Sunteți pe pagina 1din 15

PROGRAM DE CALCUL AL PARAMETRILOR PRINCIPALI AI

DECANTORULUI PRIMAR RADIAL

Determinarea debitelor, cantităţilor specifice şi volumelor caracteristice de apă şi nămol


DATE DE INTRARE:

Debitul orar maxim de apă uzată al localităţii deservite de staţia de epurare:

Quzimax := 35000 [m 3/zi]

Debitul orar minim de apă uzată al localităţii deservite de staţia de epurare:

Quorarmax := 1654.4 [m 3/h]


Coeficient care ţine seama de neuniformitatea debitului apelor de canalizare
introduse în staţie, cu valori între 2 - 4, în condiţii normale având valoarea 2:

z := 2
Concentraţia de materii solide aflate în suspensie în apele uzate la intrarea în staţia de epurare:

cuz := 220 [mg/dm3]


Eficienta reţinerii substanţelor în suspensie prin decantare:
es := 60 [%]
Densitatea nămolului primar, cu valori între 1008-1200 kg/m 3 (pentru umiditaţi ale
nămolului între 98-95%):
ρnp := 1008 [kg/m3]

Umiditatea nămolului primar, cu valori între 98-95 %:

wnp := 98 [%]
Perioada la care se evacuează nămolul primar din compartimentele decantorului,
cu valori între 4 - 6 h:
tev := 4 [h]

Determinarea debitului de calcul Q c de apă uzată care pătrunde în decantorul primar din cadrul staţiei de
epurare:

Qc := Quzimax Qc = 35000 [m 3 /zi]

Qc
Qch :=
24 Qch = 1458.333 [m 3 /h]
Determinarea debitului de verificare Q v de apă uzată care pătrunde în decantorul primar din
cadrul staţiei de epurare:

Pentru cazul în care staţia de epurare este racordată la un sistem de canalizare unitar sau mixt, debitul
Qv de verificare [m 3 /h] de apă uzată care pătrunde în decantorul primar din cadrul staţiei de epurare se face
conform procedurii P=1.

Pentru cazul în care staţia de epurare este racordată la un sistem de canalizare separativ, debitul Qv de
verificare [m3 /h] de apă uzată care pătrunde în decantorul primar din cadrul staţiei de epurare se face
conform procedurii P=2.
Alegem procedura dorită: P := 1

Qv := ( z⋅ Quorarmax) if P = 1
Qv = 3308.8 [m 3/h]
Quorarmax if P = 2

Determinarea cantităţii zilnice N p [kg/zi] de materii solide decantabile, exprimate în substanţă uscată,
din nămolul primar:

Np := 10 − 5⋅ es⋅ cuz⋅ Qc
Np = 4620 [kg/zi]

Determinarea volumului V np [m3 /zi] de nămol primar reţinut zilnic în decantor:

Np 100
Vnp := ⋅
ρnp 100 − wnp Vnp = 229.167 [m3/zi]

Determinarea numărului i ev de evacuări zilnice de nămol din decantorul primar:

24
iev :=
tev iev = 6

Determinarea volumului V ev [m3 ] de nămol primar depus în decantor între două evacuări succesive:

Vnp
Vev :=
iev Vev = 38.194 [m3]
Determinarea parametrilor dimensionali şi funcţionali ai decantorului primar radial
DATE DE INTRARE:

Viteza maximă de curgere a apei în decantor, cu valori recomandate până la maximum 0,01m/s:

vo := 0.01 [m/s]
Timpul de decantare corespunzător debitului de calcul, cu valori recomandate de minimum 1,5 h:

tc := 1.5 [h]

Timpul de decantare corespunzător debitului de verificare, va fi de minim :


- 0,5 ore, în cazul în care statia de epurare are numai treaptă mecanică sau când
decantoarele primare sunt urmate de bazine cu nămol activ, iar procedeul de
canalizare este unitar sau mixt;
- 1 oră, în cazul sistemului de canalizare separativ;
- 1 oră, în cazul în care decantoarele primare sunt urmate de filtre biologice, indiferent
de procedeul de canalizare.
tv := 0.5 [h]
Vectorii DR conţin datele dimensionale standardizate ale bazinelor decantoarelor primare radiale:
Semnificaţia termenilor din vectorii DR vor fi prezentaţi mai jos.

