sub
pământ.

Ele nu divinau diavolul. Ele divinau forţa de viaţa care era în ei şi moştenită în ei. Ei au fost creatorii de sfinţi. Şcolile existau pentru a
extinde şi evolua conştiinţa fiinţelor umane, ca aceştia să poată deveni superiori vieţii lor, să aibă conecţie cu totalitatea vieţii. Şi puteau face
asta. Iniţiaţii acestor şcoli, au devenit profeţi ai timpurilor lor, căci vroiau să facă adevărul auzit, ei au devenit cei care au vrut să înveţe
adevărul.

Dar după un timp, au fost distruse toate şcolile. Secte ale acelor şcoli au ajutat la crearea a ceea ce va fi mai târziu învăţaturile lui Buddha
Amin, care a fost un iniţiat al şcolilor antice al cărui destin a fost să se nască un prinţ în bogăţie şi să stăpânească acesta imagine prin a
înţelege ce este dincolo de zid. Şi el urma să înveţe milioane de entităţi acest adevăr, acelaşi care a fost suprem în înţelepciunea antică, doar că
era colorat şi preparat în parabole, pregătit pentru înţelegerea acelor timpuri.

Acele entităţi care stau pe vârful muntelui care ajunge până în inima cerului, care îndură frigul cumplit şi lipsa de hrană şi felul simplu de a
trăi, stau acolo şi nu fac altceva decât să-si extindă conştiinţa atât de mult încât pot pleca, se pot ridica spre cer şi plecă, devenind transparenţi
cu fiecare mişcare. Şi de ce stau acolo sus ? Ca să se protejeze, să poată continua să crească şi să evolueze nemolestati, nepoluaţi de
îngroşarea intestinelor în oraşe şi în văile care sunt pline de ignoranţă şi barbarism.

Distrugerea şcolilor antice a lăsat umanitatea la pagina a treia a cărţii. Iar acele pagini sunt egale cu sigiliile din corp (ar fi chakrele, deşi
Ramtha spune că, oricum sunt corespunzătoare cu chakrele, cum le ştim noi, încă nu am găsit o explicaţie a ceea ce ar spune el că sunt
chakrele.) Ele se numesc cele şapte sigilii, şapte biserici sau şapte uşi, înseamnă stagii de iluminare, adevăr, conştiinţă şi evoluţie. Acel stagiu
încă mai guvernează şi astăzi şi este tot ignorant, iar cel ce controlează ignoranţa este puterea. Întreaga umanitate este devotată ignoranţei şi
dorinţei ei de a menţine slăbiciunea. Vedeţi, ei încă nu au înţeles că de ceea ce te temi mai mult, divinizezi, şi ceea ce vezi la alţii de fapt este
în tine. O minte care a putut crea ceva atât de insidios pentru a vă tortura, cineva care continuă acea credinţă păgână , este cineva care are
toate acestea în el însuşi.

65/78
Oamenii iluminaţi ştiu că ceea ce se numeşte forţă vitală, cauza creatoare, nu cunoaşte răul, căci răul este o creaţie deliberată a celor care
insistă că ar fi real şi este cu adevărat real numai în sufletul lor, în realitatea lor, iar diavolul trăieşte doar în inimile lor, acolo unde este iadul
şi ura. În sufletul iluminat există doar adevăr.

Aţi fost lăsaţi să ştiţi numai anumite lucruri şi tot felul de tradiţii au fost construite ca să ascundă adevărul. Deci de fiecare dată, aţi dorit să
creşteţi şi v-aţi creat un destin care să permită asta, dar
v-aţi trezit făcând acelaşi lucru, repectând aceleaşi greşeli, fugind de acelaşi întuneric în căutarea adevărului şi aţi fost persecutaţi pentru asta.

<img class="aligncenter" src="http://3.bp.blogspot.com/-


l54S2MJtXEg/TvIUE1FoVrI/AAAAAAAAAlo/afTwiDeMhnA/s400/scoli+de+mistere.jpg" alt="" width="400" height="300" border="0" />

Devoţiunea. Să vorbim despre ea. Sunt multe entităţi care joaca jocuri. Iar imaginile se potrivesc realităţii. Sunt entităţi care trebuie să fie
învăţători, politicieni, regi, preşedinţi. Nu contează care este statutul lor în viaţă, ei au toţi acelaşi fel de energie în ei, aceeaşi conştiinţă, nu le
pasă că spun una pe de o parte şi pe de alta spun cu totul altceva. Iar conştiinţa lor este nevoia de a controla pe alţii. Intre ei sunt unii care au
evoluat numai pînă la al treilea sigiliu, care este nevoia de a controla oamenii, să-i facă să-i urmeze, pentru că ei au o mare lipsă în sufletele
lor. O mare pustietate, atât de mare, încât cutia lor cu nisip (realitatea) trebuie să aibă foarte mulţi oameni în jur, ca să obţină energia care le
lipseşte. De ce au ei aceasta lipsă ? Pentru că le lipseşte cunoaşterea şi folosesc puterea, o formă de energie primară şi violentă, pentru a
atrage oamenii şi a-i stăpâni. Şi asta îi ţine în ignoranţă.

