Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris la Fizic 
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 80

A. MECANIC
Se consider acceleraia gravitaional g =10 m/s2
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 15 puncte
1.
inând cont c notaiile sunt cele utilizate în manuale de fizic, fora de frecare este definit de relaia:
N 
a. Ff = b. Ff = µN c. Ff = µN d. Ff = µ ⋅ g
µ
2. Ubitatea de msur N / m se refer la:
a. lucru mecanic b. for c. putere mecanic d. constant elastic

3. Un corp punctiform este aruncat vertical în sus cu viteza iniial v 0 in câmp gravitaional. Timpul în care corpul revine in punctul
de lansare are expresia:
2v v
a. t = 0 b. t = 2v 0g c. t = 0 d. t = v 0g
g g
4 Graficul micrii unui mobil este cel din figura alturat. Intervalul de timp în
care mobilul se mic în sens opus sensului iniial de micare este: x

a. (t 2 ; t 3 )
b. (t 3 ; t 4 )
c. (t 4 ; t 5 )
d. (t1;t 5 )
0 t1 t2 t3 t4 t 5 t
5. Coeficientul de frecare la alunecare al unui corp pe un plan înclinat de
 3 
unghi α = 30 si lungime ℓ = 20m este µ = 0,28 ≅ . Viteza cu care ajunge corpul la baza planului înclinat, dac este lsat
 6 
 
s coboare liber din vârful planului înclinat are, aproximativ, valoarea:
a. 10m / s b. 7,5m / s c. 5m / s d. 2,5m / s

II. Rezolva i urm toarele probleme:

1. Un corp cu masa m1 = 3kg este legat prin intermediul unui fir ideal,
inextensibil si fr mas, de un alt corp de mas m2 = 2kg , situat pe un
m2
plan înclinat de unghi α = 30° , ca în figur. Corpul cu masa m2 se deplaseaz cu frecare. m1
Deteminai: µ
a. coeficientul de frecare dintre corpul de mas m2 i planul înclinat dac
α
sistemul celor dou corpuri se mic cu acceleraia a = 1m / s 2 ;
b. tensiunea în fir;
c. energia cinetic a sistemului celor dou corpuri dup timpul t = 2s de la
începerea mic rii, dac sistemul era iniial în repaus
15 puncte
2. De un fir ideal de lungime ℓ = 50cm este suspendat un corp de mas m1 = 200g . Un corp de mas m2 = 100g se deplaseaz
pe direcie orizontal cu viteza constant v i ciocnete plastic corpul de mas m1 . Determinai:
a. viteza minim v a corpului de mas m2 , imediat înainte de ciocnire, astfel încât corpul nou format în urma ciocnirii s poat
descrie un cerc in plan vertical;
b. cldura degajat în urma ciocnirii plastice;
c. tensiunea în fir in momentul imediat urmtor ciocnirii plastice.

15 puncte
1
Proba scris la Fizic Varianta 80
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic 
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 80

B. ELECTRICITATE I MAGNETISM
Permeabilitatea magnetic a vidului are valoarea µ 0 = 4π ⋅ 10−7 N / A2 .
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de rspuns litera corespunztoare rspunsului considerat corect 15 puncte
1. Alegei afirmaia fals: La gruparea rezistorilor in serie:

a. intensitatea curentului prin fiecare resistor este aceeai


b. rezistena echivalent este egal cu suma rezistenelor înseriate
c. rezistena echivalent este mai mic decât cea mai mic dintre rezistenele înseriate
d. rezistena echivalent este mai mare decât cea mai mare dintre rezistenele înseriate

2. Energia electric disipat prin efect Joule pe un consumator are expresia:


UI U2 I 2t U
a. Wel = b. Wel = t c. Wel = d. Wel =
t R R Q
3. Coeficientul de temperatur al rezistivitii unui metal este definit prin relaia:
ρ − ρ0 ρ − ρ0 ρ − ρ0 ρ0 − ρ
a. α = b. α = c. α = d. α =
ρ 0 (t − t 0 ) t − t0 ρ 0t 0 ρ (t − t 0 )

4. Puterea transferat de un generator liniar, circuitului exterior, este maxim când:

a. tensiunea la borne este maxim


b. intensitatea curentului electric este minim
c. rezistena circuitului exterior este egal cu rezistena intern a generatorului
d. rezistena echivalent a circuitului este minim