⎛ 16 ⎞ ⎛ 18 ⎞ ⎛ 20 ⎞ ⎛ 22 ⎞
⎜ 14.7 ⎟ ⎜ 16.7 ⎟ ⎜ 18.5 ⎟ ⎜ 20.5 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
3 3 3 4
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ 165 ⎟ ⎜ 214 ⎟ ⎜ 264 ⎟ ⎜ 320 ⎟
⎜ 2.6 ⎟ ⎜ 2.6 ⎟ ⎜ 2.6 ⎟ ⎜ 3.6 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ 3 ⎟ ⎜ 3 ⎟ ⎜ 3 ⎟ ⎜ 4 ⎟
DR16 := ⎜ 0.3 ⎟ DR18 := ⎜ 0.3 ⎟ DR20 := ⎜ 0.3 ⎟ DR22 := ⎜ 0.3 ⎟
⎜ 1.6 ⎟ ⎜ 1.6 ⎟ ⎜ 1.6 ⎟ ⎜ 1.6 ⎟
⎜ 0.43 ⎟ ⎜ 0.50 ⎟ ⎜ 0.57 ⎟ ⎜ 0.60 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ 1.9 ⎟ ⎜ 1.9 ⎟ ⎜ 1.9 ⎟ ⎜ 1.9 ⎟
⎜ 16.14 ⎟ ⎜ 18.14 ⎟ ⎜ 20.14 ⎟ ⎜ 22.14 ⎟
⎜ 0.5 ⎟ ⎜ 0.5 ⎟ ⎜ 0.5 ⎟ ⎜ 0.5 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ 264 ⎠ ⎝ 343 ⎠ ⎝ 423 ⎠ ⎝ 512 ⎠
⎛ 25 ⎞ ⎛ 28 ⎞ ⎛ 30 ⎞ ⎛ 32 ⎞
⎜ 23.5 ⎟ ⎜ 26.1 ⎟ ⎜ 28.1 ⎟ ⎜ 30.1 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ 4 ⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜ 5 ⎟
⎜ 423 ⎟ ⎜ 524 ⎟ ⎜ 610 ⎟ ⎜ 695 ⎟
⎜ 3.6 ⎟ ⎜ 3.6 ⎟ ⎜ 3.6 ⎟ ⎜ 4.6 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ 4 ⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜ 5 ⎟
DR25 := ⎜ 0.4 ⎟ DR28 := ⎜ 0.4 ⎟ DR30 := ⎜ 0.4 ⎟ DR32 := ⎜ 0.4 ⎟
⎜ 2.0 ⎟ ⎜ 2.0 ⎟ ⎜ 2.0 ⎟ ⎜ 2.0 ⎟
⎜ 0.70 ⎟ ⎜ 0.80 ⎟ ⎜ 0.87 ⎟ ⎜ 0.90 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ 2.4 ⎟ ⎜ 2.4 ⎟ ⎜ 2.4 ⎟ ⎜ 2.4 ⎟
⎜ 25.14 ⎟ ⎜ 28.14 ⎟ ⎜ 30.14 ⎟ ⎜ 32.14 ⎟
⎜ 0.5 ⎟ ⎜ 0.5 ⎟ ⎜ 0.5 ⎟ ⎜ 0.5 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ 846 ⎠ ⎝ 1048 ⎠ ⎝ 1220 ⎠ ⎝ 1390 ⎠

