Sunteți pe pagina 1din 31

INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

Instalatii electrice de iluminat si forta

1. Masurile de prevenire a incendiilor la instalatiile electrice au drept scop:

a) inlaturarea cauzelor de incendiu datorate energiei electrice (scurtcircuite,


electricitate statica, descarcari electrice atmosferice etc.);

b) limitarea pericolului de propagare a incendiului in spatiile ocupate de


instalatiile electrice importante (centrale electrice, posturi si statii de transformare,
camere de comanda, canale si puturi de cabluri etc.);

c) asigurarea continuitatii alimentarii cu energie electrica a consumatorilor


importanti , in cazul aparitiei unui incendiu sau a unui scurtcircuit la partea
electrica (la bare, posturi si statii electrice, cabluri etc.);

d) semnalizarea si stingerea incendiilor in spatiile ocupate de instalatiile


electrice;

e) realizarea iluminatului de siguranta in caz de incendii;

f) asigurarea instalatiilor si dispozitivelor de protectie contra incendiilor;

1 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

g) intreruperea curentului electric, in functie de necesitati, in caz de incendiu,


pentru protectia contra electrocutarii servantilor pompieri, pe timpul actiunii de
interventie pentru stingerea si evitarea extinderii incendiului, ca urmare a
scurtcircuitelor.

1.

Alegerea tipului echipamentului electric si a sistemului de montaj se face


tinandu-se cont de caracteristicile mediului ambiant, categoria de pericol de
incendiu, gradul de rezistenta la foc al constructiilor si combustibilitatea
elementelor pe care se monteaza aceste instalatii.

1.

Echipament electric este orice utilaj sau material care serveste la producerea,
transportul, distributia si utilizarea energiei electrice, pentru masurarea marimilor
electrice si pentru convertirea lor in alte marimi neelectrice.

4. Dupa modul de montare si exploatare, echipamentul electric poate fi:

2 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

a) fix (stationar) - care in timpul exploatarii este legat de locul sau de montaj;

b) mobil - care, fiind sub tensiune, este deplasat (fara a fi tinut in mana) in timpul
functionarii de exploatare;

c) portabil - care, fiind sub tensiune, isi schimba locul in timpul functionarii de
exploatare, fiind tinut in mana.

5. Proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice se va efectua in


conformitate cu prevederile normativului privind proiectarea si executarea
instalatiilor electrice, la consumator, cu tensiuni pana la 1000 V.

6. Adaptarea instalatiilor electrice existente, in exploatare, la prevederile


normativelor in vigoare, se va face numai in masura in care mentinerea acestor
instalatii in starea in care se afla, constituie o deficienta grava, periclitand vieti
omenesti sau creeaza pericol evident de incendiu sau explozie.

7. Alegerea echipamentului electric din import se va face prin asimilarea


caracteristicilor acestuia cu cele ale produselor indigene omologate, respectiv prin

3 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

incadrarea lor in prevederile normativelor in vigoare.

8. In medii de pericol de explozie se admite utilizarea de echipament electric


antiexploziv, de fabricatie straina, cu conditia ca acesta sa corespunda unei
norme oficiale si sa fie certificat pentru executia antiexploziva respectiva, de o
statie de incercare autorizata, din strainatate sau din tara.

9. Echipamentele electrice vor fi exploatate numai in cadrul caracteristicilor


nominale de utilizare (putere, curent, tensiune, frecventa, felul exploatarii, clasa
de explozie, grupa de aprindere) pentru care au fost construite.