De ce ii ţine în ignoranţă ? Cei care stăpânesc oameni sunt în ignoranţă pentru că nu ştiu ce este în pasul următor de conştiinţă. Ei ştiu
numai ce este culoarea bej ce este la modă, cu cine trebuie să fie şi pe cine trebuie să nege. Asta este tot ce cunosc ei. Ei păstrează oamenii în
ignoranţă, pentru că o parte a gurii lor spune că ei sunt învăţătorii spirituali, că au înţelegere. Dar ei sunt decadenţi şi corupţi, pentru că nu
iubesc. Nici măcar nu ştiu să spună ce înseamnă că Dumnezeul din tine vorbeşte.

Deci în lipsa lor de adevăr ei vă dau jucării şi ornamente să vă jucaţi cu ele încearcând să vă cucerească să vă facă să vă simţiţi bine.
Adevărul cel mare zace ascuns. Ei fac legi pentru voi. Voi nu puteţi face legile, ei trebuie să le facă pentru voi. Voi sunteţi oameni fără minte
care trbuie să şiiţi locul vostru în viaţă. Voi sunteţi caii de povară ai lumii şi doar câţiva sunt stăpânitorii ei. Voi vă frângeţi spinarea ca să
platiţi taxe, pentru ca ei să creeze războaie cu scopul de a face creştinii să lupte cu păgânii.

Voi veţi continua să munciţi şi să plătiţi ceea ce se cheamă guvernul, ca să violeze şi să molesteze alt guvern, alt popor. Atât de puternici
sunt liderii voştri politici încât ei fac legile pentru voi şi vă ţin sub puterea adevărului lor. Priviţi cât de puternici sunt aceşti oameni. Voi plătiţi
taxe fiindcă nu aveţi de ales. Cine le-a dat lor acest drept ? Voi urmaţi aceşti învăţători spirituali pentru că ei spun ca acesta este felul în care
creaţi realitate. Şi totuşi când vă duceţi acasă sunteţi la fel de faliţi cum ati fost întotdeauna. Nimic nu a evoluat şi asta înseamnă să fii devotat
ignorantei.

Adevărul este că atunci când ştii cine eşti, te poţi cunoaşte pe tine însuţi. Atunci nu va mai fi ignoranţă în realitatea ta.Va fi adevăr şi
conştiinţa extinsă. Şi acea conştiinţă va crea o realitate care va cânta în libertate şi asta este în aliniere cu natura. Natura este sălbatecă şi
liberă. Este consistentă cu sine. Există în acest univers. Ce i-a permis să existe ? Armonia a ceea ce se cheamă masa fizică. Este o inteligenţă
care tot ce ştie este cum să trăiască. Este obiectivă şi fără morală. Îi pasă numai despre ea însăşi şi viaţa ei în veşnicie. Şi este cu mult înaintea
voastră în evoluţie.

Devoţiunea pentru ignoranţă este refuzul de schimbare. Ascultaţi, oameni şi ascultaţi cu atenţie. Schimbarea este ceea ce vă face să
aprindeţi lumina, pentru că trebuie să vă schimbaţi conştiinţa şi să căpătaţi curajul de a o aprinde singuri şi să nu mai aşteptaţi să vină
66/78
altcineva să vă ilumineze. Acesta este schimbarea. Aceasta înseamnă să te muţi dintr-o conştiinţă concentrată, să fii îndrăzneţ şi extins şi,
bingo, lumina se aprinde.

<img class="aligncenter" src="http://3.bp.blogspot.com/-


Ir8Vse_Bg9E/TvIUh1qzPqI/AAAAAAAAAlw/A96cqDV5U_M/s400/iisus.jpg" alt="" width="293" height="400" border="0" />

Despre acesta a fost profeţia – a doua venire a lui Crist, nu este un Crist singular, ci Crist, ca şi destin manifestat la plural, nu este
creştinismul. Sunt suflete evoluate care trăiesc la pagina şapte în Cartea Vieţii. Despre asta este profeţia.