⎛ 35 ⎞ ⎛ 40 ⎞ ⎛ 45 ⎞
⎜ 33.1 ⎟ ⎜ 37.7 ⎟ ⎜ 42.7 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
5 6 6
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ 843 ⎟ ⎜ 1091 ⎟ ⎜ 1407 ⎟
⎜ 4.6 ⎟ ⎜ 5.6 ⎟ ⎜ 5.6 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
5 6 6
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
DR35 := ⎜ 0.4 ⎟ DR40 := ⎜ 0.4 ⎟ DR45 := ⎜ 0.4 ⎟
⎜ 2.0 ⎟ ⎜ 2.5 ⎟ ⎜ 2.5 ⎟
⎜ 1.00 ⎟ ⎜ 1.13 ⎟ ⎜ 1.30 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ 2.4 ⎟ ⎜ 2.9 ⎟ ⎜ 2.9 ⎟
⎜ 35.14 ⎟ ⎜ 40.14 ⎟ ⎜ 45.14 ⎟
⎜ 0.5 ⎟ ⎜ 0.6 ⎟ ⎜ 0.6 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ 1686 ⎠ ⎝ 2728 ⎠ ⎝ 3518 ⎠

Diametrul gurii de evacuare a başei de colectare a nămolului, cu o valoare recomandată de 0,2 m:

devb := 0.2 [m]


Determinarea vitezei u [m/h] de sedimentare în decantor:

u := 2.3 if 40 ≤ es ≤ 45 ∧ cuz < 200

2.7 if 40 ≤ es ≤ 45 ∧ 200 ≤ cuz < 300

3.0 if 40 ≤ es ≤ 45 ∧ cuz ≥ 300

1.8 if 46 ≤ es ≤ 50 ∧ cuz < 200

2.3 if 46 ≤ es ≤ 50 ∧ 200 ≤ cuz < 300

2.6 if 46 ≤ es ≤ 50 ∧ cuz ≥ 300

1.2 if 51 ≤ es ≤ 55 ∧ cuz < 200

1.5 if 51 ≤ es ≤ 55 ∧ 200 ≤ cuz < 300


u = 1.1 [m/h]
1.9 if 51 ≤ es ≤ 55 ∧ cuz ≥ 300

0.7 if 56 ≤ es ≤ 60 ∧ cuz < 200

1.1 if 56 ≤ es ≤ 60 ∧ 200 ≤ cuz < 300

1.5 if 51 ≤ es ≤ 55 ∧ cuz ≥ 300

Determinarea volumului V d [m3 ] al decantorului:

Volumul decantorului determinat pe baza debitului de calcul:

Vdc := Qch⋅ tc Vdc = 2187.5 [m3]


Volumul decantorului determinat pe baza debitului de verificare:
Vdv := Qv⋅ tv
Vdv = 1654.4 [m3]
Volumul decantorului:

Vd := Vdc if Vdc ≥ Vdv

Vdv if Vdc < Vdv Vd = 2187.5 [m 3 ]

Determinarea suprafeţei Ao [m2 ] orizontale a luciului de apă din decantor:


Qch
Ao := Ao = 1325.758 [m2]
u
Determinarea numărului i dpr de compartimente active radiale de decantare:

idpr := i← 1
while Ao > i⋅ DR32
3
idpr = 2
i← i + 1
i
Mentiune. Numărul total minim de compartimente ale decantorului este corespunzător numărului de
compartimente active plus un compartiment de rezervă.

Determinarea suprafeţei Ao1 [m2 ] orizontale a luciului de apă dintr-un compartiment


activ al decantorului:

Ao
Ao1 :=
idpr Ao1 = 662.879 [m2]

Determinarea debitelor caracteristice de apă uzată şi nămol corespunzătoare


unui compartiment activ al decantorului:

Debitul de calcul (dimensionare) de apă uzată corespunzător unui compartiment activ al decantorului:

Qch
Qccomp :=
idpr Qccomp = 729.167 [m3/h]

Debitul de verificare de apă uzată corespunzător unui compartiment activ al decantorului:

Qv
Qvcomp :=
idpr
Qvcomp = 1654.4 [m3/h]

Volumul de nămol primar reţinut zilnic într-un compartiment activ al decantorului:

Vnp
Vnpcomp :=
idpr Vnpcomp = 114.583 [m 3 /zi]