5. Un fir conductor de lungime ℓ = 0,70m , plasat perpendicular liniile unui câmp magnetic uniform de inducie B = 10−2T , se
deplaseaz cu viteza constant v = 10m / s orientat sub unghiul α = 30 ° fa de liniile de câmp. Valoarea t.e.m. indus în fir
este:

a. 20mV b. 25mV c. 30mv d. 35mV

II. Rezolva i urm toarele probleme:


1. Circuitul electric a crui diagram este reprezentat in figura alturat cuprinde o
surs cu t.e.m. E = 14V a crei rezisten intern este r = 2Ω i patru rezistori cu I1
rezistenele electrice R1 = 6Ω , R 2 = 4Ω , R 3 = 2Ω si R 4 = 8Ω . Determinai: R1 R2
a. rezistena echivalent a circuitului exterior; I2
b. intensitatea Ι a curentului electric prin surs; R3 R4
c. valoare rezistenei unui alt rezistor care, înlocuind rezistorul cu rezistena R 4 ,
face ca puterea debitat de surs în circuitul exterior s fie maxim.
15 puncte

2. O bobin fr miez magnetic, situat în aer (µaer ≅ µ 0 ) , are n = 15spire / cm i este parcurs de un curent electric de intensitate
Ι = 2 A . În interiorul bobinei este plasat o spir circular, de rezisten R = 2Ω i diametru D = 10cm , astfel încât unghiul dintre
liniile de câmp din interiorul bobinei i suprafaa spirei este α = 60° . Determinai:
a. valoarea induciei câmpului magnetic din interiorul bobinei;
b. fluxul magnetic prin spir;
c. sarcina electric indus în spir când aceasta este rotit cu unghiul de 30° , astfel încât unghiul dintre liniile de câmp din interiorul
bobinei i suprafaa spirei devine β = 30° .
15 puncte

2
Proba scris la Fizic Varianta 80
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic 
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 80

C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR


5 7
Se cunosc: N A = 6,023 ⋅ 10 23 mol −1
, 1 atm ≅ 10 5 N / m 2 , R ≅ 8,31 J /(mol ⋅ K ) , CV = R i C P = R pentru
2 2
gazele diatomice.
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 15 puncte
1. Unitatea de msur în S.I. pentru cldura molar este:
J J J J
a. b. c. d.
kg ⋅ K kg mol ⋅ K K
2. Un kilogram de ap, a crui cldur specific este c = 4180J / kgK , primete cantitatea de cldur Q = 209kJ . Variaia
temperaturii apei in urma înclzirii este:
a. ∆t = 25°C b. ∆t = 50°C c. ∆t = 75°C d. ∆t = 100°C

3. Considerai o main termic ce ar funciona dup un ciclu Carnot, în care substana de lucru primete cantitatea de cldur
Q = 300kJ de la sursa cald si efectueaz un lucru mecanic L = 150kJ . Temperatura sursei calde este t1 = 327°C . Temperatura
sursei reci are valoarea:
a. 300K b. 200K c. 150K d. 100K

( )
4. Masa unei molecule de oxigen µO 2 = 32kg / kmol are valoarea:
a. 5,31⋅ 10−26 kg b. 5,31⋅ 10−23 kg c. 5,31⋅ 10 −26 g d. 5,31 ⋅ 10 −21 g

5. În figura alturat este reprezentat un ciclu de funcionare al unui motor termic. Aria
haurat reprezint lucrul mecanic efectuat: p
a. în destinderea izobar
p1
b. în comprimarea izobar
c. în transformarea izocor de volum V1
d. pe întregul ciclu p2