Ramtha

Puteti citi prima parte AICI.


Puteti citi a doua parte AICI.

Stările planetare succesive • Vechiul Saturn;


evoluţia Spiritelor personalităţii • Vechiul Soare; Arhanghelii

Conferinta – Düsseldorf, 13 aprilie 1909

Rudolf Steiner

Fiecare stare planetară are o misiune specială. Care este cea a Pământului? Ea constă în a da posibilitate celui pe care îl numim acum om să-şi
realizeze existenţa ca fiinţă omenească. Totul este organizat pe Pământ în aşa fel, încât omul să poată deveni un Eu, ceea ce nu era posibil în
stările anterioare de existenţă la care a participat. Căci omul nu a devenit o fiinţă omenească în sensul actual al cuvântului decât pe Pământ.
Fiecare dintre stările planetare precedente a avut o misiune analoagă. Pe alte plante, alte fiinţe au devenit „oameni”, fiinţe care se află acum la
un nivel de evoluţie superior omului.
Poate vă amintiţi că în lucrarea Creştinismul ca realizare mistică se spune că un înţelept egiptean i-a dezvăluit grecului Solon un adevăr
uimitor, adică faptul că odinioară Zeii au fost fiinţe omeneşti. Cunoaşterea acestui lucru făcea parte dintre adevărurile pe care le învăţau în
vechime cei care se iniţiau în Mistere: zeii care se află acum în înălţimi spirituale, se spunea, n-au fost întotdeauna zei. Ei au evoluat.
Odinioară ei au fost „oameni”, adică au trecut prin stadiul omenesc.

67/78
Din aceasta decurge în mod evident un adevăr din care cei care se iniţiau în Mistere trăgeau o concluzie îndrăzneaţă: că la rândul lor oamenii
vor deveni odată zei. Datorită acestei concluzii adevărul însuşi era considerat ca primejdios, căci trebuie adăugat aici că omul nu poate deveni
zeu decât dacă a atins maturitatea necesară. Dacă îşi închipuie, la un moment dat, că l-a găsit pe Dumnezeu în sine însuşi înainte de a atinge
maturitatea dorită, nu va deveni Dumnezeu, ci va înnebuni. Deci în faţa omului se deschid două căi: să înainteze cu răbdare spre ceea ce
Dionisie Areopagitul numeşte „deificare” sau să-şi închipuie înainte de vreme că aceasta s-a înfăptuit deja. Prima cale duce cu adevărat la
îndumnezeire, cealaltă la nebunie.
Expresiile folosite în Antichitate duc adesea la neînţelegeri, pentru că în vremea noastră nu mai ştim să facem distincţie între diferitele trepte
pe care se află entităţile divine. Atunci când vorbea despre zei, iniţiatul egiptean nu avea în vedere numai un grup de fiinţe divine, Divinitatea,
ci o întreagă serie ierarhică de entităţi divine. Dionisie Areopagitul, ca şi înţelepţii Orientului, ştia să facă distincţia cuvenită între aceste
entităţi. Nu contează că unul vorbeşte despre Îngeri iar ceilalţi despre Dhyan-Chohàni, căci cei care recunosc cu adevărat unitatea
înţelepciunii universale ştiu că aceste nume diferite exprimă acelaşi lucru.

68/78
Fiinţele nevăzute care se găsesc chiar deasupra omului, care au atins un grad de evoluţie mai înalt decât al său, sunt numite în esoterismul
creştin Îngeri, Angeloi sau Mesageri, căci ei sunt trimişii lumilor spirituale. Cei care sunt cu o treaptă mai sus, adică cu două trepte mai sus de
om, sunt numiţi Arhangheli, Archangeloi sau Spirite ale focului. Urmează fiinţele care, atunci când au evoluat în mod normal, se află cu o
treaptă deasupra Arhanghelilor – acestea sunt Spiritele personalităţii, Forţele primordiale, Archaii sau Arheii. Aceste trei grupe de fiinţe care
se află imediat deasupra omului au trecut toate prin „stadiul omenesc”. Toate au fost „oameni”. Dacă privim lucrurile la scara timpului
cosmic, acest stadiu omenesc nu este prea îndepărtat în trecutul celor care acum sunt Îngeri, căci ei erau „oameni” pe vechea Lună.
Arhanghelii au trecut prin acest stadiu pe vechiul Soare, iar Principatele sau Spiritele personalităţii pe vechiul Saturn. Aceste entităţi s-au
ridicat gradat deasupra omenirii; ele sc află mai presus de ea în seria Ierarhiilor. Privind din punct de vedere spiritual ansamblul regnurilor din
Univers, vom avea deci regnurile: mineral, vegetal, animal, uman, care sunt vizibile pe Pământ, apoi, în lumea nevăzută, regnul Îngerilor, cel
al Arhanghelilor sau Spirite ale focului şi cel al Principatelor sau Spirite ale personalităţii. Iar în vreme ce în ceea ce priveşte viaţa lor
interioară, natura lor, aceste spirite treceau astfel din starea de oameni în cea divină – sau mai degrabă în cea de mesageri ai Zeilor, căci
aceasta sunt –, în timp ce aceste fiinţe se înălţau în existenţa lor spirituală, planetele pe care şi pentru care trăiau se transformau la rândul lor.
Vechiul Saturn, pe care Arheii au fost „oameni”, avea cu totul alt aspect decât pământul nostru.