Volumul de nămol primar rezultat între două evacuări, aferent unui compartiment activ al decantorului:

Vev
Vevcomp :=
idpr Vevcomp = 19.097 [m 3 ]
Determinarea variantei tipodimensionale corespunzătoare compartimentelor
decantorului primar radial:

DR := DR16 if Ao1 ≤ DR16


3

DR18 if DR16 < Ao1 ≤ DR18 0


3 3 0 32
DR20 if DR18 < Ao1 ≤ DR20 1 30.1
3 3 2 5
DR22 if DR20 < Ao1 ≤ DR22 3 695
3 3
4 4.6
DR25 if DR22 < Ao1 ≤ DR25
3 3 DR = 5 5
6 0.4
DR28 if DR25 < Ao1 ≤ DR28 7 2
3 3
8 0.9
DR30 if DR28 < Ao1 ≤ DR30 9 2.4
3 3
10 32.14
DR32 if DR30 < Ao1 ≤ DR32 11 0.5
3 3
12 1390
DR35 if DR32 < Ao1 ≤ DR35
3 3

DR40 if DR35 < Ao1 ≤ DR40


3 3

DR45 if DR40 < Ao1 ≤ DR45


3 3

Determinarea parametrilor dimensionali ai variantei tipodimensionale corespunzătoare


pentru compartimentele decantorului primar radial:

Diametrul compartimentelor decantorului:

D := DR0 D = 32 [m]
Diametrul căii de rulare a trenului de roţi ale podului radial de raclare:

D1 := DR10 D1 = 32.14 [m]


Diametrul interior al rigolei de evacuare a apei limpezite:

D2 := DR1 D2 = 30.1 [m]


Diametrul gurii de distribuţie a apei uzate în decantor:

d1 := DR2 d1 = 5 [m]
Diametrul coloanei centrale de susţinere a podului raclor radial:

d2 := DR4 d2 = 4.6 [m]


Diametrul superior al başei de colectare a nămolului:
d3 := DR5 d3 = 5 [m]
Aria orizontală a compartimentului decantorului la oglinda apei:

A01 := DR3 A01 = 695 [m2]


Înălţimea utilă a compartimentelor decantorului:
hu := DR7
hu = 2 [m]
Raportul dintre diametrul D [m] şi înălţimea utilă h u [m] ale compartimentelor
decantorului, a cărui valoare trebuie să fie:
- cuprins între 10 - 15, pentru compartimente cu diametrul D cuprins între 16 - 30 m;
- cuprins între 15 - 20, pentru compartimente cu diametrul D cuprins între 30 - 45 m.

D
rap := rap = 16
hu
Înălţimea de siguranţă a compartimentelor decantorului:

hs := DR6 hs = 0.4 [m]


Diferenţa de înălţime dată de înclinarea radierului compartimentelor decantorului:
hd := DR8 hd = 0.9 [m]
Adâncimea compartimentelor decantorului, la perete:

Hp := DR9 Hp = 2.4 [m]


Înălţimea nămolului din compartimentele decantorului între două evacuări consecutive:

Vevcomp
hnamcomp :=
A01 hnamcomp = 0.027 [m]

Volumul minim al başei de colectare a nămolului din compartimentelor decantorului:

Vbmin := Vevcomp Vbmin = 19.097 [m3]

Volumul V b [m3 ] al başei de colectare a nămolului din compartimentele decantorului trebuie


să aibă o valoare care trebuie să fie mai mare sau egală cu V bmin, şi anume:

Vb := 19 [m 3 ]
Înălţimea başei de colectare a nămolului din compartimentele decantorului, cu valori
recomandate între 2 - 3 m:
3⋅ V b
hb :=
0.25⋅ π⋅ ( d32 2
)
+ devb + d3⋅ devb hb = 2.787 [m]

Adâncimea compartimentelor decantorului, la centru:

Hc := DR9 + DR8 + hb Hc = 6.087 [m]


Laţimea coamei pereţilor compartimentelor decantorului:

b := DR11 b = 0.5 [m]


