Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 1
Fizic 

Subiectul A. MECANIC

Nr. Item
Solu
ie / schi
de rezolvare
r r r r
II.1.a. G + N + Ff = m a
G sinα − Ff = m a
Ff = µ N , N = G cos α
a = g (sinα − µ cosα )
Rspuns: a = − 2,5 m / s 2
b. v = v 0 + at
t op = 2 s
v = 0 pentru t ∈ (2 , 3 ] s
graficul v = v (t )
c. ∆E p = m g ∆h
∆h = − x sin α
x = −v 02 / 2a
Rspuns: ∆E p = −25 J
II.2.a. Ei = k x 2 / 2
Ef = m g h
k x2 / 2 = m g h
Rspuns: h = 0,1 m
b. N = G cos α
cos α = (R − h ) / R
Rspuns: N = 10 N
c. L = ∆E c
k x2 m v2
− µ m1 g x = 1 1 − 0
2 2
v 1 = 1,4 m / s
v 2′ = 2 m1v 1 / (m1 + m2 )
Rspuns: v 2′ = 0,93 m / s

1
Fizic 
Varianta 1

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 1
Fizic 

Subiectul B. ELECTRICITATE I MAGNETISM

Nr. Item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II.1.a. E = I r + Ibec R
n ⋅ I bec = I
Rspuns: n = 21
b. W = I 2Re t
R
Re =
n
Rspuns: W = 252 kJ
c. P = I 2 R ext
P = Pmax pentru r = R ext
I = E / (2r )
Pmax = E 2 / (4r )
Rspuns: Pmax = 72 W
II.2.a. (
Φ = B ⋅ S ⋅ cos 90o − α )
Rspuns: Φ = 18π ⋅ 10 Wb = 56,52 ⋅ 10 − 5 Wb
−5

b. ∆Φ
e=−
∆t
(
e = −S cos 90o − α
∆B
∆t
)
= ct .

Rspuns: e = 18π ⋅ 10 − 6 V = 56,52 ⋅ 10 − 6 V


c. q = i ⋅ t2
i = e/R
R spuns: q = 904,32 ⋅ 10 − 6 C

2
Fizic 
Varianta 1

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 1
Fizic 

Subiectul C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR

Nr. item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II.1.a. 1 → 2 transformare izocor


2 → 3 transformare izoterm
reprezentare grafic în pV
b. 3RT2
vt =
µ
R spuns: v t = 1933 , 77 m / s
c. p1 p 2
=
T1 T2
p 2V2 = p 3V3
R spuns: V3 = 74,79 ⋅ 10 −3 m 3
II.2.a. T2V4γ −1 = T1V1γ −1
γ = (CV + R ) / CV = 5 / 3
R spuns: T2 = 300 K
b. T2
η = 1−
T1
R spuns: η = 0,4

c. L
η=
Qp
L = Q p + Qc
R spuns: Qc = −150 J

3
Fizic 
Varianta 1

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 1
Fizic 

Subiectul D. OPTIC

Nr. item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II.1.a. x2 1
β= =
x1 2
− x 1 + x 2 = 4 cm
Rspuns: x 1 = − 8 cm
b. 1 1
− =C
x 2 x1
Rspuns: C = −12, 5 δ
c. desen - construcia imaginii prin lentil, pentru obiectul considerat, în situaia descris
de problem.
II.2.a. c
λ=
ν
Rspuns: λ = 500 nm
b. l (sin i + sinα ) = k1λ
l sin i − sinα = k 2λ
Rspuns: N = 5 + 1 + 1 = 7
c. λ'= λ / n
l sin β = 3 λ ′
Rspuns: sin β = 0,55

4
Fizic 
Varianta 1

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile