Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT EDUCAŢIONAL

DE PARTENERIAT
CU INSTITUŢIE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Realizator proiect

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
ISTEŢ ŞI FRUMOS
ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS

MOTO: „Nu e suficient să ai un corp


pe care să-l foloseşti la nesfârşit pentru plăcerile
tale zilnice.
Ascută-l şi ai grijă de nevoile lui
şi te va urma o viaţă lungă!”

Avizat

Director Medic
CUPRINS

I. ARGUMENT

II. DESCRIEREA PROIECTULUI

1. GRUPUL ŢINTĂ

2. METODOLOGIE

3. DURATA

4. RESURSE UMANE

5. SCOPUL

6. RESURSE FINANCIARE

7. OBIECTIVE SPECIFICE

III.PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN PROGRAM

IV.PARTENERIAT
ARGUMENT

Una dintre primele teme care se discută la


şcoală este corpul omenesc. Puţine cadre didactice
sau copii acordă importanţă acestei teme. Cu toate
că, această temă pune în discuţie nu doar aspectele
fizionomice ale corpului ci şi pe cele îngrijire şi
întreţinere ale corpului. Multor copii nu li se aduce
la cunoştinţă trebuinţele corpului omenesc sau
modul de îngrijire şi ocrotire a corpului pentru a ne
oferi o viaţă lungă, sănătoasă şi frumoasă.
Într-o lume în care tehnologia acaparează
universul copilăriei, copiii sunt privaţi de mişcarea
atât de necesară corpului şi dezvoltării sale
armonioase. Copiii sunt privaţi de prea multe ori de
o alimentaţie sănătoasă şi corespunzătoare vârstei,
dar din păcate de foarte multe ori din inconştienţa
părinţilor, sau diferitele probleme financiare sunt
privaţi chiar de controalele şi îngrijirile medicale şi
stomatologice necesare unei dezvoltări mintale şi
corporale armonioase.
Copiii din clasele pregătitoare A și B de la
Şcoala ..împreună cu doamnele înv. au căzut de
comun acord să readucă în discuţie pe parcursul
unui semestru această temă, a sănătăţii corporale
cu scopul de a forma o atitudine pozitivă şi
responsabilă faţă de sănătatea lor şi a celor din jur.

DESCRIEREA PROIECTULUI
GRUPUL ŢINTĂ

 59 elevi din clasele pregătitoare A și B

 METODOLOGIE

Învăţătoarele celor două clase întocmesc împreună cu copiii și

părinţii, în urma vizionării unui film despre sănătate, o serie de

activităţi pe care ei și-ar dori să le desfășoare pe această temă. Copiii

încântaţi de această temă își manifestă curiozitatea printr-o serie de

întrebări. Unele sunt de competenţele cadrelor didactice dar altele nu.

Motiv pentru care, doamnele învăţătoare invită și persoane de

specialitate pentru a informa și răspunde întrebărilor copiilor, evitând


astfel dezinformarea sau informarea eronată a elevilor. Planificarea

activităţilor pentru acest proiect va fi adaptată la nivelul celor două

clase, ţinând cont de particularităţile de vârstă a copiilor. Se va ţine

cont de altfel, de scopul și obiectivele propuse ale proiectului. Aceste

activităţi și acţiuni se vor derula în cadrul activităţilor de educaţie

sanitară .

DURATA

1 semestru școlar (primul semestru)

RESURSE UMANE

29 elevi din clasa pregătitoare

30 elevi din clasa pregătitoare A

medic ....de la un cabinet medical;

părinţii copiilor din cele două clase.

SCOPUL

Formarea unei atitudini pozitive și responsabile faţă de sănătatea sa

și a celor din jur, a unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea armonioasă

sub aspect psiho-fizic a școlarilor prin cunoașterea conţinutului de

educaţie pentru societate prin derularea unor activităţi referitoare la

igienă, sănătate precum și a normelor necesare integrării în viaţa socială

și reguli de securitate personală și de grup.


RESURSE FINANCIARE
Finanţare extrabugetară – cheltuielile sunt suportate de părinţi

OBIECTIVE SPECIFICE

1. privind copiii:

formarea unei atitudini pozitive pentru menţinerea sănătăţii

proprii şi a celor din jur;

familiarizarea copiilor cu norme necesare integrării în viaţa socială;

formarea unui comportament sanitar activ și responsabil;

îmbogăţirea vocabularului propriu utilizând cunoștinţele însușite pe

parcursul participării la activităţile de educaţie sanitară;


valorificarea cunoștinţelor despre corp și sănătate în vederea

respectării regulilor de igienă personală și organizării unui regim

raţional de alimentaţie.

2. privind familia și comunitatea

informarea familiei privind necesităţile unei dezvoltări armonioase

și corecte ale copiilor;

Conștientizarea părinţilor și a comunităţii cu privire la rolul

esenţial al acestora în formarea și dezvoltarea copiilor;

valorificarea experienţei pozitive dobândite de părinţi în relaţiile

cu copiii lor;

Creșterea implicării responsabile a părinţilor și comunităţii în

activitatea grădiniţei și în crearea unui mediu sănătos pentru viitor.