Volumul util al compartimentelor decantorului:

Vu := DR12
Vu = 1390 [m 3 ]

Dimensiunile rigolei de colectare a apei limpezite:

Debitul de calcul specific deversat pe conturul rigolei de colectare a apei limpezite,


care trebuie să aibă valoarea mai mică sau egală cu 60 m 3 /h.m:

Qccomp
qdc :=
π⋅ idpr⋅ DR1
qdc = 3.855 [m 3 /h.m]

Debitul de verificare specific deversat pe conturul rigolei de colectare a apei


limpezite, care trebuie să aibă valoarea mai mică sau egală cu 180 m 3 /h.m:

Qvcomp
qdv :=
π⋅ idpr⋅ DR1 qdv = 8.748 [m 3 /h.m]
Determinarea parametrilor dimensionali şi cinematici
ai podului raclor radial

DATE DE INTRARE:

Vectorii PR conţin date caracteristice, dimensionale şi de greutate, ale podurilor radiale racloare având
ca elemente de referinţă seria tipodimensională de poduri radiale racloare produse de S.C. ADISS S.A.:

⎛ 16.14 ⎞ ⎛ 18.14 ⎞ ⎛ 20.14 ⎞ ⎛ 22.14 ⎞


⎜ 2 ⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜ 4 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ 2740 ⎟ ⎜ 3000 ⎟ ⎜ 3400 ⎟ ⎜ 3600 ⎟
PR16 := ⎜ 26879 ⎟ PR18 := ⎜ 29430 ⎟ PR20 := ⎜ 33354 ⎟ PR22 := ⎜ 35316 ⎟
⎜ 16638 ⎟ ⎜ 18217 ⎟ ⎜ 20699 ⎟ ⎜ 22220 ⎟
⎜ 6278 ⎟ ⎜ 6874 ⎟ ⎜ 7848 ⎟ ⎜ 8829 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ 11007 ⎠ ⎝ 12052 ⎠ ⎝ 13685 ⎠ ⎝ 14646 ⎠

⎛ 25.14 ⎞ ⎛ 28.14 ⎞ ⎛ 30.14 ⎞ ⎛ 32.14 ⎞


⎜ 4 ⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜ 4 ⎟ ⎜ 6 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
3700 4200 4480 4950
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
PR25 := ⎜ 36297 ⎟ PR28 := ⎜ 41202 ⎟ PR30 := ⎜ 43949 ⎟ PR32 := ⎜ 48560 ⎟
⎜ 23721 ⎟ ⎜ 26781 ⎟ ⎜ 28616 ⎟ ⎜ 31618 ⎟
⎜ 9810 ⎟ ⎜ 10987 ⎟ ⎜ 11772 ⎟ ⎜ 13007 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ 15480 ⎠ ⎝ 17511 ⎠ ⎝ 18698 ⎠ ⎝ 20660 ⎠

⎛ 35.14 ⎞ ⎛ 40.14 ⎞ ⎛ 45.14 ⎞


⎜ 6 ⎟ ⎜ 6 ⎟ ⎜ 6 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
5620 7000 7800
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
PR35 := ⎜ 55132 ⎟ PR40 := ⎜ 68670 ⎟ PR45 := ⎜ 76518 ⎟
⎜ 35169 ⎟ ⎜ 42673 ⎟ ⎜ 47157 ⎟
⎜ 13734 ⎟ ⎜ 15696 ⎟ ⎜ 17658 ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ 23152 ⎠ ⎝ 27959 ⎠ ⎝ 31235 ⎠

Alungirea platformei podului radial raclor corespunzătoare acoperirii trenului de rulare, cu


valori între 0,25 - 0,5 m:
dpr := 0.4 [m]

Lăţimea platformei podului radial raclor, cu valori uzuale între 0.8 - 1.2 m:
Bprr := 1 [m]
Diametrul roţilor trenului de rulare al podului radial raclor:
- pentru roţi metalice, sau metalice cu bandaje din teflon, are valori uzuale între 200 - 500 mm;
- pentru roţi cu pneuri, are valori uzuale între 600 - 1000 mm