10. La amplasarea echipamentului electric se va urmari:

a) sa se evite incaperile, spatiile, locurile si zonele in care integritatea instalatiilor


electrice ar putea fi periclitata (datorita pericolului marit de incendiu sau explozie,
agentilor corozivi, temperaturilor ridicate, umiditatii, loviturilor, vibratiilor etc.);

b) sa se asigure posibilitatea unui acces usor astfel ca, intretinerea si verificarea


instalatiilor electrice, precum si localizarea si repararea defectelor sa se faca fara

4 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

greutati;

c) sa fie montat in spatii inchise (camere separate, firide, tablouri inchise) la care
sa fie permis numai accesul personalului de exploatare; fac exceptie de la
aceasta prevedere, tablourile de distributie din interiorul locuintelor;

d) sa fie situat astfel incat incendiile sau degajarile de fum ce s-ar putea produce
la el, sa nu se propage la incaperile invecinate si, in special, pe caile de evacuare
sau la incaperile cu aglomerari de persoane;

e) sa nu stanjeneasca caile de evacuare si interventie in caz de incendiu, din


cladiri;

f) sa se evite executarea instalatiilor electrice (conducte, cabluri, tuburi etc.) pe


trasee comune cu acelea ale conductelor sau altor instalatii;

g) sa se interzica montarea instalatiilor electrice sub conducte sau utilaje pe


suprafata carora pot sa apara condensatii; in cazuri exceptionale, cand astfel de
situatii nu se pot evita, se vor utiliza materiale rezistente la astfel de conditii;

h) sa se etanseze corespunzator cu materiale incombustibile (dopuri din vata de


sticla si ipsos etc.) toate trecerile (goluri, fante, orificii, tuburi de trecere etc.)
conductelor electrice (cabluri, tevi, bare sau tuburi de protectie) prin pereti
despartitori, plansee si fundatii, in asa fel incat, sa nu fie practic posibila
propagarea flacarilor sau trecerea fumului si a gazelor, dintr-o incapere in alta, de
la un nivel la celalalt sau din exteriorul cladirilor in interiorul acestora.

5 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

11. In medii cu pericol de explozie se pot utiliza numai echipamente electrice care
sunt construite, verificate si omologate pentru a functiona fara pericol, in aceste
medii.

12. Prin mediu cu pericol de explozie se intelege volumul cladirilor, incaperilor,


locurilor sau spatiilor in care, functie de conditiile locale si de exploatare, se pot
acumula in cantitati periculoase, gaze, vapori, ceata sau praf, care impreuna cu
aerul formeaza amestecuri explozive.

13. Sunt stabilte urmatoarele moduri de protectie:

- capsulare antideflagranta – simbol “d”; protectia se asigura prin inchiderea


echipamentului electric intr-o cutie, carcasa, capsula etc., capabila sa suporte o
explozie interna a unui amestec periculos care patrunde in interior, fara sa sufere
avarii si fara sa transmita inflamarea din interior (prin imbinari sau alte cai de
trecere), la mediul exploziv exterior;

- capsulare presurizata – simbol “p”; protectia se asigura prin inchiderea partilor


periculoase ale echipamentului electric intr-o cutie, carcasa etc., in interiorul
careia formarea unui amestec exploziv este prevenita de prezenta unei atmosfere
protectoare presurizate;

- siguranta intrinseca – simbol “i”; protectia se asigura prin masuri specifice

6 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

aplicate unui circuit electric sau unei parti a acestuia, astfel ca in conditii normale
de functionare sau in caz de defect, sa nu poata aprinde o atmosfera exploziva,
prin scantei sau efecte termice;

- inglobare in nisip – simbol “q”; protectia se asiguara prin inchiderea partilor


periculoase ale echipamentului electric, intr-o carcasa si inglobarea lor in nisip,
astfel incat aprinderea mediului exploziv inconjurator, prin arcuri electrice sau
efecte termice, nu este posibila;

- imersiune in ulei – simbol “o”; protectia se asigura prin imersarea partilor


periculoase ale echipamentului in ulei, astfel incat arcurile electrice, scanteile sau
gazele fierbinti formate sub ulei, nu pot aprinde amestecul exploziv ce poate
exista deasupra suprafetei uleiului;

- siguranta marita – simbol “c”; protectia se asigura prin masuri suplimentare


pentru cresterea securitatii impotriva posibilitatilor de incalzire excesiva si de
producere de arcuri sau scantei in interiorul echipamentelor electrice, care in
timpul functionarii normale, nu produc arcuri si scantei electrice sau incalziri
excesive;

- protectia speciala – simbol “s”; aprinderea atmosferei explozive este


impiedicata prin alte masuri decat cele mentionate mai sus;

14. Partile echipamentelor electrice care in functionare pot produce arcuri si


scantei electrice sau incalziri excesive, trebuiesc protejate prin unul din
urmatoarele moduri: capsulare antideflagranta, capsulare presurizata, inglobare in
nisip, imersiune in ulei, protectie speciala.

7 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

15. Partile echipamentelor electrice care in timpul functionarii normale nu produc


arcuri si scantei electrice sau incalziri excesive, pot fi realizate cu modul de
protectie siguranta marita.

16. Circuitelor electrice de putere slaba li se poate aplica modul de protectie cu


siguranta intrinseca.

17. Alegerea modului de protectie pentru echipamentele electrice ce se monteaza


in medii cu pericol de explozie se face in functie de categoria mediului periculos,
clasa temperaturii maxime de suprafata si grupa sau subgrupa de explozie a
substantelor care genereaza amestecul exploziv.

18. Amestecul exploziv este un amestec al unui gaz sau vapori inflamabili ori praf
sau fibre combustibile cu aerul, ori a unor gaze intre ele sau cu alti oxidanti, care
sub influenta factorului ce initiaza aprinderea lui (scanteie, arc electric,
temperatura de aprindere etc.), determina o ardere rapida cu dezvoltare simultana
a unei presiuni.

8 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

19. Instalatiile si echipamentele electrice (in special cele care au parti ce produc
scantei in timpul lucrului normal) se vor monta, de preferinta, in afara mediului cu
pericol de explozie, daca aceasta conditie nu provoaca greutati deosebite in
exploatarea si cresterea nejustificata a cheltuielilor.

20. La amplasarea echipamentelor si instalatiilor electrice in medii cu pericol de


explozie, se va avea in vedere ca atat gazele, cat si vaporii mai grei decat aerul
(cu densitatea peste 0,75), se colecteaza, de preferinta, pe sol , iar gazele usoare
(cu densitatea sub 0,75) se acumuleaza sub plafon.

21. Echipamentele electrice, prin amplasarea lor, tipul de constructie sau prin
anumite masuri suplimentare, vor fi protejate contra apei si a influentelor electrice,
chimice, termice si mecanice, astfel ca la utilizare sa fie garantata siguranta in
exploatare si protectia contra exploziilor.

22. Toate obiectivele care cuprind medii cu pericol de explozie, vor avea asigurata
alimentarea cu energie electrica de la minimum doua surse independente, pentru
cazurile in care intreruperea alimentarii cu energie electrica provoaca explozii,
duce la distrugeri de agregate, utilaje si materiale sau pericliteaza vieti omenesti.

9 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

23. Sursele de alimentare sunt considerate independente daca, perturbarea


regimului sau avarierea uneia dintre ele nu provoaca o intrerupere in alimentarea
cu energie electrica a celeilalte surse.

24. Se considera ca surse independente de alimentare cu energie:

a) distributiile a doua centrale electrice;

b) doua sectii de bare ale unei centrale electrice sau statie de transformare,
daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

- fiecare sectie, la randul ei, are alimentare de la o sursa independenta;

- sectiile nu sunt legate intre ele sau au o legatura care se decupleaza automat
la deranjarea sistemului normal de functionare pe una din sectii;

c) centralele electrice mobile, bateriile de acumulatoare, grupurile electrogene


actionate cu motor cu combustie interna sau turbina.

25. In mediu cu pericol de explozie se admite instalarea si utilizarea de macarale


tehnologice, cu conditia ca intregul echipament din componenta (inclusiv cablurile

10 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

flexibile) sa fie de tip antiexploziv, corespunzator categoriei mediului periculos si


construit pentru a rezista in conditii foarte grele de lucru.

26. Se permite instalarea in mediile de pericol de explozie, a macaralelor electrice


in executie normala, pentru lucrari de montaj si reparatii, cu conditia de a fi
utilizate exclusiv pe durata montajului sau pentru repararea echipamentului
tehnologic, atunci cand mediul nu prezinta pericol de explozie. In acest sens, pe
alimentarea acestor macarale se monteaza, obligatoriu, un intrerupator incuiat cu
lacat, conectarea tensiunii pe macara fiind admisa numai daca mediul este fara
peicol de explozie.

27. Aparatele electrice de masura si control (ampermetre, aparate electrice


indicatoare, relee, transformatoare de masura, rezistente, redresori etc.) montate
in spatii cu pericol de explozie, vor fi de executie antiexploziva, prevazute cu
protectia corespunzatoare categoriei de mediu periculos si grupei de explozie a
substantelor ce formeaza atmosfera exploziva.

28. Instalatiile de curenti slabi (telefonie, radioficare, semnalizare, alarmare,


comanda la distanta) montate in medii cu pericol de explozie, vor fi in executie
antiexploziva, cu protectie (antideflagranta, cu ventilatie, cu siguranta intrinseca
etc.), corespunzatoare grupei de amestec exploziv din mediul respectiv.

11 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

29. In spatiile cu pericol de explozie (categoria A si B pericol de incendiu sau C cu


degajare de praf, scame sau fibre combustibile) se vor utiliza sisteme de conducte
electrice montate in tevi de otel, ori tuburi metalice etanse pentru instalatii
electrice (PEL sau IPE) filetate si fixate rigid, sau conducte in cabluri, functie de
categoria mediului periculos si gradul de protectie ce trebuie asigurat.

30. Folosirea cablurilor din cupru sau aluminiu, inclusiv a accesoriilor respective,
in mediile cu pericol de explozie, este admisa numai daca acestea sunt omologate
pentru mediile respective si rezista actiunilor mecanice, termice si chimice
specifice tehnologiei respective.

31. Alegerea cablurilor electrice (felul conductoarelor, protectia, grupa de


combustibilitate etc.) se face in functie de caracteristicile mediului (destinatia
incaperilor) in care urmeaza a se monta, conditiile de pozare si destinatia
circuitelor.

32. Din punct de vedere al pericolului de incendiu, se prevad urmatoarele tipuri de


cabluri:

- in incaperi cu pericol de explozie (categoria A, B pericol de incendiu si C cu


degajare de praf, fibre sau scame combustibile) se vor utiliza cabluri cu

12 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

conductoare din cupru, armate, cu protectie si incombustibilitate sau greu


combustibile (autostingatoare), ca grupa de combustibilitate;

- in incaperi de categoria C, D si E pericol de incendiu, se vor monta cabluri cu


conductoare din aluminiu, incombustibile sau greu combustibile, armate, in zonele
expuse la lovituri mecanice si nearmate, in spatiile in care nu exista astfel de
pericol.

33. Se va evita, pe cat posibil, traversarea peretilor antifoc cu conducte, cabluri,


bare sau tuburi ale instalatiilor electrice.

In cazuri de stricta necesitate se vor respecta urmatoarele conditii:

a) canalele si tunelurile pentru pozarea cablurilor vor fi inchise, in locul de


trecere, prin diafragme de zidarie sau beton, avand rezistenta la foc egala cu
aceea a peretelui;

b) elementele instalatiei electrice sa nu fie sau sa nu aiba in componenta


materiale combustibile sau greu combustibile, pe portiunea de traversare;

c) golul dintre perete si elementele instalatiei electrice sa fie astfel etansat incat,
rezistenta la foc a umpluturii de etansare sa fie egala cu cea a peretelui;

d) traversarea sa se realizeze astfel incat sa se evite dislocari ale unor portiuni


de perete, datorita dilatarii elementelor instalatiei electrice, sub efectul cresterilor

13 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

de temperatura;

e) evitarea aprinderii materialelor combustibile din vecinatatea canalelor si


conductelor mecanice, datorita caldurii transmise prin conductibilitate (alegerea
unor trasee corespunzatoare, termoizolarea conductelor etc.).

34. Traversarea elementelor de constructie incombustibile cu conducte, cabluri,


bare sau tuburi ale instalatiilor electrice se va face in urmatoarele conditii:

- pentru conducte aeriene neizolate si bare, trecerea se poate executa prin una
din urmatoarele variante:

a) realizarea unor goluri (spatii de trecere) in jurul conductelor electrice, avand


raza de minimum 10 cm;

b) izolare de trecere;

c) placi izolatoare de trecere confectionate din materiale incombustibile,


incastrate in zid si prevazute cu gauri sau cu borne de trecere;

d) prin tuburi izolante sau de protectie, prevazute la capete cu tile de portelan


(in incaperi uscate) sau pipe indreptate in jos (in incaperi umede); tilele si pipele
se umplu cu masa izolanta in incaperile cu mediu coroziv, umed sau cu
temperatura ridicata.

14 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

- pentru conductele electrice montate in tuburi, cele cu izolatie si manta si pentru


cabluri, portiunea de trecere se protejeaza prin tuburi; tuburile se monteaza
inclinat spre incaperile cu conditii mai grele (umiditate, agenti corozivi,
temperatura ridicata etc.), iar golurile create intre elementul de constructie, tub si
conductele electrice, se etanseaza cu masa izolanta.

35. Traversare elementelor de constructie combustibile cu conducte, cabluri, bare


sau tuburi ale instlatiilor electrice, se va face in urmatoarele conditii:

a) pentru conductele electrice montate in tuburi nemetalice, cele cu izolatie si


manta si pentru cabluri, portiunea de trecere se protejeaza prin tuburi
confectionate din materiale incombustibile, iar golurile create intre elementul de
constructie, tub si conductele electrice, se etanseaza cu umplutura incombustibila;

b) pentru conductele aeriene neizolate si bare, trecerea se poate executa prin


una din urmatoarele variante:

- realizarea unor goluri (spatii de trecere) in jurul conductelor electrice, avand


raza de minimum 20 cm;

- placi izolatoare de trecere, confectionate din materiale incombustibile


incastrate in perete si prevazute cu gauri sau cu borne de trecere;

c) pentru conductele aeriene izolate, utilizandu-se la trecere tuburi metalice.

15 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

36. In instalatiile electrice se vor utiliza ca materiale de protectie, de izolare sau


pentru suporturi, materiale incombustibile sau greu combustibile (autostingatoare).

37. Materialele din PVC se vor considera greu combustibile (autostingatoare), cu


exceptia celor care fac parte din instalatii electrice monatate aglomerat in spatii
inchise, unde nu exista conditii pentru disiparea caldurii (canale, conducte, poduri
de cablu etc.).

38. Se admite folosirea materialelor electrice combustibile numai daca, in


conditiile in care sunt montate si utilizate, nu pot contribui la producerea de
incendii si explozii.

39. Se interzice montarea directa pe elementele de constructie combustibile a


conductelor, cablurilor cu manta din materiale combustibile si greu combustibile,
tuburilor din PVC si a aparatelor si echipamentelor electrice cu protectie
necorespunzatoare.

16 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

40. Montarea acestor materiale si echipamente electrice pe elementele de


constructie combustibile, este admisa cu conditia interpunerii de materiale
incombustibile intre ele.

In acest sens se pot folosi, dupa caz:

- straturi de tencuiala de minimum 1 cm grosime;

- o fasie de azbest care va depasi cu 3 cm, de o parte si de alta, conducta,


cablul sau tubul;

- suporturi incombustibile (console metalice etc.) care vor distanta elementele


instalatiei la minimum 3 cm fata de elementele combustibile.

41. Masuri similare se vor lua si in cazul montarii ingropat sub tencuiala, a
conductelor, cablurilor cu manta din materiale combustibile sau greu combustibile
(autostingatoare), tuburilor din PVC, in scopul evitarii contactului direct cu
elementele de constructie combustibile.

42. Racordarea de noi receptoare electrice la retelele existente se va face cu


aprobarea conducerii societatii, interzicandu-se supraincarcarea circuitelor.

17 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

43. Utilizare receptoarelor electrice de executie normala (radiatoare,


resouri, fiere de calcat etc.) in incaperi cu pericol de incendiu si
explozie, este interzisa. In restul incaperilor, acestea vor fi
corespunzator izolate fata de elementele si materialele combustibile .

44. La montarea si exploatarea tablourilor de distributie se vor respecta


urmatoarele:

- tablourile de distributie vor fi prevazute cu intrerupatoare generale


(exceptie cele din locuinte sau din instalatii de mica importanta);

- se interzice utilizarea elementelor sau conectorilor cu corpul din


materiale combustibile, la execuatarea legaturilor electrice din tablouri;

- se vor utiliza numai sigurante fuzibile calibrate si in executie inchisa ;

- se interzice legarea directa la bornele tablourilor a lampilor de


iluminat, a motoarelor electrice sau a altor receptori de energie
electrica;

- la tablourile capsulate, garniturile vor fi in stare buna pentru a asigura

18 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

etanseitatea.

45. La executarea conductelor electrice in tuburi de protectie, se


interzice:

- montarea tuburilor de orice tip, in care se instaleaza conductoare cu


izolatie normala, pe suprafata cosurilor de fum, panourilor radiante sau
a altor suprafete similare, in spatele sobelor sau a corpurilor de
incalzire;

- strapungerea canalelor de fum si a zidariei cosurilor cu tuburi ale


instalatiilor electrice;

- taierea santurilor pentru montarea ingropata a tuburilor pe stalpi sau


grinzi din beton armat;

- imbinarea tuburilor la traversarea lor prin pereti.

19 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

46. La executarea legaturilor intre conductoare si intre acestea si


elementele instalatiei electrice, se vor respecta urmatoarele conditii:

- imbinarile sau derivatiile conductoarelor izolate se vor face in cutii de


legatura, doze, mansoane etc., corespunzatoare, ca tip si dimensiuni,
diametrului tuburilor si cablurilor pe care se monteaza;

- se interzice executarea de imbinari intre conductoare in interiorul


tuburilor;

- legaturile conductoarelor izolate se vor acoperi cu banda, lac izolator


sau tub varnis;

- conductoarele din cupru sau din otel se vor lega prin rasucire,
matisare sau prin cleme;

- conductoarele din aluminiu se leaga prin cleme cu surub, sudura


autogena, lipire, sudura la temperaturi joase sau prin presare; legarea
prin simpla rasucire este interzisa;

- legarea conductoarelor din cupru cu cele din aluminiu, se va face cu


cleme speciale (cupal, cleme cu suruburi etc.) sau prin sudura;

- in cazul realizarii legaturilor prin cleme, suprafetele de contact ale

20 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

conductoarelor din cupru sau otel, se vor cositori iar cele ale
conductoarelor din aluminiu, se vor unge cu o vaselina neutra.

47. La executarea instalatiilor electrice in tevi de otel, se vor respecta


urmatoarele:

a) in mediile cu pericol de explozie se vor folosi tevi din otel galvanizat


sau vopsit, cu o grosime a peretelui de minimum 2 mm;

b) alegerea diametrelor tevilor se va face functie de diametrul exterior


al conductelor montate in interior si de conditiile de pozare;

c) imbinarea tevilor se va face numai prin filetare, fiecare imbinare


efectuandu-se prin 5 filete complete, continue si alaturate;

d) dozele, fitingurile si cutiile vor fi de tip omologat si trebuie sa


corespunda gradului de pericol de explozie, pe care il prezinta
amestecul exploziv din mediul respectiv;

e) in mediile cu pericol de explozie se permite asezarea tevilor in


pardoselile betonate, cu conditia sa se prevada o acoperire cu beton a

21 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

acestora, de minimum 2 cm, pana la suprafata pardoselii;

f) in incaperile cu degajari de praf, fibre sau scame combustibile,


montarea aparenta a tevilor se va face astfel incat, depunerea sa fie cat
mai mica si sa permita o curatire usoara; in acest scop:

- tevile, de regula, se vor aseza pe un singur rand, la o distanta libera


fata de perete, de minimum 2 cm;

- suportii pentru montarea tevilor vor avea suprafete orizontale


minime.

g) nu se recomanda asezarea tevilor decat pe suprafete portante, in


incaperile ce prezinta pericol de explozie si incendiu, in cele cu
umiditate mare sau cu mediu chimic activ; distantele recomandabile
intre tevi si pereti sau tavane sunt:

- minimum 2 diametre pentru tevi pana la 1’’;

- minimum 1 diametru pentru tevi mai mari de 1’’.

h) la asezrea comuna a tevilor conductelor electrice, cu cele


tehnologice care transporta vapori sau gaze acide, se recomanda ca
tevile conductelor sa fie amplasate:

22 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

- mai jos de conductele tehnologice, in cazul vaporilor si gazelor mai


usoare decat aerul;

- mai sus de conductele tehnologice, in cazul celor mai grele decat


aerul.

i) in incaperile umede, tevile conductelor electrice se monteaza cu


panta si se prevad cu dispozitive de scurgere a condensului;

j) este interzisa fixarea conductelor prin sudarea directa de suprafetele


sau constructiile portante;

k) la intersectarea tevilor conductelor electrice cu conducte prin care


se scurg reactivi chimici, conductele se vor proteja in tevi de protectie
fixate cu bratari;

l) tevile singulare sau fascicolele de tevi, care ies din incaperile


periculoase, sa fie etansate cu materiale incombustibile in locurile de
trecere prin pardoseli, pereti si prin planseele dintre etaje, astfel incat
comunicatia intre incaperile vecine, prin golurile sau sapaturile
efectuate, sa fie exclusa cu desavarsire;

m) imbinarea tevilor intre ele, imbinarea tevilor cu fitinguri, doze, cutii,


casete, precum si imbinarea cu corpurile de iluminat, cu cutiile de borne
ale motoarelor electrice, carcaselor aparatelor si instalatiilor electrice,

23 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

se va face conform normelor in vigoare;

n) in zonele cu vibratii si trepidatii, pentru prevenirea autodesurubarii,


imbinarile se vor monta cu contrapiulite sau se vor acoperi cu vopsea;

o) sistemele de conducte electrice montate in tevi se prevad cu


etansari de separatie, pentru a preveni trecerea prin tevi a gazelor,
vaporilor si a flacarilor, de la o portiune a instalatiei electrice la alta;

p) etansarile de separatie se vor monta in locurile indicate de


normativele de specialitate;

q) este interzisa umplerea cu masa de etansare a dozelor cutiilor,


cutiilor de borne etc., mai ales daca acestea au in interior legaturi
electrice.

48. Ramificatiile circuitelor in incaperile cu pericol de explozie, trebuie


ferite de deteriorari mecanice. Ramificatia catre corpul de iluminat
trebuie introdusa in tuburi de protectie, pana la spatele lampii, iar
legaturile conductoarelor electrice la lampa, bine executate si perfect
izolate.

24 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

49. Lasarea neizolata a capetelor de conductoare electrice, in cazul


demontarii partiale a unei instalatii, nu este admisa.

50. Intreruperea si restabilirea circuitului electric trebuie executate


numai prin intermediul intrerupatoarelor, neadmitandu-se contactul
capetelor de conductoare.

51. Corpurile de iluminat nu se vor suspenda de conductoarele care le


alimenteaza; ele se vor fixa de plafon, cu carlige sau de perete, prin
console.

52. Agatarea de intrerupatoare, conductoare, lampi, a hainelor etc. si


introducerea in interiorul panourilor, niselor, tablourilor electrice, a
obiectelor si materialelor de orice fel, este interzisa.

25 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

53. Folosirea abajururilor din hartie sau din alte materiale combustibile,
la lampile de iluminat, este interzisa.

54. In incaperile intreprinderilor industriale, independent de destinatia


lor, de gradul de rezistenta la foc, care dupa terminarea lucrului, nu se
controleaza dar se inchid, intregul utilaj electric se scoate de sub
tensiune; in incaperile care nu se inchid dupa terminarea lucrului, va
ramane sub tensiune numai iluminatul de paza.

55. Iluminatul de siguranta si de paza va fi, in permanenta, in stare de


functionare.

56. Utilizarea diferitelor scule metalice la verificarea si intretinerea


conductoarelor electrice sau a diferitelor aparate sub tensiune si
neizolate, este interzisa.

26 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

57. Folosirea instalatiilor electrice provizorii nu este admisa, cu exceptia


alimentarii cu energie electrica, in cazul executarii unor reparatii
urgente.

Instalatiile improvizate sunt interzise.

58. Tablourile electrice montate in exterior, pe santier, vor fi de tip


incapsulat sau etans, pe placi de marmura protejate in cutii metalice,
prevazute cu usi, garnitura pentru etansare si cheie. Fiecare tablou de
distributie pentru forta sau lumina, va fi prevazut cu intrerupator
general.

59. Instalatia electrica se va verifica periodic, prin controlul aspectului


exterior si cu ajutorul aparatelor. Defectele care pot genera scantei,
scurtcircuite, supraincalziri etc., trebuie inlaturate cat mai repede
posibil.

27 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

60. Corpurile metalice ale aparatelor electrice vor fi legate la pamant,


sectiunea conductoarelor de legare trebuind sa fie corespunzatoare. De
asemenea, se vor lega la pamant, conductele, rezervoarele metalice,
pompele, folosite in instalatiile de transport al combustililor lichizi.

61. Montarea, receptia, verificarea si intretinerea instalatiilor de


paratrasnet vor fi efectuate numai de personal specializat si conform
prevederilor normativelor in vigoare.

62. Instalatiile de paratrasnet se vor controla periodic, urmarindu-se


buna functionare a elementelor componente (dispozitive de captare,
conductoare de coborare, prize de pamant etc.). Legarea
conductoarelor la pizele de pamant va fi bine executata.

63. Prizele de pamant vor trebui sa aiba cat mai putine legaturi; ele se
vor aseza direct pe pamant, fara a se folosi cocs sau zgura. Rezistenta
de legare la pamant nu trebuie sa depaseasca 10 ohmi.

28 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

64. Executarea lucrarilor de intretinere si reparatie a instalatiilor


electrice, de catre personal necalificat sau neautorizat este interzisa.

65. Se interzice:

- folosirea in stare defecta a instalatiilor si aparatelor (receptoarelor)


consumatoare de energie de orice fel;

- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de


alimentare;

- agatarea sau introducerea in interiorul panourilor, niselor, tablourilor


electrice etc., a obiectelor si materialelor de orice fel;

- incarcarea peste sarcina indicata, a intrerupatoarelor, comutatoarelor


si prizelor;

- utilizarea lampilor mobile de control, alimentate la o tensiune mai


mare de 24 V;

29 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

- folosirea la corpurile de iluminat, a abajururilor din hartie sau din alte


materiale combustibile;

- intrebuintarea radiatoarelor, resourilor etc., in incaperi unde sunt


depozitate sau se pastreaza materiale si lichide combustibile;

- folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoarelor


electrice direct in priza;

- utilizarea receptoarelor de energie electrica (resouri, radiatoare, fiere


de calcat, gratare, ciocane de lipit etc.), fara luarea masurilor de izolatie
fata de elementele combustibile;

- lasarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice, in cazul


demontarii sau reparatiilor partiale a unei instalatii;

- asezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile


(carpe, hartii, lemne etc.) sau a vaselor cu lichide combustibile;

- folosirea comutatoarelor, intrerupatoarelor, prizelor, dozelor etc., in


stare defecta (fara capace, incomplete, sparte etc.).

30 / 31
INSTRUCTIUNI DE PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - Instalatii electrice de iluminat si forta

Aprobat Intocmit

Conducator unitate

31 / 31

S-ar putea să vă placă și