3. privind cadrul didactic

familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a

copilului pentru desfășurarea unor activităţi cu caracter sanitar în

vederea însușirii de noi cunoștinţe în acest domeniu;

favorizarea creării de către învăţătoare a unui mediu educaţional

care să motiveze copilul și familia, în procesul de prevenire a

îmbolnăvirii;
asigurarea aplicării în practică a cunoștinţelor dobândite prin

activităţi, cursuri, schimburi de experienţă, diseminarea

experienţelor pozitive dobândite în urma derulării proiectului;

realizare unei legături mai strânse și eficiente între învăţătoare,

familie și comunitate, în vederea realizării unei educaţii igienico-

sanitare corespunzătoare.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
CUPRINSE ÎN PROGRAM

Nr ACTIVITATEA Perioad Coordonat Număr de


. a de ori participan
cr desfăşu de ţi
t. rare activitate
ABC - ul sănătăţii – vizionare
film didactic sanitar
1.  vizionarea unui film didactic sanitar 2 învăţătoare
Sept. 201
 informarea părinţilor asupra necesităţii 59 elevi
derulării acestui proiect;
 stabilirea acţiunilor şi a modului de
desfăşurare a acestora;
Mama mea e doctoriţă, mama
mea e asistentă … - invitat
surpriză
 prezentarea ustensilelor medicale şi a
Oct. 201
2. modului de folosire a acestora;
 joc de rol: „De-a doctorul”.
Alimentele şi sănătatea –
activitate gospodărească cu o 2
mămică bucătăreasă
3.  prezentarea copiilor a alimentelor
sănătoase cât şi celor mai puţin sănătoase;
 convorbire cu bucătăreasa pe tema Nov. 201
normelor de igienă ce trebuie respectate în
bucătărie
 joc de rol: „De-a bucătarii” gătirea unor
alimente ca: prăjiturele, salate de legume şi
salate de fructe împreună cu bucătăreasa
invitată;
Să cresc mare şi voinic – vizită
la o sala de sport profesionistă Dec. 201

 vizitarea unei săli de sport


 prezentarea copiilor a unui antrenament
4. sportiv, cât şi a rolului şi importanţei
sportului în dezvoltarea armonioasă a
corpului;
 activităţi şi jocuri sportive organizate şi
coordonate de antrenor şi profesor sportiv.
Isteţ şi frumos într-un corp
sănătos! – concurs de
cunoştinţe generale pe teme de
educaţie sanitară
Ian. 201
5.  participarea la un concurs tematic de
cunoştinţe generale cu diplome şi premii
pentru toţi copiii
 realizarea de lucrări tematice (Corpul
omenesc, Cabinetul medical, Alimentele din
viaţa mea, Sportul meu preferat etc.);
 jocuri şi întreceri sportive pentru copii
în aer liber;

Cabinet Medical

Nr......din...................... Nr......din.................

ACORD DE PARTENERIAT

Între Şcoala Gimnazială ...şi


Cabinetul medical...........................................

I. PĂRŢI SEMNATARE
I.1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ...... Reprezentată de director PROF. ...
I.2. Cabinetul medical Dr. ............................................., reprezentat de
medic..................................................
II. OBIECTIVE
II.1. formarea unei atitudini pozitive pentru menţinerea sănătăţii
proprii şi a celor din jur ;
II.2. formarea unui comportament sanitar activ şi responsabil;
II.3. valorificarea cunoştinţelor despre corp şi sănătate în vederea
respectării regulilor de igienă personală şi organizării unui regim
raţional de alimentaţie;
II.4. conştientizarea părinţilor şi a comunităţii cu privire la rolul
esenţial al acestora în formarea şi dezvoltarea copiilor.
III. REZULTATE AŞTEPTATE
Familiarizarea copiilor cu norme şi reguli de igienă sanitară, cu ustensilele
medicale, metode de prevenire şi combatere a bolilor cât şi familiarizarea copiilor cu
cadrele medicale înlăturând temerile şi reţinerile copiilor faţă de acestea, dându-le
încredere să apeleze la acestea ori de câte ori este cazul.
IV. ANGAJAMENTE SPECIFICE PĂŢILOR SEMNATARE
Şcoala Gimnazială Dimitrie Sturdza să sprijine copii claselor implicate în
derularea proiectului şi parteneriatului prin asigurarea spaţiului educativ şi al
condiţiilor necesarii procesului instructiv educativ. Va asigura resursele umane
necesare în derularea acestui proiect.
Cabinetul medical va sprijinii activitatea doamnei doctor ......................................
în activitatea sa de informare la şcoală cu materialele necesare.

Director Cabinet medical

Prof. . Dr.

S-ar putea să vă placă și