Dr := 300 [mm]
Coeficient de deformare a pneurilor:
- între 0,945 - 0,95 pentru pneuri de presiune înaltă;
- între 0,96 - 0,98 pentru bandaje semimasive de cauciuc;
- 1 pentru roţi metalice;
kdp := 0.97
Distanţa legată de calculul ampatamentului trenului de rulare, cu valori între 200 - 400 mm:

darr := 300 [mm]

Viteza periferică a podului radial raclor, cu valori între 0,01 - 0,06 m/s:

vprr := 0.05 [m/s]

Coeficient de rezistenţă la rulare al roţilor lamelor de raclare, cu valori între 0,005 - 0,01:

wrl := 0.008
Greutatea ansamblului unei lame de raclare, cu valori între 1550 - 1750 N

Gl := 1600 [N]
Coeficient de rezistenţă la rulare a trenului podului radial raclor:
- între 0,014 - 0,018 în cazul roţilor cu pneuri;
- între 0,002 - 0,01 în cazul roţilor metalice cu bandaje de poliuretan care
ruleazã direct pe coamele peretilor verticali ai compartimentelor
decantorului;
wrp := 0.005
Coeficient de frecare între organele de rulare şi calea de rulare a lagărului pivotant al
podului raclor, pe direcţie radială, cu valori recomandate:
- 0,080 în cazul lagărelor de alunecare;
- 0,015 în cazul lagărelor cu corpuri de rulare de tip role sau bile;
- 0,020 în cazul lagărelor cu corpuri de rulare de tip role conice;

μrulrad := 0.02
Coeficient de frecare între corpurile de rulare şi calea de rulare a lagărului pivotant
al podului raclor, pe direcţie axială, cu valori recomandate de:
- 0,080 în cazul lagărelor de alunecare;
- 0,015 în cazul lagărelor cu corpuri de rulare de tip role sau bile;
- 0,020 în cazul lagărelor cu corpuri de rulare de tip role conice;
μrulax := 0.02
Raza medie a căii de rulare a lagărului pivotant al podului raclor, măsurată pe direcţie
radială, cu valori uzuale între 150 - 300 mm:

rrulrad := 300 [mm]


Raza medie a căii de rulare a lagărului pivotant al podului raclor, măsurată pe direcţie
axială, cu valori uzuale între 150 - 300 mm:

rrulax := 300 [mm]

Presiunea dinamică de bază dată de vânt, care are valoarea 80 N/m 2 în conformitate
cu STAS 2843:
pv := 80 [N/m2]

Alegerea variantei de pod raclor radial, din gama tipodimensională:

Alegerea variantei de pod raclor radial, din gama tipodimensională se face în corelaţie cu parametrii
dimensionali ai compartimentelor, mai precis cu diametrul acestora.

PR := PR16 if D = 16

PR18 if D = 18

PR20 if D = 20

PR22 if D = 22

PR25 if D = 25
⎛ 32.14 ⎞
PR28 if D = 28 ⎜ 6 ⎟
⎜ ⎟
PR30 if D = 30 ⎜ 4950 ⎟
PR = ⎜ 48560 ⎟
PR32 if D = 32 ⎜ 31618 ⎟
⎜ 13007 ⎟
PR35 if D = 35 ⎜ ⎟
⎝ 20660 ⎠
PR40 if D = 40

PR45 if D = 45

Determinarea lungimii L prr [m] a platformei podului raclor radial:

D1
Lprr := + dpr Lprr = 16.47 [m]
2
Determinarea distanţei A rr [mm] dintre axele roţilor trenului de rulare al
podului raclor radial:

Arr := Dr + 10 3⋅ Bprr + darr


Arr = 1600 [mm]

Determinarea razei r r roţilor trenului de rulare a podului raclor radial, în regim


dinamic:

Dr
rr := kdp⋅
2 rr = 145.5 [mm]

Determinarea vitezei unghiulare ω pr [1/s] de rotire a podului raclor radial:

2⋅ vprr
ωpr := ωpr = 0.003 [1/s]
D1

Determinarea parametrilor dinamici şi energetici


ai podului raclor radial

DATE DE INTRARE:

Greutatea specifică a nămolului primar, cu valori între 9888.5-11772 N/m 3 (pentru umidităţi ale
nămolului între 98-95%):
γnp := 9888.5 [N/m 3]
Densitatea apei uzate:
ρapa := 1000 [kg/m3]

Acceleraţia gravitaţională:
g := 9.81 [m/s2]

Panta naturală a materialului sedimentat, cu valorea recomandată de 0,05 pentru


nămol primar:
tgϕms := 0.05

Determinarea lăţimii sl [mm] a lamelor de raclare a nămolului


din compartimentele decantorului:

sl := 150 if hnamcomp ≤ 0.05


3
10 ⋅ hnamcomp + 100 if hnamcomp > 0.05 sl = 150 [mm]
Determinarea volumului V c [m3 ] de material sedimentat
antrenat de către organele mecanice de raclare:

Vc :=
2.5⋅ 10 l (
− 7⋅ s 2⋅ D − d
2 )
tgϕms Vc = 3.082 [m 3 ]

Determinarea forţei Fms [N] de rezistenţă a materialului sedimentat


la antrenarea de către lamele de raclare:

(
Fms := 1.25⋅ 10 − 7sl ⋅ D − d2 ⋅ γnp
2
) Fms = 762.033 [N]

Determinarea momentului M ms [Nm] necesar pentru învingerea rezistenţei


materialului sedimentat la antrenarea de către lamele de raclare:

D + d2
Mms := Fms⋅ Mms = 6972.598 [Nm]
4

Determinarea momentului M dep lame [Nm] necesar pentru deplasarea lamelor


racloare ale podului raclor radial:

PR 1 −1
⎡ 1 ⎡ D − d2 ⎤ ⎤
Mdeplame :=
∑ ⎢ ⋅⎢
⎣ 2 ⎣ PR1
⋅ ( 0.5 + j ) + d2⎥ ⋅ wrl⋅ Gl⎥
⎦ ⎦
j=0

Mdeplame = 702.72 [Nm]

Determinarea momentului M rul [Nm] necesar pentru învingerea rezistenţei


la rulare a podului raclor radial:

D1
Mrul := wrp⋅ PR6⋅
2 Mrul = 1660.031 [Nm]

Determinarea momentului M flp [Nm] necesar pentru învingerea


frecărilor din lagărul de pivotare a podului raclor radial:

(
Mflp := 10 − 3⋅ μrulrad⋅ PR5⋅ rrulrad + μrulax⋅ PR4⋅ rrulax )
Mflp = 267.75 [Nm]
Determinarea momentului M v [Nm] necesar pentru învingerea forţei
determinate de acţiunea vântului:

Pentru determinarea momentului M v [Nm] necesar pentru învingerea forţei determinate de


actiunea vântului este necesară stabilirea sumei SAi.ri [m2 ] a produselor dintre suprafeţele frontale ale
elementelor podului rulant expuse la acţiunea vântului şi distanţele de la centrele de simetrie ale
acestora pânã la axa de rotaţie a podului raclor radial. Valorile suprafeţelor frontale ale elementelor şi a
distanţelor de la centrele de simetrie la axa de rotaţie a podului, se determină pe baza formei
constructive propuse pentru podul raclor radial.

Se impune valoarea sumei SAi.ri : ΣAiri := 29.99 [m2]

Mv := ΣAiri⋅ pv Mv = 2399.2 [Nm]

Determinarea momentului M aprr [Nm] necesar pentru acţionarea


podului raclor radial:

Maprr := Mms + Mdeplame + Mrul + Mflp + Mv

Maprr = 12002.299 [Nm]

Determinarea puterii Pprr [W] necesare acţionării podului raclor radial:

Pprr := Maprr⋅ ωpr


Pprr = 37.344 [W]