69/78
Am vorbit în conferinţa anterioară că pe Pământ distingem patru elemente: pământ, apă, aer şi foc sau căldură. Pe Saturn nu exista nici urmă
din primele trei. Exista atunci numai focul sau căldura. Pentru cel care gândeste materialist, căldura nu poate exista decât legată de obiecte
exterioare; pot exista corpuri solide calde, apă caldă, dar nu poate exista căldură în sine. Asa crede materialistul, dar aceasta este o eroare.
Dacă cu simţurile noastre de astăzi am fi putut vedea vechiul Saturn, cum ar fi arătat el? Să presupunem, ca o ipoteză, că pe timpul vechiului
Saturn s-ar fi putut zbura în spaţiul cosmic; nu s-ar fi văzut nimic în locul unde se găsea acel astru, dar am fi avut impresia că intrăm într-un
cuptor de brutărie; nu s-ar fi simtit nici cel mai slab suflu de aer şi nici urmă de apă; n-ai fi putut să stai în picioare nici să pui mâna pe ceva,
căci nu exista nimic solid; întregul glob nu era decât căldură. O planetă de căldură, aşa era pământul nostru în prima stare prin care a trecut.
Vă daţi seama că Heraclit avea mare dreptate când spunea că totul s-a născut din foc. Da, totul vine din foc. Deoarece Pământul nu este decât
vechiul Saturn metamorfozat, putem spune că şi pe Pământ totul a provenit din foc. Este un adevăr pe care Heraclit l-a aflat în cadrul vechilor
Mistere şi la acest adevăr se referă relatarea că el a dedicat cartea în care a consemnat acestea zeiţei din Efes*. Aducănd cartea ca ofrandă pe
altarul zeiţei, el adeverea faptul că datora aceste cunoştinţe Misterelor din Efes, unde întotdeauna a fost expusă cea mai pură doctrină a
focului primordial al lui Saturn.
Se înţelege de la sine că fiinţele pe care le numim Principate sau Spirite ale personalităţii şi-au realizat „stadiul omenesc” în condiţii total
diferite de cele de astăzi. Omul de astăzi are posibilitatea să încorporeze în organismul său, în oasele sale, în sistemul circulator, solidul,
lichidul şi gazosul. „Omul” de pe Saturn – Spirit al personalităţii – trebuia să-şi alcătuiască corpul din căldură. De fapt nu avea decât un corp
de căldură.

70/78
V-am spus în conferinţa precedentă că există, ca să zicem aşa, două faţete ale căldurii: una este cea perceptibilă în calitate de căldură
interioară; ne este cald sau frig fără a avea vreun contact cu un corp străin, dar putem, de asemenea, să simţim o căldură exterioară atunci
când atingem un corp cald. În evoluţia lui Saturn se remarcă un fapt deosebit: căldura, care la început era exclusiv internă, a devenit spre final
exterioară, perceptibilă. Dacă aţi fi putut intra în spaţiul lui Saturn aşa cum era el la origine, n-aţi fi simţit nici o senzaţie de căldură la nivelul
pielii, ci în interior, şi v-aţi fi zis: Ce bine este aici! Dacă aţi fi putut cunoaşte acest stadiu de început al evolutiei lui Saturn, v-ar fi izbit ceva
asemănător cu ceea ce numim acum căldură sufletească. Ne putem imagina această experienţă gândindu-ne la senzaţiile diferite pe care le
avem atunci când privim o suprafaţă roşie şi o suprafaţă albastră. Culoarea roşie dă o impresie de căldură, pe când privind albastrul ai o
impresie de răcoare. Închipuiţi-vă ce poate simţi sufletul omenesc la vederea unui roşu frumos, sentiment care desigur nu a putut exista în
acea vreme; este această senzatie de căldură plăcută pe care aţi fi avut-o. Dar la sfârşitul evoluţiei lui Saturn nu aţi fi avut numai această
impresie de mulţumire interioară, ci pe lângă aceasta şi senzatia unei călduri ce vine din afară. Căldura interioară s-a transformat treptat în
căldură exterioară. Acesta este drumul străbătut de Saturn: de la căldura interioară, psihică, la căldura exterioară, perceptibilă, aşa cum o
cunoaştem acum.