V1 V2 V
II. Rezolva i urm toarele probleme:
1. Într-o butelie de volum V = 16,62dm 3 se gsesc mase egale de oxigen
( µO 2 = 32kg / kmol ) i azot ( µN 2 = 28kg / kmol ) la presiunea p1 = 300kPa i temperatura t1 = 27°C . Determinai:
a. masa de oxigen i de azot existente in butelie;
b. masa molar a amestecului format din cele dou gaze;
c. cantitatea de cldur absorbit de amestec dac butelia este expus la soare pân când unde temperatura buteliei
devine t 2 = 47°C .
15 puncte
2. Un kilomol de hidrogen ( µH 2 = 2g / mol ) efectueaz ciclul reversibil 1231 din figura alturat. P
 1
tiind c presiunea în starea 1 este p1 = 4atm , iar în starea 2 este p2 = p1 , volumul gazului din p1 1
2
starea 1 este dublul celui din starea 3. Determinai:
a. raportul vitezelor termice, v T1 / v T2 ,ale moleculelor de hidrogen corespunz toare st rilor 1 i 2;
p2 3 2
b. randamentul motorului termic care funcioneaz dup acest ciclu;
c. randamentul unui ciclu Carnot care ar funciona între temperaturile extreme care intervin în
V3 V1 V
ciclul dat .

15 puncte

3
Proba scris la Fizic Varianta 80
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris la Fizic 
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile


Sunt obligatorii toi itemii din dou arii tematice dintre cele

patru prevzute în program, adic: A.MECANIC, B.ELECTRICITATE
I MAGNETISM, C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR, D. OPTIC

Se acord 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 80

D.OPTIC
Viteza luminii în vid c = 3 ⋅ 108 m / s ; indicele de refracie al aerului n = 1 .
I. Pentru itemii 1-5 scrie i pe foaia de r spuns litera corespunz toare r spunsului considerat corect. 15 puncte
1. O raz de lumin se refract dintr-un mediu cu indicele de refracie n1 într-un mediu cu indicele de refracie n2 > n1 . Relaia
dintre vitezele de propagare a luminii în cele dou medii este:
a. v 1 > v 2 b. v 1 = v 2 c. v 1 < v 2 d. v 1v 2 = c 2

2. Convergena unei lentile plan-convexe, din sticl, plasat în aer ar fi de dou ori mai mic dac raza feei sferice sferice ar fi de:

a. 4 ori mai mare


b. 2 ori mai mare
c. 4 ori mai mic
d. 2 ori mai mic

3. O raz de lumin sufer fenomenul de reflexie total la trecerea dintr-un mediu transparent în aer. Unghiul minim de inciden
pentru care are loc reflexia total la suprafaa de separare dintre lichid i aer este ℓ = 60° . Indicele de refracie al mediului
transparent are valoarea:
a. n = 1,15 b. n = 1,25 c. n = 2 d. n = 2,25

4. O oglind sferic concav formeaz o imagine real i de 3 ori mai mare a unui obiect situat la distana x1 = 20cm de oglind.
Distana dintre obiect i imagine are valoarea:
a. 20cm b. 30cm c. 40cm d. 60cm

5. In spectrul de difracie de ordinul 3 dat de o reea de difracie pentru o radiaie cu lungimea de und λ1 , linia spectral respectiv
coincide cu cea pentru λ2 = 450nm din spectrul de ordinul 4 dat de aceeai reea. Lungimea de und λ1 are valoarea:
a. 350nm b. 500nm c. 550nm d. 600nm

II. Rezolva i urm toarele probleme:


1. În faa unei oglinzi convexe cu raza de curbur de R = 60 cm este situat un obiect liniar cu înlimea y 1 = 5cm , perpendicular pe
axul optic principal, la distana de x1 = 30 cm de vârful oglinzii.
a. Realizai un desen prin care s evideniai construcia imaginii în oglind.
b. Determinai distana dintre obiect i imaginea sa în oglind.
c., Determinai mrimea imaginii.
15 puncte

2. Pe un dispozitiv Young, având distana dintre fante d = 1,10mm i distana de la fante la ecran D = 1,00m cade o radiaie
monocromatica cu lungimea de und în aer λ = 550nm . Determinai:
a. valoarea interfranjei când radiaiile se propag prin aer;
4
b. valoarea interfranjei când radiaiile se propag prin ap al crei indice de refracie este na = ;
3
c. valoarea deplasrii franjelor în cazul în care, în drumul radiaiilor provenite de la una dintre fante, se introduce o lam
transparent cu fee plan-paralele, de grosime e = 10µm i indice de refracie n1 = 1,5 , dac radiaiile se propag în aer .
15 puncte

4
Proba scris la Fizic Varianta 80
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile