Sunteți pe pagina 1din 1

EXERCITII PROBABILITATI

1.Sa se calculeze probabilitatea ca alegand un numar de trei cifre format din 1 , 2 , 3 , acesta sa se divida
cu 3 .

2. Sa se calculeze probabilitatea ca alegand un numar din multimea {√1, √2, √3, … , √2008} , acesta sa
fie rational .

3. Sa se calculeze probabilitatea ca alegand un numar dintre , acesta sa se divida cu 3 .


C 42 , C52 , C 62 , C 72
4. Sa se calculeze probabilitatea ca alegand un numar x din multimea {1,2,3, … ,10} ,acesta sa verifice
inegalitatea 2𝑥 ≥ 𝑥 2 .

5. Sa se calculeze probabilitatea ca alegand un element n al multimii {3,4,5,6,7,8} , acesta sa verifice


inegalitatea n∙(n-1) ≥ 20 .

6. Sa se calculeze probabilitatea ca alegand un numar de 4 cifre , format cu 1,2,3,4,5,6 , acesta sa aiba


cifrele diferite doua cate doua.

7. Sa se calculeze probabilitatea ca un element al multimii {0,1,2,3,4,5} sa verifice inegalitatea 2𝑛 < 𝑛! .

8. Sa se calculeze probabilitatea ca o functie injectiva f :{1,2,3,4,5} →{3,5,7,9,11} sa fie surjectiva .

9. Sa se calculeze probabilitatea ca un numar de 4 cifre sa fie cub perfect.

10. Sa se calculeze probabilitatea ca un numar de trei cifre format cu 1,2,3 ,4 ,5 sa aiba cifrele egale .

11.Sa se afle probabilitatea ca alegand un numar de trei cifre , acesta sa fie format doar cu cifrele 2 si 3.

12.Aflati probabilitatea ca un numar natural de la 2 la 16 sa verifice egalitatea n! = 12∙(n-2)! .

13.Aflati probabilitatea ca o cifra din baza 10 sa verifice egalitatea 2𝑛 = 𝑛2 .

14. Sa se determine probabilitatea ca un numar n∈ {0,1,2,3,4} sa verifice egalitatea 3𝑛 + 5𝑛 = 2𝑛 + 6𝑛

15. Calculati probabilitatea ca o functie f:{1,2,4,5}→{2,4,6,8,10,12} sa fie injectiva.

16.Sa se afle probabilitatea ca un element 𝑛 ∈ {1,2,3,4,5,6,7,8} sa verifice inegalitatea 2𝑛 ≤ 3 + 𝑙𝑜𝑔2 𝑛.