71/78
Aşa cum copilul se transformă treptat în adult trecând prin tot felul de experienţe, Spiritele personalităţii s-au dezvoltat pe vechiul Saturn. Au
simţit la început căldura, care le-a dat o impresie de mulţumire; apoi, puţin câte puţin, au început să perceapă această căldură şi ca pe ceva
exterior, ca ceva care s-a înfăptuit, s-a întrupat, am putea spune. Ce s-a întâmplat atunci? La început căldura interioară a globului lui Saturn a
dat posibilitate Spiritelor personalităţii să se întrupeze. Apoi, în decursul acestui proces, s-a format căldura exterioară. Dacă s-ar fi putut
călători pe Saturn într-un stadiu mai avansat al evoluţiei sale, s-ar fi distins locuri calde şi altele mai reci.

Suprafaţa lui Saturn era formată în întregime din „ouă de căldură”. Văzute din afară – dacă cineva ar fi putut să le vadă – arătau ca nişte mure
sau boabe de zmeură. Ce erau acele „ouă”? Erau corpurile Spiritelor personalităţii iar prin căldura lor interioară aceste Spirite produceau
căldura exterioară a ouălor de pe Saturn. Pornind de la această situaţie, putem spune pe bună dreptate că aceste spirite au „clocit” căldura, că
aşa s-au ivit într-adevăr primele corpuri de foc. Acestea au fost „clocite” pornind din spaţiul universal. În căldura din jur, ouăle de căldură s-
72/78
au coagulat sub acţiunea focului care venea din interior. Astfel că pe vechiul Saturn Spirtele personalităţii, Arheii se încarnaseră în aceste
trupuri de foc. Însuşi astrul era alcătuit în întregime din elementul foc.

Or, în acea perioadă a evoluţiei lui Saturn Spirtele personalităţii aveau de asemenea posibilitatea să aducă căldura interioară în stare de
căldură exterioară printr-un proces intern mişcător. De fapt, aceste Spirite produceau neîncetat ouă de căldură, pe care apoi le destrămau. Vă
puteţi reprezenta mai precis acest lucru presupunând că faceţi o călătorie pe suprafaţa lui Saturn; veţi remarca că în unele epoci nu era
perceptibilă nici o căldură exterioară, ci exista numai senzaţia de mulţumire, de foc interior; apoi, în alte epoci, ouăle de căldură apăreau
iarăşi. Aţi percepe în acest fel ceva ce ar pute fi considerat respiraţia lui Saturn, dar o respiratie de foc. Dispărând orice căldură exterioară,
totul fiind doar un sentiment de mulţumire, v-aţi spune că Saturn inspiră din nou căldura. Iar într-un alt moment, când aţi regăsi ouăle de
căldură, v-aţi gândi că acum Saturn a expirat căldura sa interioară, care a devenit foc exterior. Aceasta este imaginea pe care sfinţii Rishi o
evocau în faţa discipolilor lor. Ei îi readuceau în cuget în epoca vechiului Saturn şi îi făceau să simtă că o întreagă planetă realizează un
proces care se aseamănă cu ritmul actual al respiratiei noastre. Deşteptau în ei imaginea unui foc care exală în afară şi se fragmentează în
nenumărate corpuri de căldură, apoi, fiind inspirat din nou, devine esenţa, Eul Spiritelor personalităţii. Viaţa aceasta a planetei era
comparabilă astfel cu o respiraţie, dar care pe Saturn era o respiraţie de foc, căci aerul nu exista încă.

