Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI VITEAZUL”-Calarasi


DATA: 27.05.2019
CLASA: a II-a
ARIA CURRICULARĂ : Consiliere și orientare
DISCIPLINA: DEZVOLTARE PERSONALĂ
SUBIECTUL: Prietenia
TIPUL LECȚIEI: Recapitulare finala.
COMPETENȚE SPECIFICE:
Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi
Dezvoltare personală:
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi
1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple
2.2 Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de viață
OBIECTIVE OPERATIONALE:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii toţi copiii vor fi capabili:
O1: să se recunoască pe el însuşi ca o persoană cu calităţi specifice;
O2:să argumenteze de ce prietenia este benefica tuturor;
O3: să diferenţieze a comportamentele facilitatoare care contribuie sau nu la iniţierea şi păstrarea unei prietenii: cooperare, competiţie, compromis;
O4: să intocmeasca reteta prieteniei si sa utilizeze ingredientele acesteia dupa ponderea pe care .
STRATEGII DIDACTICE:
a)Metode şi procedee: conversaţia, povestirea, explicaţia, metoda stelara
b)Resurse materiale: cartonase post it, modelul propunatorului
c) Forme de organizare: frontal, individual.
d)Resurse temporale: 45 min
ETAPELE Dozare Ob CONTINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
LECTIEI op.
Metode și Material Forme de
procedee didactic organizare

1. Moment 1 minut Se vor asigura condiţiile necesare pentru


organizatoric desfăşurarea optimă a activităţii:
 pregătirea materialelor necesare;
 pregătirea elevilor pentru oră;

2. Captarea 3 minute Captarea atenției va fi realizata cu ajutorul unei Conversaţia Fontal Observarea
atenţiei povești despre prietenie. Povestirea comportament
ului copiilor

3. Anunţarea 1 minut Astăzi, la dezvoltare personală ne vom juca şi vom Explicaţia


temei şi a descoperi alte calităţi ale noastre şi ale colegilor:
Frontal
obiectivelor
• vom descoperi calităţile unui prieten;
• vom enumera motive pentru care vrei să ai
prieteni;
4.Dirijarea 22 de O1 ,,Steluța prieteniei” Explicaţia Evaluarea
învățării minute Cartonase Frontal răspunsurilor
O2 La începutul activităţii,prin utilizarea metodei Conversația post it. Individual copiilor;
Stelare ,copiii răspund la întrebările : Metoda
O3 stelara
1. “Ce este un prieten?”(un copil bun, te
ajută...).
2. “Unde ne putem face prieteni?(la școală, în
parc…).
3. “Cine ne poate fi prieten?” (colegul de
banca, mama, tata, doamna învățătoare).
4. “De ce să avem prieteni?” (pentru că
prietenii îți sunt mereu aproape, poți avea
amintiri frumoase alături de ei).
5. “Când ne putem face prieteni?” (oricând).

“Borcanul prieteniei”
Observarea
În următoarea etapă, propunătorul va solicita comportament
ului copiilor
copiilor să scrie pe un bilețel însușiri ale prieteniei și
ale fericirii, după care le vor depozita într-un borcan,
iar fiecare copil va motiva de ce a ales să scrie
însușirea respectivă.
În continuare, vom dezbate un alt subiect, și anume :
“Este bine să….?”
Propunătorul le va adresa copiilor întrebari despre
diferite tipuri de acțiuni, bune sau rele, copiii avand
ca sarcina sa diferentieze comportamentele
facilitatoare care contribuie sau nu la initierea si
pastrarea unei prietenii.
Elevii vor fi intrebati cat trebuie să stăm supărați pe
o persoana, chiar daca ne-a gresit foarte mult
(răspuns:5 minute), după care le va argumenta de ce
nu trebuie să fim supărați pentru multa vreme.

5.Asigurarea 5 minute Cate doi copii vor primi cate o situatie in care vor Conversatia Raspunsurile
feedback-ului avea de facut o alegere. De exemplu : Afli ca Explicatia elevilor
prietenul tau a impins un alt coleg pe scari? Cum
procedezi? In continuare, copiii vor argumenta de
ce au ales sa procedeze in alt mod.
6.Obtinerea 10 O4 In aceasta etapa, propunatorul anunta elevii ca Conversatia Modelul Observarea
performantelor minute sarcina acestora este sa creeze o reteta a prieteniei, Explicatia propunato comportament
avand libertatea de a alege ingredientele si de a le rului ului
doza dupa ponderea pe care ei o acorda intr-o
relatie de prietenie. Urmeaza discutii legate de
modul de preparare si de servire. De asemenea,
vom extrage si concluzii pe baza celor scrise.

7.Fixarea 2 minute Despre ce am vorbit astazi? Conversatia Frontal Raspunsurile


cunostintelor elevilor
Ce este prietenia? Individual

De ce este benefic sa avem prieteni?


8.Incheierea 1 minut Se fac aprecieri generale/individuale si Conversatia Frontal Aprecieri
activitatii recomandari. Individual generale si
individuale

S-ar putea să vă placă și