Să ne închipuim acum următorul lucru: că pe vechiul Saturn toate aceste Spirite ale personalităţii ar fi expirat şi apoi ar fi inspirat căldura fără
încetare. Şi-ar fi realizat astfel pe Saturn evoluţia lor normală, ceea ce ar fi avut drept urmare, după câtva timp, că totul ar fi fost absorbit din
nou, ar fi fost readus la starea de căldură interioară. Satum ar fi dispărut în calitate de planetă de foc, ar fi fost absorbit din nou de lumea
spirituală. Ar fi putut să se întâmple aşa. Atunci n-ar mai fi existat niciodată stadiile următoare, cel al vechiului Soare, al vechii Luni şi al
Pământului, pentru că tot ceea ce ar fi putut fi expirat ar fi fost transformat din nou în căldură interioară şi s-ar fi întors în lumea spirituală.
Ne vom exprima acum într-un mod mai concret, pentru ca lucrurile să fie mai uşor de înţeles; unele Spirite ale personalităţii au preferat, ca să
zicem aşa, să nu ia înapoi prin inspiraţie decât o parte din căldura expirată, să mai lase ceva din ea, astfel încât ouăle de pe Saturn nu s-au
destrămat toate; unele au subzistat. Astfel că pe Saturn s-a format treptat o dualitate: pe de o parte căldură interioară, pe de alta căldură
exterioară, în corpurile care erau ouăle de pe Saturn. Nu a fost tras înapoi totul. Putem spune că Spiritele personalităţii au lăsat să fie de sine
stătătoare o parte din căldura expirată; au lăsat-o pe dinafară. De ce au făcut asta? Au trebuit să procedeze aşa, pentru că altfel n-ar mai fi
devenit niciodată „oameni” pe Saturn.
De fapt ce înseamnă „să devină oameni”? Înseamnă să devină conştienţi de Eul lor, ceea ce nu este cu putinţă dacă nu poţi distinge ceva
exterior faţă de tine. Doar astfel esti un Eu. Mănunchiul acesta de flori este acolo – eu sunt aici. În calitate de Eu, mă deosebesc de obiectul
acela. Spiritele personalităţii n-ar fi făcut nimic altceva decât să se răspândească în spaţiu în veşnicie, dacă nu ar fi lăsat în afara lor ceva ce
urma să le opună rezistenţă: elementul căldură devenit obiectiv. Dacă Spiritele personalităţii au ajuns să fie conştiente de Eul lor, aceasta se
datorează faptului că au redus o parte a naturii lor la o existenţă calorică pur exterioară. Şi-au zis: să exteriorizăm ceva din noi înşine; să

73/78
lăsăm acest lucru să se răspândească şi să subziste în afară, pentru ca noi să ne distingem de el şi să deşteptăm astfel în noi conştiinţa Eului. În
felul acesta au creat un regn alăturea de al lor, o reflectare exterioară a naturii lor interioare.

Dar aceasta a avut ca urmare faptul că atunci când s-a terminat evoluţia lui Saturn Spiritele personalităţii n-au mai putut să facă să dispară
această planetă, cum s-ar fi întâmplat dacă ele ar fi inspirat toată căldura; ne mai având posibilitatea să ia înapoi ceea ce ele însele expiraseră,
au fost nevoite să lase în voia lui câmpul de acţiune care le dăduse posibilitatea să dobândească o conştiinţă personală. Numai prin ele însele
nu aveau putere să facă ca Saturn să intre în starea de Pralaya. A fost deci nevoie să intervină spirite mai elevate pentru a determina acea
destrămare, pentru a face să se realizeze o stare de tranziţie, de somn, de Pralaya. Deci, odată terminată evoluţia lui Saturn, s-au întâmplat
următoarele: Spiritele personalităţii dobândiseră conştiinţa Eului; absorbiseră din nou o parte a căldurii înconjurătoare; ajunseseră la o
anumită concentrare a Eului lor, iar pe de altă parte dăduseră naştere unui regn inferior. Ceea ce părăseau ele acum a fost destrămat de către
Tronuri şi Saturn a intrat într-un fel de noapte planetară.

74/78
Răsare o nouă zi şi din nou toate se vor trezi într-un anumit fel, după legi pe care vom învăţa încetul cu încetul să le cunoaştem. Dacă toată
substanţa calorică de pe vechiul Saturn ar fi fost luată înapoi prin inspiraţie, dacă toată viaţa de pe Saturn ar fi revenit în lumea spirituală,
această deşteptare n-ar mai fi avut loc. Tronurile au putut să destrame pentru un timp ceea ce extrăseseră din ele însele Spiritele personalităţii
sub forma ouălor de căldură, dar numai pentru un timp. În vederea unei noi evoluţii, a trebuit ca aceste ouă să apară din nou, la un nivel
inferior al existenţei. A apărut deci următorea zi planetară; este prima metamorfoză a lui Saturn, starea solară. Dar ce a renăscut atunci?
Spiritele personalităţii revin de pe vechiul Saturn după ce planeta a petrecut un timp în stare de somn. Ele au acum conştiinţa Eului lor şi nu
mai au nevoie să treacă prin aceleaşi experienţe. Dar ouăle de căldură care au fost expirate de ele pe Saturn reapar puţin câte puţin şi se
diferenţiază de masa generală, ceea ce are drept urmare faptul că Spiritele personalităţii ajung să fie legate, ca să zicem aşa, de ceea ce se
trage din ele. Dacă ar fi luat totul cu ele în lumea spirituală, nu ar fi fost legate de Soare, obligate să coboare din nou, pe când aşa au trebuit să
se îngrijească de acea parte a fostei lor naturi pe care o părăsiseră. Aceasta le-a atras cu ea spre o nouă existenţă planetară.

75/78
Era Karma lui Saturn, Karma universului, Karma Cosmosului. Prin faptul că nu au reabsorbit totul pe vechiul Saturn, Spiritele personalităţii
şi-au pregătit o Karma care le-a obligat să revină acolo unde şi-au putut regăsi propriile făpturi, ca pe o moştenire a vechiului Saturn. Aşa s-a
întâmplat ceea ce a fost prezentat şi în conferinţa anterioară: căldura s-a împărţit pe de o parte în lumină, pe de alta în fum. În acest Saturn
reînviat, în noua planetă, din ouăle de căldură a ieşit un element gazos – aerul sau fumul, nu contează ce nume îi dăm – şi în acelaşi timp a
apărut lumina şi astfel am putea spune că s-a revenit la o stare superioară a căldurii. În interiorul vechiului Saturn metamorfozat se află pe de
o parte fumul, gazul, aerul, pe de altă parte lumina. Dacă călătorind prin spatiu aţi fi ajuns la locul unde se găsea vechiul Soare aţi fi perceput
încă de departe lumina, pentru că fumul se condensa dedesubt. Aţi fi văzut, dacă nu lumina, cel putin un glob luminos, tot aşa cum vechiul
Saturn fusese un glob de căldură. La suprafaţa acestui glob luminos şi chiar în interiorul lui aţi fi perceput nu numai căldură, ci şi vânturi, aer,
curenţi de gaze deplasându-se în toate părţile. Astfel globul de căldură s-a prefăcut într-un glob de lumină. A luat naştere un Soare. Este numit
pe bună dreptate Soare, pentru că sorii de astăzi trec şi acum prin acest proces; în interior sunt alcătuiti din curenţi de gaze, iar pe de altă parte
la exterior gazul devine lumină; ei răspândesc lumina în spaţiul universal. Lumina nu apare decât în acel stadiu al metamorfozei în care se
găsea Pământul în acea perioadă.

Spiritele personalităţii deveniseră „oameni” în căldura vechiului Saturn; alte spirite puteau face acelaşi lucru în lumina pe care o împrăştia
acum Soarele. Acestea sunt entităţile Ierarhiei spirituale care, pentru noi, este cea a Arhanghelilor. De fapt, dacă cineva înzestrat cu
clarviziune s-ar fi apropiat atunci de Soare, n-ar fi văzut numai razele de lumină; în această lumină ar fi distins activitatea Arhanghelilor. Dar
aceştia au trebuit să-şi mai ia o sarcină pe deasupra: Spiritele personalităţii nu găsiseră decât foc pe vechiul Saturn. Arhanghelii, care n-au
putut să devină „oameni” decât pe vechiul Soare, au găsit acolo în plus fumul, gazul. Ce trebuiau să facă ca să rămână în strânsă legătura cu
Soarele, pentru ca acesta să devină locuinţa lor? Au fost datori să-şi modeleze natura interioară din lumină; şi-au făcut un suflet de lumină, la
care s-a adăugat un corp exterior făcut din substanţă gazoasă. Aşa cum astăzi noi avem trup şi suflet, aceşti Arhangheli – în calitate de oameni
pe Soare – aveau o natură interioară în stare să emită lumină şi un corp exterior, fizic, alcătuit din gaz, din aer. Pe când corpul omenesc actual
este alcătuit din solid, lichid, aer şi foc, cel al Arhanghelilor este făcut din aer la exterior şi din lumină în interior. Dar, desigur, exista şi
elementul foc; chiar el era acela care se transforma în lumină şi în fum. Natura acestor Arhangheli consta deci din lumină, fum şi foc. Prin
lumină ei duceau o viaţă exterioară; exalau în spaţiul universal o forţă luminoasă. Prin foc ei cunoşteau o viaţă interioară şi simţeau o
mulţumire datorită căldurii. Trăind într-un trup gazos, ei luau parte la însăşi existenţa planetei. Dar aveau posibilitatea să distingă propriul lor
trup gazos de substanţa solară în general; astfel se izbeau de ceva situat în exteriorul lor, ceea ce trezea în ei un fel de conştiinţă de sine.

76/78
Dar această conştiinţă nu putea să se dezvolte în continuare decât dacă aceşti Arhangheli doreau să rămână în trupurile lor gazoase, de fum,
sau cel puţin să le facă să dureze în sânul substanţei solare. Căci pe Soarele acesta vechi Arhanghelii puteau, alternativ, să absoarbă toată
substanţa gazoasă din mediul lor înconjurător, pentru ca apoi să o restituie substanţei solare. Era un adevărat proces de respiraţie. În substanţa
gazoasă se formau curenţi care ar fi putut fi percepuţi ca un fel de respiraţie. Fazele de calm absolut corespundeau momentelor în care
Arhanghelii inspirau toată substanţa gazoasă. Apoi ei o expirau, se formau curenţi şi simultan apărea lumina. Aceasta era alternanţa stărilor
solare: Arhanghelii aspirau întreaga substanţă gazoasă, şi atunci era un calm absolut, dar şi întuneric, noapte solară. Ei expirau acea substanţă
şi Soarele se umplea de curenţi gazoşi, dar în acelaşi timp împrăştia raze în afară şi era ziuă solară. Întregul corp al Soarelui respira: expiraţia
= ziuă solară, iluminarea lumii exterioare; inspiraţia = noapte solară, întunecarea în întregul univers înconjurător.

Vedeţi deci ce diferenţă este între vechiul Soare şi Soarele actual. Acesta străluceşte fără întrerupere şi întunericul nu apare decât atunci când
un corp opac se interpune, acoperind lumina sa. Dar vechiul Soare nu era aşa: el avea în sine puterea să fie rând pe rând luminos şi întunecat,
să strălucească pentru ca apoi să se stingă; în fond acesla era modul său de respiraţie.
Să ne imaginăm acum ce s-a întâmplat în exterior, în mod vizibil. Să avem în vedere situaţia de expirare. Lumina se răspândeşte şi, în schimb,
Soarele se umple de fum. Curenţii de gaze, fumul, formează figuri regulate. La fiecare expiraţie, un anumit număr dintre aceste formatiuni se
inserează în substanţa solară. Ceea ce mai înainte avea simpla formă de ouă s-a transformat în tot felul de figuri regulate. Se ivesc formaţiuni
extraordinare, alcătuite din aer şi fum, înzestrate cu viaţă şi cu o ordine interioară. Dacă pot să mă exprim aşa, aş zice că „din ouă au apărut
puii”. S-a întâmplat ceva ce poate fi într-adevăr comparat cu acest fenomen de densificare. Aşa cum iese puiul din ou, oul de căldură s-a
desfăşurat şi din el au ieşit forme gazoase regulate. Aceste forme sunt corpurile cele mai dense ale Arhanghelilor. Aceştia populează Soarele
cu corpuri aeriene, de fum. În felul acesta ei sunt „oameni” pe Soare.

77/78
Întâlnim aici noţiunea spirituală de „stea fixă”, de Soare cosmic, care este Soare prin propria sa forţă, ca să zieem aşa, care face prin sine
însuşi să alterneze ziua cu noaptea. Ca şi o respiraţie, el face să apară alternativ claritatea şi obscuritatea, căci Soarele este atunci o stea fixă.
Tot ceea ce străluceşte de la sine în spaţiul Universului nostru împrăştie nu numai lumină, ci şi viaţa mesagerilor spirituali: Arhanghelii.
Ce au produs deci Archaii, Arheii sau Spiritele personalităţii prin propria lor evoluţie? Au dat posibilitate Soarelui să apară. Datorită faptului
că au lăsat pe Saturn ouă de căldură, Saturn a putut să devină Soare. Altfel în evoluţie nu ar fi existat decât Saturn şi pe Saturn Arheii. Pe
Soare, Arhanghelii au avut posibilitatea să treacă prin stadiul uman. Ei au fost „vestitorii” care au putut spune Universului: Principatele,
Spiritele personalităţii, ne-au precedat; noi, trimişii lor, mărturisim în lumina strălucitoare existenţa anterioară a unui Saturn de foc, căldură
interioară pură. Suntem mesagerii, trimişii Arheilor. Angeloi înseamnă mesager, trimis. Archai înseamnă primordiali, Principi (Începători).
Arhanghelii nu erau deci decât trimişii care făceau cunoscute lumii acţiunile realizate de Principate sau Arhei în trecut. Ei sunt „Îngerii
începuturilor”, Arhanghelii care au fost odată oameni, pe vechiul Soare.

78/78